37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.08.2015-11.09.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 12.08.2015-11.09.2015

11.09.20152.232 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Abrogarea Indicaţiilor metodice privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale. Abrogarea acestor Indicaţii au fost necesare întru perfecţionarea cadrului normativ în domeniul contabilităţii şi excluderea normelor cu caracter similar care se suprapun, odată cu intrarea în vigoare a SNC şi Planului general de conturi contabile.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 693 din 18.08.2015
1. (29.2.7.4) În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit?
2. (29.2.7.2) Are oare persoana fizică dreptul la restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus?
3. (29.2.7.1) În cazul în care suma plătita în plus nu a fost restituita în termenul prevăzut de legislație, de către cine urmează a fi efectuat calculul dobânzii?
4. (29.2.3.8) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute dacă aceștia își fac studiile peste hotarele Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 706 din 22.08.2015
1. (28.5.15) Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?
2. (28.18.5) Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?

Noi reguli pentru persoane fizice, care transmit altor persoane în posesie şi/sau în folosinţă proprietatea imobiliară. A fost publicat Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, prin care a fost modificată şi completată anexa nr. 1 "Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal", aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal" nr.693 din 26.12.2007.

Medicamente mai ieftine. Noile limite admise la adaosuri comerciale. A fost publicată Legea nr. 150 din 30.07.2015, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică. Astfel, la comercializarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice, din 1 octombrie și 1 aprilie 2016, se va admite aplicarea de noi limite a adaosurilor comerciale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind mărfurile supuse accizelor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 753 din 02.09.2015
1. (4.11.5) Este necesara înzestrarea fiecărui loc al încăperii de acciz cu registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate)?
2. (4.11.4) Unde se păstrează registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz?
3. (4.11.1) Cum se ţine evidența mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor din încăperea de acciz?

Atenție! A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901 din Codul fiscal. Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 a fost completat cu o nouă anexă (anexa nr. 4) ce conține lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901din Codul fiscal. Această este compusă din tipurile de venit (conform art. 901 din Codul Fiscal) și documentele ce confirmă achitarea unor tipuri de venituri, din care se reţine final impozitul pe venit.

Noutăți:

Comunicat de presă privind modificări şi completări în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat. În conformitate cu punctele 2 şi 3 din Regulamentul menţionat, plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Respectiv, beneficiarul este în drept să desemneze prestatorul de servicii de plată, care la rândul său, încheie contract cu CNAS.

Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative". Prezentul proiect este elaborat de Ministerul Finanţelor întru executarea articolului 85 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și a punctului 48 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, și conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 72 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii sus-menționate.

Toată informația despre finanțarea mediului de afaceri va fi disponibilă online. Consiliul Economic al Prim-ministrului anunţă că a fost aprobat regulamentul cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova, care prevede gestionarea modulului www.finantare.gov.md. Acesta prevede instituționalizarea și automatizarea raportării informației datelor pe www.finantare.gov.md pentru a asigura transparența maximă a banilor disponibili și condițiilor de finanțare, prevenind alocarea netransparentă a fondurilor.

Despre completarea certificatului de concediu medical pentru concediul de maternitate a personalului angajat în bază de contract prestări servicii. În adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale parvin multiple adresări de la persoanele angajate în bază de contract prestări servicii, cărora li se eliberează certificat de concediu medical pentru concediul de maternitate. Astfel, CNAS prin acest comunicat oferă explicații la acest subiect.

Numele şi prenumele fondatorilor întreprinderilor din Moldova - deja PUBLICE şi GRATUITE. După aproape jumătate de an de rezistenţă din partea Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), datele despre numele şi prenumele fondatorilor întreprinderilor din Republica Moldova sunt publice şi gratuite. Informaţia despre cele aproximativ 200 de mii de companii este deschisă şi poate fi accesată pe portalul guvernamental www.date.gov.md.

Cine suportă pagubele materiale în urma accidentelor de serviciu. În situaţia în care persoana a decedat, iar vinovat se face întreprinderea/angajatorul atunci aceştia achită îndemnizaţia unică care este egală cu un salariu mediu anual al salariatului, înmulţit la numărul de ani pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta pensionară. Însă această indemnizaţie nu va fi mai mică decît zece salarii medii anuale ale angajatului. În cazul în care persoanele şi-au pierdut capacitatea de muncă, atribuindu-se grad de dizabilitate, întreprinderea, proporţional gradului de vinovăţie, achită pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă cîte un salariu mediu pe economie din luna precedentă cele producerii accidentului.

