37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 19.12.2013-13.01.2014

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 19.12.2013-13.01.2014

17.01.20141.172 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 19.12.2013-13.01.2014

Ministerul Economiei a promovat în Guvern modificări la peste 40 de legi ce simplifică radical procedurile de autorizare pentru agenţii economici

Ghişeului unic, prin care o serie de activităţi, care până în prezent erau efectuate de întreprinzători, vor fi puse în sarcina autorităţilor publice de resort, în același timp reducându-se semnificativ costurile pe care le implică obţinerea unui act permisiv. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8521

Atenție ! Proiectul Ghișeului unic pentru patenta de întreprinzător

Solicitantul/deţinătorului  patentei de întreprinzător  se va adresa în vederea primirii sau prelungirii patentei de întreprinzător, fără  a fi necesară  prezentarea documentelor care confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare de asistenţă medicală. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8533

Atenție ! Proiectul modificărilor la Codul Muncii

Se  va considera zi de sărbătoare nelucrătoare și  25 decembrie _ Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou). Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8535

Ajutor din partea statului pentru mamele care au născut tripleți sau mai mulți gemeni

Statul va plăti 2200 de lei persoanei care va fi de acord să o ajute pe proaspăta mămică să aibă grijă de micuţi. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8539

În 2014, furnizorii de comunicaţii electronice vor prezenta rapoartele în regim on – line

Până în prezent, furnizorii de comunicaţii electronice continuă să prezinte statisticile trimestriale şi anuale pe suport de hârtie– prin depunerea acestora la oficiul ANRCETI sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8541

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8538

Fisa de Post si Contractul Individual de Munca

Fisa de post nu este un instrument prevazut de legislatia muncii a RM, deci nu este un document obligatoriu cum este de ex: ordinul de angajare/concediere, contractul individual de munca. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8551

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la patenta de întreprinzător. Ordinul IFS nr. 2553 din 02.12.2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8568

Cum poți obține semnătura digitală, pentru a efectua declararea vamală electronică

Persoanele interesate pot depune o cerere însoțită de un set de acte în adresa Centrului de Telecomunicații Speciale sau în adresa Î.S. Vamservinform. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8590

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2014

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8599

Cea mai viziualizată informație a anului 2013 pe pagina contabilsef.md ! Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8603

Calendarul Fiscal pentru luna ianuarie 2014 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8635

Atenție ! proiectul modificărilor la Regulamentul  privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

 Potrivit proiectului  a fost extinsă categoria subiecţilor impozabili cu TVA  care beneficiază de restituirea sumelor TVA .  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8638

Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

Drept bază de calcul a amenzii menţionate la art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8645

Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8652

Atenție ! Contribuabilii mari pentru anul 2014

Lista agenților economici mari  contribuabili pentru anul 2014 se prezintă astfel. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8660

Atenție ! Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8664

Reduceri de până la 75% la plata poliţei medicale obligatorii

Discount-urile de 50% şi 75% din valoarea totală a poliţei de asigurare medicală obligatorie sunt oferite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină până pe data de 31 martie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8666

Întreprinderile în proces de insolvabilitate în vizorul conducerii SFS

Dacă nu se intervine eficient, agenţii economici aflaţi în proces de insolvabilitate continuă să acumuleze datorii mari faţă de Buget, fiind necesar, pentru redresarea situaţiei, operarea unor modificări la Legea insolvabilităţii, dar şi întreprinderea unui set întreg de acţiuni operative.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8669

Top 10 amenzi introduse în anul 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8665

Ministerul Finanţelor informează despre retragerea setului de materiale ce vizează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Retragerea setului de materiale ce vizează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative potrivit căruia se reglementeză procesul de direcţionare a unui cuantum procentual din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8674

Poşta Moldovei va majora tarifele pentru coletele expediate în străinătate

Plăţile percepute la expedierea coletelor vor creşte, din 10 ianuarie, cu 15 la sută. Responsabilii de la "Poşta Moldovei" spun că au majorat tarifele, după ce companiile aeriene au majorat taxele pentru serviciile de transport. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8683

Atenție! Modificarea formularelor ordinelor de plată pînă în data de 15.09.2014

Vă îndemnăm să consultați banca dvs referitor la data concretă din care acesta va solicita prezentarea formularelor ordinelor de plată  modificate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8693

Atenție ! Modificări  privind dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale

  Conform modificărilor operate dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă:
      1. Tuturor agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    2. agenţilor economici, care se conformează cerinţelor stabilite

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8711

Spre atenţia agenţilor economici!

