37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 07.04.2016-05.05.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 07.04.2016-05.05.2016

05.05.20162.749 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind calcularea uzurii în scopuri fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 353 din 06.04.2016
1. (29.1.3.60) La ce categorie de proprietate urmează de a fi atribuit un mijloc fix pentru calcularea uzurii în scopuri fiscale, în cazul în care acesta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 366 din 12.04.2016
1. (29.1.7.76) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
2. (29.1.7.75) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
3. (29.1.2.4) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)
4. (29.1.2.3) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)
5. (29.1.2.2) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)
Ordinul IFPS nr. 362 din 11.04.2016
1. (29.4.25) Se consideră oare venit pentru nerezident, plățile achitate pentru transport și cazare în Republica Moldova de compania rezidentă în favoarea nerezidentului pentru prestarea serviciilor în Republica Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducere uzura proprietății date în locațiune și privind sursele de venit neimpozabile. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 370 din 14.04.2016
1. (29.1.2.18) În temeiul cărui act normativ se stabilește Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei și tehnicii, considerat ca sursă de venit neimpozabilă?
Ordinul IFPS nr. 367 din 13.04.2016
1. (29.1.3.61) Se va permite la deducere uzura proprietății date în locațiune, care potrivit SNC „Investiții imobiliare" în contabilitate este recunoscută ca investiție imobiliară?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 373 din 14.04.2016
1. (28.6.4.6) Întrebarea comasată cu întrebarea 28.6.4.4.
2. (28.6.4.4) Care este regimul TVA la prestarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor (cursuri de limbi străine, instruire auto, cursuri de perfecționare profesională, etc.)?
Ordinul IFPS nr. 372 din 14.04.2016
1. (28.18.6) Care sunt produsele ce se atribuie la biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe impozitate la cota zero a TVA?
Ordinul IFPS nr. 371 din 14.04.2016
1. (29.2.3.46) Are dreptul contribuabilul să solicite scutirea pentru soț/soție în cazul în care soțul/soția este deținător al patentei de întreprinzător, și nu utilizează scutirea personală?
2. (29.2.3.45) Care este procedura de solicitare de la patron de reținere a impozitului pe venit la cota maximă din plățile achitate persoanei fizice?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 384 din 20.04.2016
1. (29.1.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.1.2.13) Care sume se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator pentru hrana organizată angajaților?
3. (29.1.2.12) Cum urmează a fi aplicat impozitul pe venit în cazul în care agentul economic a obținut compensarea daunei materiale în baza unei încheieri a instanței de judecată?
4. (29.1.2.9) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015
Ordinul IFPS nr. 383 din 19.04.2016
1. (29.2.2.10) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producției din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.2.2.4) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
3. (29.2.2.2) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
Ordinul IFPS nr. 382 din 19.04.2016
1. (29.4.19) În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
2. (29.1.5.3) Comasare cu întrebarea nr. 29.2.4.1.
Ordinul IFPS nr. 381 din 19.04.2016
1. (29.4.7) Cum se impozitează venitul nerezidentului obținut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?
2. (29.4.4) Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
3. (29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
4. (29.2.6.8) Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată, la acordarea cadourilor salariaților în legătură cu ocazia diferitor sărbători?
5. (29.2.6.6) Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty?
Ordinul IFPS nr. 380 din 19.04.2016
1. (28.11.1) Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

Contractele de muncă vor conține noi prevederi. Află ce modificări au mai fost făcute în Codul muncii. A fost modificat și completat Codului muncii și anume articolul 34 „Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă", articolul 48 „Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncă", care are o nouă denumire „Informarea privind condiţiile de activitate", articolul 49 „Conţinutul contractului individual de muncă", articolul 54 „Durata contractului individual de muncă", articolul 68 „Modificarea contractului individual de muncă" și altele.

E Oficial! Din 1 mai, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va fi de 2100 lei. Începând cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, adică la întreprinderi, organizații, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se va stabili în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Ce schimbări se planifică în domeniul fiscal-vamal pentru perioada 2016-2020? Află aici! A fost aprobată Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, conform căruia se propune elaborarea propunerilor privind diminuarea poverii fiscale asupra mediului de afaceri şi a cheltuielilor în procesul de administrare fiscal-vamală; introducerea în legislaţia fiscală a conceptului de soluţie fiscală individuală anticipată, care urmează a fi elaborat de autorităţile fiscale opţional, la solicitarea antreprenorului etc.

Noutăți:

SFS: Practica achitării de „salarii în plic" reprezintă o încălcare a legislației, care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Serviciul Fiscal de Stat atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora, despre faptul că economia tenebră subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate să ducă la distorsionarea echității sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât și societatea în întregime și are  efecte nefaste atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, asociaţiile reprezentative ale mediului de afaceri şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea proiectului de lege ce ţine de realizarea politicilor fiscale şi vamale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017.