Important COMUNICAT INFORMATIV. Începând cu 01.07.2015, Î.S. „Fiscservinform" a sistat eliberarea semnăturilor electronice cu titlu gratuit prin finanţare de la bugetul de stat, iar începând cu 19.08.2015, Î.S. „Fiscservinform" sistează eliberarea semnăturilor electronice contra plată. În acest context, persoanele fizice şi juridice, care au încheiate cu Î.S. „Fiscservinform" contracte privind eliberarea semnăturilor, le vor utiliza până la expirarea acestora.

Antreprenorii nu vor mai prezenta extrase din Registrele de Stat. Prim-ministrul Valeriu Streleţ a cerut mai multor autorităţi de stat excluderea solicitării extraselor din Registrele de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, necesare la eliberarea actelor permisive sau prestarea serviciilor. Decizia va intra în vigoare pe 25 septembrie 2015.

Important Stimate contribuabil, participă la Sondaj! Gradul de satisfacţie privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat. Întru optimizarea acţiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informaţiile ce ţin de aplicarea legislaţiei fiscale, SFS a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al SFS 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislaţiei fiscale (impozitul pe venit; taxa pe valoarea adăugată; impozite şi taxe locale etc.).

Ministerul Economiei a elaborat Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor crizei economice. Documentul a fost transmis spre examinare Guvernului și este prezentat spre consultări publice. Planul conține un set de acțiuni care au menirea de a reanima economia țării, astfel încât deja în anul 2016 aceasta să revină pe o traiectorie ascendentă.

O singură semnătură electronică pentru toate e-serviciile de raportare. Până în prezent, raportarea electronică fiscală putea fi realizată prin două modalități, fie utilizând semnătura de autentificare emisă de Î.S. „Fiscservinform", aplicabilă exclusiv în serviciile fiscale, fie prin intermediul semnăturii electronice avansate calificate, cu posibilități de utilizare atât în raportarea fiscală, cât și în restul serviciilor publice electronice. Acum însă, în scopul optimizării sistemului de raportare, va exista doar un tip de semnătură electronică, acceptată de toate serviciile publice electronice inclusiv și cele fiscale.

Agenţia Proprietăţii Publice organizează o nouă rundă de privatizare. Agenţia Proprietăţii Publice va organiza, în perioada 28 august - 16 octombrie, o nouă rundă de privatizare. Conform planului, la data de 6 octombrie va avea loc licitaţia „cu strigare" pentru privatizarea a 12 bunuri, inclusiv 2 complexe patrimoniale unice, 4 complexe de bunuri imobile și 6 construcţii nefinalizate.

Modificare în Codul fiscal: Ar putea fi eliminată obligaţia de eliberare a facturii fiscale. Codul fiscal ar putea fi modificat, asta după ce un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Biroul Permanent al Parlamentului. Proiectul de lege prevede excluderea obligativităţii eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazurilor în care este solicitată de cumpărător, în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau cu alt instrument de plată, şi utilizarea mecanismelor de control aplicate agenţilor economici, pentru care eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Comunicat IFPS: A fost publicat Regulamentul cu privire la funcționarea posturilor fiscale. Prin noul Regulament Serviciul Fiscal de Stat își propune eficientizarea procesului de monitorizare prin intermediul posturilor fiscale a activității contribuabililor, cât și sporirea nivelului de implicare și responsabilitate a funcționarilor fiscali și a factorilor de decizie din cadrul IFS teritoriale.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale. Acest Proiect urmărește scopul de a oferi suportul necesar entităților în situații de pierdere, sustragere, deteriorare, distrugere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special sau reorganizare a entității, oferind descrierea procedurii pe fiecare caz separat.

Proiectul HG „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare"". Scopul promovării acestui proiect este simplificarea procesului de raportare a agenților economici și instituțiile statului prin oferirea posibilității prezentării rapoartelor în format electronic.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 07.09.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - august ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 07.09.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 497.3 mln. lei.