1.Formatul electronic al REV5 există doar trimestrial, prin urmare după prezentarea trimestrului IV se va pregăti suportul de hîrtie anual care va include patru trimestre.
2.În cazul semnării electronice a documentelor, utilizînd semnătura digitală, nu se prezintă suportul de hîrtie.
3.Pentru situaţiile în care unul sau mai multe trimestre pe parcursul anului 2013 nu au fost semnate electronic, se va prezenta suportul de hîrtie care va include toate patru trimestre.
4.Întreprinderile care au format declaraţiile persoanelor asigurate pe portalul “E-Raportare” vor putea imprima documentele direct de pe portal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8718

Întrebări şi răspunsuri privind prezentarea Declaraţiilor prin Internet 

Casa Naţională de Asigurări Sociale a generalizat întrebările frecvente primite în procesul de prezentare a declaraţiilor prin Internet în cadrul SIA „e-Reporting” pentru perioada trimestrului III anul 2013.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8720

Buletinul informativ al actelor legislative al SFS Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8731

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 02  din 03.01.2014

Aspecte analizate: prorata anuală, refelctarea în declarația privind TVA a TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8708

Articole

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea I. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8689&parent=0

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea II Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8733&parent=0

Scrisori

  1. În rezultatul multiplelor adresări din partea DVS  referitor la modul de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă  am  solicitat  Casa Națională de Asigurări Sociale a RM să ofere explicații în situațiile expuse de DVS:

Situația 1

      Persoana este angajată  la locul de muncă de bază din data de  01.10.2013.  Persoana prezintă  certificat medical pentru perioada 04.10.2013-10.10.2013. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la alta entitate economică din data de  01.06.2013.

    Angajatul a obținut venit de la locul de muncă prin cumul, în luna octombrie, din care s-au calculat contribuții de asigurări sociale de stat

    Reeșind din faptul că angajatul a realizat un stagiu mai mic de o luna la locul de muncă de bază, conform alin (4) al punctului 23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale  (în continuare Regulament) se va lua în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună.

     În acestă situația venitul mediu lunar pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă prin cumul se va determina tot conform alin (4) punctului 23 din Regulament ?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     Conform Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. în cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25.4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv. 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).

     Dar, dacă această persoana anterior, adică pînă la schimbarea locului de lucru a lucrat şi prin cumul, iar după schimbarea locului de lucru de rînd cu locul de lucru de bază continuă, fără întrerupere şi lucrul prin cumul, atunci baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă o va constitui venitul convenţional de la locul de lucru de bază calculat în conformitate cu prevederea expusă mai sus la care se va adăuga venitul mediu lunar obţinut la locul de lucru prin cumul în lunile premergătoare lunii în care a survenit incapacitatea de muncă.

     În cazul expus în adresare se va calcula venitul convenţional la locul de lucru de bază, conform normei punctului 23 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Fiindcă persoana continuă şi lucru prin cumul, unde a fost angajată la 01.06.2013, atunci venitul mediu lunar se va calcula prin împărţirea la patru a venitului obţinut prin cumul în aceste patru luni calendaristice.

     Venitul total mediu lunar pentru calcularea indemnizaţiei se va constitui din venitul convenţional mediu lunar de la locul de lucru de bază la care se va adăuga venitul mediu lunar de la locul de lucru prin cumul, obţinut la locul de lucru prin cumul în lunile premergătoare lunii în care a survenit incapacitatea temporară de muncă.

Situația 2

      Persoana este angajată  la locul de muncă de bază din data de  01.10.2013.  Persoana prezintă  certificat medical pentru perioada 04.10.2013-10.10.2013. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la alta entitate economică din data de  30.06.2013.

