37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.09.2015-08.10.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.09.2015-08.10.2015

08.10.20152.129 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit din activitatea operațională, TVA și accize. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 768 din 17.09.2015
1. (28.6.1.5) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.2.4) În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?
Ordinul IFPS nr. 767 din 17.09.2015
1. (29.1.8.20) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenţii economici nou-creaţi?
2. (29.1.8.19) Ce constituie venit din activitatea operațională în cazul în care venitul subiectului IVAO este format din valoarea comisionului primit pentru serviciul prestat?
3. (29.1.8.18) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 541 alin. (3) și (31) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015, precum și comasarea cu 29.1.8.17.)
4. (29.1.8.17) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte)?
5. (29.1.8.11) În ce mod se achită impozitul pe venituri din activitatea operaţională în cazul în care subiectul impunerii are subdiviziunea (un depozit) în afară unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central?
Ordinul IFPS nr. 769 din 18.09.2015
1. (4.8.9) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.8.
2. (4.8.8) În ce cazuri persoanele juridice nu achita accizele pentru mărfurile supuse accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
3. (4.8.7) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.5.
4. (4.8.5) Cum se aplică accizele la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal perfecționare activă?
5. (4.8.6) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.
6. (4.8.4) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.
7. (4.8.3) Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale, precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget?
8. (4.8.2) În care cazuri mărfurile supuse accizelor se scutesc de plata accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
9. (4.8.1) În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii mărfuri accizate nu achita accizele aferente lor?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit din activitatea operațională. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 771 din 18.09.2015
1. (29.1.11.9) Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
2. (29.1.11.8) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare?
3. (29.1.11.7) Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
4. (29.1.11.6) Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?
5. (29.1.11.5) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
6. (29.1.8.32) Arhiva: Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
7. (29.1.8.31) Arhiva: Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?
8. (29.1.8.26) Arhiva: Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
9. (29.1.8.24) Arhiva: Care declaraţie urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operaţională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor obţinute în proces de lichidare?
10. (29.1.8.21) Arhiva: Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxele locale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 785 din 24.09.2015
1. (6.11.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare?
2. (6.10.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
3. (6.9.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa balneară?
4. (6.8.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru cazare?
5. (6.7.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de piaţă?
6. (6.6.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
7. (6.5.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de aplicare a simbolicii locale?
8. (6.3.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 786 din 24.09.2015
1. (28.13.4) Care este regimul fiscal aplicat tranzacției de vînzare - cumpărare a unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere?
   Conform prevederilor art.95 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA.
   Astfel, livrarea unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Surprize de la BNM! Din 12 octombrie vor fi puse în circulație bancnote modernizate. A fost publicată Hotărîrea BNM nr. 2 din 24.09.2015, potrivit căreia începând cu 12 octombrie 2015, se pun în circulație, ca mijloc de plată, pe teritoriul Republicii Moldova, șapte bancnote modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI conform Anexei „Caracteristicile bancnotelor modernizate", a prezentei hotărâri.

Noutăți:

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale. Proiectul are drept scop simplificarea procedurii de introducere în Republica Moldova şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru: scopuri medicale, transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, curăţarea străzilor, împrăştiat materialele, colectarea deşeurilor.

Informație privind Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Ministerul Finanţelor informează despre Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului din 26 iunie 2015. Astfel, Declaraţia menţionată urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat întru realizarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 în partea ce ține de administrarea fiscală. Prezentul proiect împreună cu proiectul Legii privind  Serviciul Fiscal de Stat constituie un pachet de acte legislative care are menirea consolidării capacităților de administrare a impozitelor și taxelor de către Serviciului Fiscal de Stat.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat". Obiectivul principal al prezentului proiect de lege este majorarea nivelului de conformare fiscală prin eficientizarea administrării fiscale. În linii mari proiectul prevede  asigurarea obiectivului menţionat  prin  (i) revizuirea statutului juridic al Serviciului Fiscal de Stat şi (ii) prin abilitarea acestui organ cu atribuţii de urmărire penală  a evaziunilor fiscale. 

