37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.06.2014-09.07.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 06.06.2014-09.07.2014

09.07.20141.265 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 06.06.2014-09.07.2014

Noutăți

Anatol Arapu, la Viena: Legea Contabilității va fi supusă unei revizuiri Legea Contabilității Republicii Moldova va fi supusă unei revizuiri în curând, astfel încât să corespundă mai multor directive ale Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, care a participat recent  la Conferinţa ministerială a  Centrului Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare a  (CRRF), care s-a desfășurat la Viena.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9687

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 870 din 09.06.2014
       1. (29.1.4.14) Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?
       2. (29.2.3.23) Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?
       3. (29.1.4.13) Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
       4. (29.2.3.22) Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
       5. (29.1.4.12) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?
       6. (29.2.3.21) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?
       7. (29.1.4.11) Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?
       8. (29.2.3.20) Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?
       9. (29.1.4.10) Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi
сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?
       10. (29.2.3.19) Întrebare: Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi
сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?

Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.
Cele mai utilizate 3 servicii electronice fiscale sunt:
SIA ”
Declaraţie electronică”- oferă tuturor contribuabililor (persoane fizice sau juridice) posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare.
SIA „
Contul curent al contribuabilului”, oferă posibilitatea de vizualizare a informaţiei privind obligaţiunii fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont, pe una sau pe toate clasificaţiile bugetare.
Registrul general electronic al facturilor fiscale”, utilizarea lui vizează subiecţii impunerii cu TVA.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9697

Important: Modificarea termenilor de prezentare a dărilor de seamă fiscale Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 110-114 din 09.05.2014). Astfel, în vederea asigurării conformării contribuabililor la noile prevederi ale Codului fiscal, Serviciul fiscal de Stat, vine cu o precizare a termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale, conform reglementărilor aprobate (se anexează).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9706

PREMIERĂ. Afacerile vor putea fi înregistrate on-line în Moldova Camera Înregistrării de Stat pregătește un mecanism electronic pentru înregistrarea, operarea modificărilor și lichidarea afacerii. Inițiativa a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Economic al prim-ministrului. Deocamdată, nu se cunoaște când va fi pus în aplicare aceste serviciu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9707

Cu serviciul “Fişa imobilului” vizualizaţi on-line impozitul pe bunurile imobiliare Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunurile imobiliare pe care le au în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Accesarea „Fişei imobilului” este posibilă pentru persoanele fizice înregistrate pe portalul servicii.fisc.md şi care au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare gratuit la serviciile electronice fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9723

În atenţia plătitorilor contribuţiilor la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 12 iunie 2014 consultarea publică a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9724

Producătorii autohtoni de flori vor putea activa în bază de patent Producătorii autohtoni de flori îşi vor putea vinde producţia în locuri autorizate în baza patentei de întreprinzător. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege adoptat astăzi de Parlament în prima lectură.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9727

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 874 din 13.06.2014
       1. (29.1.7.53) Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul achitării remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       2. (29.1.7.52) Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării premiilor în formă monetară, sau în formă nemonetară în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe în legătură cu ziua profesională a entității și cu ocazia desfășurării concursului raional?
       3. (29.1.7.51) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul persoanelor terțe a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       4. (29.1.7.50) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul angajaților a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       5. (29.1.7.49) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor terțe a premiilor în formă monetară, precum și premiilor în formă nemonetară în cadrul concursurilor raionale?
       6. (29.1.7.48) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și a primelor în formă nemonetară de ziua profesională?
       7. (29.1.7.47) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor angajate prin cumul a primelor în formă monetară, precum și primelor în formă nemonetară de ziua profesională a entității?

Importul şi comercializarea tehnicii agricole vor fi scutite de TVA Propunerea autorilor proiectului a fost ca de plata TVA să fie scutiţi doar producătorii agricoli care importă tractoare, tehnică agricolă şi echipamente de irigare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9734

Impozite DUBLE pentru proprietăţile imobiliare din Chişinău. Până când sunt valabile reduceri Locuitorii Capitalei plătesc în acest un impozit pentru proprietăţile imobiliare dublu faţă de anul trecut, după ce municipalitatea a decis majorarea cotei de la 0,05% la 0,1% din valoarea locuinţei sau a terenurilor deţinute. Totuşi, proprietarii care îşi achită impozitul până pe 30 iunie vor beneficia de o reducere de 15%.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9741

Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova Acest formular conține informație despre entitatea-emitent și entitatea destinatar, cursul oficial al MDL față de USD, EURO sau altă valută străină, iar in tabel sunt indicate elementele contabile (creanțe, datorii, avansuri primite, avansuri acordate), valoarea acestora în valutele străine și echivalentul acestora în lei pentru ambele entități.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9747

Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015 Prezentul proiect de lege conţine propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9745

Privind modul de conectare la serviciile electronice fiscale Conectarea primară a agenţilor economici, plătitori de TVA la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare se efectuează gratuit conform Ordinului IFPS nr. 698 din 22.08.2011.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9755

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 883 din 16.06.2014
1. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

Agenţii economici vor putea depune declaraţii electronice la import Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi (19 mai 2014) în lectura a doua de Parlament. Documentul prevede modificarea şi completarea Codului vamal şi a celui fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9783

Donațiile primite de persoanele care fac afaceri ar putea fi impozitate Orice persoană fizică şi juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător și primește donaţii ar putea fi impozitată. Revederea sistemului de impozitare şi de deducere a donațiilor este prevăzută în cadrul politicii fiscale şi bugetare pentru anul 2015, elaborată de Ministerul Finanțelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9773

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Hotărârea Guvernului nr. 359 din 26.05.2014 Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul art.126, alin.(32) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.l 149 din 20 iulie 2000, şi totodată, ţinând cont de prevederile Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.l46 din 26 februarie 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9775

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor Scopul principal, urmărit în urma adoptării prezentului proiect, constituie crearea bazei normative necesare dezvoltării instituţiei medierii, inclusiv și aducerea în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar cu prevederile Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007 (în redacția Legii nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative) și cu prevederile Legii nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9781

Dezlegare de la Fisc: plătitor de TVA devine cine vrea De anul viitor, orice firmă se va putea înregistra ca plătitor de TVA chiar din momentul fondării, şi nu la atingerea cifrei de afaceri de 100.000 de lei.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9791

Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special În Monitorul Oficial din 20 iunie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 461 din  16.06.2014 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Conform acestei hotărîri, se pune în folosință un nou document cu regim special – borderou de achiziție a laptelui. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se va atribui tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui. Totodată, tipărirea unor formulare tipizate de documente primare cu regim special, se va efectua fără însemne de protecție.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9806

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit și Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:Ordinul IFPS nr.884 din 17.06.2014
1. (29.1.7.54) Apare oare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată aferent veniturilor îndreptate spre achitare fondatorului întreprinderii individuale din veniturile obținute în urma activității desfășurate, după impozitare?
Ordinul IFPS nr.906 din 25.06.2014
1. (28.1.25) 
Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

În atenția Agenților economici – au fost aprobate modificările privind Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale Proiectul dat a fost elaborat în vederea stabilirii unor norme transparente ce vizează aplicarea regimului vamal de perfecționare activă aplicabil companiilor producătoare, care importă materie primă străină și care o prelucrează în Republica Moldova, ulterior produsul finit fiind exportat în străinătate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9812

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 25 iunie 2014 consultarea publică cu referire la proiectul Declaraţiei persoanei asigurate (forma REV-5) şi Intrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei persoanei asigurate REV-5.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9813

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420 – XVI din 22.12.2006 Proiectul a fost elaborat în scopul armonizării legislaţiei în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor cu cerinţele şi practica europeană, avînd în vedere vectorul politic de aderare a Republicii Moldova  la Uniunea Europeană.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9814

Întreprinderile de stat vor fi scutite de achitarea dividendelor 31 de întreprinderi şi societăţi pe acţiuni, în care statul deţine cotă de participare, au fost scutite de achitarea dividendelor şi a unei părţi din profitul pentru 2013.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9816

Soluţia Fiscului de a strânge mai mulţi bani de la cantine şi restaurante: prepararea bucatelor a fost declarată proces de producţie ca la o fabrică Prepararea bucatelor în unităţile de alimentaţie publică este calificată de autorităţi drept un proces de producţie, dar nu ca activitate de comerţ, fiind impozitată corespunzător. Specialiştii susţin, însă, că este vorba de o interpretare eronată a legislaţiei.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9818

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” Proiectul este elaborat în scopul executării prevederilor articolului XLVII din Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. La Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea 837-XIII  din  17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti și Legea 231 din  23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (a se vedea articolul I, articolul VII şi articolul XXXVII din Legea nr.324 din 23 decembrie 2013) au fost operate completări ce se referă la atribuirea funcţiei de control economico-financiar la persoanele juridice de drept public/privat și persoanele fizice ce practică activitatea de întreprinzător la etapa iniţierii urmăririi penale, precum și a funcției de inspectări financiare asupra activității asociațiilor obștești, pe tematica invocată în ordonanțele de drept, Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9824