Comunicat informativ privind anunțarea băncii comerciale care va prelua conturile trezoreriale. Ministerul Finanţelor a iniţiat procedura de selectare a băncii comerciale care va prelua conturile trezoreriale de la Banca de Economii. Respectiv, BC „Moldova-Agroindbank" SA a fost desemnat câștigător al licitaţiei publice.

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteranene a intrat în vigoare pentru Republicica Moldova. Din 1 septembrie 2015 a intrat în vigoare pentru Republica Moldova Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM), adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009. Aderarea la Convenţia PEM poate crea beneficii economice pentru RM, în special la capitolul oportunităţilor de atragere a investiţiilor adiţionale în sectorul industrial şi de prelucrare a materiei prime.

Scrisori Ministerul Finanțelor:

Privind obligativitatea înregistrării ca contribuabil al TVA a subiecţilor ce practică activitate în domeniul culturii sc. nr. 14/4-13/217 din 23.07.2015. Ministerul Finanțelor a răspuns la întrebarea privind obligativitatea înregistrării ca contribuabil al TVA a subiecţilor ce practică activitate în domeniul culturii. Respectiv, referindu-se la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, și la prevederile privind instituțiile publice de la art. 51 și art.511 precum și definițiile instituțiilor publice de la art. 184 alin. (1) din Codul civil și definiția teatrului de la art. 3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002, Ministerul Finanțelor comunică că, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art. 51 din Codul fiscal, respectiv nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA, iar dacă se ia în considerare că, potrivit art.9 alin. (1) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art. 112 alin. (1) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

Practica judiciară:

SRL „L&D Lux" vs. IFPS
SRL „L&D Lux" a depus cerere de chemare în judecată împotriva IFPS, deoarece i-a fost anulată calitatea de subiect plătitor de TVA prin decizia IFS pe mun. Chișinău din 25.08.2011, de asemenea i s-a ridicat certificatul de subiect plătitor de TVA și toate blanchetele de facturi fiscale. Respectiv, în perioada de după anulare, SRL „L&D Lux" nu a trecut în cont TVA calculat pe livrările făcute în luna august 2011 (drept pe care î-l avea conform art. 101 și art. 102 Cod fiscal până la anularea calității lui de subiect plătitor), pentru livrările făcute a eliberat facturi de expediție, nu a calculat TVA pe livrările făcute, nu a depus declarații pentru perioadele în care a fost anulat ca plătitor de TVA. Prin decizia CSJ din 07.11.2012, a fost verificată legalitatea deciziei IFS pe mun. Chișinău și dispusă anularea acesteia, fiind obligat organul fiscal de a-l restabili pe reclamant ca subiect plătitor de TVA. Hotărârea în cauză a fost pusă în executare în luna ianuarie 2013, iar în luna februarie 2013 reclamantului i-a fost eliberat certificat de subiect plătitor de TVA, însă nu cu data eliberării de fapt, ci cu data primei eliberări înainte de anulare - 01 ianuarie 2011, după care societatea s-a înregistrat la ÎS "FiscServInform" pentru a putea depune declarații TVA. După primirea certificatului de TVA în luna februarie 2013, reclamantul în mod verbal a primit de la oficiul fiscal Ciocana confirmare că nu va trebui să recalculeze TVA la livrările efectuate în perioada septembrie 2011-ianuarie 2013, nu va trebui să anuleze facturile de expediție eliberate, nu va trebui să depună declarații de TVA pe perioada cât a fost anulat ca plătitor de TVA și va avea dreptul la trecerea în cont a TVA calculat în august 2011. În acest sens, entitatea a scris si o scrisoare către IFS, ca să i se confirme cele spuse verbal, însă nu a primit vre-un răspuns. Prin cerere, reclamantul a solicitat confirmarea dreptului societății la nedepunerea declarațiilor TVA în perioada septembrie 2011- ianuarie 2013, la neefectuarea recalcului cu includerea TVA pe livrările făcute în septembrie 2011 - ianuarie 2013, la neanularea facturilor de expediție eliberate între lunile septembrie 2011- ianuarie 2013 și neemiterea unor facturi fiscale în locul lor, la trecerea în cont a TVA reflectat pentru luna august 2011. Reclamantul nu a primit vreun răspuns de la IFS. SRL „L&D Lux" a cerut în instanță acest drept, însă nu a avut câștig de cauză.

