37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 14.01.2014-22.01.2014

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 14.01.2014-22.01.2014

24.01.20141.330 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 14.01.2014-22.01.2014

În Moldova a crescut numărul contribuabililor mari

În lista contribuabililor mari din Republica Moldova pentru anul 2014 au fost incluse 450 de companii sau cu 7 mai multe decît în anul 2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8737

Agenții economici NU SUNT de acord cu primarii în chestiunea taxelor locale

Sunt raioane în care taxele locale pentru o întreprindere mică se ridică la peste 50 de mii de lei anual, iar într-un sat din Nisporeni au fost stabilite taxe locale mai mari pentru doi agenți economici numai pentru faptul că vin din alt sat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8751

Transferaţi corect plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat în 2014

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8754

Atenție! Modificarea termenului de prezentare a REV5

Declaraţia  trimestrială persoanei asigurate (REV5) se prezintă în mod electronic, pînă la finele lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Termenul limită de prezentare a REV5 pentru trimestrul IV a anului 2013 este 31 ianuarie 2014. Modificarea a intrat în vigoare în data de 05.12.2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8764

A fost lansată Prognoza pieței muncii în Republica Moldova și Barometrul profesiilor  pentru anul 2014 

Pentru profesiile muncitorești șanse înalte de angajare le au în a. 2014 cusătoresele, croitorii-cusători, bucătarii-cofetari, barmanii–chelneri, vânzătorii, casierii, montatorii, operatori-producție, iar electromecanicii, electromotorii, tractoriștii, pomicultorii, viticultorii, ţesătorii, coaforii, frizerii, manichiuristele – vor avea şanse reduse la angajare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8776

Atenție ! legea  fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, se stabileşte la 8% (cîte 4% pentru angajat și angajator).

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte la 4056 de lei. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8784

Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

Hotărîrea în cauză este necesară în scopul implementării completărilor din 01.01.2014 la  art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8788

Posesorii de câini au fost eliberaţi de taxa

A fost exclus din legislaţia fiscală trei taxe locale. Este vorba de taxa percepută de la posesorii de câini, taxa pentru parcaj şi taxa pentru evacuarea deşeurilor.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8800

Moldovenii îşi pot depune deja declaraţiile pe venit pentru anul 2013. Inspectorii fiscali promit că vor fi cu ochii pe banii contribuabililor

Gradul sporit de risc este atunci când se constată posibil la o persoană că nu a declarat venituri în sumă mai mare de 300.000 de lei. Adică diferenţa dintre veniturile posibil estimate şi venitul declarat la fisc este mai mare de 300.000 de lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8801

SFS nu va mai publica lista contribuabililor ce urmează a fi supuşi controalelor fiscal

Practica internaţională, a menţionat Ion Prisăcaru, demonstrează cu prisosinţă faptul că promovarea excesivă a politicilor de sancţionare nu este cea mai eficientă cale de gestionare a procesului  de acumulare de venituri la buget. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8808

Parlamentul a eliminat obstacolele din calea restituirii TVA clienţilor portului Giurgiuleşti

Toate mărfurile introduse pe teritoriul portului, dar şi cele exportate de pe teritoriul acestuia peste hotarele Republicii Moldova acum sînt scutite de TVA. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8820

Atenție! Modificarea ordinului de plată pentru plăți la bugetul public național (taxe, impozite)

Au fost modificate doar denumirile cîmpurilor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8826

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal, Legea privind plata pentru poluarea mediului, Codul Vamal

Potrivit proiectului modificărilor  la Codul Fiscal drept confirmare a exportului de mărfuri, efectuat pe cale rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, va servi informaţia electronică privind numărul declaraţiei vamale

În cazul mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare (articolul 103 alineatul (2) litera b)), confirmarea electronică despre restituirea/nerestituirea TVA se va obţine de organul vamal la accesarea unui modul informaţional al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

În cazul accizele pentru mărfurile importare, proiectul prevede că acestea se calculează şi se achită de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător după depunerea declarației vamale

Proiectului modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998  achitarea plății pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (plata ecologica)  se va  efectua pînă la data de 15 a lunii imediat următoare celei în care au fost efectuate importurile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8829

Atenție! 25 decembrie –zi de sărbătoare nelucrătoare. OFICIAL Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8842

Buletinul informativ al actelor legislative al SFS p/u luna decembrie 2013 (ediție specială) Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8840

Atenție ! Proiectul care poate scuti de TVA careva tehnică agricolă

 Potrivit acesteia vor fi scutite de TVA pe lingă tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 (care sînt stabilite la ora actuală, p. 28 art. 103 CF) și următoarea ceva tehnica agricolă. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8845

Baza generalizată a practicii fiscale.

Ordinul 2612 din 24.12.2013

Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai IVAO?

Prevederile capitolului 71 din Codul fiscal nu se extind asupra rezidenţilor zonelor economice libere, iar venitul obţinut de către aceştia urmează a fi impozitat în modul general stabilit respectînd prevederile art. 49 din Codul fiscal, care reglementează regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere.

Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (10000 lei)

Acesta se tratează ca creștere de capital. Persoana fizică rezidentă va avea obligaţia de achitare a impozitului pe venit în mărimea de 50% de la depăşirea sumei încasate în calitate de excedent asupra bazei valorice (50%*[22000-(10000+2700)]=4650 lei) – fapt, care se va declara prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08). Dat fiind faptul că cota parte este vîndută unei persoane juridice rezidente, aceasta, va reţine în prealabil şi va achita la buget 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice (art. 90 CF)– sumă, de care va ţine cont persoana fizică la calcularea obligaţiunii cu privire la impozitul pe venit.

Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?

În cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie. La cerere se anexează o cerere în formă liberă prin care soţul renunţă la scutirea personală în favoarea soţiei.        

Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru soţ în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză, cu condiţia că soţul renunţă la scutirea personală.

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul în care copilul s-a născut în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

Potrivit pct.14 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul) în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) art.35 din Codul fiscal.

  Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreţinută în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

Scrisori

Privind baza impozabila a impozitului pe bunuri imobiliare sc.nr. 26-08/3-12-755/10174 din 30.12.2013. Bunurilor imobiliare ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, bunurilor autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de nivelurile transmise în arendă sau locaţiune, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt arendaşii sau locatarii acestora.

Privind corectitudinea determinării venitului brut sc.nr. 26-11/1-14-255/9998 din 23.12.2013 Drept bază de calcul a amenzii menţionate la art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat (venitul obţinut din activităţile, asupra cărora statul deţine monopolul).

Privind obiectul creșterii de capital sc. nr. 01-02/1-12-870/4012 din 12.12.2013. În cazul în care proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător este vândută la un preţ ce nu depăşeşte baza ei valorică ajustată, aceasta nu constituie activ de capital, deoarece nu întruneşte condiţiile specificate la lit.c) a alin.(2) al art.37 din Codul fiscal.

Privind impozitarea oamenilor de creație sc. nr. 26-08/1-13-946 din 14.12.2013. Impozitarea venitului obţinut de către oameni de creaţie în baza contractelor de autor se efectuează la cota de 7%, dar nu la cota de 12% (cum se impozitează venitul sub formă de royalty).

Atenție!

Începînd cu 01.01.2014 a fost exclusă prevederea conform  căreia impozitarea venitului obţinut de către oameni de creaţie în baza contractelor de autor se efectuează la cota de 7%. Astfel, începînd cu 01.01.2014,  achitarea remunerării omului de creaţie pe toate tipurile de contracte de autor, de contract de interpretare a operei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, în baza condiţiilor contractuale.

Merită să cunoști!

Buletin informativ pentru perioada 14.01.2014-22.01.2014

În Moldova a crescut numărul contribuabililor mari

În lista contribuabililor mari din Republica Moldova pentru anul 2014 au fost incluse 450 de companii sau cu 7 mai multe decît în anul 2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8737

Agenții economici NU SUNT de acord cu primarii în chestiunea taxelor locale

Sunt raioane în care taxele locale pentru o întreprindere mică se ridică la peste 50 de mii de lei anual, iar într-un sat din Nisporeni au fost stabilite taxe locale mai mari pentru doi agenți economici numai pentru faptul că vin din alt sat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8751

Transferaţi corect plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat în 2014

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8754

Atenție! Modificarea termenului de prezentare a REV5

Declaraţia  trimestrială persoanei asigurate (REV5) se prezintă în mod electronic, pînă la finele lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Termenul limită de prezentare a REV5 pentru trimestrul IV a anului 2013 este 31 ianuarie 2014. Modificarea a intrat în vigoare în data de 05.12.2013. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8764

A fost lansată Prognoza pieței muncii în Republica Moldova și Barometrul profesiilor  pentru anul 2014 

Pentru profesiile muncitorești șanse înalte de angajare le au în a. 2014 cusătoresele, croitorii-cusători, bucătarii-cofetari, barmanii–chelneri, vânzătorii, casierii, montatorii, operatori-producție, iar electromecanicii, electromotorii, tractoriștii, pomicultorii, viticultorii, ţesătorii, coaforii, frizerii, manichiuristele – vor avea şanse reduse la angajare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8776

Atenție ! legea  fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, se stabileşte la 8% (cîte 4% pentru angajat și angajator).

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte la 4056 de lei. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8784

Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

Hotărîrea în cauză este necesară în scopul implementării completărilor din 01.01.2014 la  art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8788

Posesorii de câini au fost eliberaţi de taxa

A fost exclus din legislaţia fiscală trei taxe locale. Este vorba de taxa percepută de la posesorii de câini, taxa pentru parcaj şi taxa pentru evacuarea deşeurilor.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8800

Moldovenii îşi pot depune deja declaraţiile pe venit pentru anul 2013. Inspectorii fiscali promit că vor fi cu ochii pe banii contribuabililor

Gradul sporit de risc este atunci când se constată posibil la o persoană că nu a declarat venituri în sumă mai mare de 300.000 de lei. Adică diferenţa dintre veniturile posibil estimate şi venitul declarat la fisc este mai mare de 300.000 de lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8801