Revederea poziției Serviciului Fiscal de Stat privitor la cerințele de prezentare de către agenții economici a diferitor documente în cazul restituirii TVA Șeful IFPS, Ion PRISĂCARU a menţionat despre optimizarea procesului de restituire a TVA, inclusiv excluderea cerințelor de prezentare de către agenții economici a copiilor facturilor fiscale în cazul restituirii TVA și a copiilor altor documente pentru confirmarea documentară a dreptului la restituirea TVA, precum și promovarea unei mai bune cunoaşteri a procesului de rambursare a TVA, a subdiviziunilor implicate în procesul de restituire a TVA.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9830

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iulie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/984113_md_calendarul_fisc.pdf

Important! Modificări în Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar În Monitorul Oficial din 24 iunie, a fost publicată Hotărîriinr. 467 din 16.06.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998, conform căreia au fost operate modificări la Hotărîrea nr. 474 din  28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar. În Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, au fost introduse noțiuni generale utilizate în această hotărîre cu definițiile aferente acestora.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9840

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Întru perfecţionarea funcţională şi instituţională a organelor publice cu funcţii de control, în vederea reducerii poverii asupra agenţilor economici, conform Planului de acţiuni pentru implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013) se preconizează modificarea legislaţiei relevante.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9846

ACAP Vă informează privind publicarea Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014 Prin mesajul dat Vă anuntam, ca termenul-limită de prezentare a carnetelor de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit sau a contractului individual de muncă prin cumul este 7 iulie 2014 conform Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014 (publicat în “Monitorul oficial” din 20 iunie 2014 (nr.160-166)).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9847

A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize” Potrivit Ordinului nr. 871 din  10.06.2014 publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”. Conform acestei instrucțiuni, acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal*.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9857

Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi În Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 90  din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost efectuate modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9866

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe valoare adăugată. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.988 din 03.07.2014
1. (28.6.2.11) Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?
Ordinul IFPS nr.989 din 03.07.2014
1. (28.13.3) În care boxă a Declarației privind TVA declară rezidentul ZEL valoarea mărfurilor și serviciilor procurate de pe restul teritoriul vamal ?
2. (28.13.2) Dacă la livrarea mărfurilor în ZEL data facturii fiscale eliberată de furnizor și a Declarației vamale se referă la diferite perioade fiscale, în care perioadă fiscală trebuie să declare această livrare rezidentul ZEL?

Guvernul a majorat salariul minim până la 1 000 de lei De pe 1 octombrie 2014, salariul minim pe țară va fi de 1 000 de lei. Decizia a fost luată astăzi (03.07.2014) în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9878&parent=0

Procurarea benzinei și motorinei în baza tichetelor se va efectua până pe 30 septembrie Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor sau a cartelelor volumetrice se va putea efectua doar până la 30 septembrie a acestui an și nu până pe 31 decembrie, așa cum anunța anterior fostul ministru al Economiei
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9879&parent=0

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9897

Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA Au fost modificate cîteva criterii de beneficiere scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9899

Atenție! Modificări în Codul muncii A fost introdus un nou subpunct, conform căruia concediul parţial plătit pentru îngrijirea  copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinţi sau altor persoane asigurate(bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de tutore).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9898

Ghișeu UNIC pentru înregistrarea afacerilor în R. Moldova și informație GRATUITĂ despre firme și fondatori Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali, care doresc să-și înregistreze afacerea mai rapid și mai simplu, o vor putea face la un ghișeu unic.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9901

Întrebări – răspunsuri

Întrebări frecvente cu privire la concediul de maternitateCum funcționează legea in momentul în care persoana se află în concediu de maternitate, dar este însărcinată cu al doilea copil? Cum se procedează în cazul în care administrația entității în care activați, vă respinge cererea de prelungire a concediului?Cât va constitui indemnizația pentru al doilea copil potrivit noilor modificări la legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de munca, daca în acest moment persoana se află în concediu de maternitate cu primul copil?
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9779&parent=0

Увольнение по статье! Человек не вышел на работу в течении 5 дней без уважительной причины. Как правильно уволить по статье?
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9778&parent=0.

