37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.10.2015-09.11.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.10.2015-09.11.2015

09.11.20152.822 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Atenție! A fost aprobat Ghidul cu privire la procedurile de sigilare și desigilare. Ghidul stabilește particularitățile de sigilarea/desigilarea căilor de acces la încăperi, depozite, secții, cisterne, bunuri sechestrate etc., în cazul depistării cazurilor de încălcare a legislației fiscale pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul efectuării controlului fiscal, instituirea posturilor fiscale, la efectuarea inventarierii elementelor de activ și datorii, precum si la efectuarea acțiunilor de sechestrare și indisponibilizare a bunurilor.

Registrul unic al mașinilor de casă si control a fost completat cu 5 modele de MCC noi. În Registrul unic al maşinilor de casă si control (RUMCC), au fost incluse 5 modele noi de mașini de casă si control cu memorie fiscală (MCC).

Reformele din contabilitate, audit și fiscalitate planificate pentru anul 2016. Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, a fost publicat într-o nouă redacție. Astfel, s-a planificat ca în trimestrul IV, anul 2016, Ministerul Finanțelor să elaboreze noi legi ce vor avea ca scop introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15), privind patenta de întreprinzător și privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 901 din 26.10.2015
1. (8.7.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15)?
2. (8.7.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
3. (8.7.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
4. (8.6.7.5) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)?
5. (8.6.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
6. (8.6.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
7. (8.5.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15)?
8. (8.5.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
9. (8.5.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
Ordinul IFPS nr. 902 din 26.10.2015
1. (10.4.5) Unde și cînd se achită taxa pentru patenta de întreprinzător?
2. (10.4.2) Ce impozite și taxe se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător?
3. (10.2.5) În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale?
Ordinul IFPS nr. 903 din 26.10.2015
1. (29.1.3.15) Se vor permite la deducere cheltuielile ce țin de reparația unei clădiri luate în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct), suportate de locatar și compensate de locator, aferente serviciului de reparație prestat de locatar?
2. (29.1.3.13) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea facultativă a sănătății angajatului detașat peste hotare?
3. (29.1.3.11) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului?
4. (29.1.3.5) Cum se calculează amortizarea fondurilor de bibliotecă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 905 din 27.10.2015
1. (28.17.18) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
2. (28.17.17) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?
3. (28.17.16) La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curățarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?
4. (28.17.15) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
5. (28.21.7) Întrebarea și răspuns se regăsește la nr. 28.21.1.

În ce cazuri se emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabililor? Află AICI. A fost actualizată anexa nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal. Noua listă a fost completată cu încălcarea „Măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale" (art. 227, alin. 1 din Codul fiscal), care ține de suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform art. 227 alin.(1) din Codul fiscal.

Nou! CNAM a aprobat noi formulare ale listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. CNAM a aprobat 3 formulare noi: Formularul nr.2-03/l „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate"; Formularul nr.2-04/l - "Lista de evidentă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern" și Formularul nr.2-15/f - "Fisa contribuabilului" cu instrucțiunile privind modul de completare şi prezentare a acestor formulare.

Unele categorii de persoane vor fi scutite de la achitarea obligațiunilor financiare față de CNAM pentru perioada precedentă anului 2015. CNAS a decis să acorde scutiri unor categorii de populație de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015. Prin urmare, de aceste scutiri vor beneficia categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 954 din 30.10.2015
1. (29.1.3.55) Are dreptul sau nu întreprinderea a calcula, în scopuri fiscale, uzura pentru activele, valoarea cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6000 lei?
2. (29.1.8.34) Se menţine oare facilitatea fiscală prevăzută pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe în cazul în care agentul economic admite restanţe faţă de angajaţi la achitarea salariului pe parcursul câtorva luni?
3. (29.1.6.29) Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu, începând cu luna mai a anului 2015?

