37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 15.12.2016-11.01.2017

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 15.12.2016-11.01.2017

11.01.20174.406 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1389 din 15.12.2016
1. (29.2.3.30) Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
2. (29.2.3.25) De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
3. (29.2.3.24) Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?
4. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
5. (29.2.3.11) În cazul în care la locul de muncă de bază persoana fizică nu utilizează scutirile la care are dreptul, aceasta va putea să beneficieze de scutiri la locul de muncă prin cumul?

Important! A fost publicată Balanța timpului de lucru pe anul 2017. A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2017, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare mai multe sărbători.

Sancțiuni noi și modificări de amenzi conform Codului Contravențional. Vezi ce ne așteaptă peste 3 luni! A fost modificat și completat Codul contravențional. Prezenta lege urmează să intre în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. Conform modificărilor efectuate în art. 34 alin. (1), o unitate convenţională va fi egală cu 50 de lei.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1396 din 16.12.2016
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
Ordinul IFPS nr. 1395 din 16.12.2016
1. (28.20.10) Cum se va aplica TVA pentru livrarea impozabilă pentru care, pînă la înregistrarea furnizorului în calitate de plătitor al TVA a fost efectuată plata prealabilă (în avans)?

Au fost publicate Standardele Internaționale de Raportare Financiară 14 și 15. Obiectivul IFRS 14 este de a prezenta dispoziţiile de raportare financiară pentru soldurile contului de amânare aferent activităților reglementate ce apar atunci când o entitate furnizează bunuri sau servicii clienților la un preţ sau tarif care face obiectul reglementării tarifare. Obiectivul IFRS 15 este de a stabili principiile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a raporta informații utile pentru utilizatorii situațiilor financiare cu privire la natura, valoarea, plasarea în timp și incertitudinea veniturilor și fluxurilor de trezorerie generate de un contract cu un client.

Important! A fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea TVA. Aceste modificări au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile Codului fiscal modificate şi completate prin Legea nr.71 din 12.04.2015.

Scumpiri la unele genuri de activitate a taxei lunare pentru patenta de întreprinzător! A fost modificat cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător la genurile de activitate: comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule și comerţul cu produse alimentare și mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor.

A fost publicată politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Vezi ce s-a schimbat! Au fost modificate cotele de impozit de la art. 15, respectiv suma totală a impozitului pe venit se va determina pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei. Au fost modificate și scutirile.

A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), iar pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 lei.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 vine cu unele modificări. Vezi ce s-a schimbat! Noua lege nu mai conține prevederea vechii legi de la art. 5 alin. 2), potrivit căruia, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat, iar salariul mediu lunar prognozat pe economie se aproba anual de Guvern.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1423 din 28.12.2016
1. (28.23.20) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate?

Veste bună pentru salariatele gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Vezi ce vor beneficia! Angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, din unitatea respectivă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire menţionate la articolul 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi de a decide ce măsuri trebuie luate.

Atenție! A fost modificată și completată declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15). A fost modificat formularul CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentul privind modul de completare a acesteia. Modificări a suferit coloana 1 de la codul F4, coloana 1 de la codul F8, coloana 1 de la codul F9, coloana 1 de la codul H3, coloana 1 de la codul J1, coloana 1 de la codul J2 și secţiunea a patra compartimentul K codul K9, varianta română, compartimentul C coloana 1 codul C2, compartimentul F, coloana 1 codul F1 și altele.

Care va fi modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional în anul 2017? Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii selectați de SFS, în cadrul programului pilot privind implementarea Contului unic al contribuabilului, vor putea achita obligațiile datorate bugetului public național la Contul unic al contribuabilului prin utilizarea unui ordin de plată, generat din SIA „Contul curent al contribuabilului", în modul stabilit de SFS.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind  completarea formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF14" și formularului Forma TL 13. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1424 din 29.12.2016
1. (6.2.6.8) Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF14", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?
3. (6.2.6.6) Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TL 13 prin care se prezintă taxa pentru amenajarea teritoriului?
6. (6.2.6.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Modificări în Codul fiscal! Vezi ce impоzit urmează să verse la buget fiecare plătitor de câştiguri. Articolul 20, litera p1) din Codul fiscal va avea un nou cuprins. Respectiv, în venitul brut nu se vor include câştigurile obținute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii. Un nou cuprins va avea și articolul 901, alineatul (33) din Codul fiscal, conform căruia, fiecare plătitor de câştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri.

