37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 21.11.2013-27.11.2013

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 21.11.2013-27.11.2013

28.11.20131.188 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 21.11.2013-27.11.2013

Accizele la benzină și motorină vor fi majorate anual cu 10% pînă în anul 2022, conform preconizărilor. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8240

IASB публикует узконаправленные изменения к IAS 19

Эти поправки касаются денежных поступлений со стороны работников или третьих сторон, которые идут на фондирование пенсионных планов. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8241

Amenzi pentru comerț ilicit cu carne

Au fost întocmite 13 procese-verbale cu privire la contravenţie şi au fost aplicate amenzi în sumă totală de 9100 lei, conform art.263 alin.(1) din Codul contravenţional. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8242

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA în cadrul realizării Programului “Compact”. Ordinul IFS nr. 2275 din 15.11.2013. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8247

Atenție ! Proiectul ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”.

Pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani nu se permite, în general, ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8249

Dezbaterile publice referitoare la politica bugetar-fiscală si vamală pentru anul 2014

Lipsa corelaţiei amenzilor fiscale cu veniturile şi capacităţile întreprinderilor, nejustificarea reducerii perioadelor de raportare pentru data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8250

În Moldova vor putea fi constituite fonduri de pensii facultative

În Republica Moldova vor putea fi constituite fonduri de pensii opţionale. Legislativul a aprobat astăzi un proiect de lege elaborat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8252

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8254

MIEPO colectează propuneri pentru Programul "Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor"

Proiectele ce vor fi finanțate trebuie să contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, a climatului investiţional si oportunităţilor investiţionale şi de export ale Republicii Moldova, asigurarea creşterii gradului de conştientizare a Republicii Moldovei ca destinaţie de investiţii, sprijinirea investiţiilor străine directe şi atragerea de noi investiţii străine. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8255

Ciclul de viaţa a dărilor de seamă fiscale

Pentru fiecare tip de impozit sau taxă, contribuabilul este obligat să prezinte dări de seamă fiscale, în termenul stabilit de legislaţia fiscală. În baza acestor rapoarte fiscale se efectuează calcularea impozitelor şi taxelor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8259

Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni

Conform art. 17 alin. (1) din Lege, deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic.

Prin urmare, agenții economici care achiziționează de la persoane fizice cetăţeni diverse produse sânt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabilă  formularul tipizat de document primar cu regim special - actul de achiziție a mărfurilor.

Suplimentar, întreprinderea ce colectează produse agricole poate, în caz de necesitate, întocmi Fişele de recepţie-calculaţie (formularele tipizate FR 1–9, 11, 15, 18–23) sau Borderoul de achiziţie a produselor agricole de la populaţie (formularul tipizat BA-24), care servesc pentru reflectarea datelor specifice privind produsul achiziţionat.

Organul fiscal va efectua verificări de contrapunere la autoritatea publică locală (primărie) pentru a confirma sau infirma faptele expuse de persoana fizică citată, inclusiv a identifica şi verifica persoanele care figurează ca furnizor în actele de achiziţii a mărfurilor (dacă nu sunt decedate, dacă sunt deţinători de terenuri agricole, etc.).

Pe marginea rezultatelor constatate în actul de control, organul fiscal va emite Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei cu aplicarea amenzii. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8261

Atenție! Ministerul Finanțelor: Aplicarea art. 90 al Codului Fiscal la plata onorariilor cabinetului avocatului

Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător (cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător), orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8265

Atenție! Proiectul legii privind indemnizațiile adresate copiilor

Potrivit proiectului vor fi următoarele tipuri de indemnizații pentru copii

Pentru creșterea și îngrijirea copilului: indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, indemnizația unică pentru școlarizarea copilului.

Pentru familiile în care s-au născut și cresc gemeni, li se acordă suplimentar indemnizația lunară de suport pînă la atingerea de către copiii gemeni a vîrstei de 3 ani

Pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească plasați sub tutelă/curatelă indemnizație de tutelă/curatelă.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8281

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la accize și TVA. Ordinul IFS nr. 2296 din 22.11.2013

1.Sunt specificate condițiile în baza cărora se efectuează restituirea accizelor.