Scrisorile IFPS

Cu privire la restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit sc. nr. 26-08/1-1-11-1494/4766 din 10 iunie 2014 Prin scrisoarea respectivă IFPS menționează că Potrivit prevederilor alin.(21) art.176 din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus. Totodată restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit ce nu depăşeşte 1.000 de lei, se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii Cererii privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a supraplăţii la impozitul pe venit. În celelalte cazuri, restituirea sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit se va efectua în termen ce nu depăşeşte 37 de zile de la date primirii Cererii menţionate. Respectiv se atenționează inspectorate fiscal teritoriale asupra neadmiterii încălcării termenilor stabiliţi de legislaţie, cît şi adoptarea unei atitudini deschise şi cooperante faţă de contribuabili.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=9820

Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 1466-XII din 29 ianuarie 1998 "Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe" sc. nr. 26-11/1-12-1847/4953 din 17 iunie 2014 Prin această scrisoare IFSP explică cum poate fi efectuată repatrierea mijloacelor bănești în cazul primirii de la nerezidenți a numerarului drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri şi servicii contra mijloace băneşti. Conform punctului 121 al Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 28 ianuarie 2010, în cadrul operaţiunilor valutare, care se efectuează cu utilizarea numerarului în valută străină/monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină, plăţile/transferurile pot fi primite de către persoana juridică prin:
a) depunerea mijloacelor băneşti nemijlocit în contul persoanei juridice respective deschis la banca licenţiată; sau
b) încasarea mijloacelor bănești în casa persoanei juridice cu depunerea ulterioară în contul persoanei juridice respective deschis la banca licențiată.
Astfel, repatrierea se va considera onorată dacă mijloacele băneşti încasate în numerar vor fi înregistrate în contul/conturile de decontare deschise la băncile autorizate din Republica Moldova ale agentului economic rezident, iar volumul mijloacelor băneşti va fi indicat în declaraţia vamală.
Reieşind din cele menţionate, constatăm că legislaţia nu prevede încasarea mijloacelor băneşti de la un nerezident pentru tranzacţii economice externe, fără documentele confirmative privind introducerea mijloacelor băneşti în ţară, şi anume declaraţia vamală.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9819

Referitor la acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul controalelor fiscale sc. nr. 26-11/1-12-1843/4907 din 13 iunie 2014  Scrisoarea dată este adresată inspectoratelor teritoriale și atenţionează că nu toate cazurile verificării corectitudinii cu care contribuabilul exercită obligaţia fiscală şi alte obligaţii prevăzute de legislaţie se soldează cu plăţi suplimentare la buget ale impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere sau amenzi. În unele cazuri acestea doar modifică, după caz, indicii din declaraţiile sau dările de seamă atât fiscale, cât şi financiare.
Prin urmare, încălcările fiscale constatate, urmează să se regăsească în actele de control şi deciziile pe marginea acestora, reflectând situaţia reală, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare. Astfel, se menționează că în cadrul controalelor fiscale, funcţionarii fiscali urmează să respecte prevederile art. 136 lit. b), să descrie clar, obiectiv şi laconic respectarea legislaţiei de către contribuabilul supus controlului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9867

Cu privire la modul de aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sc. nr. 26-08/3-12-1671/5149 din 26 iunie 2014 Prin această scrisoare IFPS dă un răspuns unui agent economic prin care menționează că, reieşind din prevederile art. 297 al CF, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale (consiliile locale) pot să aplice taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii numai pentru obiectele impunerii cu acesta - în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipuri de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.
Nu sunt în drept consiliile locale să stabilească cotele taxei respective nominal - pentru fiecare contribuabil în parte şi diferenţiat - în funcţie de forma organizatorico- juridică de desfăşurare a activităţii.
Totodată, conform prevederilor art. 293 alin. (5) al CF, în cazul obiectelor impunerii cu taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, aceasta se calculează din ziua indicată de autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către AAPL sau pîna în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora, iar AAPL, la rîndul său urmează trimestrial să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial, informație cu privire la subiecții impunerii care au primit autorizații (coordonări), care le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9868

Cu privire la reflectarea corectă a impozitului pe venit reținut conform art. 901 alin.(35) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/1-1-12-1263-4250 din 23 mai 2014 Astfel, actualmente contribuabilii care reţin impozitul pe venit (2%), potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, reflectă acest impozit în rîndul 46 (codul sursei de venit FON) din formularul IRV09, care este trecut ca impozit calculat la clasificația bugetară – 111.22 ,,Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor", fiind stabilită o supraplată eronată la acest capitol, pe cînd impozit dat este transferat Ia clasificaţia bugetară - 111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată".În vederea înlăturării situaţiei create Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura în mod centralizat trecerea sumelor reflectate în rînd. 46 (codul sursei de venit FON) din formularul IRV09 de la clasificația bugetară 111.22 la clasificația bugetară 111.20.
Totodată, organele fiscale teritoriale în temeiul listei anexate vor analiza eventualele restanţe neîntemeiate care vor apărea urmare a acţiunilor întreprinse de IFPS şi vor asigura acţiunile de rigoare în scopul înlăturării acestora.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9869