UTIL! ContabilȘef.md a reînnoit indicatorii fiscali conform prevederilor din 2017. În legătură cu publicarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, (politica bugetar-fiscală pentru anul 2017), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 și a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016, rubrica Indicatori fiscali de pe pagina www.contabilsef.md a fost actualizată.

Noutăți:

Intentarea procedurii de insоlvabilitate nu afectează obligația debitorului de a prezenta dare de seamă fiscală. În conformitate cu prevederile al.2 din art.187 al Codului fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte la unul dintre organele fiscale teritoriale dări de seamă privind impozitele și taxele. În asemenea circumstanțe, debitorul nu este eliberat de prezentarea dărilor de seamă.

Discuţii publice asupra proiectului Legii privind auditul situaţiilor financiare. În discuţii s-a pus accent pe prevederile proiectului de lege care se referă la înregistrarea entităţilor de audit, finanţarea Consiliului de supraveghere publică a auditului, instituţie care urmează a fi instituită după aprobarea proiectului de lege, tipurile de sancţiuni şi modul de aplicare pentru efectuarea necorespunzătoare a auditului ş.a.

Discuţii publice asupra proiectului Legii contabilităţii. În timpul discuţiilor au fost prezentate principalele caracteristici, elemente şi principiile generale ale proiectului de lege, domeniul de aplicare al prevederilor acestuia ş.a. Participanţii au apreciat efortul Ministerului şi a experţilor în elaborarea proiectului şi abordarea practică cu care a fost tratat acest proces.

Lista plătitorilor de cоntribuţii la BASS cu datоrii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016. Urmare a totalizării informaţiilor pentru perioada lunilor ianuarie-octombrie ale anului 2016 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, CNAS a publicat lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 10 mii lei.

Condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plаtă a indemnizaţiei paternale. A fost aprobat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiei paternale, care prevede dreptul tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, la indemnizaţia paternală pentru îngrijirea copilului nou-născut pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.

Graficul controalelor planificate a Inspectoratului de Stat al Muncii pe trimestrul I al anului 2017

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2017. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2017, care include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului I al anului 2017. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Bugetul pentru cetăţeni pe anul 2017. În scopul sporirii transparenţei informaţiei privind bugetul public şi componentele sale, precum şi gradul de accesibilitate a publicului la informaţii, Ministerul Finanţelor, a publicat o prezentare succintă a bugetului prin tabele, grafice şi imagini, „Bugetul pentru cetăţeni 2017".

Vămuirea cu reducere de 70% din cota accizei va fi efectuată în baza procedurii standard. În perioada 01.01.2017 - 01.042017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul RM până la data de 01.11.2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.

Aproape 500 de organizații necomerciale pot beneficia în 2017 de Legea 2%. 413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 culte religioase și părțile componente ale acestora au fost înregistrate de Ministerul Justiției în lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2017.

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele. Ministerul Finanțelor a elaborat și prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Declarației privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele de plătitorii de accize, precum şi de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul RM, începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017.

Privind obligația fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Începând cu 01.01.2017 persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în calitate de producători, importatori sau cumpărători de la agenții economici de pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar a mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998, sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice sau în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă urmează să calculeze, să achite la bugetul de stat taxa pentru mărfurile și ambalajele menționate, cu prezentarea SFS a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează, poluarea mediului.

Agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) ai anului 2017 în atenția Serviciului Fiscal de Stat. SFS a întocmit Lista agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017. Administrarea fiscală a contribuabililor mari (agenți economici) urmărește scopul de a le oferi acestora servicii de calitate și o deservire personalizată, în conformitate cu standardele internaționale. Prin această acțiune ținem să contribuim la promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost elaborat de Ministerul Economiei în vederea executării prevederilor art. 281 din Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, potrivit căruia, Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului proiectele de legi cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate neconstituționale.

Organele vamale vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială. Organele vamale din RM vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială, al declaraţiilor de origine pentru mărfurile exportate din RM în cadrul regimului de comerţ preferenţial, conform procedurilor stabilite de Protocolul privind definiţia de „produse originare".

IFPS, aplicând prevederile Codului Fiscal, a calculat circa 9 mln. lei suplimentar la buget, în rezultatul unei estimări indirecte a veniturilor unei persoane fizice, domiciliate în mun. Chișinău. Acest fapt a fost posibil grație introducerii unor modificări la capitolul 111 din Codul Fiscal „Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice". Astfel, începând cu anul 2013, IFPS deține atribuția de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice și prin metode indirecte, utilizând, în acest scop, informația de la surse indirecte de informare specificate în art.22611 din Codul Fiscal.

Articole:

Modificări în legislația fiscală 2017, scurte comentarii. Titlul III, IV, V, VI, VII, VIII și IX. Materialele prezentate conțin comentarii la modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016. Au fost analizate modificările, care, după părerea autorului, modifică conținutul normei legislative și este important să fie cunoscute. Modificările care au un conținut de redactare a textului au fost omise. Suntem în speranța că acest material vă va fi de folos. În același timp, în baza Codului de etică profesională, suntem obligați să va prevenim că unele comentarii pot să conțină o părere subiectivă a autorului și/sau să nu coincidă cu poziția oficială, sau să fie omise careva modificări importante.

Modificări în legislația fiscală 2017, scurte comentarii. Titlul I și II. Prin Legea nr.281 din 16.12.2016 (MO nr. 472-477 din 27.12.2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege la Titlul I „Dispoziţii generale” și Titlul II „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Efecte contabile și fiscale legate de operațiunea de returnare a mărfurilor. În activitatea de zi cu zi a entităților se întâlnesc diferite situații, în care poate apărea necesitatea de returnare de bunuri procurate din diferite motive, cum ar fi defecte de calitate, expirarea termenului de valabilitate etc. În acest articol vom descrie modul de contabilizare a returnării bunurilor atât la vânzător, cât și la cumpărător, totodată vom menționa și despre aspectele fiscale care apar în aceste situații.

Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare. Pentru unele entități aprobarea politicilor contabile pentru următorul an este doar o formalitate asupra căreia nu se atrage atenție deosebită. După părerea noastră, această abordare nu este una constructivă. Procedura de aprobare a politicilor contabile urmează să fie folosită pentru a îmbunătăți calitatea evidenței contabile. Este un prilej bun pentru a analiza cum este implementat în contabilitățile noastre fiecare SNC. În acest articol o să vă prezentăm unele recomandări în acest sens, o să vă dăm unele sfaturi cu referință la conținutul politicilor contabile și cum trebuie întocmite politicile contabile ale unei entități.

Transfer de аctive întreprinderilor specializate - aspecte contabile și fiscale. Situația descrisă în acest articol este cunoscută pentru multe organizații de construcții, întreprinderi, care construiesc bunuri imobiliare pentru a fi vândute sau folosite în activitatea de întreprinzător, și, la finalizarea lucrărilor de construcție, urmează să conecteze construcțiile la rețelele de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, telefonie fixă. În acest sens, apare obligațiunea să procure (construiască) unele utilaje (construcții) specializate din complexul energetic, telecomunicațiilor, rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru a asigura racordarea (conexiunea) la rețele pentru a asigura accesul continuu la anumite mărfuri, cum ar fi electricitatea, gazele sau apa (servicii (telefonia fixă)). Aceste utilaje, construcții de racordare sunt procurate (construite) din contul entității beneficiare de conectare la rețele. În același timp, aceasta are obligațiunea legală (contractuală) să transfere aceste utilaje, construcții furnizorului de mărfuri și/sau servicii în schimbul conexiunii la rețele. Transferul activelor se face cu titlu gratuit. Se transmite sau nu dreptul de proprietate asupra activelor transferate?