Actele necesare exportului produselor de origine animală vor fi eliberate la ghişeul unic. Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul privind ghişeul unic pentru eliberarea actelor necesare exportului produselor şi subproduselor de origine animală. Acesta va simplifica procedura de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice, care efectuează exportul producției de origine animală.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezentul proiect de lege are drept scop acordarea posibilităţii agentului economic de a comercializa mărfurile supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi pînă la epuizarea stocului acestora.

Lansarea timbrelor de acciz de tip nou. În conformitate cu prevederile Codului fiscal a Republicii Moldova mărfurile supuse accizelor - producţia alcoolică şi articolele de tutun, sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz". Acestea ajută la prevenirea afacerilor ilegale şi contrafacerea producţiei accizate. Respectiv, pentru a consolida aceste iniţiative şi a fortifica nivelul de securitate a „Timbrului de acciz" periodic mărcile se modifică, prin introducerea unor noi elemente de protecţie.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV anul 2015. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2015. Graficul include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului IV al anului 2015. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Comunicat privind obligația agenţilor economici de a instala terminale POS. IFPS atenționează că începând cu 1 iulie 2012 agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului. În scopul administrării mai eficiente a veniturilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, formularul-tip (Forma NER08) și formularul-tip (Forma NERRAP08) se vor unifica în Formularul NER 15. Darea de seamă nominalizată se va prezinta doar de către reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obțin venit din activitatea desfășurată în RM.

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice. IFPS informează că contribuabilii nu vor fi sancționați pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice sau imposibilității utilizării semnăturilor electronice din motive tehnice sau de altă natură, ce nu depind de utilizatori.

Proiect de lege privind modificarea şi completarea art.17 al Codului vamal al Republicii Moldova. Proiectul de lege nu vine cu elemente noi ci, de fapt, stabileşte revenirea la formula normativă existentă până la operarea modificărilor prin Legea nr.324 din 23.12.2013 şi Legea nr.71 din 12.04.2015, permiţând accesul la blocul de date cuprinse în Sistemul Informaţional Integrat Vamal şi Sistemul Informaţional Integrat Vamal "ASYCUDA World" - ceea ce va optimiza procesul de prevenire şi combatere a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi a infracţiunilor de fraudă economică.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna octombrie 2015 

Antreprenorii nu vor mai fi obligaţi să prezinte extrasele din registrele de stat ale persoanelor juridice. Șapte instituții publice au exclus obligativitatea prezentării extraselor din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Alte cinci instituții de stat urmează să implementeze aceeași practică în decursul lunii octombrie. Acestea sunt Institutul Național de Metrologie, Editura „Statistica", Ministerul Culturii, Serviciul Tehnologii Informaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, CRIS „Registru", ministerele Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În legătură cu defecțiunile tehnice ale serviciului Comandă online, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele. IFPS informează contribuabilii despre faptul că în cazul defecțiunilor tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate eliberarea formularelor tipizate (în termen de 5 zile lucrătoare) urmează a fi efectuată de către IFS teritoriale în baza cererilor scrise de către agenții economici solicitanți.

Comunicat SFS privind eliberarea semnăturilor electronice. Începând cu 01.07.2015, Î.S. „Fiscservinform" a sistat eliberarea semnăturilor electronice cu titlu gratuit prin finanțare de la bugetul de stat, iar începând cu 19.08.2015, Î.S. „Fiscservinform"  a sistat eliberarea semnăturilor electronice contra plată. Faptul stopării eliberării de către Î.S. "Fiscservinform" a semnăturilor electronice, înseamnă că contribuabilii la care expiră termenul de utilizare a acestei semnături vor necesita să primească semnătura digitală de la unul din operatorii acreditați în domeniul eliberării semnăturilor electronice.

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezentul proiect de lege conţine propuneri de modificare şi completare a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, care prevede restituirea TVA, taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a TVA, accize sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia.

