37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.11.2013-20.11.2013

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.11.2013-20.11.2013

21.11.20131.687 views Contabilsef.md

6

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 12.11.2013-20.11.2013

Modificări la cerinţele  obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA  a  întreprinderilor penitenciare

Pentru a beneficia de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrările pe teritoriul ţării a mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile penitenciare, trebuie să asigure un salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor de cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată numărul condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor trebuie să constituie cel puţin 50% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8145

În Moldova lipseşte o politică fiscală eficientă

Se propune micşorarea tarifelor pentru impozitul pe venit pînă la 10% pentru persoanele fizice, cu micşorarea cotei de contribuţii la fondul social, care constituie 29%, cu micşorarea de 2% pe an, pe parcursul a următorilor cinci ani (în 2018 cota nu trebuie să depăşească 19%). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8149

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni promovează principiile conformării fiscale benevole

Persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (acordarea de servicii cu tractoare, servicii de lucrări cu excavatorul, servicii de frizerie), sancționați conform art.263 al.(1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova (amendă de la 10 la 35 de u.c.). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8152

Important ! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal al RM și Legea privind piaţa produselor petroliere Întreprinderilor autohtone vor obține dreptul de a importa produse petroliere pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule, fară drept de înstrăinare ulterioară. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8154

Exportatorii moldoveni vor putea depune declaraţii vamale în format electronic

Agenţii economici care au semnătura digitală vor putea completa declaraţia de export în format electronic, din oficiu sau de la o tabletă conectată la sistemul informaţional vamal, în cel mult 7 minute.  Din 15.11.2013 transportatorii vor putea perfecta declaraţii electronice de export la Biroul Vamal Chişinău şi posturile Sculeni şi Tudora-Starokazacie, iar începând cu 1 martie 2014, procedura electronică va fi aplicată la toate posturile vamale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8158

Guvernul a decis revenirea la cota TVA de 8% la produsele agricole

Proiectul prevede că producătorii agricoli vor achita o taxă pe valoarea adăugată de 8% la zahărul din sfecla de zahăr importat şisau livrat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceeaşi taxă va fi achitată la producţia de fitotehnie şi horticultură şi producţia de zootehnie livrată şi produsă pe teritoriul ţării. Proiectul urmează a fi examinat şi aprobat de Parlament. Acesta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8160

Deschiderea și deservirea conturilor curente pentru afacerile mici și mijlocii - comisioane, taxe și posibilități

Informații utile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8162

Factura fiscală electronică? Mingea este în terenul Inspectoratului Fiscal de Stat

Centrul de Guvernare Electronică a anunțat că, începând cu luna octombrie 2013, facturile fiscale vor fi eliberate în format electronic și vor fi accesibile din orice colț al Republicii Moldova. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8161

În atenţia operatorilor economici – trei posturi vamale din raza municipiului Chişinău îşi extind programul de muncă

Începînd cu 18.11.2013, posturile vamale interne din cadrul Biroului Vamal Chişinău- Stăuceni (cod 3030), Cricova (cod 3019) şi Industrială (cod 3029) - vor lucra după  un program extins de activitate şi anume începînd cu orele 8:00 pînă 20:00. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8159

O nouă tranşă de finanţare a întreprinderilor producătoare din contul Grantului japonez a fost lansată

 Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere. Echipamentul procurat în cadrul Programului se oferă beneficiarilor, selectaţi în urma concursului, în regim de leasing pe o perioada de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. Beneficiarii acceptaţi pentru finanţare în cadrul Programului au obligaţia sa achite în acest interval de timp 60% din preţul echipamentului, 40% constituind Grantul din partea Guvernului Republicii Moldova în cazul în care toate plăţile au fost achitate în termenii stabiliţi, iar echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune, conform condiţiilor de leasing încheiate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8168

IFS pe municipiul Chişinău în dialog cu administratorii de clinici stomatologice

 Cea mai răspândită forma de eschivare în clinicile stomatologice este indicarea în contabilitate a  unor salarii mici, de numai 150 – 200 de lei, în timp ce salariul mediu din medicină se ridică la 4700 de lei.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8179