2. Nu este supusă examinării cererea de restituire a accizelor în lipsa declaraţiei privind accizele pentru perioada pentru care se solicită restituirea.

3. La livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

4. Suma TVA calculată de fondator la transmiterea valorilor materiale se trece în cont de către subiectul impozabil care a recepţionat bunurile în baza facturii fiscale primite. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8247

Important ! Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de formare a preţurilor la produsele social importante

Potrivit proiectului pentru produsele social importante se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor:

produsele social importante la export se comercializează la preţuri libere;

produsele social importante din import se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută;

produsele social importante comercializate  pe piaţa internă de producători autohtoni se comercializează  la preţuri de livrare cu luarea în calcul a normativului de rentabilitate pe entitate de pînă la 10 la sută din totalul cumulativ al cheltuielilor activităţii operaţioanle stabilite conform Standardelor de Contabilitate;

produsele social importante  autohtone comercializate de  unităţile comerciale pe piața internă se comercializează la preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, cu excepţia pîinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăşi 10 %;

produse social importante procesate de unităţile comerciale atît din import, cît şi autohtone se comercializează cu  aplicarea adaosului comercial ce nu va depăşi 40 la sută cumulativ de la preţul de achiziţie / livrare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8294

Fermierii ar putea face economii de până la 300 de lei la prelucrarea fiecărui hectar de pământ.

În condițiile în care vor obţine posibilitatea de a importa direct produse petroliere pentru propriile necesităţi. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8284

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2302  din 26.11.2013

 1. Din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

 2. Din dividendele achitate persoanei juridice, aferente perioadelor fiscale de pînă la anul 2007 (inclusiv) se va reține impozit pe venit la sursă de  plată la cota de 6%.

 3. Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, urmează să se prezinte pentru fiecare perioadă fiscală 2012 şi 2013 certificatul de reşedinţă (în original), eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.  În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat pentru perioadele fiscale respective, urmează să se aplice prevederile art.91 din Codul fiscal.

 4. În cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova. Însă, ţinînd cont de prevederile Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova. Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 793 din Codul fiscal. 

 5. În cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova şi aceste dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, la achitarea venitului sub formă de dobînzi în folosul nerezidentului urmează să se reţină un impozit în mărime de 12% din suma dobînzii, potrivit art. 71 lit. f) din Codul fiscal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8293&parent=0

Оценки профессиональных рисков на рабочих местах в области охраны здоровья и безопасности труда

Autorul descrie modul de evaluare a  factorilor de risc la locul de muncă pentru angajații întreprinderilor, care conține următoarele etape: determinarea pericolelor, determinarea grupei persoanelor care sînt supuse riscului sporit, evaluarea risurilor și stabilirea măsurilor de siguranță, fixarea rezultatelor si înfăptuirea măsurilor planificate în scopul micșorării  pericolelor  de locul de muncă, perfecționarea sistemei de siguranță la întreprindere. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=8245&parent=0

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: ОФОРМЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО (часть 2)

Autorul prezintă modul de completare  a cărțiii de muncă în diferite situații.

Articolul dat este o continuare a articolului ОФОРМЛЯЕМ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ (часть 1) . Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=8297&parent=0

Despre condițiile prelungirii contractului individual de muncă

In caz cînd condițiile CIM încheiat pe termen determinat sunt în conformitate cu art. 55 al CM al RM și angajatorul sau angajatul solicita prelungirea pe termen de 1 luna a termenului CIM (nu au fost finisate în termen lucrarile temporare) durata CIM poate fi prelungită cu semnarea unui acord la CIM. In caz cînd CIM nu a fost prelungit, iar angajatul iși indeplinește obligațiunile stipulate în CIM, CIM se va considera încheiat pe termen nedeterminat. Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8237&parent=0

Despre acțiunile angajatorului în cazul reducerii statelor de personal

Angajatorul este obligat să emite ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal. Concomitent cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor de personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi va acorda salariatului, ce urmează a fi concediat, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă.

Salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează conform art. 186 (1) din CM menținerea salariului pentru 3 luni. Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8228&parent=0

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 21.11.2013-27.11.2013

Accizele la benzină și motorină vor fi majorate anual cu 10% pînă în anul 2022, conform preconizărilor. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8240

IASB публикует узконаправленные изменения к IAS 19

Эти поправки касаются денежных поступлений со стороны работников или третьих сторон, которые идут на фондирование пенсионных планов. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8241

Amenzi pentru comerț ilicit cu carne

Au fost întocmite 13 procese-verbale cu privire la contravenţie şi au fost aplicate amenzi în sumă totală de 9100 lei, conform art.263 alin.(1) din Codul contravenţional. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8242

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA în cadrul realizării Programului “Compact”. Ordinul IFS nr. 2275 din 15.11.2013. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8247

Atenție ! Proiectul ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”.

Pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani nu se permite, în general, ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8249

Dezbaterile publice referitoare la politica bugetar-fiscală si vamală pentru anul 2014

Lipsa corelaţiei amenzilor fiscale cu veniturile şi capacităţile întreprinderilor, nejustificarea reducerii perioadelor de raportare pentru data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8250

În Moldova vor putea fi constituite fonduri de pensii facultative

În Republica Moldova vor putea fi constituite fonduri de pensii opţionale. Legislativul a aprobat astăzi un proiect de lege elaborat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8252

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8254

MIEPO colectează propuneri pentru Programul "Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor"

Proiectele ce vor fi finanțate trebuie să contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, a climatului investiţional si oportunităţilor investiţionale şi de export ale Republicii Moldova, asigurarea creşterii gradului de conştientizare a Republicii Moldovei ca destinaţie de investiţii, sprijinirea investiţiilor străine directe şi atragerea de noi investiţii străine. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8255

Ciclul de viaţa a dărilor de seamă fiscale

Pentru fiecare tip de impozit sau taxă, contribuabilul este obligat să prezinte dări de seamă fiscale, în termenul stabilit de legislaţia fiscală. În baza acestor rapoarte fiscale se efectuează calcularea impozitelor şi taxelor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8259

Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni

Conform art. 17 alin. (1) din Lege, deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic.

Prin urmare, agenții economici care achiziționează de la persoane fizice cetăţeni diverse produse sânt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabilă  formularul tipizat de document primar cu regim special - actul de achiziție a mărfurilor.

Suplimentar, întreprinderea ce colectează produse agricole poate, în caz de necesitate, întocmi Fişele de recepţie-calculaţie (formularele tipizate FR 1–9, 11, 15, 18–23) sau Borderoul de achiziţie a produselor agricole de la populaţie (formularul tipizat BA-24), care servesc pentru reflectarea datelor specifice privind produsul achiziţionat.

Organul fiscal va efectua verificări de contrapunere la autoritatea publică locală (primărie) pentru a confirma sau infirma faptele expuse de persoana fizică citată, inclusiv a identifica şi verifica persoanele care figurează ca furnizor în actele de achiziţii a mărfurilor (dacă nu sunt decedate, dacă sunt deţinători de terenuri agricole, etc.).

Pe marginea rezultatelor constatate în actul de control, organul fiscal va emite Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei cu aplicarea amenzii. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8261

Atenție! Ministerul Finanțelor: Aplicarea art. 90 al Codului Fiscal la plata onorariilor cabinetului avocatului

Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător (cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător), orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8265

Atenție! Proiectul legii privind indemnizațiile adresate copiilor

Potrivit proiectului vor fi următoarele tipuri de indemnizații pentru copii

Pentru creșterea și îngrijirea copilului: indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, indemnizația unică pentru școlarizarea copilului.

Pentru familiile în care s-au născut și cresc gemeni, li se acordă suplimentar indemnizația lunară de suport pînă la atingerea de către copiii gemeni a vîrstei de 3 ani

Pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească plasați sub tutelă/curatelă indemnizație de tutelă/curatelă.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8281

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la accize și TVA. Ordinul IFS nr. 2296 din 22.11.2013

1.Sunt specificate condițiile în baza cărora se efectuează restituirea accizelor.

2. Nu este supusă examinării cererea de restituire a accizelor în lipsa declaraţiei privind accizele pentru perioada pentru care se solicită restituirea.