În atenţia plătitorilor de TVA, abonaţi la serviciile electronice fiscale în 2012. Întrucît Acordurile de conectare la serviciile electronice fiscale au fost încheiate pentru o perioadă de 3 ani - pentru agenţii economici vizaţi de art. 187 (21) lit. b) acestea expiră anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 01.10.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - septembrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 01.10.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 517.6 mln. lei.

Articole:

Diferență de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale. Noțiunea de „diferență de sumă" a fost pusă în aplicare în limbajul profesional-contabil de la noi câțiva ani în urmă, pe neașteptate, fără ca această noțiune să se regăsească în careva acte normative privind reglementările contabile sau fiscale. Odată cu adoptarea SNC noi, acestei noțiuni i-a fost consacrată o bună parte dintr-un standard întreg SNC Diferențe de curs valutar și de sumă. În acest articol, autorul oferă explicații privitor la noțiunea de „diferență de sumă", explică cum a apărut ea în legislația din R. Moldova, de asemenea descrie particularitățile contabile și aspectele fiscale ale acesteia.

Noile reguli impuse de Guvern în domeniul semnăturiilor electornice crează impedimente în activitatea entităților raportoare. Serviciul Fiscal de Stat, mai bine de patru ani, a implementat raportarea electronică cu scop de a simplifica şi a creşte operativitatea prezentării şi procesării rapoartelor fiscale, precum şi reducerea costurilor necesare pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și a altor documentelor fiscale. În legătură cu ultimele modificări întreprinse de către SFS, și anume sistarea eliberării semnăturilor electronice cu titlu gratuit, nu doar se încalcă obiectivele propuse, dar se complică și mai mult situația întreprinderilor, care în condițiile actuale de criză acută devine și mai dificilă. Astfel, se impune o serie de cheltuieli suplimentare, pe care contribuabilii chiar nu și le pot permite.

Scrisori IFPS:

Cu privire la aplicarea sancțiunii fiscale în contextul modificărilor operate la art. 231 din Codul fiscal sc. nr. 26-11/1-14-751/6771 din 03.08.2015. IFPS, întru aplicarea corectă a legislației fiscale în partea ce ține de modificările operate la art. 231 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015, comunică că conform prevederilor art. 231 alin. (3) lit. a) și b) din Codul fiscal, încălcările fiscale se califică ca încălcare fiscală nesemnificativă și încălcare fiscală semnificativă. Conform alin. (4) al art. 231 din Codul fiscal, sunt indicate criteriile conform cărora încălcarea fiscală se consideră nesemnificativă, iar potrivit art. 231 alin. (5) din Codul fiscal, sunt indicate criteriile conform cărora încălcarea fiscală se consideră semnificativă. Astfel, după operarea modificărilor în Codul fiscal, încălcarea stabilită în cadrul controlului, pentru prima perioadă fiscală verificată, va fi considerată ca încălcare fiscală comisă pentru prima dată. Respectiv, următoarele încălcări stabilite, care nu corespund cerințelor art. 231 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal urmează a fi considerate încălcări fiscale repetate.