Ministerul Economiei a elaborat Regulamentul privind inițierea controlului de stat în perioada moratoriului. Potrivit Regulamentului, instituția abilitată cu funții de control se poate adresa Ministerului Economiei cu un demers, motivându-și intenția de a efectua controlul, iar Ministerul după examinarea acestui demers conform procedurii, va elibera autorizația de control.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna ianuarie 2016

Guvernul a aprobat anularea obligativităţii ştampilei pentru agenţii economici. Executivul a aprobat un set de modificări şi completări la unele acte legislative care prevăd anularea obligativităţii ştampilei pentru agenţii economici. Modificările stipulează expres dreptul opţional al agenţilor economici de a utiliza şi/sau aplica ştampila în activitatea lor.

Comunicat privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru 2016. Pentru determinarea valorii facilității fiscale stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2016 se vor utiliza ratele de bază stabilite de BNM pentru creditele acordate pe termen scurt - rata de bază în mărime de 20,0 la sută anual (19,5 stabilit de BNM și rotunjită până la următorul procent întreg) și pentru creditele acordate pe termen lung - rata de bază în mărime de 7,0 la sută anual.

Taxele vamale de 0% pentru mai multe categorie de mărfuri! Printre acestea: jucării, ceasuri, aparate de masaj, bovine. Taxele vamale au fost micșorate până la 1% sau chiar 0% pentru o anumită categorie de mărfuri. Modificarea se referă la grupul de mărfuri care se introduc în țară ca materie primă, indiferent de domeniul de activitate. Astfel, puteți să introduceți în țară cai, vaci, capre, ceasuri de mână, jucării, articole pentru carnaval, articole de pat și multe altele, cu anumite condiții specificate în legislație.

În atenția contribuabililor care dispun de subdiviziuni în municipiul Chișinău. Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale și plătesc impozite și taxe la bugetele unităților administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor. Subdiviziunile amplasate în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației.

Cu privire la atribuirea seriei și diapazonului de numere agenților economici ce nu se deservesc de DGAMC. IFS teritoriale urmează să examineze cererile agenților economici care solicită acordarea seriei și diapazonului de numere pentru facturi/facturi fiscale prin intermediul „Comanda online a formularelor tipizate" și care, ținând cont de specificul activității sale, utilizează un număr considerabil de facturi/facturi fiscale pe lună solicită executarea comenzilor pe o zi de atribuire a seriei și diapazonului de numere pentru facturi/facturi fiscale în mărime ce nu depășește 10000 de numere.

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016. Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016. Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016 este elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale.

În Moldova s-a redus cu o pătrime numărul documentelor pentru activitatea de întreprinzător. Guvernul a redus cu o pătrime numărul documentelor necesare pentru activitatea de întreprinzător. Astfel, au fost anulate 114 documente din 416, pentru a simplifica procedurile de reglementare a activității de întreprinzător și diminuarea presiunii asupra businessului.

Privind repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale. IFS mun. Chișinău aduce la cunoștința despre survenirea termenului limită pe 30 iunie curent, data până la care acestea urmează să-și onoreze obligațiile în partea ce ține de transferarea la bugetul unității administrativ-teritoriale, la contul trezorerial de venituri, compartimentul 141232, a părții din profitul net stabilit de consiliul de administrație al întreprinderii municipale respective și de către adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna mai 2016

Scrisorile IFPS și a Ministerului Finanțelor:

Privind achitarea în plus a obligaţiilor aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sc. 26-08/3-11-8158/2139 din 25.03.2016. Subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Obiecte ale impunerii, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM. Se calculează taxa de către subiectul impunerii de sine stătător - în funcţie de obiectul impunerii, ţinînd cont de cota impunerii şi caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare, cu indicarea acestora în documentul de plată. Se achită taxa de către subiecţii impunerii, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF. Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie. În cazul în care, în urma testării tehnice obligatorie, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează. Restituirea sumei achitate în plus, care urmează a fi - restituită contribuabilului se face în modul şi termenele stabilite la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe. Mecanismul de restituire a sumelor achitate în plus este expus în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, aprobat prin Ordinul nr. 42 din 07.07.2004.