Antreprenorii ar putea fi verificaţi pe neaşteptate. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propune modificarea legii

Se propune inițierea controalelor inopinate de Inspecţia de Stat a Muncii la agenţii economici bănuiţi de discriminarea angajaţilor pe diverse criterii. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8184

Proiectul pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova

Agenţii economici din localităţile din stînga Nistrului,  la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa lor, nu vor achita plata pentru poluarea mediului, cu condiţia rămînerii mărfurilor  pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8195

La ce șmecherii recurg unii angajatori pentru a se eschiva de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale

Autoritățile ar trebui să facă publice numele agenților economici neonești. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8200

Atenție! Zile de odihnă și zile lucrătoare în anul 2014! Proiect Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8208

Atenție! salariului mediu lunar pe economie, prognozat în anul 2014! Proiect

Conform proiectului cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, va fi stabilit  în mărime de 4225 lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8209

Agenţii economici care plasează panouri publicitare pe uşile şi ferestrele magazinelor ar putea fi nevoiţi să plătească o TAXĂ

Să stabilim o taxă. Oricât de mică pentru a aduce un venit Primăriei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8216

Important ! Ministerul Finanțelor examinează posibilitatea aplicarii obligatorii a SNC noi din 01.01.2015

Ministerul Finanțelor al RM examinează posibilitatea aplicării Standardelor Naționale de Contabilitate din 01.01.2014 cu titlu de recomandare, iar din 01.01.2015  cu titlu obligatoriu. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8226

Operaţiune de vînzare a valorilor mobiliare, aspecte fiscale privind TVA

Acţiunile sunt valori mobiliare, nu sunt nici marfă şi nici servicii. Operaţiunea de vînzare a unui pachet de acţiuni nu constituie obiect al impozitării cu TVA, corespunzător, nu poate constitui o livrare scutită. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8155&parent=0

Совместная деятельность при простом товариществе: особенности заключения договоров, учета и налогообложения

Autorul analizează aspecte  ale activității de întreprinzător în cazul societății civile. Conform Codului Civil  prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.

În opinia autorului, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în cadrul societății civile la determinarea impozitului pe venit trebuie să aibă dreptul nu doar la scutirile stabilite persoanelor fizice -cetățeni, dar și la deducerea cheltuielilor achitate și confirmate documentar.

Contribuțiile fiecărui din fondatorii societății civile nu sint obligatoriu mijloace bănești sau exprimate în mijloace bănești (bunuri).

Contabilitatea  societăților civile e prevăzută în  S.N.C. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participațiilor în activitatea de întreprinzator sub control mixt” și IFRS 11 Angajamente comune.  SNC noi de asemenea prevad un standard care reglementeză contabilitatea în societățile civile -SNC «Parti afiliate si interesele în asocierile în participaţie». Autorul prezintă exemple concrete privind reflectarea în evidența contabilă  a operațiilor contabile în societățile civile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8203

Despre impozitarea dividendelor pentru perioadele fiscale de  pînă la 01.01.2008

În cazul achitării dividendelor persoanei juridice rezidende pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 entitatea economică plătitoare va reține impozit pe venit la sursă de plătă în mărime de 6 %. În cazul achitării dividendelor persoanei fizice rezidente pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008, entitatea economică plătitoare nu va reține impozit pe venit. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8191&parent=0

Despre neachitarea salariului de către angajator

În caz cînd salariul nu se achită în termenul stabilit de prevederile art. 142 (1) al Codului Muncii  angajatorul poate fi sanctionat conform art. 57 al Codului Contravenţional și anumecu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8211&parent=0

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 12.11.2013-20.11.2013

Modificări la cerinţele  obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA  a  întreprinderilor penitenciare

Pentru a beneficia de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrările pe teritoriul ţării a mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile penitenciare, trebuie să asigure un salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor de cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată numărul condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor trebuie să constituie cel puţin 50% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8145

