37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 04.11.2013-11.11.2013

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 04.11.2013-11.11.2013

14.11.20132.375 views Contabilsef.md

23

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!

 Buletin informativ pentru perioada 04.11.2013-11.11.2013

     Redacţia a intervenit cu o iniţiativa de crea acest buletin informativ cu scopul de a generaliza şi recapitula toată informaţia mai importantă din domeniu, din ultima perioadă.

     Cunoaştem că timpul contabilului este foarte scump şi nici o data nu este suficient. Astfel, încercăm să prezentăm informaţia într-o manieră mai compactă şi concretă pentru a evidenţia ceia ce trebuie să cunoaşteţi, pentru a ţine pasul tuturor modificărilor, iniţiativelor de modificări, etc.

      Totodată, deoarece acest buletin este la prima ediţie, rugăm să vă expuneţi părerea referitor la conţinutul acestuia, periodicitatea publicării, alte sugestii.

      O lectură plăcută !

Declaraţia  persoanei fizice cu privire la proprietate

În Monitorul Oficial nr. 243-247  din 01.11.2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 148 din  21.10.2013 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare a Declaraţiei  persoanei fizice cu privire la proprietate (în continuare Declaraţie).

     Declaraţia va fi prezentată de că către persoana fizică- cetăţean care a fost supusă verificării fiscale prealabile, conform art.226 14 al Codului Fiscal şi în cazul căreia a fost emisă decizia de iniţiere a controlului fiscal. Organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal. Persoana citată este obligată să prezinte Declaraţia, pînă la iniţierea controlului fiscal.

      În Declaraţie în mod obligatoriu vor fi declarate atât activele şi pasivele, care se află sau s-au  acumulat în ţară, cât şi cele de peste hotare.

Declaraţia se va  depune la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8060

Modificări la Legea cu privire la patenta de întreprinzător

În Monitorul Oficial nr. 243-247 din 01.11.2013 a  fost publicată Legea nr.166 din 11.10.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care introduce modificări la Legea  nr. 93 din  15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Legea).

     Conform modificărilor operate se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

      Pînă la introducerea modificărilor limita constituia 100000 de lei

      A fost anulat dreptul solicitanţilor patentei de întreprinzător de a li se elibera sau de a li se prelungi patenta pe o durată de cel puţin 12 luni, care desfăşoara activităţile 2.9,2.10, precum şi 2.19-2.27 inclusiv, conform listei prezentate în Lege.

Totodată, a fost limitată suprafaţa de comercializare pentru titularii patentei de întreprinzător care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale care nu trebuie să depăşească  30 m2.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8072

Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 2264 din 04.11.2013

Cînd apare dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferentă plăţii prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii ?

Răspunsul IFS este că dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferent serviciilor importate se realizează dacă entitatea dispune de documentul care confirmă achitarea T.V.A. la buget.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8082 

Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) noi să fie aplicabile începînd cu 1 ianuarie 2015?

     Asociaţia Businessului European (EBA Moldova), Asociaţia Patronală Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), Asociaţia Investitorilor Străini (FIA Moldova) precum şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova (ACAP Moldova) au depus în comun o scrisoare către Ministerul Finanţelor prin care solicită ca Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) noi să fie aplicabile începînd cu 1 ianuarie 2015. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8085

Indemnizaţiile de concediere nu vor fi supuse impozitării

Salariaţii concediaţi nu vor mai plăti impozite din indemnizaţiile de concediere pe care le primesc în următoarele trei luni după disponibilizare. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în data de 08.11.2013 în plenul Parlamentului.