3. La livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

4. Suma TVA calculată de fondator la transmiterea valorilor materiale se trece în cont de către subiectul impozabil care a recepţionat bunurile în baza facturii fiscale primite. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8247

Important ! Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de formare a preţurilor la produsele social importante

Potrivit proiectului pentru produsele social importante se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor:

produsele social importante la export se comercializează la preţuri libere;

produsele social importante din import se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută;

produsele social importante comercializate  pe piaţa internă de producători autohtoni se comercializează  la preţuri de livrare cu luarea în calcul a normativului de rentabilitate pe entitate de pînă la 10 la sută din totalul cumulativ al cheltuielilor activităţii operaţioanle stabilite conform Standardelor de Contabilitate;

produsele social importante  autohtone comercializate de  unităţile comerciale pe piața internă se comercializează la preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, cu excepţia pîinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăşi 10 %;

produse social importante procesate de unităţile comerciale atît din import, cît şi autohtone se comercializează cu  aplicarea adaosului comercial ce nu va depăşi 40 la sută cumulativ de la preţul de achiziţie / livrare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8294

Fermierii ar putea face economii de până la 300 de lei la prelucrarea fiecărui hectar de pământ.

În condițiile în care vor obţine posibilitatea de a importa direct produse petroliere pentru propriile necesităţi. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8284

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2302  din 26.11.2013

 1. Din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

 2. Din dividendele achitate persoanei juridice, aferente perioadelor fiscale de pînă la anul 2007 (inclusiv) se va reține impozit pe venit la sursă de  plată la cota de 6%.

 3. Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, urmează să se prezinte pentru fiecare perioadă fiscală 2012 şi 2013 certificatul de reşedinţă (în original), eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.  În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat pentru perioadele fiscale respective, urmează să se aplice prevederile art.91 din Codul fiscal.

 4. În cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova. Însă, ţinînd cont de prevederile Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova. Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 793 din Codul fiscal. 

 5. În cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova şi aceste dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, la achitarea venitului sub formă de dobînzi în folosul nerezidentului urmează să se reţină un impozit în mărime de 12% din suma dobînzii, potrivit art. 71 lit. f) din Codul fiscal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8293&parent=0

Оценки профессиональных рисков на рабочих местах в области охраны здоровья и безопасности труда

Autorul descrie modul de evaluare a  factorilor de risc la locul de muncă pentru angajații întreprinderilor, care conține următoarele etape: determinarea pericolelor, determinarea grupei persoanelor care sînt supuse riscului sporit, evaluarea risurilor și stabilirea măsurilor de siguranță, fixarea rezultatelor si înfăptuirea măsurilor planificate în scopul micșorării  pericolelor  de locul de muncă, perfecționarea sistemei de siguranță la întreprindere. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=8245&parent=0

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: ОФОРМЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО (часть 2)

Autorul prezintă modul de completare  a cărțiii de muncă în diferite situații.

Articolul dat este o continuare a articolului ОФОРМЛЯЕМ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ (часть 1) . Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=8297&parent=0

Despre condițiile prelungirii contractului individual de muncă

In caz cînd condițiile CIM încheiat pe termen determinat sunt în conformitate cu art. 55 al CM al RM și angajatorul sau angajatul solicita prelungirea pe termen de 1 luna a termenului CIM (nu au fost finisate în termen lucrarile temporare) durata CIM poate fi prelungită cu semnarea unui acord la CIM. In caz cînd CIM nu a fost prelungit, iar angajatul iși indeplinește obligațiunile stipulate în CIM, CIM se va considera încheiat pe termen nedeterminat. Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8237&parent=0

Despre acțiunile angajatorului în cazul reducerii statelor de personal

Angajatorul este obligat să emite ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal. Concomitent cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor de personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi va acorda salariatului, ce urmează a fi concediat, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă.

Salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează conform art. 186 (1) din CM menținerea salariului pentru 3 luni. Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8228&parent=0

Comentarii

 1. Victoria spune:

  Multumim mult de informatia sukcinta si clara!!!! Sukces si mai departe!!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...