37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 11.03.2014-02.04.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 11.03.2014-02.04.2014

03.04.20141.167 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 11.03.2014-02.04.2014

Сare sînt modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale referitor la modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?”Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9205

Important! Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului FiscalScopul proiectului de lege respectiv ţine de calificarea expresă a perioadei fiscale privind impozitul pe venit a entităţilor din Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale), care au dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, pot economisi timp şi resurse dat fiind faptul că ele nu sunt obligate să întocmească rapoartele financiare de două ori: o dată – pentru perioada de gestiune ce corespunde cu anul calendaristic şi a doua oară – pentru perioada de gestiune a entităţii-mamă cu scopul de a efectua consolidarea rezultatelor financiare ale grupului multinaţional de companii.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9208

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări socialeConform proiectului, se propune substituirea lunilor care nu au fost lucrate complet în perioada celor 12 luni calendaristice din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (900 lei) sau, după caz, cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (1400 lei) sau la cererea asiguratului, lunile care nu au fost lucrate complet din motivele expuse mai sus se propun a fi substituite cu o perioadă similară anterioară în care a fost realizat venit asigurat, cu condiţia că aceasta va conduce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
O altă modificare propusă va viza situaţia persoanelor asigurate care în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat s-au aflat în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. În acest caz, cuantumul indemnizaţiilor de maternitate şi pentru creşterea următorilor copii se stabileşte reieşind din baza de calcul din care s-au stabilit indemnizaţiile respective pentru copilul precedent.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9225

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 156 din 14.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la TVA.
Surs
a: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9229

Taxa la exportul de nuci va fi eliminată
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9233

На вас напали хакеры: памятка для бухгалтера
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9238

Republica Moldova a înregistrat în anul 2013 cea mai mare creştere a economiei din perioada postbelică
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9240

Atenţie! Se revine la ideea achitării impozitelor şi prezentării dărilor de seamă la data de 25
Pe data de 19.03.2014 la şedinţa Guvernului a fost discutat un proiect de lege privind modificări în Codul Fiscal.  În acest proiect de lege se propune pe tot textul al Codului Fiscal ca data de 31 sau 30 să fie înlocuită cu data de 25, iar cuvintele "o lună de la încheierea" cu textul "pînă la data de 25 a lunii următoare". Aceste modificări se propun şi pentru achitarea tuturor impozitelor, inclusiv şi impozitului pe venit în rate.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9259

Guvernul a ajustat politica bugetar-fiscală pentru anul curent
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9256

Acum toate veniturile impozabile şi neimpozabile într-un singur catalog
Direcţia generală impozite şi taxe din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a elaborat“Catalogul veniturilor impozabile şi neimpozabile pentru persoanele fizice”, cu scopul de a asigura transparenţa în calcularea obligaţiilor fiscale, precum şi de a evita cazuri de erori în identificarea veniturilor pasibile declarării.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9265

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c)
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9267

Mai mult de 500 de entităţi economice care utilizează serviciul electronic E-Factura
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9271

Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat spre examinare şi avizare setul de materiale aferente proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, în partea ce ţine de reglementarea preţurilor de transfer în cazul aplicării impozitului pe venit, şi a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, procedura de solicitare a dosarului preţurilor de transfer de către organele fiscale şi de prezentare a acestuia de către contribuabil, precum şi aprobarea formularului citaţiei de prezentare a dosarului preţurilor de transfer.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9275

Prima conferinţa naţionala în domeniul resurselor umane!
Compania HR Portal organizează în data de 10 aprilie, în incinta Garden Palace Events, prima conferinţă dedicată experţilor în domeniul resurselor umane Conferinţa ”Legislaţia Muncii”.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9284

Atenţie! Modificări în modul de imprimare a facturii sau facturii fiscal
Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 18 din 10.02.2014 cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanţelor au fost aprobate modificări la Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47  din  31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură“ şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”.
Modificările date sunt legate de implementarea sistemul automatizat „е-Factura”.
Prin urmare entităţile utilizatoare a facturii sau facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „е-Factura” în următoarele cazuri:
a) pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;
 b) pentru prezentarea facturii/facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9277

Atenţie! Modificări în Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit.
Prin Ordinul IFPS Nr. 395 din  12.03.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale IFPS publicat pe 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71 au fost aduse modificări la Ordinul IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit”.
În legătură cu modificările din ultima perioadă in Codul Fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal au fost modificate codurile facilităţilor şi adăugate noi.
Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit (Anexa la prezentul ordin) se utilizează la completarea Anexei 4D şi Anexei 6D a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.
Printre altele modificări au fost efectuate unele ajustări cu caracter redacţional la Ordinul IFPS nr.152 din 13.02.2014 privind Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9283

