37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.07.2014-29.07.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 09.07.2014-29.07.2014

29.07.20141.253 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 09.07.2014-29.07.2014

Câte incubatoare de afaceri are Moldova și cum funcționează ele. În Republica Moldova funcționează șase incubatoare de afaceri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9916

În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat! Acordul încheiat acum 3 ani între Î.S. „Fiscservinform” și subiecţii impunerii cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat pentru prezentarea rapoartelor Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic, expiră anul curent. Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în persoana conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se prezinte conform unei programări prealabile la unul din Centrele de Conectare Regională pentru a semna un nou contract.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9914

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III anul 2014 de Inspectoratul de Stat al Muncii. Inspecţia muncii a prezentat lista întreprinderilor supuse verificării de către aceasta pentru trimestrul III 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9922

Noi simplificări vamale pentru agenţi economici de încredere. La iniţiativa Serviciului Vamal, Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat Hotărîre de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9926

Moldova va prelungi cu un an valabilitatea înlesnirilor la impozitarea depozitelor bancare. Autorităţile moldoveneşti intenţionează să prelungească cu un an termenul de valabilitate a legii ce prevede scutirea de impozitare a dobînzilor depozitelor bancare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9939

Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă. În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Legea nr. 110 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost operate modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9942

A fost aprobat un nou Regulament cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrări. În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrii Nr. 543 din 08.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9945

Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie A fost publicat Ordinul nr. 995 din 07.07.2014 emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit căruia s-a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9955

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxele locale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 994 din 07.07.2014
1. (6.4.1.8) Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor” şi pentru amplasarea „publicităţii”. Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luînd în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor”) nu este impozabil?
2. (6.6.1.12) Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM – 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
3. (10.1.38) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (11) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc. Ce se înțelege prin sintagma ”în același loc” – aceeași adresă, piață, butic, tarabă, rind în piață?

ANUNŢ În atenţia contribuabililor! „Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cazul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive.” Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în buna conlucrare cu autorităţile publice locale şi/sau centrale, Vă atenţionează că Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, permite efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9957

Activitatea zilierilor va fi reglementată prin lege. Guvernul a aprobat un proiect de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9962

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1006 din 17.07.2014
1. (29.2.6.24) Ce obligaţii privind impozitul pe venit apar la persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător și care transmite în locaţiune un imobil către
сabinetul avocatului? Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) al Legii nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Respectiv, se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.
Totodată, conform prevederilor art.901 alin.(34) al Codului fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Concomitent, potrivit prevederilor art.901 alin.(4) al Codului fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul (persoana fizică) de la includerea venitului menționat în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

CNAM lansează serviciul „Petiţii on-line”. Noua aplicaţie vine să ajute beneficiarii sistemului AOAM la expedierea petiţiilor şi recepţionarea răspunsurilor la acestea într-un mod cât mai rapid şi comod, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediul CNAM sau la oficiul poştal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9976

În atenția organelor fiscale și contribuabililor ! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la restituirea impozitului pe venit reținut în plus de la persoanele fizice –cetățeni, comunică următoarele. Cetățenii, care, urmare a prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit dispun de dreptul de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus, vor depune cererile de restituire începând cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită/reținută în plus, adică imediat după termenul de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus se efectuează doar în baza deciziei adoptate de către organul fiscal în raza de deservire a căruia contribuabilul este la evidență.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9970

Scutiri de taxe pentru moldovenii care vor să revină acasă definitiv. Moldovenii din diasporă, care se întorc definitiv în Republica Moldova, vor fi scutiți de taxa pentru bunurile aduse în țară.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9977

Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. În Monitorul Oficial din 18 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 08.08.2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce au fost operate în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Astfel, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va avea un nou cuprins, aceste modificării fiind făcute pentru a aduce în concordanță prezentul regulament cu ultimele schimbări din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9984

„e-Factura” va fi implementată în peste 150 de instituţii publice până la 1 septembrie 2014. O solicitare în acest sens a fost făcută de prim-ministrul Iurie Leancă către IFPS, care trebuie să asigure în acest termen conectarea obligatorie a 150 de ministere, autorități ale administrației publice centrale subordonate Guvernului și instituții publice autonome la sistemul automatizat „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9992

Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Potrivit actelor normative în vigoare, restituirea formularelor neutilizate ale facturilor fiscale, procurate de către plătitorii TVA de la organul fiscal este prevăzută doar în cazul modificării componenței fondatorilor societăților cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale. Completările propuse, prevăd o abordare unică pentru toate entitățile cărora li se anulează înregistrarea ca contribuabil al TVA în scopul neadmiterii situațiilor de evaziune fiscală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9997

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1005 din 16.07.2014
1. (29.1.8.28) Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este finanţată parţial sau integral de la buget?
2. (29.1.8.27) Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanţare?
3. (29.1.3.49) Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu?
4. (29.1.7.55) Agentul economic, în perioada anului 2013, a procurat în baza actului de achiziție de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, pentru care achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Pornind de la modificările operate în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, care se pun în aplicare începînd cu 2014, care prevederi urmează să fi aplicate asupra acestei tranzacții luînd în considerație faptul că achiziționarea a fost efectuată în anul 2013, iar achitarea a fost în anul 2014?

NOI reguli pentru cumpărarea acțiunilor emise de băncile din Republica Moldova. Potrivit proiectului de modificare a Legii instituțiilor financiare, niciun achizitor potenţial nu poate să dobândească fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale și prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât banca să devină o sucursală a sa.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10002

A fost lansată platforma online unde antreprenorii vor găsi GRAFICUL CONTROALELOR DE STAT. Registrul de Stat al Controalelor a devenit funcțional din data de 21 iulie. Acesta este o platformă online comună, care permite organelor abilitate cu funcție de control, automatizarea planificării controalelor și evidenței efectuării controalelor planificate și inopinate și publicării acestora pe portalul public controale.gov.md.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10003

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și taxele locale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:Ordinul IFPS nr.1016 din 22.07.2014
1. (6.8.2.3) Care venituri obţinute din serviciile acordate de pensiunea turistică necesită de a fi incluse în baza impozabilă pentru determinarea taxei pentru cazare?
Ordinul IFPS nr.1019 din 23.07.2014
1. (29.4.8) La invitaţia întreprinderii în Republica Moldova sosesc specialişti străini, care furnizează diverse servicii (consultaţii referitor la procesul de producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor, auditul firmei etc.). Întreprinderea pentru aceste servicii acordă nerezidenţilor cazarea şi alimentarea pe cont propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca cheltuieli de reprezentanţă şi se permit oare ele la deduceri?

Taxa vamală pentru grîu dispare, iar pentru tractoare se mărește din 2015. Află DE CE. În Monitorul Oficial din 21 iulie a fost publicată Hotărîrea nr. 613 din 21.07.2014, prin care Guvernul și-a angajat răspunderea politică asupra aprobării Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ce va intra în vigoare din 2015.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10020

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Proiectul de hotărîre în cauză este elaborat întru realizarea acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar prin majorarea graduală a salariilor de bază şi perfecţionarea Reţelei tarifare unice, prevăzute de Programul de activitate al Guvernului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10017

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1021 din 25.07.2014
1. (28.15.37) Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?
În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.
În cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.
În celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.
Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.
Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

Buletin informativ al actelor legislative.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1003613_md_buletin_iunie.pdf

Guvernul R. Moldova a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii BS pe anul 2014 nr.339 din 23.12.13. Ministerul Finanţelor informează că Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 21 iulie 2014 prin angajarea răspunderii politice, a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10039
. Proiectul legii este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte legislative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10040

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Scrisorile IFPS

Referitor la modul de administrare a procesului de implementare de către autorităţile administraţiei publice locale a taxelor locale, reieşind din modificările şi completările realizate în titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 47 din 27.03.2014 sc. nr. 26-08/3-11-1772/5453 din 04 iulie 2014. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis această scrisoare către IFS teritoriale, întru asigurarea unei administrări fiscale corecte şi eficiente a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, în urma modificărilor efectuate în legislație, IFPS enumeră care sunt taxele locale la zi, reieșind din modificările efectuate prin Legea nr. 47 din 27.03.2014. Totodată este specificat ce taxe și în ce condiții vor intra acestea în atribuţiile AAPL. De asemenea se menționează că conform prevederilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activităţi doar în cazurile în care aceasta este prevăzut expres de lege.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9967