Oficial! Acestea sunt societăţile care vor face audit la întreprinderile de stat. A fost aprobată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, conform condițiilor specificate în articolul 131 alineat (3) din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 976 din 06.11.2015
1. (29.1.6.30) Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
2. (29.2.1.3) Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării din serviciul public?
Ordinul IFPS nr. 977 din 06.11.2015
1. (29.1.3.56) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică Standardele Naționale de Contabilitate?
2. (29.1.3.49) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
3. (29.1.3.34) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?
4. (29.1.3.31) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale și serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la trecerea în cont a TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?
5. (29.1.3.29) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.324 din 23.12.2013 privind completarea art. 24 din Codul fiscal cu alin. (19), publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013) Întrebarea în redacție nouă la nr. 29.1.3.41.

Noutăți:

Graficul controalelor planificate în trimestrul 4 al anului 2015. Inspectoratul de Stat al Muncii a făcut public Graficul controalelor planificate pentru trimestrul 4 anul 2015.

Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor. În scopul aplicării uniforme a Instrucțiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.325-O din 12 iulie 2012, a fost elaborat Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor.

Vești proaste pentru angajatorii care plătesc „salarii în plic". De anul viitor, vor avea probleme serioase. Începând cu anul viitor, autorităţile îşi propun să implementeze un sistem electronic de evidenţă a muncii salariaţilor. Prin implementarea acestui sistem, responsabili de la Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familie îşi propun să excludă munca neformală şi salariile în plic.

Posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal. SFS are menirea de a aduce la cunoștință o veste îmbucurătoare și novatoare în administrarea fiscală pentru contribuabili (persoane fizice și juridice). În scopul optimizării administrării fiscale și creșterea gradului de încredere a contribuabililor, vă informăm despre posibilitatea depunerii dărilor de seamă fiscale/declarații la orice organ fiscal indiferent de raza de deservire.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Se propun modificări la Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002. Astfel, se propune la art. 15 excluderea limitelor minime și maxime ale sporului de compensații pentru condiții nefavorabile de muncă în raport cu salariul minim, mărimile concrete ale sporurilor urmînd a fi stabilite prin negocieri colective în Convenția colectivă nivel național și ramural, iar în art.23 din lege este reglementat cuantumul lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste.

Comunicat cu privire la solicitarea certificatelor de rezidență de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova cu cetățenie română care au obligația de a achita contribuții în România. Persoanele fizice - cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova care dețin și cetățenia română, care nu sunt angajați și nu obțin venituri pe teritoriul României, nu li se vor elibera certificate de rezidență, prin urmare, vor avea obligația de a plăti contribuții pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform legislației României.

Propuneri pentru modificarea regulilor de restituire a T.V.A. Ministerul Finanțelor al RM a prezentat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Codului vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, care prevede restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna noiembrie 2015

Comunicat al IFS mun. Chișinău referitor la SIA „Diseminarea mesajelor". IFS mun. Chişinău vă informează asupra posibilităţii recepţionării în timp real a informaţiilor, mesajelor prin intermediul modulului „Abonare" din SIA „Diseminarea mesajelor" pentru persoane juridice și pentru persoanele fizice.

Rectificarea bugetului pentru 2015, votată în prima lectură. Parlamentul a votat în prima lectură rectificările aduse la bugetului de stat pentru anul 2015. Astfel, veniturile au fost micşorate cu 1 miliard 186 de milioane de lei, o scădere cu aproape 4 la sută, iar cheltuielile au fost tăiate cu 4,6 la sută, până la 1 miliard 590 de miliarde de lei. Deficitul bugetului de stat a scăzut cu 10 la sută, adică cu 4,4 milioane de lei.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 01.11.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - octombrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 01.11.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 519.8 mln. lei.

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii privind fondurile cu capital de risc și proiectului Legii pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. Necesitatea elaborării și adoptării cadrului normativ privind fondurile cu capital de risc este argumentată de următoarele considerente: accesul limitat la finanțare al IMM-urilor; finanțarea insuficientă a inovațiilor; numărul limitat de instrumente și mecanisme financiare; dezvoltarea slabă a IMM inovaționale și lipsa instrumentelor inovative de susținere.