Noutăți ContabilȘef:

Abrogarea Indicaţiilor metodice privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale. Abrogarea acestor Indicaţii au fost necesare întru perfecţionarea cadrului normativ în domeniul contabilităţii şi excluderea normelor cu caracter similar care se suprapun, odată cu intrarea în vigoare a SNC şi Planului general de conturi contabile.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 693 din 18.08.2015
1. (29.2.7.4) În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit?
2. (29.2.7.2) Are oare persoana fizică dreptul la restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus?
3. (29.2.7.1) În cazul în care suma plătita în plus nu a fost restituita în termenul prevăzut de legislație, de către cine urmează a fi efectuat calculul dobânzii?
4. (29.2.3.8) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute dacă aceștia își fac studiile peste hotarele Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 706 din 22.08.2015
1. (28.5.15) Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?
2. (28.18.5) Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?

Noi reguli pentru persoane fizice, care transmit altor persoane în posesie şi/sau în folosinţă proprietatea imobiliară. A fost publicat Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, prin care a fost modificată şi completată anexa nr. 1 "Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal", aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal" nr.693 din 26.12.2007.

Medicamente mai ieftine. Noile limite admise la adaosuri comerciale. A fost publicată Legea nr. 150 din 30.07.2015, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică. Astfel, la comercializarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice, din 1 octombrie și 1 aprilie 2016, se va admite aplicarea de noi limite a adaosurilor comerciale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind mărfurile supuse accizelor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 753 din 02.09.2015
1. (4.11.5) Este necesara înzestrarea fiecărui loc al încăperii de acciz cu registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate)?
2. (4.11.4) Unde se păstrează registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz?
3. (4.11.1) Cum se ţine evidența mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor din încăperea de acciz?

Atenție! A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901 din Codul fiscal. Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 a fost completat cu o nouă anexă (anexa nr. 4) ce conține lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901din Codul fiscal. Această este compusă din tipurile de venit (conform art. 901 din Codul Fiscal) și documentele ce confirmă achitarea unor tipuri de venituri, din care se reţine final impozitul pe venit.

Noutăți:

Comunicat de presă privind modificări şi completări în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat. În conformitate cu punctele 2 şi 3 din Regulamentul menţionat, plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Respectiv, beneficiarul este în drept să desemneze prestatorul de servicii de plată, care la rândul său, încheie contract cu CNAS.

Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative". Prezentul proiect este elaborat de Ministerul Finanţelor întru executarea articolului 85 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și a punctului 48 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, și conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 72 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii sus-menționate.

Toată informația despre finanțarea mediului de afaceri va fi disponibilă online. Consiliul Economic al Prim-ministrului anunţă că a fost aprobat regulamentul cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova, care prevede gestionarea modulului www.finantare.gov.md. Acesta prevede instituționalizarea și automatizarea raportării informației datelor pe www.finantare.gov.md pentru a asigura transparența maximă a banilor disponibili și condițiilor de finanțare, prevenind alocarea netransparentă a fondurilor.

Despre completarea certificatului de concediu medical pentru concediul de maternitate a personalului angajat în bază de contract prestări servicii. În adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale parvin multiple adresări de la persoanele angajate în bază de contract prestări servicii, cărora li se eliberează certificat de concediu medical pentru concediul de maternitate. Astfel, CNAS prin acest comunicat oferă explicații la acest subiect.

Numele şi prenumele fondatorilor întreprinderilor din Moldova - deja PUBLICE şi GRATUITE. După aproape jumătate de an de rezistenţă din partea Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), datele despre numele şi prenumele fondatorilor întreprinderilor din Republica Moldova sunt publice şi gratuite. Informaţia despre cele aproximativ 200 de mii de companii este deschisă şi poate fi accesată pe portalul guvernamental www.date.gov.md.

Cine suportă pagubele materiale în urma accidentelor de serviciu. În situaţia în care persoana a decedat, iar vinovat se face întreprinderea/angajatorul atunci aceştia achită îndemnizaţia unică care este egală cu un salariu mediu anual al salariatului, înmulţit la numărul de ani pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta pensionară. Însă această indemnizaţie nu va fi mai mică decît zece salarii medii anuale ale angajatului. În cazul în care persoanele şi-au pierdut capacitatea de muncă, atribuindu-se grad de dizabilitate, întreprinderea, proporţional gradului de vinovăţie, achită pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă cîte un salariu mediu pe economie din luna precedentă cele producerii accidentului.