Privind corectitudinea aplicării TVA la taxele locale sc. nr.26-08/3-11-1878/5715 din 17 iulie 2014 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea IFS pe mun. Chişinău privind corectitudinea aplicării TVA la taxele locale. În această scrisoare, IFPS face trimitere la prevederile din Codul fiscal și dă definiția obiectului impozabil, valoare impozabilă și baza impozabilă a obiectelor impunerii cu taxele locale. Se menționează că în CF nu este stabilită sursa de plată, din care urmează a fi achitate taxele locale. În cazul unor taxe locale baza impozabilă este similară cu baza impozabilă la TVA, drept urmare, TVA urmează a fi aplicată asupra acelor sume a taxelor locale, care sunt incluse în valoarea mărfurilor livrate sau serviciilor prestate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=10021

Privind introducerea şi scoaterea mărfii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sc. nr. 26-08/2-12/1-1201/5321 din 30.06.2014. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea DAF Rîşcani din cadrul IFS pe municipiul Chişinău privind introducerea şi scoaterea mărfii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova în limita competenţei sale. Astfel, IFPS face trimitere la Codul fiscal pentru a defini obiectul impozabil cu TVA. Totodată este definită valoarea impozabilă a livrării impozabile cu TVA, conform prevederilor art. 97 alin. (1) şi alin. (2), astfel aceasta reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.). Dacă plata pentru livrare este, în totalitate sau parţial, achitată în expresie naturală, valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă, care se determină în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Astfel, la respectarea cerinţelor menţionate tranzacţia se consideră impozabilă cu TVA, valoarea impozabilă a căreia urmează a fi apreciată în conformitate cu prevederile art. 97 din Codului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9918

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 09.07.2014-29.07.2014

Câte incubatoare de afaceri are Moldova și cum funcționează ele. În Republica Moldova funcționează șase incubatoare de afaceri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9916

În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat! Acordul încheiat acum 3 ani între Î.S. „Fiscservinform” și subiecţii impunerii cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat pentru prezentarea rapoartelor Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic, expiră anul curent. Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în persoana conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se prezinte conform unei programări prealabile la unul din Centrele de Conectare Regională pentru a semna un nou contract.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9914

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III anul 2014 de Inspectoratul de Stat al Muncii. Inspecţia muncii a prezentat lista întreprinderilor supuse verificării de către aceasta pentru trimestrul III 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9922

Noi simplificări vamale pentru agenţi economici de încredere. La iniţiativa Serviciului Vamal, Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat Hotărîre de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9926

Moldova va prelungi cu un an valabilitatea înlesnirilor la impozitarea depozitelor bancare. Autorităţile moldoveneşti intenţionează să prelungească cu un an termenul de valabilitate a legii ce prevede scutirea de impozitare a dobînzilor depozitelor bancare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9939

Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă. În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Legea nr. 110 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost operate modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9942

A fost aprobat un nou Regulament cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrări. În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrii Nr. 543 din 08.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9945

Putem tipări unele formularele cu regim special pe hîrtie fără semne de protecţie A fost publicat Ordinul nr. 995 din 07.07.2014 emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit căruia s-a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9955

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxele locale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 994 din 07.07.2014
1. (6.4.1.8) Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor” şi pentru amplasarea „publicităţii”. Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luînd în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor”) nu este impozabil?
2. (6.6.1.12) Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM – 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
3. (10.1.38) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (11) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc. Ce se înțelege prin sintagma ”în același loc” – aceeași adresă, piață, butic, tarabă, rind în piață?