Articole:

Evidenţa contabilă şi fiscală a TVA în cadrul unui contract de locaţiune. În revista „Contabilitate şi audit" nr. 9/2015,  p. 6 a fost abordat un subiect fierbinte privind evidenţa fiscală şi contabilă a sumelor TVA aferente serviciilor comunale în cadrul unui contract de locaţiune (autor Ghenadie Negară, auditor). Prezentul articol (autor  Veaceslav Ciobanu) este adresat atât contabililor care au nevoie să  adopte o  proprie poziţie şi să ia o decizie privind modul de reflectare a cheltuielilor compensate de către locatar, cât şi autorităţilor competente, în primul rând, Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova. Doar nu este întâmplător faptul că doi specialişti în domeniul fiscal şi contabil, bine cunoscuţi în ţară, au diferite opinii privind problema evidenţei contabile şi fiscale a cheltuielilor facturate locatorului şi compensate de către locatari.

Întrebări-Răspunsuri:

Distrugerea ștampilei în urma lichidării entităților. Întrebare: În cazul în care entitatea se lichidează, cum se va proceda cu ștampila entității? Care este procedura de distrugere a acesteia? Răspuns: Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ștampila pentru distrugere organului abilitat. Pentru distrugerea ștampilei, lichidatorul se va adresa la ÎS CRIS „Registru", cu mai multe acte, cum ar fi: Extrasul din registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor; Certificatul de înregistrare de la Camera de Înregistrări de stat (sau Decizia de fondare a entității, în cazul lipsei certificatului); Dovada publicării în Monitorul Oficial a avizului de lichidare; Buletinul de identitate a fondatorului, lichidatorului sau a persoanei care depune aceste acte; Adeverința privind fabricarea ștampilei; Ștampila entității. Prețul pentru serviciul de distrugere ștampilei este de 50 lei, iar durata de 15-20 minute.

Scrisori IFPS:

Privind încasarea impozitului privat la înstrăinarea bunurilor proprietate publică sc. nr. 26-08/3-11-6601/8803 din 19.10.2015. IFPS, prin această scrisoare a comunicat câteva explicații privind impozitul privat. Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite. Subiecți ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din RM, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică. Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acțiunile. Cota impozitului privat este stabilită în mărime de 1% din valoarea de achiziție a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse privatizării. Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unității administrativ-teritoriale, în funcție de apartenența bunului. Nu se achită impozitul privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Legislația în vigoare nu prevede obligația prezentării unei dări de seamă cu referință la acest impozit.

Referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea corectă a prevederilor legislației fiscale în cazul lichidării contribuabilului sc. nr. 26-08/1-1-11-6469/8435 din 02.10.2015. Conform prevederilor art. 83 alin.(6) din Codul fiscal, dacă contribuabilul persoană juridică își încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 6 luni de la luarea deciziei de încetare a activității, să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune pe parcursul căruia persoana juridică, reprezentanța permanentă, forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, a desfășurat activitate de întreprinzător. Contribuabilul are obligația de prezentare doar a unei Declarații cu privire la impozitul pe venit, în termen între 2 (după caz 4) luni şi 6 luni. În cazul în care există decizia asociatului de a îndrepta datoria entității aflate în lichidare în calitate de aport al asociatului pentru acoperirea pierderilor entității, ţinînd cont şi de Decizia Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 3/4 din 24 octombrie 2013, această sumă nu va fi supusă impozitării. Totodată, prin decizia Consiliului Consultativ al IFPS nr. 1/2 din 23.01.2014, în cazul în care subiectul impunerii cu impozitul pe venit pe principii generale se află în proces de lichidare, acesta va utiliza regimul de impozitare aplicat la momentul inițierii procesului de lichidare şi, în termenii stabiliți de art. 83 alin.(6) din Codul fiscal, va depune Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii pe principii generale nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.