Autorii proiectului spun că au elaborat acest proiect de lege pentru a asigura echitate socială întrucât la calcularea pensiei persoanelor concediate sumele respective nu sunt incluse deşi impozitele pe venit, contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări sociale le erau oprite din indemnizaţiile de concediere.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ru&id=8081&idc=13

Capitalul social minim de 5400 lei pentru fondarea SRL-urilor, anulat

A fost aprobat proiectul de modificare conform căreia capitalul social minim de 5400 de lei pentru fondarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL) a fost anulat. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8100&parent=0

Ce categorie de cetăţeni va beneficia GRATIS de poliţă de asistenţă medicală pe VIAŢĂ

Cabinetul de miniştri a decis că persoanele care donează organe, ţesuturi şi celule umane vor beneficia gratuit de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Poliţa respectivă va fi valabilă pentru toată viaţa. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8094

Impozite noi de 2%, pentru vânzătorii de fructe şi legume proaspete

Fermierii, care vor comercializa fructe şi legume proaspete, ar putea achita la stat un impozit de 2% din veniturile obţinute. Oamenii vor fi obligaţi să achite aceste taxe, chiar dacă fructele şi legumele au fost recoltate în gospodăria casnică sau colectate din copacii din zonele de protecţie a drumurilor naţionale şi locale.

Aceste prevederi au fost incluse într-un proiect de lege, examinat de către deputaţii Comisiei Economice, Buget şi Finanţe. Potrivit proiectului, însă, de aceste taxe vor fi scutite persoanele, care vor vinde produsele lor unei alte persoane fizice, şi nu vor fi obligaţi să depună declaraţii la Inspectoratul Fiscal de Stat. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8093&idc=13

A intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

În Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 a fost publicat ordinul nr. 154 din  31.10.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.

 Conform modificărilor operate formularul tipizat a fost completat cu Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

 Totodată, a fost completată  Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, astfel în rîndul „Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar, că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova:”  se indică numele şi prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură, că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării produselor agricole obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova”

 În baza „Actului de achiziţie a mărfurilor” modificat, va fi stabilită cu certitudine originea produselor agricole achiziţionate de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), ca fiind Republica Moldova. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8114

Iniţierea unei afaceri a devenit mai simplă: Nu este obligatorie deschiderea contului bancar cu 40% din capital

La deschiderea unei afaceri nu mai este obligatorie ştampila şi nici deschiderea contului bancar temporar cu 40% din capitalul social.

Astfel, prin modificările operate, la deschiderea unei afaceri antreprenorii nu mai sunt obligaţi să deschidă un cont bancar temporar cu depunerea a cel puţin 40% din capitalul social al societăţii. De asemenea, au fost excluse procedurile de înregistrare la Inspectoratul Fiscal Teritorial, la Fondul de Asigurări Sociale, precum şi la CNAM. În afară de acestea, nici ştampila deja nu va mai este un atribut obligatoriu, aceasta devenind o condiţie opţională.

Potrivit modificărilor operate în Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmează să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal, doar persoanele pentru care numărul de identificare de stat nu reprezintă codul fiscal.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8112&idc=13

A fost elaborat Regulamentul privind modul de prezentare a declaraţiilor în formă electronică către CNAS

În scopul reglementării  procesului de întocmire, verificare, semnare, transmitere şi recepţionare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma F  4-BASS) şi declaraţiilor persoanelor asigurate (forma REV-5) în formă electronică utilizînd metoda automatizată de raportare, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat şi aprobat prin ordinul nr.263-A din 07.11.13 Regulamentul privind modul de prezentare a declaraţiilor în formă electronică către CNAS. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8115&idc=13

Ambii părinţi îşi vor putea lua concediu la naşterea copilului

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propune introducerea în Codul Muncii a noţiunii de „concediu paternal”.

Concediul va  putea fi oferit ambilor părinţi concomitent în primele două luni de la naşterea copilului, pentru o perioadă de 28 de zile calendaristice, transmite IPN. Pe perioada concediului dat salariatul va primi o indemnizaţie paternală, care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar. Indemnizaţia va fi achitată din fondul de salarii al unităţii în care este angajat. În proiect se menţionează că angajatorii vor fi obligaţi să încurajeze salariaţii să beneficieze de concediul paternal. Cei care le vor crea impedimente vor fi sancţionaţi.