    Angajatul a obținut venit asigurat la locul de muncă prin cumul, doar în luna iunie, în restul lunilor, inclusiv luna octombrie,  nu a lucrat și nu a obținut venit asigurat, din motive întemeiate.

       Reeșind din faptul că angajatul a realizat un stagiu mai mic de o luna la locul de muncă de bază, conform alin (4) al punctului 23 din Regulament se va lua în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună .

     Cum se va determina venitul mediul lunar pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă prin cumul în condițiile în care perioda pentru stabilirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va lua de la locul de muncă de bază,  adică 01.10.2013-03.10.2013, iar corespunzător acestei perioade angajatul nu a obținut venit asigurat la locul de muncă prin cumul ?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     In acelaşi mod se va soluţiona problema asigurării cu indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă ca în situaţia menţionată în primul exemplu.

Situația 3

     Persoana este angajată la muncă la locul de bază unde  a obținut venit asigurat și a lucrat complet în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat. Totodată, persoana este angajată prin cumul la altă entitate economică. 

     La locul de muncă prin cumul, angajatul nu a obținut venit asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, din motive întemeiate.

     În acestă situație la determinarea venitului mediu lunar, venitul obținut la locul de muncă prin cumul se va considera salariul tarifar în conformitate cu alin. (4) art.7 din Legea nr. 289  din  22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale  (în continuare Legea)?  

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     Conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005, pentru persoana care desfăşoară activităţi în mai multe unităţi  în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţiile de asigurări sociale se calculează în funcţie de venitul total asigurat. La determinarea venitului mediu lunar se va ţine cont de volumul de lucru îndeplinit la locul de lucru de bază (adică dacă luna a fost lucrată complet sau incomplet). Venitul obţinut la locul de lucru prin cumul în aceleaşi luni se va include în calcul, fără a ţine cont de volumul de lucru îndeplinit la locul de lucru prin cumul (adică fără a lua în consideraţie dacă persoana a lucrat integral sau incomplet în aceleaşi luni la locul de lucru prin cumul).

Situația 4

     Angajatul nu a  lucrat complet nici 1 lună în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat,  din motive intemeiate (concediu de odihnă ordinar, suplimetar, concediu pentru incapacitate temporară de muncă), la locul de muncă de bază. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la altă entitate economică la care a lucrat complet 2 luni în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

     Cum se va determina venitul mediu asigurat pentru calculul  indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă de bază în condițiile în care nici Regulamentul și nici Legea nu stipulează cum trebuie de procedat în situația cînd angajatul nu lucrat integral, nici 1 luna în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, din motive intemeiate ?

     Cum se va determina venitului total asigurat de la ambele locuri de muncă pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă,  în condițiile în care, venitul mediu asigurat de la locul de muncă prin cumul, luat în calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă se calculează reieşind din lunile lucrate complet la locul de muncă de bază, iar acestea, în situația expusă, nu pot fi stabilite?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

În cazul în care la locul de lucru de bază toate şase luni premergătoare lunii survenirii riscului asigurat sînt lucrat incomplet din cauze motivate, atunci pentru fiecare lună din şase luni premergătoare lunii survenirii riscului asigurat - se va calcula venitul convenţional. La venitul convenţional al fiecărei luni de la locul dc lucru de bază se va adăuga venitul real obţinut în acelaşi luni la locul de lucru prin cumul, indiferent dacă prin cumul persoana a lucrat luna complet sau incomplet.

Totodată CNAS recomandă reprezentanţilor entităţilor, ca în cazurile cînd vor întâlni situaţii de solicitare a indemnizaţiilor, soluţionarea cărora nu este reglementată expres în actele normative de domeniu să se adreseze la Casele teritoriale de asigurări sociale pentru a primi ajutor din partea acestor structuri.

Adresarea revistei electronice contabilsef.md

Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale a RM

  1. Conform răspunsului nr. 12148 din  30.12.2013 oferit de CNAS din veniturile titularilor de patentă se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat (23%) și contribuții individuale de asigurări sociale de stat (6%).