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 06.06.2014-09.07.2014

Noutăți

Anatol Arapu, la Viena: Legea Contabilității va fi supusă unei revizuiri Legea Contabilității Republicii Moldova va fi supusă unei revizuiri în curând, astfel încât să corespundă mai multor directive ale Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, care a participat recent  la Conferinţa ministerială a  Centrului Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare a  (CRRF), care s-a desfășurat la Viena.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9687

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 870 din 09.06.2014
       1. (29.1.4.14) Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?
       2. (29.2.3.23) Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?
       3. (29.1.4.13) Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
       4. (29.2.3.22) Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
       5. (29.1.4.12) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?
       6. (29.2.3.21) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?
       7. (29.1.4.11) Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?
       8. (29.2.3.20) Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?
       9. (29.1.4.10) Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi
сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?
       10. (29.2.3.19) Întrebare: Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi
сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?

Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.
Cele mai utilizate 3 servicii electronice fiscale sunt:
SIA ”
Declaraţie electronică”- oferă tuturor contribuabililor (persoane fizice sau juridice) posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare.
SIA „
Contul curent al contribuabilului”, oferă posibilitatea de vizualizare a informaţiei privind obligaţiunii fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont, pe una sau pe toate clasificaţiile bugetare.
Registrul general electronic al facturilor fiscale”, utilizarea lui vizează subiecţii impunerii cu TVA.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9697

Important: Modificarea termenilor de prezentare a dărilor de seamă fiscale Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 110-114 din 09.05.2014). Astfel, în vederea asigurării conformării contribuabililor la noile prevederi ale Codului fiscal, Serviciul fiscal de Stat, vine cu o precizare a termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale, conform reglementărilor aprobate (se anexează).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9706

PREMIERĂ. Afacerile vor putea fi înregistrate on-line în Moldova Camera Înregistrării de Stat pregătește un mecanism electronic pentru înregistrarea, operarea modificărilor și lichidarea afacerii. Inițiativa a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Economic al prim-ministrului. Deocamdată, nu se cunoaște când va fi pus în aplicare aceste serviciu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9707

Cu serviciul “Fişa imobilului” vizualizaţi on-line impozitul pe bunurile imobiliare Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunurile imobiliare pe care le au în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Accesarea „Fişei imobilului” este posibilă pentru persoanele fizice înregistrate pe portalul servicii.fisc.md şi care au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare gratuit la serviciile electronice fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9723

În atenţia plătitorilor contribuţiilor la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 12 iunie 2014 consultarea publică a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9724

Producătorii autohtoni de flori vor putea activa în bază de patent Producătorii autohtoni de flori îşi vor putea vinde producţia în locuri autorizate în baza patentei de întreprinzător. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege adoptat astăzi de Parlament în prima lectură.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9727

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 874 din 13.06.2014
       1. (29.1.7.53) Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul achitării remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       2. (29.1.7.52) Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării premiilor în formă monetară, sau în formă nemonetară în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe în legătură cu ziua profesională a entității și cu ocazia desfășurării concursului raional?
       3. (29.1.7.51) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul persoanelor terțe a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       4. (29.1.7.50) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul angajaților a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?
       5. (29.1.7.49) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor terțe a premiilor în formă monetară, precum și premiilor în formă nemonetară în cadrul concursurilor raionale?
       6. (29.1.7.48) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și a primelor în formă nemonetară de ziua profesională?
       7. (29.1.7.47) Urmează oare de a fi reținut la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor angajate prin cumul a primelor în formă monetară, precum și primelor în formă nemonetară de ziua profesională a entității?

Importul şi comercializarea tehnicii agricole vor fi scutite de TVA Propunerea autorilor proiectului a fost ca de plata TVA să fie scutiţi doar producătorii agricoli care importă tractoare, tehnică agricolă şi echipamente de irigare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9734

Impozite DUBLE pentru proprietăţile imobiliare din Chişinău. Până când sunt valabile reduceri Locuitorii Capitalei plătesc în acest un impozit pentru proprietăţile imobiliare dublu faţă de anul trecut, după ce municipalitatea a decis majorarea cotei de la 0,05% la 0,1% din valoarea locuinţei sau a terenurilor deţinute. Totuşi, proprietarii care îşi achită impozitul până pe 30 iunie vor beneficia de o reducere de 15%.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9741

Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova Acest formular conține informație despre entitatea-emitent și entitatea destinatar, cursul oficial al MDL față de USD, EURO sau altă valută străină, iar in tabel sunt indicate elementele contabile (creanțe, datorii, avansuri primite, avansuri acordate), valoarea acestora în valutele străine și echivalentul acestora în lei pentru ambele entități.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9747

Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015 Prezentul proiect de lege conţine propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9745

Privind modul de conectare la serviciile electronice fiscale Conectarea primară a agenţilor economici, plătitori de TVA la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare se efectuează gratuit conform Ordinului IFPS nr. 698 din 22.08.2011.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9755

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:Ordinul nr. 883 din 16.06.2014
1. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

Agenţii economici vor putea depune declaraţii electronice la import Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi (19 mai 2014) în lectura a doua de Parlament. Documentul prevede modificarea şi completarea Codului vamal şi a celui fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9783

Donațiile primite de persoanele care fac afaceri ar putea fi impozitate Orice persoană fizică şi juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător și primește donaţii ar putea fi impozitată. Revederea sistemului de impozitare şi de deducere a donațiilor este prevăzută în cadrul politicii fiscale şi bugetare pentru anul 2015, elaborată de Ministerul Finanțelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9773

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Hotărârea Guvernului nr. 359 din 26.05.2014 Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul art.126, alin.(32) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.l 149 din 20 iulie 2000, şi totodată, ţinând cont de prevederile Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.l46 din 26 februarie 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9775

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor Scopul principal, urmărit în urma adoptării prezentului proiect, constituie crearea bazei normative necesare dezvoltării instituţiei medierii, inclusiv și aducerea în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar cu prevederile Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007 (în redacția Legii nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative) și cu prevederile Legii nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9781

Dezlegare de la Fisc: plătitor de TVA devine cine vrea De anul viitor, orice firmă se va putea înregistra ca plătitor de TVA chiar din momentul fondării, şi nu la atingerea cifrei de afaceri de 100.000 de lei.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9791

Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special În Monitorul Oficial din 20 iunie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 461 din  16.06.2014 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Conform acestei hotărîri, se pune în folosință un nou document cu regim special – borderou de achiziție a laptelui. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se va atribui tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui. Totodată, tipărirea unor formulare tipizate de documente primare cu regim special, se va efectua fără însemne de protecție.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9806

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit și Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:Ordinul IFPS nr.884 din 17.06.2014
1. (29.1.7.54) Apare oare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată aferent veniturilor îndreptate spre achitare fondatorului întreprinderii individuale din veniturile obținute în urma activității desfășurate, după impozitare?
Ordinul IFPS nr.906 din 25.06.2014
1. (28.1.25) 
Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

În atenția Agenților economici – au fost aprobate modificările privind Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale Proiectul dat a fost elaborat în vederea stabilirii unor norme transparente ce vizează aplicarea regimului vamal de perfecționare activă aplicabil companiilor producătoare, care importă materie primă străină și care o prelucrează în Republica Moldova, ulterior produsul finit fiind exportat în străinătate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9812

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 25 iunie 2014 consultarea publică cu referire la proiectul Declaraţiei persoanei asigurate (forma REV-5) şi Intrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei persoanei asigurate REV-5.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9813

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420 – XVI din 22.12.2006 Proiectul a fost elaborat în scopul armonizării legislaţiei în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor cu cerinţele şi practica europeană, avînd în vedere vectorul politic de aderare a Republicii Moldova  la Uniunea Europeană.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9814

Întreprinderile de stat vor fi scutite de achitarea dividendelor 31 de întreprinderi şi societăţi pe acţiuni, în care statul deţine cotă de participare, au fost scutite de achitarea dividendelor şi a unei părţi din profitul pentru 2013.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9816

Soluţia Fiscului de a strânge mai mulţi bani de la cantine şi restaurante: prepararea bucatelor a fost declarată proces de producţie ca la o fabrică Prepararea bucatelor în unităţile de alimentaţie publică este calificată de autorităţi drept un proces de producţie, dar nu ca activitate de comerţ, fiind impozitată corespunzător. Specialiştii susţin, însă, că este vorba de o interpretare eronată a legislaţiei.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9818

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” Proiectul este elaborat în scopul executării prevederilor articolului XLVII din Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. La Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea 837-XIII  din  17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti și Legea 231 din  23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (a se vedea articolul I, articolul VII şi articolul XXXVII din Legea nr.324 din 23 decembrie 2013) au fost operate completări ce se referă la atribuirea funcţiei de control economico-financiar la persoanele juridice de drept public/privat și persoanele fizice ce practică activitatea de întreprinzător la etapa iniţierii urmăririi penale, precum și a funcției de inspectări financiare asupra activității asociațiilor obștești, pe tematica invocată în ordonanțele de drept, Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9824