Sursa:  http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8119&idc=13

Achiziţia de la persoane fizice şi exportul de fructe şi legume în stare proaspătă au devenit mai simple

Producătorii de struguri, mere, nuci şi alte fructe şi legume în stare proaspătă nu mai sunt obligaţi să obţină documente de origine de la primăria din localitate. Aceştia pot vinde produsele destinate exportului semnând doar actul de achiziţie în care va fi inclusă o declaraţie pe propria răspundere precum că mărfurile sunt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, prin semnarea Actul de achiziţie, producătorii garantează că fructele şi legume înscrise în acesta sunt produse în ţară, iar exportatorii taie un document de pe lista actelor necesare trecerii frontierei.

Având confirmarea originii făcută pe bază de acte de achiziţie, exportatorul va obţine certificatul de origine de la Serviciul Vamal mai simplu şi astfel va reduce timpul de aşteptare în procedura de vămuire a exportului, de la 2-3 zile la o oră, pentru că în cazul exportului în Uniunea Europeană fiecare oră contează.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8137

Impozit pe venit

Pentru a putea beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit conform art.52 din Codul Fiscal, organizaţia necomercială urmează să depună organului fiscal teritorial pînă pe  31 decembrie a anului fiscal de gestiune cererea privind scutirea de plata impozitului. Este important de menţionat că odată cu cererea depusă trebuie de anexat şi statutul organizaţiei comerciale. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=8087

TVA

Conform explicaţiilor Ministerului Finanţelor al RM referitor la contabilitatea TVA pentru agenţii economici (producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultura în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie), care achită la buget doar 40% din suma T.V.A.

1)     la livrarea produselor pe teritoriul ţării - majorarea concomitentă a creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale şi a datoriilor faţă de buget privind TVA la suma totală a TVA calculată (100%);

2)     la achitarea datoriilor faţă de buget în valoare de 40% din suma totală TVA- diminuarea concomitentă a datoriilor faţă de buget TVA şi a mijloacelor băneşti;

3)     înregistrarea la venituri a valorii de 60% din suma TVA - diminuarea datoriilor faţă de buget privind TVA şi majorarea  veniturilor

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=8089

Acciz

Agenţii economici după epuizarea procedurii de contestare a deciziilor la organele fiscale şi atacării ulterioare a acestora în instanţele de judecată, pot solicita instanţei dispunerea efectuării unei expertize asupra timbrelor de acciz în privinţa cărora există constatări tehnico ştiinţifice privind falsul acestora. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=8088

Alte

Referitor la necesitatea înregistrării în calitate de subdiviziune a spaţiilor locative şi nelocative destinate comercializării ulterioare. Spaţiile locative şi nelocative destinate comercializării ulterioare urmează a fi înregistrate ca subdiviziune / tip de subdiviziune din momentul dării în exploatare a blocului locativ şi pînă la comercializarea totală a apartamentelor.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=7732 

Privind termenul de prezentare a dărilor de seamă corectate. Dacă în urma controlului fiscal efectuat apare necesitatea de prezentare a dărilor de seamă corectate, în cazul în care informaţia din ele modifică obligaţia fiscală a altui contribuabil (IAL, IAS, INR, TVAFACT), în Decizia asupra cazului de încălcare fiscală se va stipula obligatoriu despre faptul că contribuabilul urmează să prezinte dările de seamă respective corectate şi termenul limită de prezentare a acestora.

     In cazul în care în urma controlului fiscal, în Decizie nu s-a menţionat despre necesitatea prezentării dărilor de seamă corectate, organul fiscal va emite o Decizie suplimentară în care va stipula despre dările de seamă corectate ce urmează a fi prezentate de către contribuabil şi termenul prezentării acestora. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8091