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 19.12.2013-13.01.2014

Ministerul Economiei a promovat în Guvern modificări la peste 40 de legi ce simplifică radical procedurile de autorizare pentru agenţii economici

Ghişeului unic, prin care o serie de activităţi, care până în prezent erau efectuate de întreprinzători, vor fi puse în sarcina autorităţilor publice de resort, în același timp reducându-se semnificativ costurile pe care le implică obţinerea unui act permisiv. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8521

Atenție ! Proiectul Ghișeului unic pentru patenta de întreprinzător

Solicitantul/deţinătorului  patentei de întreprinzător  se va adresa în vederea primirii sau prelungirii patentei de întreprinzător, fără  a fi necesară  prezentarea documentelor care confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare de asistenţă medicală. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8533

Atenție ! Proiectul modificărilor la Codul Muncii

Se  va considera zi de sărbătoare nelucrătoare și  25 decembrie _ Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou). Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8535

Ajutor din partea statului pentru mamele care au născut tripleți sau mai mulți gemeni

Statul va plăti 2200 de lei persoanei care va fi de acord să o ajute pe proaspăta mămică să aibă grijă de micuţi. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8539

În 2014, furnizorii de comunicaţii electronice vor prezenta rapoartele în regim on – line

Până în prezent, furnizorii de comunicaţii electronice continuă să prezinte statisticile trimestriale şi anuale pe suport de hârtie– prin depunerea acestora la oficiul ANRCETI sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8541

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8538

Fisa de Post si Contractul Individual de Munca

Fisa de post nu este un instrument prevazut de legislatia muncii a RM, deci nu este un document obligatoriu cum este de ex: ordinul de angajare/concediere, contractul individual de munca. Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8551

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la patenta de întreprinzător.Ordinul IFS nr. 2553 din 02.12.2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8568

Cum poți obține semnătura digitală, pentru a efectua declararea vamală electronică

Persoanele interesate pot depune o cerere însoțită de un set de acte în adresa Centrului de Telecomunicații Speciale sau în adresa Î.S. Vamservinform. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8590

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2014

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8599

Cea mai viziualizată informație a anului 2013 pe pagina contabilsef.md ! Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8603

Calendarul Fiscal pentru luna ianuarie 2014 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8635

Atenție ! proiectul modificărilor la Regulamentul  privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

 Potrivit proiectului  a fost extinsă categoria subiecţilor impozabili cu TVA  care beneficiază de restituirea sumelor TVA .  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8638

Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

Drept bază de calcul a amenzii menţionate la art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8645

Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8652

Atenție ! Contribuabilii mari pentru anul 2014

Lista agenților economici mari  contribuabili pentru anul 2014 se prezintă astfel. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8660

Atenție ! Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8664

Reduceri de până la 75% la plata poliţei medicale obligatorii

Discount-urile de 50% şi 75% din valoarea totală a poliţei de asigurare medicală obligatorie sunt oferite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină până pe data de 31 martie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8666

Întreprinderile în proces de insolvabilitate în vizorul conducerii SFS

Dacă nu se intervine eficient, agenţii economici aflaţi în proces de insolvabilitate continuă să acumuleze datorii mari faţă de Buget, fiind necesar, pentru redresarea situaţiei, operarea unor modificări la Legea insolvabilităţii, dar şi întreprinderea unui set întreg de acţiuni operative.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8669

Top 10 amenzi introduse în anul 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8665

Ministerul Finanţelor informează despre retragerea setului de materiale ce vizează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Retragerea setului de materiale ce vizează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative potrivit căruia se reglementeză procesul de direcţionare a unui cuantum procentual din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8674

Poşta Moldovei va majora tarifele pentru coletele expediate în străinătate

Plăţile percepute la expedierea coletelor vor creşte, din 10 ianuarie, cu 15 la sută. Responsabilii de la "Poşta Moldovei" spun că au majorat tarifele, după ce companiile aeriene au majorat taxele pentru serviciile de transport. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8683

Atenție! Modificarea formularelor ordinelor de plată pînă în data de 15.09.2014

Vă îndemnăm să consultați banca dvs referitor la data concretă din care acesta va solicita prezentarea formularelor ordinelor de plată  modificate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8693

Atenție ! Modificări  privind dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale

  Conform modificărilor operate dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă:
      1. Tuturor agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    2. agenţilor economici, care se conformează cerinţelor stabilite

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8711

Spre atenţia agenţilor economici!