Întrebări-Răspunsuri:

Concediu paternal: Când poate fi luat acest concediu și ce documente sunt necesare? Conform art. 111 Convenției colective (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 3 zile calendaristice, cu menținerea salariului mediu. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului. Totodată Guvernul RM începând cu 27 mai 2016 a stabilit drepturi suplimentare pentru tătici, fiind gândite pentru a-i sprijini și a-i încuraja să participe în mod activ la îngrijirea copilului nou-născuți.

Scrisori IFPS:

Privind obligaţia instalării terminalelor POS în cazul gheretelor (chioşcurilor) sc. nr. 26-08/3-12-10713/10536 din 27.12.2016. Prin unităţi mobile se subînţeleg: standuri mobile, tonete, tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vânzări, autoremorci, rulote mobile, vehicule/automagazine special amenajate sau alte utilaje mobile pentru comerţ. Totodată, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 231, comerţul cu amănuntul se desfăşoară prin intermediul unităţilor comerciale staţionare (magazine), staţionare provizorii (pavilioane, gherete (chioşcuri)), unităţilor mobile sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie. Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul precum şi clasificarea unităţilor comerciale cu amănuntul sunt aprobate prin HG nr. 931 din 08.12.2011. Conform prevederilor acestei hotărâri, pavilion, gheretă sunt unităţile de comerţ ambulant staţionar provizoriu. Potrivit art. 71 alin. 2 din Legea nr. 845 din 03.01.1992, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei. Drept urmare, unităţile comerciale de tip pavilion, gheretă (chioşcuri) cad sub incidenţa art. 71 alin. 2 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1389 din 15.12.2016
1. (29.2.3.30) Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
2. (29.2.3.25) De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
3. (29.2.3.24) Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?
4. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
5. (29.2.3.11) În cazul în care la locul de muncă de bază persoana fizică nu utilizează scutirile la care are dreptul, aceasta va putea să beneficieze de scutiri la locul de muncă prin cumul?

Important! A fost publicată Balanța timpului de lucru pe anul 2017. A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2017, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare mai multe sărbători.

Sancțiuni noi și modificări de amenzi conform Codului Contravențional. Vezi ce ne așteaptă peste 3 luni! A fost modificat și completat Codul contravențional. Prezenta lege urmează să intre în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. Conform modificărilor efectuate în art. 34 alin. (1), o unitate convenţională va fi egală cu 50 de lei.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1396 din 16.12.2016
1. (28.17.1) Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
Ordinul IFPS nr. 1395 din 16.12.2016
1. (28.20.10) Cum se va aplica TVA pentru livrarea impozabilă pentru care, pînă la înregistrarea furnizorului în calitate de plătitor al TVA a fost efectuată plata prealabilă (în avans)?

Au fost publicate Standardele Internaționale de Raportare Financiară 14 și 15. Obiectivul IFRS 14 este de a prezenta dispoziţiile de raportare financiară pentru soldurile contului de amânare aferent activităților reglementate ce apar atunci când o entitate furnizează bunuri sau servicii clienților la un preţ sau tarif care face obiectul reglementării tarifare. Obiectivul IFRS 15 este de a stabili principiile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a raporta informații utile pentru utilizatorii situațiilor financiare cu privire la natura, valoarea, plasarea în timp și incertitudinea veniturilor și fluxurilor de trezorerie generate de un contract cu un client.

Important! A fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea TVA. Aceste modificări au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile Codului fiscal modificate şi completate prin Legea nr.71 din 12.04.2015.