Privind restabilirea dreptului agenţilor economici la trecerea în cont a sumelor TVA care au fost scoase din cont în legătură cu neînregistrarea în RGEFF eliberate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal. În cazul în care în urma unui control fiscal, conform actului de control au fost stabilite cazuri de încălcare fiscală şi a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei, iar agentul economic nu a depus contestaţie împotriva deciziei sau a depus o contestaţie împotriva deciziei după expirarea termenului indicat la alin. (1) art. 268 al Codului fiscal, în astfel de situaţii, agentul economic NU dispune de dreptul la trecerea în cont a TVA conform art.102 alin. (10) din CF ”în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.1181 alin.(l ), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 ,  aplicabilă retroactiv din 14 septembrie 2012.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8090

Privind consemnarea rezultatelor controlului prin metode şi surse indirecte. Potrivit art. 43 alin. (6) al Legii contabilităţii nr.113- XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii  sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 2 luni, incepînd cu data constatării faptului respectiv. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8086

Merită să cunoşti!

 Buletin informativ pentru perioada 04.11.2013-11.11.2013

     Redacţia a intervenit cu o iniţiativa de crea acest buletin informativ cu scopul de a generaliza şi recapitula toată informaţia mai importantă din domeniu, din ultima perioadă.

     Cunoaştem că timpul contabilului este foarte scump şi nici o data nu este suficient. Astfel, încercăm să prezentăm informaţia într-o manieră mai compactă şi concretă pentru a evidenţia ceia ce trebuie să cunoaşteţi, pentru a ţine pasul tuturor modificărilor, iniţiativelor de modificări, etc.

      Totodată, deoarece acest buletin este la prima ediţie, rugăm să vă expuneţi părerea referitor la conţinutul acestuia, periodicitatea publicării, alte sugestii.

      O lectură plăcută !

Declaraţia  persoanei fizice cu privire la proprietate

În Monitorul Oficial nr. 243-247  din 01.11.2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 148 din  21.10.2013 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare a Declaraţiei  persoanei fizice cu privire la proprietate (în continuare Declaraţie).

     Declaraţia va fi prezentată de că către persoana fizică- cetăţean care a fost supusă verificării fiscale prealabile, conform art.226 14 al Codului Fiscal şi în cazul căreia a fost emisă decizia de iniţiere a controlului fiscal. Organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal. Persoana citată este obligată să prezinte Declaraţia, pînă la iniţierea controlului fiscal.

      În Declaraţie în mod obligatoriu vor fi declarate atât activele şi pasivele, care se află sau s-au  acumulat în ţară, cât şi cele de peste hotare.

Declaraţia se va  depune la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8060

Modificări la Legea cu privire la patenta de întreprinzător

În Monitorul Oficial nr. 243-247 din 01.11.2013 a  fost publicată Legea nr.166 din 11.10.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care introduce modificări la Legea  nr. 93 din  15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Legea).

     Conform modificărilor operate se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

      Pînă la introducerea modificărilor limita constituia 100000 de lei

      A fost anulat dreptul solicitanţilor patentei de întreprinzător de a li se elibera sau de a li se prelungi patenta pe o durată de cel puţin 12 luni, care desfăşoara activităţile 2.9,2.10, precum şi 2.19-2.27 inclusiv, conform listei prezentate în Lege.

Totodată, a fost limitată suprafaţa de comercializare pentru titularii patentei de întreprinzător care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale care nu trebuie să depăşească  30 m2.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8072

Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 2264 din 04.11.2013

Cînd apare dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferentă plăţii prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii ?

Răspunsul IFS este că dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferent serviciilor importate se realizează dacă entitatea dispune de documentul care confirmă achitarea T.V.A. la buget.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8082 

Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) noi să fie aplicabile începînd cu 1 ianuarie 2015?

     Asociaţia Businessului European (EBA Moldova), Asociaţia Patronală Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), Asociaţia Investitorilor Străini (FIA Moldova) precum şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova (ACAP Moldova) au depus în comun o scrisoare către Ministerul Finanţelor prin care solicită ca Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) noi să fie aplicabile începînd cu 1 ianuarie 2015. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8085

Indemnizaţiile de concediere nu vor fi supuse impozitării

Salariaţii concediaţi nu vor mai plăti impozite din indemnizaţiile de concediere pe care le primesc în următoarele trei luni după disponibilizare. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în data de 08.11.2013 în plenul Parlamentului.