Noutăți ContabilȘef:

Atenție! A fost aprobat Ghidul cu privire la procedurile de sigilare și desigilare. Ghidul stabilește particularitățile de sigilarea/desigilarea căilor de acces la încăperi, depozite, secții, cisterne, bunuri sechestrate etc., în cazul depistării cazurilor de încălcare a legislației fiscale pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul efectuării controlului fiscal, instituirea posturilor fiscale, la efectuarea inventarierii elementelor de activ și datorii, precum si la efectuarea acțiunilor de sechestrare și indisponibilizare a bunurilor.

Registrul unic al mașinilor de casă si control a fost completat cu 5 modele de MCC noi. În Registrul unic al maşinilor de casă si control (RUMCC), au fost incluse 5 modele noi de mașini de casă si control cu memorie fiscală (MCC).

Reformele din contabilitate, audit și fiscalitate planificate pentru anul 2016. Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, a fost publicat într-o nouă redacție. Astfel, s-a planificat ca în trimestrul IV, anul 2016, Ministerul Finanțelor să elaboreze noi legi ce vor avea ca scop introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15), privind patenta de întreprinzător și privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 901 din 26.10.2015
1. (8.7.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15)?
2. (8.7.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
3. (8.7.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
4. (8.6.7.5) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)?
5. (8.6.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
6. (8.6.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
7. (8.5.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15)?
8. (8.5.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
9. (8.5.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
Ordinul IFPS nr. 902 din 26.10.2015
1. (10.4.5) Unde și cînd se achită taxa pentru patenta de întreprinzător?
2. (10.4.2) Ce impozite și taxe se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător?
3. (10.2.5) În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale?
Ordinul IFPS nr. 903 din 26.10.2015
1. (29.1.3.15) Se vor permite la deducere cheltuielile ce țin de reparația unei clădiri luate în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct), suportate de locatar și compensate de locator, aferente serviciului de reparație prestat de locatar?
2. (29.1.3.13) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea facultativă a sănătății angajatului detașat peste hotare?
3. (29.1.3.11) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului?
4. (29.1.3.5) Cum se calculează amortizarea fondurilor de bibliotecă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 905 din 27.10.2015
1. (28.17.18) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
2. (28.17.17) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?
3. (28.17.16) La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curățarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?
4. (28.17.15) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
5. (28.21.7) Întrebarea și răspuns se regăsește la nr. 28.21.1.

În ce cazuri se emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabililor? Află AICI. A fost actualizată anexa nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal. Noua listă a fost completată cu încălcarea „Măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale" (art. 227, alin. 1 din Codul fiscal), care ține de suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform art. 227 alin.(1) din Codul fiscal.

Nou! CNAM a aprobat noi formulare ale listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. CNAM a aprobat 3 formulare noi: Formularul nr.2-03/l „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate"; Formularul nr.2-04/l - "Lista de evidentă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern" și Formularul nr.2-15/f - "Fisa contribuabilului" cu instrucțiunile privind modul de completare şi prezentare a acestor formulare.

Unele categorii de persoane vor fi scutite de la achitarea obligațiunilor financiare față de CNAM pentru perioada precedentă anului 2015. CNAS a decis să acorde scutiri unor categorii de populație de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015. Prin urmare, de aceste scutiri vor beneficia categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 954 din 30.10.2015
1. (29.1.3.55) Are dreptul sau nu întreprinderea a calcula, în scopuri fiscale, uzura pentru activele, valoarea cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6000 lei?
2. (29.1.8.34) Se menţine oare facilitatea fiscală prevăzută pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe în cazul în care agentul economic admite restanţe faţă de angajaţi la achitarea salariului pe parcursul câtorva luni?
3. (29.1.6.29) Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu, începând cu luna mai a anului 2015?