Revederea poziției Serviciului Fiscal de Stat privitor la cerințele de prezentare de către agenții economici a diferitor documente în cazul restituirii TVA Șeful IFPS, Ion PRISĂCARU a menţionat despre optimizarea procesului de restituire a TVA, inclusiv excluderea cerințelor de prezentare de către agenții economici a copiilor facturilor fiscale în cazul restituirii TVA și a copiilor altor documente pentru confirmarea documentară a dreptului la restituirea TVA, precum și promovarea unei mai bune cunoaşteri a procesului de rambursare a TVA, a subdiviziunilor implicate în procesul de restituire a TVA.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9830

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iulie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/984113_md_calendarul_fisc.pdf

Important! Modificări în Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar În Monitorul Oficial din 24 iunie, a fost publicată Hotărîriinr. 467 din 16.06.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998, conform căreia au fost operate modificări la Hotărîrea nr. 474 din  28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar. În Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, au fost introduse noțiuni generale utilizate în această hotărîre cu definițiile aferente acestora.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9840

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Întru perfecţionarea funcţională şi instituţională a organelor publice cu funcţii de control, în vederea reducerii poverii asupra agenţilor economici, conform Planului de acţiuni pentru implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013) se preconizează modificarea legislaţiei relevante.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9846

ACAP Vă informează privind publicarea Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014 Prin mesajul dat Vă anuntam, ca termenul-limită de prezentare a carnetelor de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit sau a contractului individual de muncă prin cumul este 7 iulie 2014 conform Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014 (publicat în “Monitorul oficial” din 20 iunie 2014 (nr.160-166)).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9847

A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize” Potrivit Ordinului nr. 871 din  10.06.2014 publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”. Conform acestei instrucțiuni, acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal*.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9857

Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi În Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 90  din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost efectuate modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9866

Baza generalizată a practicii fiscale Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe valoare adăugată. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.988 din 03.07.2014
1. (28.6.2.11) Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?
Ordinul IFPS nr.989 din 03.07.2014
1. (28.13.3) În care boxă a Declarației privind TVA declară rezidentul ZEL valoarea mărfurilor și serviciilor procurate de pe restul teritoriul vamal ?
2. (28.13.2) Dacă la livrarea mărfurilor în ZEL data facturii fiscale eliberată de furnizor și a Declarației vamale se referă la diferite perioade fiscale, în care perioadă fiscală trebuie să declare această livrare rezidentul ZEL?

Guvernul a majorat salariul minim până la 1 000 de lei De pe 1 octombrie 2014, salariul minim pe țară va fi de 1 000 de lei. Decizia a fost luată astăzi (03.07.2014) în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9878&parent=0

Procurarea benzinei și motorinei în baza tichetelor se va efectua până pe 30 septembrie Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor sau a cartelelor volumetrice se va putea efectua doar până la 30 septembrie a acestui an și nu până pe 31 decembrie, așa cum anunța anterior fostul ministru al Economiei
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9879&parent=0

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9897

Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA Au fost modificate cîteva criterii de beneficiere scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9899

Atenție! Modificări în Codul muncii A fost introdus un nou subpunct, conform căruia concediul parţial plătit pentru îngrijirea  copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinţi sau altor persoane asigurate(bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de tutore).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9898

Ghișeu UNIC pentru înregistrarea afacerilor în R. Moldova și informație GRATUITĂ despre firme și fondatori Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali, care doresc să-și înregistreze afacerea mai rapid și mai simplu, o vor putea face la un ghișeu unic.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9901

Întrebări – răspunsuri

Întrebări frecvente cu privire la concediul de maternitateCum funcționează legea in momentul în care persoana se află în concediu de maternitate, dar este însărcinată cu al doilea copil? Cum se procedează în cazul în care administrația entității în care activați, vă respinge cererea de prelungire a concediului?Cât va constitui indemnizația pentru al doilea copil potrivit noilor modificări la legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de munca, daca în acest moment persoana se află în concediu de maternitate cu primul copil?
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9779&parent=0

Увольнение по статье! Человек не вышел на работу в течении 5 дней без уважительной причины. Как правильно уволить по статье?
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9778&parent=0.