Nou! Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora
Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 21 din  24.02.2014 a fost aprobat Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora.
Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea modului de contabilizare a plantării, exploatării şi defrişării plantaţiilor viticole.
Acest regulament întră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM, adică din data 07 martie 2014, şi se extinde asupra tuturor entităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care desfăşoară activităţi în sectorul viticulturii.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9297

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna aprilie 2014
Sursa: http://contabilsef.md/public/publications/930213_md_calendar_aprili.pdf

Parlamentul a votat în I lectură modificările politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9303

Nou! Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control
Prin Ordinul IFPS Nr. 168 din 20.02.2014 a fost aprobată Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control publicată în Monitorul Oficial nr. 53-59 din 07.03.2014.
Conform Instrucţiunii sigiliile de protecţie pentru MCC reprezintă etichete adezive cu elemente de protecţie, serie, număr şi se folosesc pentru sigilarea maşinilor de casă şi control.
Proprietăţile sigiliilor de protecţie permit utilizarea acestora fără existenţa riscurilor că se vor desprinde de la sine în cazul utilizării în condiţii extreme.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9301

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9304

Atenţie! Reguli noi in comercializarea bunurilor sechestrate cu valoare mai mică de 10000 lei
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9305

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic „Contul curent al contribuabilului”
Prin intermediul Contului curent contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze online informaţia, care până acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali, fără a mai fi necesară deplasarea  la oficiile fiscale teritoriale.  Folosind un calculator conectat la internet, direct de acasă sau de la serviciu, la orice oră, contribuabilii îşi pot verifica situaţia curentă a tuturor restanţelor sau sume plătite în plus la Bugetul Public Naţional.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9309

Nou! Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
În Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014 a fost publicat Ordinul IFPS Nr. 400 din  14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget. Conform acestui ordin a fost aprobată darea în exploatare a modulului „Contul curent al contribuabilului” în cadrul Sistemului informaţional al SFS.
Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget pentru organele fiscale şi pentru autorităţile publice, investite cu drepturi respective.
Totodată sânt descrise toate tipurile de rapoarte, forma şi modul de generare a lor.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9318&parent=0

 

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 11.03.2014-02.04.2014

Сare sînt modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale referitor la modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?”Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9205

Important! Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului FiscalScopul proiectului de lege respectiv ţine de calificarea expresă a perioadei fiscale privind impozitul pe venit a entităţilor din Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale), care au dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, pot economisi timp şi resurse dat fiind faptul că ele nu sunt obligate să întocmească rapoartele financiare de două ori: o dată – pentru perioada de gestiune ce corespunde cu anul calendaristic şi a doua oară – pentru perioada de gestiune a entităţii-mamă cu scopul de a efectua consolidarea rezultatelor financiare ale grupului multinaţional de companii.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9208

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări socialeConform proiectului, se propune substituirea lunilor care nu au fost lucrate complet în perioada celor 12 luni calendaristice din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (900 lei) sau, după caz, cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (1400 lei) sau la cererea asiguratului, lunile care nu au fost lucrate complet din motivele expuse mai sus se propun a fi substituite cu o perioadă similară anterioară în care a fost realizat venit asigurat, cu condiţia că aceasta va conduce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
O altă modificare propusă va viza situaţia persoanelor asigurate care în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat s-au aflat în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. În acest caz, cuantumul indemnizaţiilor de maternitate şi pentru creşterea următorilor copii se stabileşte reieşind din baza de calcul din care s-au stabilit indemnizaţiile respective pentru copilul precedent.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9225

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 156 din 14.02.2014
A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscal privitor la TVA.
Surs
a: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9229

Taxa la exportul de nuci va fi eliminată
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9233

На вас напали хакеры: памятка для бухгалтера
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9238

Republica Moldova a înregistrat în anul 2013 cea mai mare creştere a economiei din perioada postbelică
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9240

Atenţie! Se revine la ideea achitării impozitelor şi prezentării dărilor de seamă la data de 25
Pe data de 19.03.2014 la şedinţa Guvernului a fost discutat un proiect de lege privind modificări în Codul Fiscal.  În acest proiect de lege se propune pe tot textul al Codului Fiscal ca data de 31 sau 30 să fie înlocuită cu data de 25, iar cuvintele "o lună de la încheierea" cu textul "pînă la data de 25 a lunii următoare". Aceste modificări se propun şi pentru achitarea tuturor impozitelor, inclusiv şi impozitului pe venit în rate.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9259