În Moldova lipseşte o politică fiscală eficientă

Se propune micşorarea tarifelor pentru impozitul pe venit pînă la 10% pentru persoanele fizice, cu micşorarea cotei de contribuţii la fondul social, care constituie 29%, cu micşorarea de 2% pe an, pe parcursul a următorilor cinci ani (în 2018 cota nu trebuie să depăşească 19%). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8149

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni promovează principiile conformării fiscale benevole

Persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (acordarea de servicii cu tractoare, servicii de lucrări cu excavatorul, servicii de frizerie), sancționați conform art.263 al.(1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova (amendă de la 10 la 35 de u.c.). Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8152

Important ! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal al RM și Legea privind piaţa produselor petroliere Întreprinderilor autohtone vor obține dreptul de a importa produse petroliere pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule, fară drept de înstrăinare ulterioară. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8154

Exportatorii moldoveni vor putea depune declaraţii vamale în format electronic

Agenţii economici care au semnătura digitală vor putea completa declaraţia de export în format electronic, din oficiu sau de la o tabletă conectată la sistemul informaţional vamal, în cel mult 7 minute.  Din 15.11.2013 transportatorii vor putea perfecta declaraţii electronice de export la Biroul Vamal Chişinău şi posturile Sculeni şi Tudora-Starokazacie, iar începând cu 1 martie 2014, procedura electronică va fi aplicată la toate posturile vamale. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8158

Guvernul a decis revenirea la cota TVA de 8% la produsele agricole

Proiectul prevede că producătorii agricoli vor achita o taxă pe valoarea adăugată de 8% la zahărul din sfecla de zahăr importat şisau livrat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceeaşi taxă va fi achitată la producţia de fitotehnie şi horticultură şi producţia de zootehnie livrată şi produsă pe teritoriul ţării. Proiectul urmează a fi examinat şi aprobat de Parlament. Acesta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8160

Deschiderea și deservirea conturilor curente pentru afacerile mici și mijlocii - comisioane, taxe și posibilități

Informații utile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8162

Factura fiscală electronică? Mingea este în terenul Inspectoratului Fiscal de Stat

Centrul de Guvernare Electronică a anunțat că, începând cu luna octombrie 2013, facturile fiscale vor fi eliberate în format electronic și vor fi accesibile din orice colț al Republicii Moldova. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8161

În atenţia operatorilor economici – trei posturi vamale din raza municipiului Chişinău îşi extind programul de muncă

Începînd cu 18.11.2013, posturile vamale interne din cadrul Biroului Vamal Chişinău- Stăuceni (cod 3030), Cricova (cod 3019) şi Industrială (cod 3029) - vor lucra după  un program extins de activitate şi anume începînd cu orele 8:00 pînă 20:00. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8159

O nouă tranşă de finanţare a întreprinderilor producătoare din contul Grantului japonez a fost lansată

 Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere. Echipamentul procurat în cadrul Programului se oferă beneficiarilor, selectaţi în urma concursului, în regim de leasing pe o perioada de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. Beneficiarii acceptaţi pentru finanţare în cadrul Programului au obligaţia sa achite în acest interval de timp 60% din preţul echipamentului, 40% constituind Grantul din partea Guvernului Republicii Moldova în cazul în care toate plăţile au fost achitate în termenii stabiliţi, iar echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune, conform condiţiilor de leasing încheiate. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8168

IFS pe municipiul Chişinău în dialog cu administratorii de clinici stomatologice

 Cea mai răspândită forma de eschivare în clinicile stomatologice este indicarea în contabilitate a  unor salarii mici, de numai 150 – 200 de lei, în timp ce salariul mediu din medicină se ridică la 4700 de lei.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8179

Antreprenorii ar putea fi verificaţi pe neaşteptate. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propune modificarea legii

Se propune inițierea controalelor inopinate de Inspecţia de Stat a Muncii la agenţii economici bănuiţi de discriminarea angajaţilor pe diverse criterii. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8184