Scumpiri la unele genuri de activitate a taxei lunare pentru patenta de întreprinzător! A fost modificat cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător la genurile de activitate: comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule și comerţul cu produse alimentare și mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor.

A fost publicată politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Vezi ce s-a schimbat! Au fost modificate cotele de impozit de la art. 15, respectiv suma totală a impozitului pe venit se va determina pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei. Au fost modificate și scutirile.

A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), iar pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 lei.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 vine cu unele modificări. Vezi ce s-a schimbat! Noua lege nu mai conține prevederea vechii legi de la art. 5 alin. 2), potrivit căruia, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat, iar salariul mediu lunar prognozat pe economie se aproba anual de Guvern.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1423 din 28.12.2016
1. (28.23.20) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate?

Veste bună pentru salariatele gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Vezi ce vor beneficia! Angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, din unitatea respectivă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire menţionate la articolul 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi de a decide ce măsuri trebuie luate.

Atenție! A fost modificată și completată declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15). A fost modificat formularul CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentul privind modul de completare a acesteia. Modificări a suferit coloana 1 de la codul F4, coloana 1 de la codul F8, coloana 1 de la codul F9, coloana 1 de la codul H3, coloana 1 de la codul J1, coloana 1 de la codul J2 și secţiunea a patra compartimentul K codul K9, varianta română, compartimentul C coloana 1 codul C2, compartimentul F, coloana 1 codul F1 și altele.

Care va fi modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional în anul 2017? Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii selectați de SFS, în cadrul programului pilot privind implementarea Contului unic al contribuabilului, vor putea achita obligațiile datorate bugetului public național la Contul unic al contribuabilului prin utilizarea unui ordin de plată, generat din SIA „Contul curent al contribuabilului", în modul stabilit de SFS.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind  completarea formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF14" și formularului Forma TL 13. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1424 din 29.12.2016
1. (6.2.6.8) Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF14", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?
3. (6.2.6.6) Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TL 13 prin care se prezintă taxa pentru amenajarea teritoriului?
6. (6.2.6.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Modificări în Codul fiscal! Vezi ce impоzit urmează să verse la buget fiecare plătitor de câştiguri. Articolul 20, litera p1) din Codul fiscal va avea un nou cuprins. Respectiv, în venitul brut nu se vor include câştigurile obținute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii. Un nou cuprins va avea și articolul 901, alineatul (33) din Codul fiscal, conform căruia, fiecare plătitor de câştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri.

UTIL! ContabilȘef.md a reînnoit indicatorii fiscali conform prevederilor din 2017. În legătură cu publicarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, (politica bugetar-fiscală pentru anul 2017), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 și a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016, rubrica Indicatori fiscali de pe pagina www.contabilsef.md a fost actualizată.

Noutăți:

Intentarea procedurii de insоlvabilitate nu afectează obligația debitorului de a prezenta dare de seamă fiscală. În conformitate cu prevederile al.2 din art.187 al Codului fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte la unul dintre organele fiscale teritoriale dări de seamă privind impozitele și taxele. În asemenea circumstanțe, debitorul nu este eliberat de prezentarea dărilor de seamă.

Discuţii publice asupra proiectului Legii privind auditul situaţiilor financiare. În discuţii s-a pus accent pe prevederile proiectului de lege care se referă la înregistrarea entităţilor de audit, finanţarea Consiliului de supraveghere publică a auditului, instituţie care urmează a fi instituită după aprobarea proiectului de lege, tipurile de sancţiuni şi modul de aplicare pentru efectuarea necorespunzătoare a auditului ş.a.

Discuţii publice asupra proiectului Legii contabilităţii. În timpul discuţiilor au fost prezentate principalele caracteristici, elemente şi principiile generale ale proiectului de lege, domeniul de aplicare al prevederilor acestuia ş.a. Participanţii au apreciat efortul Ministerului şi a experţilor în elaborarea proiectului şi abordarea practică cu care a fost tratat acest proces.