Guvernul a ajustat politica bugetar-fiscală pentru anul curent
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9256

Acum toate veniturile impozabile şi neimpozabile într-un singur catalog
Direcţia generală impozite şi taxe din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a elaborat“Catalogul veniturilor impozabile şi neimpozabile pentru persoanele fizice”, cu scopul de a asigura transparenţa în calcularea obligaţiilor fiscale, precum şi de a evita cazuri de erori în identificarea veniturilor pasibile declarării.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9265

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c)
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9267

Mai mult de 500 de entităţi economice care utilizează serviciul electronic E-Factura
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9271

Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat spre examinare şi avizare setul de materiale aferente proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, în partea ce ţine de reglementarea preţurilor de transfer în cazul aplicării impozitului pe venit, şi a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, procedura de solicitare a dosarului preţurilor de transfer de către organele fiscale şi de prezentare a acestuia de către contribuabil, precum şi aprobarea formularului citaţiei de prezentare a dosarului preţurilor de transfer.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9275

Prima conferinţa naţionala în domeniul resurselor umane!
Compania HR Portal organizează în data de 10 aprilie, în incinta Garden Palace Events, prima conferinţă dedicată experţilor în domeniul resurselor umane Conferinţa ”Legislaţia Muncii”.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9284

Atenţie! Modificări în modul de imprimare a facturii sau facturii fiscal
Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 18 din 10.02.2014 cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanţelor au fost aprobate modificări la Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47  din  31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură“ şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”.
Modificările date sunt legate de implementarea sistemul automatizat „е-Factura”.
Prin urmare entităţile utilizatoare a facturii sau facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „е-Factura” în următoarele cazuri:
a) pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;
 b) pentru prezentarea facturii/facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9277

Atenţie! Modificări în Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit.
Prin Ordinul IFPS Nr. 395 din  12.03.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale IFPS publicat pe 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71 au fost aduse modificări la Ordinul IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit”.
În legătură cu modificările din ultima perioadă in Codul Fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal au fost modificate codurile facilităţilor şi adăugate noi.
Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit (Anexa la prezentul ordin) se utilizează la completarea Anexei 4D şi Anexei 6D a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.
Printre altele modificări au fost efectuate unele ajustări cu caracter redacţional la Ordinul IFPS nr.152 din 13.02.2014 privind Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9283

Nou! Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora
Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 21 din  24.02.2014 a fost aprobat Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora.
Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea modului de contabilizare a plantării, exploatării şi defrişării plantaţiilor viticole.
Acest regulament întră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM, adică din data 07 martie 2014, şi se extinde asupra tuturor entităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care desfăşoară activităţi în sectorul viticulturii.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9297

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna aprilie 2014
Sursa: http://contabilsef.md/public/publications/930213_md_calendar_aprili.pdf

Parlamentul a votat în I lectură modificările politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9303

Nou! Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control
Prin Ordinul IFPS Nr. 168 din 20.02.2014 a fost aprobată Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control publicată în Monitorul Oficial nr. 53-59 din 07.03.2014.
Conform Instrucţiunii sigiliile de protecţie pentru MCC reprezintă etichete adezive cu elemente de protecţie, serie, număr şi se folosesc pentru sigilarea maşinilor de casă şi control.
Proprietăţile sigiliilor de protecţie permit utilizarea acestora fără existenţa riscurilor că se vor desprinde de la sine în cazul utilizării în condiţii extreme.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9301

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9304

Atenţie! Reguli noi in comercializarea bunurilor sechestrate cu valoare mai mică de 10000 lei
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9305

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic „Contul curent al contribuabilului”
Prin intermediul Contului curent contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze online informaţia, care până acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali, fără a mai fi necesară deplasarea  la oficiile fiscale teritoriale.  Folosind un calculator conectat la internet, direct de acasă sau de la serviciu, la orice oră, contribuabilii îşi pot verifica situaţia curentă a tuturor restanţelor sau sume plătite în plus la Bugetul Public Naţional.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9309

Nou! Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
În Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014 a fost publicat Ordinul IFPS Nr. 400 din  14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget. Conform acestui ordin a fost aprobată darea în exploatare a modulului „Contul curent al contribuabilului” în cadrul Sistemului informaţional al SFS.
Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget pentru organele fiscale şi pentru autorităţile publice, investite cu drepturi respective.
Totodată sânt descrise toate tipurile de rapoarte, forma şi modul de generare a lor.
Sursa: http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9318&parent=0

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...