Important COMUNICAT INFORMATIV. Începând cu 01.07.2015, Î.S. „Fiscservinform" a sistat eliberarea semnăturilor electronice cu titlu gratuit prin finanţare de la bugetul de stat, iar începând cu 19.08.2015, Î.S. „Fiscservinform" sistează eliberarea semnăturilor electronice contra plată.În acest context, persoanele fizice şi juridice, care au încheiate cu Î.S. „Fiscservinform" contracte privind eliberarea semnăturilor, le vor utiliza până la expirarea acestora.

Antreprenorii nu vor mai prezenta extrase din Registrele de Stat. Prim-ministrul Valeriu Streleţ a cerut mai multor autorităţi de stat excluderea solicitării extraselor din Registrele de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, necesare la eliberarea actelor permisive sau prestarea serviciilor. Decizia va intra în vigoare pe 25 septembrie 2015.

Important Stimate contribuabil, participă la Sondaj! Gradul de satisfacţie privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat. Întru optimizarea acţiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informaţiile ce ţin de aplicarea legislaţiei fiscale, SFS a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al SFS 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislaţiei fiscale (impozitul pe venit; taxa pe valoarea adăugată; impozite şi taxe locale etc.).

Ministerul Economiei a elaborat Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor crizei economice. Documentul a fost transmis spre examinare Guvernului și este prezentat spre consultări publice. Planul conține un set de acțiuni care au menirea de a reanima economia țării, astfel încât deja în anul 2016 aceasta să revină pe o traiectorie ascendentă.

O singură semnătură electronică pentru toate e-serviciile de raportare. Până în prezent, raportarea electronică fiscală putea fi realizată prin două modalități, fie utilizând semnătura de autentificare emisă de Î.S. „Fiscservinform", aplicabilă exclusiv în serviciile fiscale, fie prin intermediul semnăturii electronice avansate calificate, cu posibilități de utilizare atât în raportarea fiscală, cât și în restul serviciilor publice electronice. Acum însă, în scopul optimizării sistemului de raportare, va exista doar un tip de semnătură electronică, acceptată de toate serviciile publice electronice inclusiv și cele fiscale.

Agenţia Proprietăţii Publice organizează o nouă rundă de privatizare. Agenţia Proprietăţii Publice va organiza, în perioada 28 august - 16 octombrie, o nouă rundă de privatizare. Conform planului, la data de 6 octombrie va avea loc licitaţia „cu strigare" pentru privatizarea a 12 bunuri, inclusiv 2 complexe patrimoniale unice, 4 complexe de bunuri imobile și 6 construcţii nefinalizate.

Modificare în Codul fiscal: Ar putea fi eliminată obligaţia de eliberare a facturii fiscale. Codul fiscal ar putea fi modificat, asta după ce un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Biroul Permanent al Parlamentului. Proiectul de lege prevede excluderea obligativităţii eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazurilor în care este solicitată de cumpărător, în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau cu alt instrument de plată, şi utilizarea mecanismelor de control aplicate agenţilor economici, pentru care eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Comunicat IFPS: A fost publicat Regulamentul cu privire la funcționarea posturilor fiscale. Prin noul Regulament Serviciul Fiscal de Stat își propune eficientizarea procesului de monitorizare prin intermediul posturilor fiscale a activității contribuabililor, cât și sporirea nivelului de implicare și responsabilitate a funcționarilor fiscali și a factorilor de decizie din cadrul IFS teritoriale.

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale. Acest Proiect urmărește scopul de a oferi suportul necesar entităților în situații de pierdere, sustragere, deteriorare, distrugere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special sau reorganizare a entității, oferind descrierea procedurii pe fiecare caz separat.

Proiectul HG „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare"". Scopul promovării acestui proiect este simplificarea procesului de raportare a agenților economici și instituțiile statului prin oferirea posibilității prezentării rapoartelor în format electronic.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 07.09.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - august ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 07.09.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 497.3 mln. lei.