Aspecte fiscale legate de diferențele de curs valutar (de sumă) care reies dintr-un contract civil cu o persoană fizică rezidentă cetățean sc. nr. 26-08/1-1-13-4029/1021 din 13.02.2015. Potrivit scrisorii menționate, IFPS a oferit explicații privitor la aspectele fiscale legate de diferențele de curs valutar (de sumă) care reies dintr-un contract civil, semnat de o entitate persoană juridică și o persoană fizică cetățean. Respectiv, a fost oferite răspuns la 2 situații: când o entitate semnează un contract de împrumut pe termen lung în valută cu o persoană fizică rezidentă cetățean, dacă la rambursare diferențele de curs nefavorabile constituie o cheltuială deductibilă în scopuri fiscale privind impozitul pe venit și situația când o persoană fizică cetățean (locator) acordă unei entități (locatar) în locațiune o încăpere nelocuibilă în baza unui contract de locațiune, plata fiind în valută străină, dacă diferențele de curs valutar (de sumă) care au la baza cursul de schimb valutar stabilit de banca comercială a locatorului pot fi deduse de locatar în scopuri fiscale privind impozitul pe venit.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit din activitatea operațională, TVA și accize. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 768 din 17.09.2015
1. (28.6.1.5) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?
2. (28.2.4) În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?
Ordinul IFPS nr. 767 din 17.09.2015
1. (29.1.8.20) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenţii economici nou-creaţi?
2. (29.1.8.19) Ce constituie venit din activitatea operațională în cazul în care venitul subiectului IVAO este format din valoarea comisionului primit pentru serviciul prestat?
3. (29.1.8.18) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 541 alin. (3) și (31) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015, precum și comasarea cu 29.1.8.17.)
4. (29.1.8.17) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte)?
5. (29.1.8.11) În ce mod se achită impozitul pe venituri din activitatea operaţională în cazul în care subiectul impunerii are subdiviziunea (un depozit) în afară unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central?
Ordinul IFPS nr. 769 din 18.09.2015
1. (4.8.9) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.8.
2. (4.8.8) În ce cazuri persoanele juridice nu achita accizele pentru mărfurile supuse accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
3. (4.8.7) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.5.
4. (4.8.5) Cum se aplică accizele la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal perfecționare activă?
5. (4.8.6) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.
6. (4.8.4) Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.
7. (4.8.3) Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale, precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget?
8. (4.8.2) În care cazuri mărfurile supuse accizelor se scutesc de plata accizelor la importul lor pe teritoriul republicii?
9. (4.8.1) În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii mărfuri accizate nu achita accizele aferente lor?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit din activitatea operațională. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 771 din 18.09.2015
1. (29.1.11.9) Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
2. (29.1.11.8) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare?
3. (29.1.11.7) Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
4. (29.1.11.6) Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?
5. (29.1.11.5) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
6. (29.1.8.32) Arhiva: Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
7. (29.1.8.31) Arhiva: Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?
8. (29.1.8.26) Arhiva: Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
9. (29.1.8.24) Arhiva: Care declaraţie urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operaţională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor obţinute în proces de lichidare?
10. (29.1.8.21) Arhiva: Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxele locale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 785 din 24.09.2015
1. (6.11.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare?
2. (6.10.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
3. (6.9.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa balneară?
4. (6.8.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru cazare?
5. (6.7.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de piaţă?
6. (6.6.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
7. (6.5.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de aplicare a simbolicii locale?
8. (6.3.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 786 din 24.09.2015
1. (28.13.4) Care este regimul fiscal aplicat tranzacției de vînzare - cumpărare a unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere?
   Conform prevederilor art.95 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA.
   Astfel, livrarea unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Surprize de la BNM! Din 12 octombrie vor fi puse în circulație bancnote modernizate. A fost publicată Hotărîrea BNM nr. 2 din 24.09.2015, potrivit căreia începând cu 12 octombrie 2015, se pun în circulație, ca mijloc de plată, pe teritoriul Republicii Moldova, șapte bancnote modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI conform Anexei „Caracteristicile bancnotelor modernizate", a prezentei hotărâri.

Noutăți:

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale. Proiectul are drept scop simplificarea procedurii de introducere în Republica Moldova şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru: scopuri medicale, transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, curăţarea străzilor, împrăştiat materialele, colectarea deşeurilor.

Informație privind Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Ministerul Finanţelor informează despre Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului din 26 iunie 2015. Astfel, Declaraţia menţionată urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat întru realizarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 în partea ce ține de administrarea fiscală. Prezentul proiect împreună cu proiectul Legii privind  Serviciul Fiscal de Stat constituie un pachet de acte legislative care are menirea consolidării capacităților de administrare a impozitelor și taxelor de către Serviciului Fiscal de Stat.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat". Obiectivul principal al prezentului proiect de lege este majorarea nivelului de conformare fiscală prin eficientizarea administrării fiscale. În linii mari proiectul prevede  asigurarea obiectivului menţionat  prin  (i) revizuirea statutului juridic al Serviciului Fiscal de Stat şi (ii) prin abilitarea acestui organ cu atribuţii de urmărire penală  a evaziunilor fiscale. 