1.Formatul electronic al REV5 există doar trimestrial, prin urmare după prezentarea trimestrului IV se va pregăti suportul de hîrtie anual care va include patru trimestre.
2.În cazul semnării electronice a documentelor, utilizînd semnătura digitală, nu se prezintă suportul de hîrtie.
3.Pentru situaţiile în care unul sau mai multe trimestre pe parcursul anului 2013 nu au fost semnate electronic, se va prezenta suportul de hîrtie care va include toate patru trimestre.
4.Întreprinderile care au format declaraţiile persoanelor asigurate pe portalul “E-Raportare” vor putea imprima documentele direct de pe portal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8718

Întrebări şi răspunsuri privind prezentarea Declaraţiilor prin Internet 

Casa Naţională de Asigurări Sociale a generalizat întrebările frecvente primite în procesul de prezentare a declaraţiilor prin Internet în cadrul SIA „e-Reporting” pentru perioada trimestrului III anul 2013.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8720

Buletinul informativ al actelor legislative al SFS Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8731

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 02  din 03.01.2014

Aspecte analizate: prorata anuală, refelctarea în declarația privind TVA a TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8708

Articole

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea I. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8689&parent=0

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea II Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8733&parent=0

Scrisori

  1. În rezultatul multiplelor adresări din partea DVS  referitor la modul de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă  am  solicitat  Casa Națională de Asigurări Sociale a RM să ofere explicații în situațiile expuse de DVS:

Situația 1

      Persoana este angajată  la locul de muncă de bază din data de  01.10.2013.  Persoana prezintă  certificat medical pentru perioada 04.10.2013-10.10.2013. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la alta entitate economică din data de  01.06.2013.

    Angajatul a obținut venit de la locul de muncă prin cumul, în luna octombrie, din care s-au calculat contribuții de asigurări sociale de stat

    Reeșind din faptul că angajatul a realizat un stagiu mai mic de o luna la locul de muncă de bază, conform alin (4) al punctului 23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale  (în continuare Regulament) se va lua în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună.

     În acestă situația venitul mediu lunar pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă prin cumul se va determina tot conform alin (4) punctului 23 din Regulament ?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     Conform Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. în cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25.4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv. 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).

     Dar, dacă această persoana anterior, adică pînă la schimbarea locului de lucru a lucrat şi prin cumul, iar după schimbarea locului de lucru de rînd cu locul de lucru de bază continuă, fără întrerupere şi lucrul prin cumul, atunci baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă o va constitui venitul convenţional de la locul de lucru de bază calculat în conformitate cu prevederea expusă mai sus la care se va adăuga venitul mediu lunar obţinut la locul de lucru prin cumul în lunile premergătoare lunii în care a survenit incapacitatea de muncă.

     În cazul expus în adresare se va calcula venitul convenţional la locul de lucru de bază, conform normei punctului 23 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Fiindcă persoana continuă şi lucru prin cumul, unde a fost angajată la 01.06.2013, atunci venitul mediu lunar se va calcula prin împărţirea la patru a venitului obţinut prin cumul în aceste patru luni calendaristice.

     Venitul total mediu lunar pentru calcularea indemnizaţiei se va constitui din venitul convenţional mediu lunar de la locul de lucru de bază la care se va adăuga venitul mediu lunar de la locul de lucru prin cumul, obţinut la locul de lucru prin cumul în lunile premergătoare lunii în care a survenit incapacitatea temporară de muncă.

Situația 2

      Persoana este angajată  la locul de muncă de bază din data de  01.10.2013.  Persoana prezintă  certificat medical pentru perioada 04.10.2013-10.10.2013. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la alta entitate economică din data de  30.06.2013.