ANUNŢ În atenţia contribuabililor! „Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cazul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive.” Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în buna conlucrare cu autorităţile publice locale şi/sau centrale, Vă atenţionează că Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, permite efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9957

Activitatea zilierilor va fi reglementată prin lege. Guvernul a aprobat un proiect de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9962

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1006 din 17.07.2014
1. (29.2.6.24) Ce obligaţii privind impozitul pe venit apar la persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător și care transmite în locaţiune un imobil către
сabinetul avocatului? Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) al Legii nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Respectiv, se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.
Totodată, conform prevederilor art.901 alin.(34) al Codului fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Concomitent, potrivit prevederilor art.901 alin.(4) al Codului fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul (persoana fizică) de la includerea venitului menționat în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

CNAM lansează serviciul „Petiţii on-line”. Noua aplicaţie vine să ajute beneficiarii sistemului AOAM la expedierea petiţiilor şi recepţionarea răspunsurilor la acestea într-un mod cât mai rapid şi comod, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediul CNAM sau la oficiul poştal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9976

În atenția organelor fiscale și contribuabililor ! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la restituirea impozitului pe venit reținut în plus de la persoanele fizice –cetățeni, comunică următoarele. Cetățenii, care, urmare a prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit dispun de dreptul de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus, vor depune cererile de restituire începând cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită/reținută în plus, adică imediat după termenul de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus se efectuează doar în baza deciziei adoptate de către organul fiscal în raza de deservire a căruia contribuabilul este la evidență.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9970

Scutiri de taxe pentru moldovenii care vor să revină acasă definitiv. Moldovenii din diasporă, care se întorc definitiv în Republica Moldova, vor fi scutiți de taxa pentru bunurile aduse în țară.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9977

Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. În Monitorul Oficial din 18 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 08.08.2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce au fost operate în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Astfel, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va avea un nou cuprins, aceste modificării fiind făcute pentru a aduce în concordanță prezentul regulament cu ultimele schimbări din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9984

„e-Factura” va fi implementată în peste 150 de instituţii publice până la 1 septembrie 2014. O solicitare în acest sens a fost făcută de prim-ministrul Iurie Leancă către IFPS, care trebuie să asigure în acest termen conectarea obligatorie a 150 de ministere, autorități ale administrației publice centrale subordonate Guvernului și instituții publice autonome la sistemul automatizat „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9992

Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Potrivit actelor normative în vigoare, restituirea formularelor neutilizate ale facturilor fiscale, procurate de către plătitorii TVA de la organul fiscal este prevăzută doar în cazul modificării componenței fondatorilor societăților cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale. Completările propuse, prevăd o abordare unică pentru toate entitățile cărora li se anulează înregistrarea ca contribuabil al TVA în scopul neadmiterii situațiilor de evaziune fiscală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9997

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1005 din 16.07.2014
1. (29.1.8.28) Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este finanţată parţial sau integral de la buget?
2. (29.1.8.27) Care este regimul fiscal aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanţare?
3. (29.1.3.49) Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu?
4. (29.1.7.55) Agentul economic, în perioada anului 2013, a procurat în baza actului de achiziție de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, pentru care achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Pornind de la modificările operate în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, care se pun în aplicare începînd cu 2014, care prevederi urmează să fi aplicate asupra acestei tranzacții luînd în considerație faptul că achiziționarea a fost efectuată în anul 2013, iar achitarea a fost în anul 2014?

NOI reguli pentru cumpărarea acțiunilor emise de băncile din Republica Moldova. Potrivit proiectului de modificare a Legii instituțiilor financiare, niciun achizitor potenţial nu poate să dobândească fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale și prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât banca să devină o sucursală a sa.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10002

A fost lansată platforma online unde antreprenorii vor găsi GRAFICUL CONTROALELOR DE STAT. Registrul de Stat al Controalelor a devenit funcțional din data de 21 iulie. Acesta este o platformă online comună, care permite organelor abilitate cu funcție de control, automatizarea planificării controalelor și evidenței efectuării controalelor planificate și inopinate și publicării acestora pe portalul public controale.gov.md.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10003

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și taxele locale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:Ordinul IFPS nr.1016 din 22.07.2014
1. (6.8.2.3) Care venituri obţinute din serviciile acordate de pensiunea turistică necesită de a fi incluse în baza impozabilă pentru determinarea taxei pentru cazare?
Ordinul IFPS nr.1019 din 23.07.2014
1. (29.4.8) La invitaţia întreprinderii în Republica Moldova sosesc specialişti străini, care furnizează diverse servicii (consultaţii referitor la procesul de producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor, auditul firmei etc.). Întreprinderea pentru aceste servicii acordă nerezidenţilor cazarea şi alimentarea pe cont propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca cheltuieli de reprezentanţă şi se permit oare ele la deduceri?