Comunicat informativ privind anunțarea băncii comerciale care va prelua conturile trezoreriale. Ministerul Finanţelor a iniţiat procedura de selectare a băncii comerciale care va prelua conturile trezoreriale de la Banca de Economii. Respectiv, BC „Moldova-Agroindbank" SA a fost desemnat câștigător al licitaţiei publice.

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteranene a intrat în vigoare pentru Republicica Moldova. Din 1 septembrie 2015 a intrat în vigoare pentru Republica Moldova Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM), adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009. Aderarea la Convenţia PEM poate crea beneficii economice pentru RM, în special la capitolul oportunităţilor de atragere a investiţiilor adiţionale în sectorul industrial şi de prelucrare a materiei prime.

Scrisori Ministerul Finanțelor:

Privind obligativitatea înregistrării ca contribuabil al TVA a subiecţilor ce practică activitate în domeniul culturii sc. nr. 14/4-13/217 din 23.07.2015. Ministerul Finanțelor a răspuns la întrebarea privind obligativitatea înregistrării ca contribuabil al TVA a subiecţilor ce practică activitate în domeniul culturii. Respectiv, referindu-se la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, și la prevederile privind instituțiile publice de la art. 51 și art.511 precum și definițiile instituțiilor publice de la art. 184 alin. (1) din Codul civil și definiția teatrului de la art. 3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002, Ministerul Finanțelor comunică că, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art. 51 din Codul fiscal, respectiv nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA, iar dacă se ia în considerare că, potrivit art.9 alin. (1) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art. 112 alin. (1) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

Practica judiciară:

SRL „L&D Lux" vs. IFPS
SRL „L&D Lux" a depus cerere de chemare în judecată împotriva IFPS, deoarece i-a fost anulată calitatea de subiect plătitor de TVA prin decizia IFS pe mun. Chișinău din 25.08.2011, de asemenea i s-a ridicat certificatul de subiect plătitor de TVA și toate blanchetele de facturi fiscale. Respectiv, în perioada de după anulare, SRL „L&D Lux" nu a trecut în cont TVA calculat pe livrările făcute în luna august 2011 (drept pe care î-l avea conform art. 101 și art. 102 Cod fiscal până la anularea calității lui de subiect plătitor), pentru livrările făcute a eliberat facturi de expediție, nu a calculat TVA pe livrările făcute, nu a depus declarații pentru perioadele în care a fost anulat ca plătitor de TVA. Prin decizia CSJ din 07.11.2012, a fost verificată legalitatea deciziei IFS pe mun. Chișinău și dispusă anularea acesteia, fiind obligat organul fiscal de a-l restabili pe reclamant ca subiect plătitor de TVA. Hotărârea în cauză a fost pusă în executare în luna ianuarie 2013, iar în luna februarie 2013 reclamantului i-a fost eliberat certificat de subiect plătitor de TVA, însă nu cu data eliberării de fapt, ci cu data primei eliberări înainte de anulare - 01 ianuarie 2011, după care societatea s-a înregistrat la ÎS "FiscServInform" pentru a putea depune declarații TVA. După primirea certificatului de TVA în luna februarie 2013, reclamantul în mod verbal a primit de la oficiul fiscal Ciocana confirmare că nu va trebui să recalculeze TVA la livrările efectuate în perioada septembrie 2011-ianuarie 2013, nu va trebui să anuleze facturile de expediție eliberate, nu va trebui să depună declarații de TVA pe perioada cât a fost anulat ca plătitor de TVA și va avea dreptul la trecerea în cont a TVA calculat în august 2011. În acest sens, entitatea a scris si o scrisoare către IFS, ca să i se confirme cele spuse verbal, însă nu a primit vre-un răspuns. Prin cerere, reclamantul a solicitat confirmarea dreptului societății la nedepunerea declarațiilor TVA în perioada septembrie 2011- ianuarie 2013, la neefectuarea recalcului cu includerea TVA pe livrările făcute în septembrie 2011 - ianuarie 2013, la neanularea facturilor de expediție eliberate între lunile septembrie 2011- ianuarie 2013 și neemiterea unor facturi fiscale în locul lor, la trecerea în cont a TVA reflectat pentru luna august 2011. Reclamantul nu a primit vreun răspuns de la IFS. SRL „L&D Lux" a cerut în instanță acest drept, însă nu a avut câștig de cauză.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...