Privind deducerea cheltuielilor pentru unele categorii de autoturisme sc. nr. 14/3-06/173 din 12.04.2016. Ministerul Finanțelor, la solicitarea noastră a răspuns la unele întrebări privind aplicarea corectă a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015 în partea ce ține deducerea cheltuielilor pentru unele categorii de autoturisme, cum ar fi dreptul la deducerea cheltuielilor în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale (anul calendaristic) statutul automobilului se modifică, baza de calcul a uzurii în scopuri fiscale în perioadele următoare și dreptul la deducerea sumei TVA pe combustibil și cheltuieli de reparație nepermisă spre trecere în cont.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind calcularea uzurii în scopuri fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 353 din 06.04.2016
1. (29.1.3.60) La ce categorie de proprietate urmează de a fi atribuit un mijloc fix pentru calcularea uzurii în scopuri fiscale, în cazul în care acesta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 366 din 12.04.2016
1. (29.1.7.76) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
2. (29.1.7.75) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
3. (29.1.2.4) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)
4. (29.1.2.3) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)
5. (29.1.2.2) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)
Ordinul IFPS nr. 362 din 11.04.2016
1. (29.4.25) Se consideră oare venit pentru nerezident, plățile achitate pentru transport și cazare în Republica Moldova de compania rezidentă în favoarea nerezidentului pentru prestarea serviciilor în Republica Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducere uzura proprietății date în locațiune și privind sursele de venit neimpozabile. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 370 din 14.04.2016
1. (29.1.2.18) În temeiul cărui act normativ se stabilește Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei și tehnicii, considerat ca sursă de venit neimpozabilă?
Ordinul IFPS nr. 367 din 13.04.2016
1. (29.1.3.61) Se va permite la deducere uzura proprietății date în locațiune, care potrivit SNC „Investiții imobiliare" în contabilitate este recunoscută ca investiție imobiliară?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 373 din 14.04.2016
1. (28.6.4.6) Întrebarea comasată cu întrebarea 28.6.4.4.
2. (28.6.4.4) Care este regimul TVA la prestarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor (cursuri de limbi străine, instruire auto, cursuri de perfecționare profesională, etc.)?
Ordinul IFPS nr. 372 din 14.04.2016
1. (28.18.6) Care sunt produsele ce se atribuie la biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe impozitate la cota zero a TVA?
Ordinul IFPS nr. 371 din 14.04.2016
1. (29.2.3.46) Are dreptul contribuabilul să solicite scutirea pentru soț/soție în cazul în care soțul/soția este deținător al patentei de întreprinzător, și nu utilizează scutirea personală?
2. (29.2.3.45) Care este procedura de solicitare de la patron de reținere a impozitului pe venit la cota maximă din plățile achitate persoanei fizice?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 384 din 20.04.2016
1. (29.1.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.1.2.13) Care sume se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator pentru hrana organizată angajaților?
3. (29.1.2.12) Cum urmează a fi aplicat impozitul pe venit în cazul în care agentul economic a obținut compensarea daunei materiale în baza unei încheieri a instanței de judecată?
4. (29.1.2.9) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015
Ordinul IFPS nr. 383 din 19.04.2016
1. (29.2.2.10) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producției din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.2.2.4) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
3. (29.2.2.2) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013
Ordinul IFPS nr. 382 din 19.04.2016
1. (29.4.19) În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
2. (29.1.5.3) Comasare cu întrebarea nr. 29.2.4.1.
Ordinul IFPS nr. 381 din 19.04.2016
1. (29.4.7) Cum se impozitează venitul nerezidentului obținut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?
2. (29.4.4) Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
3. (29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
4. (29.2.6.8) Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată, la acordarea cadourilor salariaților în legătură cu ocazia diferitor sărbători?
5. (29.2.6.6) Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty?
Ordinul IFPS nr. 380 din 19.04.2016
1. (28.11.1) Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

Contractele de muncă vor conține noi prevederi. Află ce modificări au mai fost făcute în Codul muncii. A fost modificat și completat Codului muncii și anume articolul 34 „Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă", articolul 48 „Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncă", care are o nouă denumire „Informarea privind condiţiile de activitate", articolul 49 „Conţinutul contractului individual de muncă", articolul 54 „Durata contractului individual de muncă", articolul 68 „Modificarea contractului individual de muncă" și altele.

E Oficial! Din 1 mai, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va fi de 2100 lei. Începând cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, adică la întreprinderi, organizații, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se va stabili în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Ce schimbări se planifică în domeniul fiscal-vamal pentru perioada 2016-2020? Află aici! A fost aprobată Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, conform căruia se propune elaborarea propunerilor privind diminuarea poverii fiscale asupra mediului de afaceri şi a cheltuielilor în procesul de administrare fiscal-vamală; introducerea în legislaţia fiscală a conceptului de soluţie fiscală individuală anticipată, care urmează a fi elaborat de autorităţile fiscale opţional, la solicitarea antreprenorului etc.

Noutăți:

SFS: Practica achitării de „salarii în plic" reprezintă o încălcare a legislației, care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Serviciul Fiscal de Stat atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic", dar și angajatorii acestora, despre faptul că economia tenebră subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate să ducă la distorsionarea echității sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât și societatea în întregime și are  efecte nefaste atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, asociaţiile reprezentative ale mediului de afaceri şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea proiectului de lege ce ţine de realizarea politicilor fiscale şi vamale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017.