Scrisorile IFPS

Cu privire la restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit sc. nr. 26-08/1-1-11-1494/4766 din 10 iunie 2014 Prin scrisoarea respectivă IFPS menționează că Potrivit prevederilor alin.(21) art.176 din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus. Totodată restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit ce nu depăşeşte 1.000 de lei, se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii Cererii privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a supraplăţii la impozitul pe venit. În celelalte cazuri, restituirea sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit se va efectua în termen ce nu depăşeşte 37 de zile de la date primirii Cererii menţionate. Respectiv se atenționează inspectorate fiscal teritoriale asupra neadmiterii încălcării termenilor stabiliţi de legislaţie, cît şi adoptarea unei atitudini deschise şi cooperante faţă de contribuabili.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=9820

Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 1466-XII din 29 ianuarie 1998 "Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe" sc. nr. 26-11/1-12-1847/4953 din 17 iunie 2014 Prin această scrisoare IFSP explică cum poate fi efectuată repatrierea mijloacelor bănești în cazul primirii de la nerezidenți a numerarului drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri şi servicii contra mijloace băneşti.Conform punctului 121 al Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 28 ianuarie 2010, în cadrul operaţiunilor valutare, care se efectuează cu utilizarea numerarului în valută străină/monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină, plăţile/transferurile pot fi primite de către persoana juridică prin:
a) depunerea mijloacelor băneşti nemijlocit în contul persoanei juridice respective deschis la banca licenţiată; sau
b) încasarea mijloacelor bănești în casa persoanei juridice cu depunerea ulterioară în contul persoanei juridice respective deschis la banca licențiată.
Astfel, repatrierea se va considera onorată dacă mijloacele băneşti încasate în numerar vor fi înregistrate în contul/conturile de decontare deschise la băncile autorizate din Republica Moldova ale agentului economic rezident, iar volumul mijloacelor băneşti va fi indicat în declaraţia vamală.
Reieşind din cele menţionate, constatăm că legislaţia nu prevede încasarea mijloacelor băneşti de la un nerezident pentru tranzacţii economice externe, fără documentele confirmative privind introducerea mijloacelor băneşti în ţară, şi anume declaraţia vamală.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9819

Referitor la acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul controalelor fiscale sc. nr. 26-11/1-12-1843/4907 din 13 iunie 2014  Scrisoarea dată este adresată inspectoratelor teritoriale și atenţionează că nu toate cazurile verificării corectitudinii cu care contribuabilul exercită obligaţia fiscală şi alte obligaţii prevăzute de legislaţie se soldează cu plăţi suplimentare la buget ale impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere sau amenzi. În unele cazuri acestea doar modifică, după caz, indicii din declaraţiile sau dările de seamă atât fiscale, cât şi financiare.
Prin urmare, încălcările fiscale constatate, urmează să se regăsească în actele de control şi deciziile pe marginea acestora, reflectând situaţia reală, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare. Astfel, se menționează că în cadrul controalelor fiscale, funcţionarii fiscali urmează să respecte prevederile art. 136 lit. b), să descrie clar, obiectiv şi laconic respectarea legislaţiei de către contribuabilul supus controlului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9867

Cu privire la modul de aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sc. nr. 26-08/3-12-1671/5149 din 26 iunie 2014 Prin această scrisoare IFPS dă un răspuns unui agent economic prin care menționează că, reieşind din prevederile art. 297 al CF, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale (consiliile locale) pot să aplice taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii numai pentru obiectele impunerii cu acesta - în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipuri de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.
Nu sunt în drept consiliile locale să stabilească cotele taxei respective nominal - pentru fiecare contribuabil în parte şi diferenţiat - în funcţie de forma organizatorico- juridică de desfăşurare a activităţii.
Totodată, conform prevederilor art. 293 alin. (5) al CF, în cazul obiectelor impunerii cu taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, aceasta se calculează din ziua indicată de autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către AAPL sau pîna în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora, iar AAPL, la rîndul său urmează trimestrial să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial, informație cu privire la subiecții impunerii care au primit autorizații (coordonări), care le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9868

Cu privire la reflectarea corectă a impozitului pe venit reținut conform art. 901 alin.(35) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/1-1-12-1263-4250 din 23 mai 2014 Astfel, actualmente contribuabilii care reţin impozitul pe venit (2%), potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, reflectă acest impozit în rîndul 46 (codul sursei de venit FON) din formularul IRV09, care este trecut ca impozit calculat la clasificația bugetară – 111.22 ,,Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor", fiind stabilită o supraplată eronată la acest capitol, pe cînd impozit dat este transferat Ia clasificaţia bugetară - 111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată".În vederea înlăturării situaţiei create Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura în mod centralizat trecerea sumelor reflectate în rînd. 46 (codul sursei de venit FON) din formularul IRV09 de la clasificația bugetară 111.22 la clasificația bugetară 111.20.
Totodată, organele fiscale teritoriale în temeiul listei anexate vor analiza eventualele restanţe neîntemeiate care vor apărea urmare a acţiunilor întreprinse de IFPS şi vor asigura acţiunile de rigoare în scopul înlăturării acestora.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=9869

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...