Oficial! Acestea sunt societăţile care vor face audit la întreprinderile de stat. A fost aprobată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, conform condițiilor specificate în articolul 131 alineat (3) din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 976 din 06.11.2015
1. (29.1.6.30) Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
2. (29.2.1.3) Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării din serviciul public?
Ordinul IFPS nr. 977 din 06.11.2015
1. (29.1.3.56) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică Standardele Naționale de Contabilitate?
2. (29.1.3.49) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
3. (29.1.3.34) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?
4. (29.1.3.31) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale și serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la trecerea în cont a TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?
5. (29.1.3.29) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.324 din 23.12.2013 privind completarea art. 24 din Codul fiscal cu alin. (19), publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013) Întrebarea în redacție nouă la nr. 29.1.3.41.

Noutăți:

Graficul controalelor planificate în trimestrul 4 al anului 2015. Inspectoratul de Stat al Muncii a făcut public Graficul controalelor planificate pentru trimestrul 4 anul 2015.

Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor. În scopul aplicării uniforme a Instrucțiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.325-O din 12 iulie 2012, a fost elaborat Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor.

Vești proaste pentru angajatorii care plătesc „salarii în plic". De anul viitor, vor avea probleme serioase. Începând cu anul viitor, autorităţile îşi propun să implementeze un sistem electronic de evidenţă a muncii salariaţilor. Prin implementarea acestui sistem, responsabili de la Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familie îşi propun să excludă munca neformală şi salariile în plic.

Posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal. SFS are menirea de a aduce la cunoștință o veste îmbucurătoare și novatoare în administrarea fiscală pentru contribuabili (persoane fizice și juridice). În scopul optimizării administrării fiscale și creșterea gradului de încredere a contribuabililor, vă informăm despre posibilitatea depunerii dărilor de seamă fiscale/declarații la orice organ fiscal indiferent de raza de deservire.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Se propun modificări la Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002. Astfel, se propune la art. 15 excluderea limitelor minime și maxime ale sporului de compensații pentru condiții nefavorabile de muncă în raport cu salariul minim, mărimile concrete ale sporurilor urmînd a fi stabilite prin negocieri colective în Convenția colectivă nivel național și ramural, iar în art.23 din lege este reglementat cuantumul lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste.

Comunicat cu privire la solicitarea certificatelor de rezidență de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova cu cetățenie română care au obligația de a achita contribuții în România. Persoanele fizice - cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova care dețin și cetățenia română, care nu sunt angajați și nu obțin venituri pe teritoriul României, nu li se vor elibera certificate de rezidență, prin urmare, vor avea obligația de a plăti contribuții pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform legislației României.

Propuneri pentru modificarea regulilor de restituire a T.V.A. Ministerul Finanțelor al RM a prezentat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Codului vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, care prevede restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional a acestuia.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna noiembrie 2015

Comunicat al IFS mun. Chișinău referitor la SIA „Diseminarea mesajelor". IFS mun. Chişinău vă informează asupra posibilităţii recepţionării în timp real a informaţiilor, mesajelor prin intermediul modulului „Abonare" din SIA „Diseminarea mesajelor" pentru persoane juridice și pentru persoanele fizice.

Rectificarea bugetului pentru 2015, votată în prima lectură. Parlamentul a votat în prima lectură rectificările aduse la bugetului de stat pentru anul 2015. Astfel, veniturile au fost micşorate cu 1 miliard 186 de milioane de lei, o scădere cu aproape 4 la sută, iar cheltuielile au fost tăiate cu 4,6 la sută, până la 1 miliard 590 de miliarde de lei. Deficitul bugetului de stat a scăzut cu 10 la sută, adică cu 4,4 milioane de lei.

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 01.11.2015. CNAS a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie - octombrie ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 01.11.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 519.8 mln. lei.

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii privind fondurile cu capital de risc și proiectului Legii pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. Necesitatea elaborării și adoptării cadrului normativ privind fondurile cu capital de risc este argumentată de următoarele considerente: accesul limitat la finanțare al IMM-urilor; finanțarea insuficientă a inovațiilor; numărul limitat de instrumente și mecanisme financiare; dezvoltarea slabă a IMM inovaționale și lipsa instrumentelor inovative de susținere.