Autorii proiectului spun că au elaborat acest proiect de lege pentru a asigura echitate socială întrucât la calcularea pensiei persoanelor concediate sumele respective nu sunt incluse deşi impozitele pe venit, contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări sociale le erau oprite din indemnizaţiile de concediere.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ru&id=8081&idc=13

Capitalul social minim de 5400 lei pentru fondarea SRL-urilor, anulat

A fost aprobat proiectul de modificare conform căreia capitalul social minim de 5400 de lei pentru fondarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL) a fost anulat. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8100&parent=0

Ce categorie de cetăţeni va beneficia GRATIS de poliţă de asistenţă medicală pe VIAŢĂ

Cabinetul de miniştri a decis că persoanele care donează organe, ţesuturi şi celule umane vor beneficia gratuit de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Poliţa respectivă va fi valabilă pentru toată viaţa. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8094

Impozite noi de 2%, pentru vânzătorii de fructe şi legume proaspete

Fermierii, care vor comercializa fructe şi legume proaspete, ar putea achita la stat un impozit de 2% din veniturile obţinute. Oamenii vor fi obligaţi să achite aceste taxe, chiar dacă fructele şi legumele au fost recoltate în gospodăria casnică sau colectate din copacii din zonele de protecţie a drumurilor naţionale şi locale.

Aceste prevederi au fost incluse într-un proiect de lege, examinat de către deputaţii Comisiei Economice, Buget şi Finanţe. Potrivit proiectului, însă, de aceste taxe vor fi scutite persoanele, care vor vinde produsele lor unei alte persoane fizice, şi nu vor fi obligaţi să depună declaraţii la Inspectoratul Fiscal de Stat. 

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8093&idc=13

A intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

În Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 a fost publicat ordinul nr. 154 din  31.10.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.

 Conform modificărilor operate formularul tipizat a fost completat cu Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

 Totodată, a fost completată  Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, astfel în rîndul „Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar, că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova:”  se indică numele şi prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură, că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării produselor agricole obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova”

 În baza „Actului de achiziţie a mărfurilor” modificat, va fi stabilită cu certitudine originea produselor agricole achiziţionate de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), ca fiind Republica Moldova. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8114

Iniţierea unei afaceri a devenit mai simplă: Nu este obligatorie deschiderea contului bancar cu 40% din capital

La deschiderea unei afaceri nu mai este obligatorie ştampila şi nici deschiderea contului bancar temporar cu 40% din capitalul social.

Astfel, prin modificările operate, la deschiderea unei afaceri antreprenorii nu mai sunt obligaţi să deschidă un cont bancar temporar cu depunerea a cel puţin 40% din capitalul social al societăţii. De asemenea, au fost excluse procedurile de înregistrare la Inspectoratul Fiscal Teritorial, la Fondul de Asigurări Sociale, precum şi la CNAM. În afară de acestea, nici ştampila deja nu va mai este un atribut obligatoriu, aceasta devenind o condiţie opţională.

Potrivit modificărilor operate în Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmează să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal, doar persoanele pentru care numărul de identificare de stat nu reprezintă codul fiscal.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8112&idc=13

A fost elaborat Regulamentul privind modul de prezentare a declaraţiilor în formă electronică către CNAS

În scopul reglementării  procesului de întocmire, verificare, semnare, transmitere şi recepţionare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma F  4-BASS) şi declaraţiilor persoanelor asigurate (forma REV-5) în formă electronică utilizînd metoda automatizată de raportare, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat şi aprobat prin ordinul nr.263-A din 07.11.13 Regulamentul privind modul de prezentare a declaraţiilor în formă electronică către CNAS. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8115&idc=13

Ambii părinţi îşi vor putea lua concediu la naşterea copilului

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propune introducerea în Codul Muncii a noţiunii de „concediu paternal”.