Lista plătitorilor de cоntribuţii la BASS cu datоrii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016. Urmare a totalizării informaţiilor pentru perioada lunilor ianuarie-octombrie ale anului 2016 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, CNAS a publicat lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 10 mii lei.

Condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plаtă a indemnizaţiei paternale. A fost aprobat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiei paternale, care prevede dreptul tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, la indemnizaţia paternală pentru îngrijirea copilului nou-născut pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.

Graficul controalelor planificate a Inspectoratului de Stat al Muncii pe trimestrul I al anului 2017

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2017. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2017, care include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului I al anului 2017. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Bugetul pentru cetăţeni pe anul 2017. În scopul sporirii transparenţei informaţiei privind bugetul public şi componentele sale, precum şi gradul de accesibilitate a publicului la informaţii, Ministerul Finanţelor, a publicat o prezentare succintă a bugetului prin tabele, grafice şi imagini, „Bugetul pentru cetăţeni 2017".

Vămuirea cu reducere de 70% din cota accizei va fi efectuată în baza procedurii standard. În perioada 01.01.2017 - 01.042017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul RM până la data de 01.11.2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.

Aproape 500 de organizații necomerciale pot beneficia în 2017 de Legea 2%. 413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 culte religioase și părțile componente ale acestora au fost înregistrate de Ministerul Justiției în lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2017.

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele. Ministerul Finanțelor a elaborat și prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Declarației privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele de plătitorii de accize, precum şi de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul RM, începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017.

Privind obligația fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Începând cu 01.01.2017 persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în calitate de producători, importatori sau cumpărători de la agenții economici de pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar a mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998, sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice sau în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă urmează să calculeze, să achite la bugetul de stat taxa pentru mărfurile și ambalajele menționate, cu prezentarea SFS a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează, poluarea mediului.

Agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) ai anului 2017 în atenția Serviciului Fiscal de Stat. SFS a întocmit Lista agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017. Administrarea fiscală a contribuabililor mari (agenți economici) urmărește scopul de a le oferi acestora servicii de calitate și o deservire personalizată, în conformitate cu standardele internaționale. Prin această acțiune ținem să contribuim la promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost elaborat de Ministerul Economiei în vederea executării prevederilor art. 281 din Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, potrivit căruia, Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului proiectele de legi cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate neconstituționale.

Organele vamale vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială. Organele vamale din RM vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială, al declaraţiilor de origine pentru mărfurile exportate din RM în cadrul regimului de comerţ preferenţial, conform procedurilor stabilite de Protocolul privind definiţia de „produse originare".

IFPS, aplicând prevederile Codului Fiscal, a calculat circa 9 mln. lei suplimentar la buget, în rezultatul unei estimări indirecte a veniturilor unei persoane fizice, domiciliate în mun. Chișinău. Acest fapt a fost posibil grație introducerii unor modificări la capitolul 111 din Codul Fiscal „Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice". Astfel, începând cu anul 2013, IFPS deține atribuția de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice și prin metode indirecte, utilizând, în acest scop, informația de la surse indirecte de informare specificate în art.22611 din Codul Fiscal.

Articole:

Modificări în legislația fiscală 2017, scurte comentarii. Titlul III, IV, V, VI, VII, VIII și IX. Materialele prezentate conțin comentarii la modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016. Au fost analizate modificările, care, după părerea autorului, modifică conținutul normei legislative și este important să fie cunoscute. Modificările care au un conținut de redactare a textului au fost omise. Suntem în speranța că acest material vă va fi de folos. În același timp, în baza Codului de etică profesională, suntem obligați să va prevenim că unele comentarii pot să conțină o părere subiectivă a autorului și/sau să nu coincidă cu poziția oficială, sau să fie omise careva modificări importante.