    Angajatul a obținut venit asigurat la locul de muncă prin cumul, doar în luna iunie, în restul lunilor, inclusiv luna octombrie,  nu a lucrat și nu a obținut venit asigurat, din motive întemeiate.

       Reeșind din faptul că angajatul a realizat un stagiu mai mic de o luna la locul de muncă de bază, conform alin (4) al punctului 23 din Regulament se va lua în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună .

     Cum se va determina venitul mediul lunar pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă prin cumul în condițiile în care perioda pentru stabilirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va lua de la locul de muncă de bază,  adică 01.10.2013-03.10.2013, iar corespunzător acestei perioade angajatul nu a obținut venit asigurat la locul de muncă prin cumul ?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     In acelaşi mod se va soluţiona problema asigurării cu indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă ca în situaţia menţionată în primul exemplu.

Situația 3

     Persoana este angajată la muncă la locul de bază unde  a obținut venit asigurat și a lucrat complet în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat. Totodată, persoana este angajată prin cumul la altă entitate economică. 

     La locul de muncă prin cumul, angajatul nu a obținut venit asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, din motive întemeiate.

     În acestă situație la determinarea venitului mediu lunar, venitul obținut la locul de muncă prin cumul se va considera salariul tarifar în conformitate cu alin. (4) art.7 din Legea nr. 289  din  22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale  (în continuare Legea)?  

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

     Conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005, pentru persoana care desfăşoară activităţi în mai multe unităţi  în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţiile de asigurări sociale se calculează în funcţie de venitul total asigurat. La determinarea venitului mediu lunar se va ţine cont de volumul de lucru îndeplinit la locul de lucru de bază (adică dacă luna a fost lucrată complet sau incomplet). Venitul obţinut la locul de lucru prin cumul în aceleaşi luni se va include în calcul, fără a ţine cont de volumul de lucru îndeplinit la locul de lucru prin cumul (adică fără a lua în consideraţie dacă persoana a lucrat integral sau incomplet în aceleaşi luni la locul de lucru prin cumul).

Situația 4

     Angajatul nu a  lucrat complet nici 1 lună în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat,  din motive intemeiate (concediu de odihnă ordinar, suplimetar, concediu pentru incapacitate temporară de muncă), la locul de muncă de bază. Totodată, persoana este angajata  prin cumul la altă entitate economică la care a lucrat complet 2 luni în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

     Cum se va determina venitul mediu asigurat pentru calculul  indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă de bază în condițiile în care nici Regulamentul și nici Legea nu stipulează cum trebuie de procedat în situația cînd angajatul nu lucrat integral, nici 1 luna în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, din motive intemeiate ?

     Cum se va determina venitului total asigurat de la ambele locuri de muncă pentru calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă,  în condițiile în care, venitul mediu asigurat de la locul de muncă prin cumul, luat în calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă se calculează reieşind din lunile lucrate complet la locul de muncă de bază, iar acestea, în situația expusă, nu pot fi stabilite?

Răspunsul oferit de Casa Națională de Asigurări Sociale

În cazul în care la locul de lucru de bază toate şase luni premergătoare lunii survenirii riscului asigurat sînt lucrat incomplet din cauze motivate, atunci pentru fiecare lună din şase luni premergătoare lunii survenirii riscului asigurat - se va calcula venitul convenţional. La venitul convenţional al fiecărei luni de la locul dc lucru de bază se va adăuga venitul real obţinut în acelaşi luni la locul de lucru prin cumul, indiferent dacă prin cumul persoana a lucrat luna complet sau incomplet.

Totodată CNAS recomandă reprezentanţilor entităţilor, ca în cazurile cînd vor întâlni situaţii de solicitare a indemnizaţiilor, soluţionarea cărora nu este reglementată expres în actele normative de domeniu să se adreseze la Casele teritoriale de asigurări sociale pentru a primi ajutor din partea acestor structuri.

Adresarea revistei electronice contabilsef.md

Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale a RM

  1. Conform răspunsului nr. 12148 din  30.12.2013 oferit de CNAS din veniturile titularilor de patentă se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat (23%) și contribuții individuale de asigurări sociale de stat (6%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...