Proiectul pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova

Agenţii economici din localităţile din stînga Nistrului,  la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa lor, nu vor achita plata pentru poluarea mediului, cu condiţia rămînerii mărfurilor  pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8195

La ce șmecherii recurg unii angajatori pentru a se eschiva de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale

Autoritățile ar trebui să facă publice numele agenților economici neonești. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8200

Atenție! Zile de odihnă și zile lucrătoare în anul 2014! Proiect Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8208

Atenție! salariului mediu lunar pe economie, prognozat în anul 2014! Proiect

Conform proiectului cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, va fi stabilit  în mărime de 4225 lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8209

Agenţii economici care plasează panouri publicitare pe uşile şi ferestrele magazinelor ar putea fi nevoiţi să plătească o TAXĂ

Să stabilim o taxă.Oricât de mică pentru a aduce un venit Primăriei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8216

Important ! Ministerul Finanțelor examinează posibilitatea aplicarii obligatorii a SNC noi din 01.01.2015

Ministerul Finanțelor al RM examinează posibilitatea aplicării Standardelor Naționale de Contabilitate din 01.01.2014 cu titlu de recomandare, iar din 01.01.2015  cu titlu obligatoriu. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8226

Operaţiune de vînzare a valorilor mobiliare, aspecte fiscale privind TVA

Acţiunile sunt valori mobiliare, nu sunt nici marfă şi nici servicii.Operaţiunea de vînzare a unui pachet de acţiuni nu constituie obiect al impozitării cu TVA, corespunzător, nu poate constitui o livrare scutită. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8155&parent=0

Совместная деятельность при простом товариществе: особенности заключения договоров, учета и налогообложения

Autorul analizează aspecte  ale activității de întreprinzător în cazul societății civile. Conform Codului Civil  prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.

În opinia autorului, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în cadrul societății civile la determinarea impozitului pe venit trebuie să aibă dreptul nu doar la scutirile stabilite persoanelor fizice -cetățeni, dar și la deducerea cheltuielilor achitate și confirmate documentar.

Contribuțiile fiecărui din fondatorii societății civile nu sint obligatoriu mijloace bănești sau exprimate în mijloace bănești (bunuri).

Contabilitatea  societăților civile e prevăzută în  S.N.C. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participațiilor în activitatea de întreprinzator sub control mixt” și IFRS 11 Angajamente comune.  SNC noi de asemenea prevad un standard care reglementeză contabilitatea în societățile civile -SNC «Parti afiliate si interesele în asocierile în participaţie». Autorul prezintă exemple concrete privind reflectarea în evidența contabilă  a operațiilor contabile în societățile civile. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8203

Despre impozitarea dividendelor pentru perioadele fiscale de  pînă la 01.01.2008

În cazul achitării dividendelor persoanei juridice rezidende pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 entitatea economică plătitoare va reține impozit pe venit la sursă de plătă în mărime de 6 %. În cazul achitării dividendelor persoanei fizice rezidente pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008, entitatea economică plătitoare nu va reține impozit pe venit. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8191&parent=0

Despre neachitarea salariului de către angajator

În caz cînd salariul nu se achită în termenul stabilit de prevederile art. 142 (1) al Codului Muncii  angajatorul poate fi sanctionat conform art. 57 al Codului Contravenţional și anumecu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8211&parent=0

Comentarii

 1. Vasile Balmus spune:

  Bravo contabilsef, asa sa o tineti. Foarte mult imi place sa nu sunt multe cuvinte. Extraordinar!

 2. ana-banari@mail.ru spune:

  Va multumim mult, e foarte buna informatia.

 3. Lidia Doroş spune:

  Multumesc redactiei pentru acest buletin informativ!!!

 4. VIORICA spune:

  UN MARE MERSI PENTRU ACEST BULETIN, UN REZUMAT FOARTE UTIL!!!!!

 5. Raisa spune:

  Merci mult! Scurt,clar,cuprinzător

 6. NATALIA spune:

  Multumesc muuuult!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...