SFS nu va mai publica lista contribuabililor ce urmează a fi supuşi controalelor fiscal

Practica internaţională, a menţionat Ion Prisăcaru, demonstrează cu prisosinţă faptul că promovarea excesivă a politicilor de sancţionare nu este cea mai eficientă cale de gestionare a procesului  de acumulare de venituri la buget. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8808

Parlamentul a eliminat obstacolele din calea restituirii TVA clienţilor portului Giurgiuleşti

Toate mărfurile introduse pe teritoriul portului, dar şi cele exportate de pe teritoriul acestuia peste hotarele Republicii Moldova acum sînt scutite de TVA. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8820

Atenție! Modificarea ordinului de plată pentru plăți la bugetul public național (taxe, impozite)

Au fost modificate doar denumirile cîmpurilor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8826

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal, Legea privind plata pentru poluarea mediului, Codul Vamal

Potrivit proiectului modificărilor  la Codul Fiscal drept confirmare a exportului de mărfuri, efectuat pe cale rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, va servi informaţia electronică privind numărul declaraţiei vamale

În cazul mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare (articolul 103 alineatul (2) litera b)), confirmarea electronică despre restituirea/nerestituirea TVA se va obţine de organul vamal la accesarea unui modul informaţional al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

În cazul accizele pentru mărfurile importare, proiectul prevede că acestea se calculează şi se achită de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător după depunerea declarației vamale

Proiectului modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998  achitarea plății pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (plata ecologica)  se va  efectua pînă la data de 15 a lunii imediat următoare celei în care au fost efectuate importurile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8829

Atenție! 25 decembrie –zi de sărbătoare nelucrătoare. OFICIAL Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8842

Buletinul informativ al actelor legislative al SFS p/u luna decembrie 2013 (ediție specială) Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8840

Atenție ! Proiectul care poate scuti de TVA careva tehnică agricolă

 Potrivit acesteia vor fi scutite de TVA pe lingă tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 (care sînt stabilite la ora actuală, p. 28 art. 103 CF) și următoarea ceva tehnica agricolă. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8845

Baza generalizată a practicii fiscale.

Ordinul 2612 din 24.12.2013

Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai IVAO?

Prevederile capitolului 71 din Codul fiscal nu se extind asupra rezidenţilor zonelor economice libere, iar venitul obţinut de către aceştia urmează a fi impozitat în modul general stabilit respectînd prevederile art. 49 din Codul fiscal, care reglementează regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere.

Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (10000 lei)

Acesta se tratează ca creștere de capital. Persoana fizică rezidentă va avea obligaţia de achitare a impozitului pe venit în mărimea de 50% de la depăşirea sumei încasate în calitate de excedent asupra bazei valorice (50%*[22000-(10000+2700)]=4650 lei) – fapt, care se va declara prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08). Dat fiind faptul că cota parte este vîndută unei persoane juridice rezidente, aceasta, va reţine în prealabil şi va achita la buget 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice (art. 90 CF)– sumă, de care va ţine cont persoana fizică la calcularea obligaţiunii cu privire la impozitul pe venit.

Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?

În cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie. La cerere se anexează o cerere în formă liberă prin care soţul renunţă la scutirea personală în favoarea soţiei.        

Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru soţ în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză, cu condiţia că soţul renunţă la scutirea personală.

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul în care copilul s-a născut în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

Potrivit pct.14 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul) în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) art.35 din Codul fiscal.

  Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreţinută în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

Scrisori

Privind baza impozabila a impozitului pe bunuri imobiliare sc.nr. 26-08/3-12-755/10174 din 30.12.2013. Bunurilor imobiliare ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, bunurilor autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de nivelurile transmise în arendă sau locaţiune, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt arendaşii sau locatarii acestora.

Privind corectitudinea determinării venitului brut sc.nr. 26-11/1-14-255/9998 din 23.12.2013 Drept bază de calcul a amenzii menţionate la art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va fi utilizat venitul total obţinut exclusiv din desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat (venitul obţinut din activităţile, asupra cărora statul deţine monopolul).

Privind obiectul creșterii de capital sc. nr. 01-02/1-12-870/4012 din 12.12.2013. În cazul în care proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător este vândută la un preţ ce nu depăşeşte baza ei valorică ajustată, aceasta nu constituie activ de capital, deoarece nu întruneşte condiţiile specificate la lit.c) a alin.(2) al art.37 din Codul fiscal.

Privind impozitarea oamenilor de creație sc. nr. 26-08/1-13-946 din 14.12.2013. Impozitarea venitului obţinut de către oameni de creaţie în baza contractelor de autor se efectuează la cota de 7%, dar nu la cota de 12% (cum se impozitează venitul sub formă de royalty).

Atenție!

Începînd cu 01.01.2014 a fost exclusă prevederea conform  căreia impozitarea venitului obţinut de către oameni de creaţie în baza contractelor de autor se efectuează la cota de 7%. Astfel, începînd cu 01.01.2014,  achitarea remunerării omului de creaţie pe toate tipurile de contracte de autor, de contract de interpretare a operei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, în baza condiţiilor contractuale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...