Ministerul Economiei a elaborat Regulamentul privind inițierea controlului de stat în perioada moratoriului. Potrivit Regulamentului, instituția abilitată cu funții de control se poate adresa Ministerului Economiei cu un demers, motivându-și intenția de a efectua controlul, iar Ministerul după examinarea acestui demers conform procedurii, va elibera autorizația de control.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna ianuarie 2016

Guvernul a aprobat anularea obligativităţii ştampilei pentru agenţii economici. Executivul a aprobat un set de modificări şi completări la unele acte legislative care prevăd anularea obligativităţii ştampilei pentru agenţii economici. Modificările stipulează expres dreptul opţional al agenţilor economici de a utiliza şi/sau aplica ştampila în activitatea lor.

Comunicat privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru 2016. Pentru determinarea valorii facilității fiscale stabilite la art. 19 lit. d) din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2016 se vor utiliza ratele de bază stabilite de BNM pentru creditele acordate pe termen scurt - rata de bază în mărime de 20,0 la sută anual (19,5 stabilit de BNM și rotunjită până la următorul procent întreg) și pentru creditele acordate pe termen lung - rata de bază în mărime de 7,0 la sută anual.

Taxele vamale de 0% pentru mai multe categorie de mărfuri! Printre acestea: jucării, ceasuri, aparate de masaj, bovine. Taxele vamale au fost micșorate până la 1% sau chiar 0% pentru o anumită categorie de mărfuri.Modificarea se referă la grupul de mărfuri care se introduc în țară ca materie primă, indiferent de domeniul de activitate. Astfel, puteți să introduceți în țară cai, vaci, capre, ceasuri de mână, jucării, articole pentru carnaval, articole de pat și multe altele, cu anumite condiții specificate în legislație.

În atenția contribuabililor care dispun de subdiviziuni în municipiul Chișinău. Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale și plătesc impozite și taxe la bugetele unităților administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor. Subdiviziunile amplasate în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației.

Cu privire la atribuirea seriei și diapazonului de numere agenților economici ce nu se deservesc de DGAMC. IFS teritoriale urmează să examineze cererile agenților economici care solicită acordarea seriei și diapazonului de numere pentru facturi/facturi fiscale prin intermediul „Comanda online a formularelor tipizate" și care, ținând cont de specificul activității sale, utilizează un număr considerabil de facturi/facturi fiscale pe lună solicită executarea comenzilor pe o zi de atribuire a seriei și diapazonului de numere pentru facturi/facturi fiscale în mărime ce nu depășește 10000 de numere.

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016. Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016. Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016 este elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale.

În Moldova s-a redus cu o pătrime numărul documentelor pentru activitatea de întreprinzător. Guvernul a redus cu o pătrime numărul documentelor necesare pentru activitatea de întreprinzător. Astfel, au fost anulate 114 documente din 416, pentru a simplifica procedurile de reglementare a activității de întreprinzător și diminuarea presiunii asupra businessului.

Privind repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale. IFS mun. Chișinău aduce la cunoștința despre survenirea termenului limită pe 30 iunie curent, data până la care acestea urmează să-și onoreze obligațiile în partea ce ține de transferarea la bugetul unității administrativ-teritoriale, la contul trezorerial de venituri, compartimentul 141232, a părții din profitul net stabilit de consiliul de administrație al întreprinderii municipale respective și de către adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna mai 2016

Scrisorile IFPS și a Ministerului Finanțelor:

Privind achitarea în plus a obligaţiilor aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sc. 26-08/3-11-8158/2139 din 25.03.2016. Subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Obiecte ale impunerii, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM. Se calculează taxa de către subiectul impunerii de sine stătător - în funcţie de obiectul impunerii, ţinînd cont de cota impunerii şi caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare, cu indicarea acestora în documentul de plată.Se achită taxa de către subiecţii impunerii, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF. Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie. În cazul în care, în urma testării tehnice obligatorie, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează. Restituirea sumei achitate în plus, care urmează a fi - restituită contribuabilului se face în modul şi termenele stabilite la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe. Mecanismul de restituire a sumelor achitate în plus este expus în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, aprobat prin Ordinul nr. 42 din 07.07.2004.

Privind deducerea cheltuielilor pentru unele categorii de autoturisme sc. nr. 14/3-06/173 din 12.04.2016. Ministerul Finanțelor, la solicitarea noastră a răspuns la unele întrebări privind aplicarea corectă a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015 în partea ce ține deducerea cheltuielilor pentru unele categorii de autoturisme, cum ar fi dreptul la deducerea cheltuielilor în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale (anul calendaristic) statutul automobilului se modifică, baza de calcul a uzurii în scopuri fiscale în perioadele următoare și dreptul la deducerea sumei TVA pe combustibil și cheltuieli de reparație nepermisă spre trecere în cont.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...