Concediul va  putea fi oferit ambilor părinţi concomitent în primele două luni de la naşterea copilului, pentru o perioadă de 28 de zile calendaristice, transmite IPN. Pe perioada concediului dat salariatul va primi o indemnizaţie paternală, care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar. Indemnizaţia va fi achitată din fondul de salarii al unităţii în care este angajat. În proiect se menţionează că angajatorii vor fi obligaţi să încurajeze salariaţii să beneficieze de concediul paternal. Cei care le vor crea impedimente vor fi sancţionaţi.

Sursa:  http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&id=8119&idc=13

Achiziţia de la persoane fizice şi exportul de fructe şi legume în stare proaspătă au devenit mai simple

Producătorii de struguri, mere, nuci şi alte fructe şi legume în stare proaspătă nu mai sunt obligaţi să obţină documente de origine de la primăria din localitate. Aceştia pot vinde produsele destinate exportului semnând doar actul de achiziţie în care va fi inclusă o declaraţie pe propria răspundere precum că mărfurile sunt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, prin semnarea Actul de achiziţie, producătorii garantează că fructele şi legume înscrise în acesta sunt produse în ţară, iar exportatorii taie un document de pe lista actelor necesare trecerii frontierei.

Având confirmarea originii făcută pe bază de acte de achiziţie, exportatorul va obţine certificatul de origine de la Serviciul Vamal mai simplu şi astfel va reduce timpul de aşteptare în procedura de vămuire a exportului, de la 2-3 zile la o oră, pentru că în cazul exportului în Uniunea Europeană fiecare oră contează.

Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8137

Impozit pe venit

Pentru a putea beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit conform art.52 din Codul Fiscal, organizaţia necomercială urmează să depună organului fiscal teritorial pînă pe  31 decembrie a anului fiscal de gestiune cererea privind scutirea de plata impozitului. Este important de menţionat că odată cu cererea depusă trebuie de anexat şi statutul organizaţiei comerciale. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=8087

TVA

Conform explicaţiilor Ministerului Finanţelor al RM referitor la contabilitatea TVA pentru agenţii economici (producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultura în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie), care achită la buget doar 40% din suma T.V.A.

1)     la livrarea produselor pe teritoriul ţării - majorarea concomitentă a creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale şi a datoriilor faţă de buget privind TVA la suma totală a TVA calculată (100%);

2)     la achitarea datoriilor faţă de buget în valoare de 40% din suma totală TVA- diminuarea concomitentă a datoriilor faţă de buget TVA şi a mijloacelor băneşti;

3)     înregistrarea la venituri a valorii de 60% din suma TVA - diminuarea datoriilor faţă de buget privind TVA şi majorarea  veniturilor

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=8089

Acciz

Agenţii economici după epuizarea procedurii de contestare a deciziilor la organele fiscale şi atacării ulterioare a acestora în instanţele de judecată, pot solicita instanţei dispunerea efectuării unei expertize asupra timbrelor de acciz în privinţa cărora există constatări tehnico ştiinţifice privind falsul acestora. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=8088

Alte

Referitor la necesitatea înregistrării în calitate de subdiviziune a spaţiilor locative şi nelocative destinate comercializării ulterioare. Spaţiile locative şi nelocative destinate comercializării ulterioare urmează a fi înregistrate ca subdiviziune / tip de subdiviziune din momentul dării în exploatare a blocului locativ şi pînă la comercializarea totală a apartamentelor.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=7732 

Privind termenul de prezentare a dărilor de seamă corectate. Dacă în urma controlului fiscal efectuat apare necesitatea de prezentare a dărilor de seamă corectate, în cazul în care informaţia din ele modifică obligaţia fiscală a altui contribuabil (IAL, IAS, INR, TVAFACT), în Decizia asupra cazului de încălcare fiscală se va stipula obligatoriu despre faptul că contribuabilul urmează să prezinte dările de seamă respective corectate şi termenul limită de prezentare a acestora.