Articole:

Evidenţa contabilă şi fiscală a TVA în cadrul unui contract de locaţiune. În revista „Contabilitate şi audit" nr. 9/2015,  p. 6 a fost abordat un subiect fierbinte privind evidenţa fiscală şi contabilă a sumelor TVA aferente serviciilor comunale în cadrul unui contract de locaţiune (autor Ghenadie Negară, auditor). Prezentul articol (autor  Veaceslav Ciobanu) este adresat atât contabililor care au nevoie să  adopte o  proprie poziţie şi să ia o decizie privind modul de reflectare a cheltuielilor compensate de către locatar, cât şi autorităţilor competente, în primul rând, Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova. Doar nu este întâmplător faptul că doi specialişti în domeniul fiscal şi contabil, bine cunoscuţi în ţară, au diferite opinii privind problema evidenţei contabile şi fiscale a cheltuielilor facturate locatorului şi compensate de către locatari.

Întrebări-Răspunsuri:

Distrugerea ștampilei în urma lichidării entităților. Întrebare: În cazul în care entitatea se lichidează, cum se va proceda cu ștampila entității? Care este procedura de distrugere a acesteia? Răspuns: Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ștampila pentru distrugere organului abilitat. Pentru distrugerea ștampilei, lichidatorul se va adresa la ÎS CRIS „Registru", cu mai multe acte, cum ar fi: Extrasul din registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor; Certificatul de înregistrare de la Camera de Înregistrări de stat (sau Decizia de fondare a entității, în cazul lipsei certificatului); Dovada publicării în Monitorul Oficial a avizului de lichidare; Buletinul de identitate a fondatorului, lichidatorului sau a persoanei care depune aceste acte; Adeverința privind fabricarea ștampilei; Ștampila entității. Prețul pentru serviciul de distrugere ștampilei este de 50 lei, iar durata de 15-20 minute.

Scrisori IFPS:

Privind încasarea impozitului privat la înstrăinarea bunurilor proprietate publică sc. nr. 26-08/3-11-6601/8803 din 19.10.2015. IFPS, prin această scrisoare a comunicat câteva explicații privind impozitul privat. Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite. Subiecți ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din RM, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică. Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acțiunile. Cota impozitului privat este stabilită în mărime de 1% din valoarea de achiziție a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse privatizării. Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unității administrativ-teritoriale, în funcție de apartenența bunului. Nu se achită impozitul privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Legislația în vigoare nu prevede obligația prezentării unei dări de seamă cu referință la acest impozit.

Referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea corectă a prevederilor legislației fiscale în cazul lichidării contribuabilului sc. nr. 26-08/1-1-11-6469/8435 din 02.10.2015. Conform prevederilor art. 83 alin.(6) din Codul fiscal, dacă contribuabilul persoană juridică își încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 6 luni de la luarea deciziei de încetare a activității, să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune pe parcursul căruia persoana juridică, reprezentanța permanentă, forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, a desfășurat activitate de întreprinzător. Contribuabilul are obligația de prezentare doar a unei Declarații cu privire la impozitul pe venit, în termen între 2 (după caz 4) luni şi 6 luni. În cazul în care există decizia asociatului de a îndrepta datoria entității aflate în lichidare în calitate de aport al asociatului pentru acoperirea pierderilor entității, ţinînd cont şi de Decizia Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 3/4 din 24 octombrie 2013, această sumă nu va fi supusă impozitării. Totodată, prin decizia Consiliului Consultativ al IFPS nr. 1/2 din 23.01.2014, în cazul în care subiectul impunerii cu impozitul pe venit pe principii generale se află în proces de lichidare, acesta va utiliza regimul de impozitare aplicat la momentul inițierii procesului de lichidare şi, în termenii stabiliți de art. 83 alin.(6) din Codul fiscal, va depune Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii pe principii generale nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...