Modificări în legislația fiscală 2017, scurte comentarii. Titlul I și II. Prin Legea nr.281 din 16.12.2016 (MO nr. 472-477 din 27.12.2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege la Titlul I „Dispoziţii generale” și Titlul II „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Efecte contabile și fiscale legate de operațiunea de returnare a mărfurilor. În activitatea de zi cu zi a entităților se întâlnesc diferite situații, în care poate apărea necesitatea de returnare de bunuri procurate din diferite motive, cum ar fi defecte de calitate, expirarea termenului de valabilitate etc. În acest articol vom descrie modul de contabilizare a returnării bunurilor atât la vânzător, cât și la cumpărător, totodată vom menționa și despre aspectele fiscale care apar în aceste situații.

Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare. Pentru unele entități aprobarea politicilor contabile pentru următorul an este doar o formalitate asupra căreia nu se atrage atenție deosebită. După părerea noastră, această abordare nu este una constructivă. Procedura de aprobare a politicilor contabile urmează să fie folosită pentru a îmbunătăți calitatea evidenței contabile. Este un prilej bun pentru a analiza cum este implementat în contabilitățile noastre fiecare SNC. În acest articol o să vă prezentăm unele recomandări în acest sens, o să vă dăm unele sfaturi cu referință la conținutul politicilor contabile și cum trebuie întocmite politicile contabile ale unei entități.

Transfer de аctive întreprinderilor specializate - aspecte contabile și fiscale. Situația descrisă în acest articol este cunoscută pentru multe organizații de construcții, întreprinderi, care construiesc bunuri imobiliare pentru a fi vândute sau folosite în activitatea de întreprinzător, și, la finalizarea lucrărilor de construcție, urmează să conecteze construcțiile la rețelele de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, telefonie fixă. În acest sens, apare obligațiunea să procure (construiască) unele utilaje (construcții) specializate din complexul energetic, telecomunicațiilor, rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru a asigura racordarea (conexiunea) la rețele pentru a asigura accesul continuu la anumite mărfuri, cum ar fi electricitatea, gazele sau apa (servicii (telefonia fixă)). Aceste utilaje, construcții de racordare sunt procurate (construite) din contul entității beneficiare de conectare la rețele. În același timp, aceasta are obligațiunea legală (contractuală) să transfere aceste utilaje, construcții furnizorului de mărfuri și/sau servicii în schimbul conexiunii la rețele. Transferul activelor se face cu titlu gratuit. Se transmite sau nu dreptul de proprietate asupra activelor transferate?

Întrebări-Răspunsuri:

Concediu paternal: Când poate fi luat acest concediu și ce documente sunt necesare? Conform art. 111 Convenției colective (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 3 zile calendaristice, cu menținerea salariului mediu. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului. Totodată Guvernul RM începând cu 27 mai 2016 a stabilit drepturi suplimentare pentru tătici, fiind gândite pentru a-i sprijini și a-i încuraja să participe în mod activ la îngrijirea copilului nou-născuți.

Scrisori IFPS:

Privind obligaţia instalării terminalelor POS în cazul gheretelor (chioşcurilor) sc. nr. 26-08/3-12-10713/10536 din 27.12.2016. Prin unităţi mobile se subînţeleg: standuri mobile, tonete, tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vânzări, autoremorci, rulote mobile, vehicule/automagazine special amenajate sau alte utilaje mobile pentru comerţ. Totodată, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 231, comerţul cu amănuntul se desfăşoară prin intermediul unităţilor comerciale staţionare (magazine), staţionare provizorii (pavilioane, gherete (chioşcuri)), unităţilor mobile sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie. Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul precum şi clasificarea unităţilor comerciale cu amănuntul sunt aprobate prin HG nr. 931 din 08.12.2011. Conform prevederilor acestei hotărâri, pavilion, gheretă sunt unităţile de comerţ ambulant staţionar provizoriu. Potrivit art. 71 alin. 2 din Legea nr. 845 din 03.01.1992, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei. Drept urmare, unităţile comerciale de tip pavilion, gheretă (chioşcuri) cad sub incidenţa art. 71 alin. 2 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...