     In cazul în care în urma controlului fiscal, în Decizie nu s-a menţionat despre necesitatea prezentării dărilor de seamă corectate, organul fiscal va emite o Decizie suplimentară în care va stipula despre dările de seamă corectate ce urmează a fi prezentate de către contribuabil şi termenul prezentării acestora. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8091

Privind restabilirea dreptului agenţilor economici la trecerea în cont a sumelor TVA care au fost scoase din cont în legătură cu neînregistrarea în RGEFF eliberate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal. În cazul în care în urma unui control fiscal, conform actului de control au fost stabilite cazuri de încălcare fiscală şi a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei, iar agentul economic nu a depus contestaţie împotriva deciziei sau a depus o contestaţie împotriva deciziei după expirarea termenului indicat la alin. (1) art. 268 al Codului fiscal, în astfel de situaţii, agentul economic NU dispune de dreptul la trecerea în cont a TVA conform art.102 alin. (10) din CF ”în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.1181 alin.(l ), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 ,  aplicabilă retroactiv din 14 septembrie 2012.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8090

Privind consemnarea rezultatelor controlului prin metode şi surse indirecte. Potrivit art. 43 alin. (6) al Legii contabilităţii nr.113- XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii  sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 2 luni, incepînd cu data constatării faptului respectiv. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8086

Comentarii

 1. Andrei C. spune:

  E binevenita generalizarea informatiei, e scris succint si la tema. Mersi!

 2. Svetlana spune:

  Merci! Este foarte utila si clara aceasta recapitulare.

 3. Nadejda spune:

  Bravo redactiei!!!

 4. Olesea spune:

  este foarte util astfel de buletin informativ, Mersi, o sa-l asteptam in fiecare saptamina.

 5. ghenadie negara spune:

  multumesc ptr munca depusa

 6. Vera Grozav spune:

  Va multumim foarte mult pentru eforturile depuse, sunteti cei mai buni!

 7. Lidia spune:

  Multumesc redactiei pentru acest buletin informativ! lectura cu adevarat a fost placuta!

 8. Liudmila spune:

  Va multumesc si va doresc sanatate!

 9. ana-banari@mail.ru spune:

  Scriti va rog, care este salariul unui contabil in agricultura?

 10. Valentina spune:

  va multumim pentru informatia utila din acest Buletin.Succint si foarte clar.

 11. Natalia spune:

  Clar si cuprinzator. Mersi mult.

 12. constantin spune:

  scurt,clar si cuprinzator. Mersi.

 13. Admin spune:

  Mersi mult pentru apreciere pozitiva. Aceasta este o motivatie destul de puternica de a continua activitatea noastra in viitor. Noi sintem intotdeauna deschisi pentru orice critica, propuneri sau orice cale de colaborare.

 14. Ana spune:

  Multumesc.E foarte utila informatia

 15. Victoria spune:

  Multumim mult de informatia, expusa -clar si sukcint!!!…Sukces in toate inceputurile d-stra,stimati colaboratori a saitului acesta!!!…Asteptam si mai departe asa surprize-in sensul bun al cuvintului !!!

 16. Ana spune:

  Wow! iata un nivel inalt de prezentare a informatiei. Mie imi place foarte foarte mult, cum au zis si altii este scurt si la tema. Respect munca depusa si asteptam in continuare astfel de buletine informative. Sincer, pot sa spun ca nu as schimba nimic, sunt foarte multumita. Bravo administratorului

 17. Svetlana spune:

  Bravo! Multumim frumos!

 18. Natalia spune:

  Multumesc autorilor. succunt si clar!!!Bravo

 19. Dina spune:

  Va multumim mult pentru ajutorul D-stra in munca noastra anevoioasa de zi cu zi.

 20. Svetlana Bergher spune:

  Multumesc! Îndrumarile saitului î-mi crează un climat favorabil de muncă. Vă doresc putere de muncă și cît mai multe succese în activitățile instructive.

 21. Nadejda spune:

  Multumim mult! E foarte bine! Succese in munca d-stra de a ajuta contabilii.

 22. Larisa spune:

  Спасибо. просто потрясающе. все необходимое в одном флаконе!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...