Actele necesare exportului produselor de origine animală vor fi eliberate la ghişeul unic. Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul privind ghişeul unic pentru eliberarea actelor necesare exportului produselor şi subproduselor de origine animală. Acesta va simplifica procedura de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice, care efectuează exportul producției de origine animală.

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezentul proiect de lege are drept scop acordarea posibilităţii agentului economic de a comercializa mărfurile supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi pînă la epuizarea stocului acestora.

Lansarea timbrelor de acciz de tip nou. În conformitate cu prevederile Codului fiscal a Republicii Moldova mărfurile supuse accizelor - producţia alcoolică şi articolele de tutun, sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz". Acestea ajută la prevenirea afacerilor ilegale şi contrafacerea producţiei accizate. Respectiv, pentru a consolida aceste iniţiative şi a fortifica nivelul de securitate a „Timbrului de acciz" periodic mărcile se modifică, prin introducerea unor noi elemente de protecţie.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV anul 2015. CNAS a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2015. Graficul include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului IV al anului 2015. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Comunicat privind obligația agenţilor economici de a instala terminale POS. IFPS atenționează că începând cu 1 iulie 2012 agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului. În scopul administrării mai eficiente a veniturilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, formularul-tip (Forma NER08) și formularul-tip (Forma NERRAP08) se vor unifica în Formularul NER 15. Darea de seamă nominalizată se va prezinta doar de către reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obțin venit din activitatea desfășurată în RM.

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice. IFPS informează că contribuabilii nu vor fi sancționați pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice sau imposibilității utilizării semnăturilor electronice din motive tehnice sau de altă natură, ce nu depind de utilizatori.

Proiect de lege privind modificarea şi completarea art.17 al Codului vamal al Republicii Moldova. Proiectul de lege nu vine cu elemente noi ci, de fapt, stabileşte revenirea la formula normativă existentă până la operarea modificărilor prin Legea nr.324 din 23.12.2013 şi Legea nr.71 din 12.04.2015, permiţând accesul la blocul de date cuprinse în Sistemul Informaţional Integrat Vamal şi Sistemul Informaţional Integrat Vamal "ASYCUDA World" - ceea ce va optimiza procesul de prevenire şi combatere a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi a infracţiunilor de fraudă economică.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna octombrie 2015 

Antreprenorii nu vor mai fi obligaţi să prezinte extrasele din registrele de stat ale persoanelor juridice. Șapte instituții publice au exclus obligativitatea prezentării extraselor din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Alte cinci instituții de stat urmează să implementeze aceeași practică în decursul lunii octombrie. Acestea sunt Institutul Național de Metrologie, Editura „Statistica", Ministerul Culturii, Serviciul Tehnologii Informaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, CRIS „Registru", ministerele Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În legătură cu defecțiunile tehnice ale serviciului Comandă online, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele. IFPS informează contribuabilii despre faptul că în cazul defecțiunilor tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate eliberarea formularelor tipizate (în termen de 5 zile lucrătoare) urmează a fi efectuată de către IFS teritoriale în baza cererilor scrise de către agenții economici solicitanți.

Comunicat SFS privind eliberarea semnăturilor electronice. Începând cu 01.07.2015, Î.S. „Fiscservinform" a sistat eliberarea semnăturilor electronice cu titlu gratuit prin finanțare de la bugetul de stat, iar începând cu 19.08.2015, Î.S. „Fiscservinform"  a sistat eliberarea semnăturilor electronice contra plată.Faptul stopării eliberării de către Î.S. "Fiscservinform" a semnăturilor electronice, înseamnă că contribuabilii la care expiră termenul de utilizare a acestei semnături vor necesita să primească semnătura digitală de la unul din operatorii acreditați în domeniul eliberării semnăturilor electronice.

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezentul proiect de lege conţine propuneri de modificare şi completare a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, care prevede restituirea TVA, taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a TVA, accize sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia.