Taxa vamală pentru grîu dispare, iar pentru tractoare se mărește din 2015. Află DE CE. În Monitorul Oficial din 21 iulie a fost publicată Hotărîrea nr. 613 din 21.07.2014, prin care Guvernul și-a angajat răspunderea politică asupra aprobării Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ce va intra în vigoare din 2015.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10020

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Proiectul de hotărîre în cauză este elaborat întru realizarea acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar prin majorarea graduală a salariilor de bază şi perfecţionarea Reţelei tarifare unice, prevăzute de Programul de activitate al Guvernului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10017

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 1021 din 25.07.2014
1. (28.15.37) Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?
În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.
În cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.
În celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.
Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.
Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

Buletin informativ al actelor legislative.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1003613_md_buletin_iunie.pdf

Guvernul R. Moldova a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii BS pe anul 2014 nr.339 din 23.12.13. Ministerul Finanţelor informează că Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 21 iulie 2014 prin angajarea răspunderii politice, a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10039
. Proiectul legii este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte legislative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10040

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Scrisorile IFPS

Referitor la modul de administrare a procesului de implementare de către autorităţile administraţiei publice locale a taxelor locale, reieşind din modificările şi completările realizate în titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 47 din 27.03.2014 sc. nr. 26-08/3-11-1772/5453 din 04 iulie 2014. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis această scrisoare către IFS teritoriale, întru asigurarea unei administrări fiscale corecte şi eficiente a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, în urma modificărilor efectuate în legislație, IFPS enumeră care sunt taxele locale la zi, reieșind din modificările efectuate prin Legea nr. 47 din 27.03.2014. Totodată este specificat ce taxe și în ce condiții vor intra acestea în atribuţiile AAPL. De asemenea se menționează că conform prevederilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activităţi doar în cazurile în care aceasta este prevăzut expres de lege.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9967

Privind corectitudinea aplicării TVA la taxele locale sc. nr.26-08/3-11-1878/5715 din 17 iulie 2014 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea IFS pe mun. Chişinău privind corectitudinea aplicării TVA la taxele locale. În această scrisoare, IFPS face trimitere la prevederile din Codul fiscal și dă definiția obiectului impozabil, valoare impozabilă și baza impozabilă a obiectelor impunerii cu taxele locale. Se menționează că în CF nu este stabilită sursa de plată, din care urmează a fi achitate taxele locale. În cazul unor taxe locale baza impozabilă este similară cu baza impozabilă la TVA, drept urmare, TVA urmează a fi aplicată asupra acelor sume a taxelor locale, care sunt incluse în valoarea mărfurilor livrate sau serviciilor prestate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=10021

Privind introducerea şi scoaterea mărfii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sc. nr. 26-08/2-12/1-1201/5321 din 30.06.2014. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea DAF Rîşcani din cadrul IFS pe municipiul Chişinău privind introducerea şi scoaterea mărfii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova în limita competenţei sale. Astfel, IFPS face trimitere la Codul fiscal pentru a defini obiectul impozabil cu TVA. Totodată este definită valoarea impozabilă a livrării impozabile cu TVA, conform prevederilor art. 97 alin. (1) şi alin. (2), astfel aceasta reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.). Dacă plata pentru livrare este, în totalitate sau parţial, achitată în expresie naturală, valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă, care se determină în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Astfel, la respectarea cerinţelor menţionate tranzacţia se consideră impozabilă cu TVA, valoarea impozabilă a căreia urmează a fi apreciată în conformitate cu prevederile art. 97 din Codului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=9918

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...