În atenţia plătitorilor de TVA, abonaţi la serviciile electronice fiscale în 2012. Întrucît Acordurile de conectare la serviciile electronice fiscale au fost încheiate pentru o perioadă de 3 ani - pentru agenţii economici vizaţi de art. 187 (21) lit. b) acestea expiră anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 01.10.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - septembrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 01.10.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 517.6 mln. lei.

Articole:

Diferență de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale. Noțiunea de „diferență de sumă" a fost pusă în aplicare în limbajul profesional-contabil de la noi câțiva ani în urmă, pe neașteptate, fără ca această noțiune să se regăsească în careva acte normative privind reglementările contabile sau fiscale. Odată cu adoptarea SNC noi, acestei noțiuni i-a fost consacrată o bună parte dintr-un standard întreg SNC Diferențe de curs valutar și de sumă. În acest articol, autorul oferă explicații privitor la noțiunea de „diferență de sumă", explică cum a apărut ea în legislația din R. Moldova, de asemenea descrie particularitățile contabile și aspectele fiscale ale acesteia.

Noile reguli impuse de Guvern în domeniul semnăturiilor electornice crează impedimente în activitatea entităților raportoare. Serviciul Fiscal de Stat, mai bine de patru ani, a implementat raportarea electronică cu scop de a simplifica şi a creşte operativitatea prezentării şi procesării rapoartelor fiscale, precum şi reducerea costurilor necesare pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și a altor documentelor fiscale. În legătură cu ultimele modificări întreprinse de către SFS, și anume sistarea eliberării semnăturilor electronice cu titlu gratuit, nu doar se încalcă obiectivele propuse, dar se complică și mai mult situația întreprinderilor, care în condițiile actuale de criză acută devine și mai dificilă. Astfel, se impune o serie de cheltuieli suplimentare, pe care contribuabilii chiar nu și le pot permite.

Scrisori IFPS:

Cu privire la aplicarea sancțiunii fiscale în contextul modificărilor operate la art. 231 din Codul fiscal sc. nr. 26-11/1-14-751/6771 din 03.08.2015. IFPS, întru aplicarea corectă a legislației fiscale în partea ce ține de modificările operate la art. 231 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015, comunică că conform prevederilor art. 231 alin. (3) lit. a) și b) din Codul fiscal, încălcările fiscale se califică ca încălcare fiscală nesemnificativă și încălcare fiscală semnificativă. Conform alin. (4) al art. 231 din Codul fiscal, sunt indicate criteriile conform cărora încălcarea fiscală se consideră nesemnificativă, iar potrivit art. 231 alin. (5) din Codul fiscal, sunt indicate criteriile conform cărora încălcarea fiscală se consideră semnificativă. Astfel, după operarea modificărilor în Codul fiscal, încălcarea stabilită în cadrul controlului, pentru prima perioadă fiscală verificată, va fi considerată ca încălcare fiscală comisă pentru prima dată. Respectiv, următoarele încălcări stabilite, care nu corespund cerințelor art. 231 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal urmează a fi considerate încălcări fiscale repetate.

Aspecte fiscale legate de diferențele de curs valutar (de sumă) care reies dintr-un contract civil cu o persoană fizică rezidentă cetățean sc. nr. 26-08/1-1-13-4029/1021 din 13.02.2015. Potrivit scrisorii menționate, IFPS a oferit explicații privitor la aspectele fiscale legate de diferențele de curs valutar (de sumă) care reies dintr-un contract civil, semnat de o entitate persoană juridică și o persoană fizică cetățean. Respectiv, a fost oferite răspuns la 2 situații: când o entitate semnează un contract de împrumut pe termen lung în valută cu o persoană fizică rezidentă cetățean, dacă la rambursare diferențele de curs nefavorabile constituie o cheltuială deductibilă în scopuri fiscale privind impozitul pe venit și situația când o persoană fizică cetățean (locator) acordă unei entități (locatar) în locațiune o încăpere nelocuibilă în baza unui contract de locațiune, plata fiind în valută străină, dacă diferențele de curs valutar (de sumă) care au la baza cursul de schimb valutar stabilit de banca comercială a locatorului pot fi deduse de locatar în scopuri fiscale privind impozitul pe venit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...