37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.10.2014-28.10.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.10.2014-28.10.2014

28.10.20141.578 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.10.2014-28.10.2014

Noutăți

O nouă metodă de calcul a primei de asigurare. Ce regulament a fost examinat de CNPF. Consiliul de administrație a examinat recent proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind metoda de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10467

Ne ajutăm reciproc. Serviciul Fiscal de Stat a lansat o nouă aplicație pe site-ul său oficial – www.fisc.md. Rubrica ”Legislația fiscală” cuprinde subrubrica inovativă ”Scriem Codul Fiscal”. Această rubrică oferă posibilitatea pentru contribuabili de a veni cu propuneri de modificare a prevederilor Codului Fiscal în vigoare, este un instrument ce va fortifica parteneriatul public-privat, va face auzită opinia contribuabililor referitoare la prevederile adoptate ale Codului Fiscal și, eventual, va avea un impact pozitiv în îmbunătățirea legislației fiscale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10482

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri în ședință ”Metodologia cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitorești”. Documentul a fost elaborat reieșind din rezultatele pilotării Metodologiei cu privire la stabilirea standardelor ocupaționale. Rezultatele cercetării au demonstrat necesitatea simplificării procesului de elaborare a lor. Astfel, noua Metodologie propusă de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, va avea cinci compartimente, cu unul mai mult decît prevede metodologia veche.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10497

APROBAT: Mediatorii, obligați prin lege să elibereze bon de casă. Persoanele care practică activitate de mediere vor fi obligate să utilizeze aparatele de casă și control cu memorie fiscală. Un regulament în acest sens a fost aprobat de către Guvern în cadrul ședinței din 8 octombrie. Potrivit noului regulament, aceste persoane vor fi obligate să elibereze bon de casă pentru decontările efectuate în numerar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10499

Acestea sunt societăţile de audit care vor audita situaţiile financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat. În Monitorul Oficial de astăzi, 10 octombrie, a fost publicată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 7 octombrie 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10506

Proiect de Hotărîre de Guvernul “Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore, care implică substanţe periculoase”. Economia oricărei țări, în mare parte, este bazată pe utilizarea produselor și substanțelor chimice. Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat în vederea transpunerii Directivei europene 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10521

Atribuții noi pentru Inspecția Financiară. Află care sunt acestea! A fost publicată Hotărîrea nr. 815 din 07.10.2014, potrivit căreia au fost făcute modificări în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”. Astfel, conform acestor modificări, Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor va efectua controale la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10529

Vizitele fiscale la companiile nou înregistrate vor fi EXCLUSE. Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat abolirea, în termen de până la 1 noiembrie curent, a oricăror vizite fiscale la întreprinderile nou create, în perioada de la înregistrare și până la prezentarea de către acestea a primului raport financiar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10538

„STIMATE CONTRIBUABIL”! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10507

Proiect de Hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor”. Proiectul de lege vizează orice contract încheiat între un comerciant şi un consumator – persoană fizică, fiind exceptate în mod expres contractele menţionate în actul normativ. Proiectul reglementează informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor în stadiul precontractual atît în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale şi al contractelor la distanţă cît şi în cazul altor contracte decît cele menţionate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10553

Mai puține provizioane pentru creditele AEÎ acordate sectorului agroalimentar. Comisia Națională a Pieței Financiare, asemenea BNM, a operat modificări normative care prevăd condiții mai puțin severe în ce privește constituirea de provizioane pentru creditele acordate de asociațiile de economii și împrumut unor categorii de debitori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10555

SFS asigură abonarea gratuită la serviciile electronice a agenților economici neplătitori de T.V.A. Șeful Serviciul Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a declarat, că, începând de astăzi, 20 octombrie, și până la 31 decembrie 2014, 1500 de agenți economici neplătitori ai TVA vor fi conectați cu titlu gratuit la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10552

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”. În urma examinării mersului îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor "în plic" şi "muncii la negru", în februarie 2014 Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective a decis ca partenerii sociali să prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea Planului menţionat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10565

Important: CNAS a aprobat formularul Declaraţiei lunare. CNAS a aprobat prin Ordinul nr. 263-A din 03.10.2014 formularele Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori forma BASS-AN, precum şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestora.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10569&parent=0

Acum şi neplătitorii de TVA vor beneficia gratuit de serviciile electronice fiscale. Practicile bune de comunicare a SFS cu contribuabilii prin intermediul serviciilor electronice fiscale, au pus bazele iniţiativei de conectare gratuită la aceste servicii a agenţilor economici, inclusiv a neplătitorilor de TVA. Acţiunile respective au la bază Hotărârea Guvernului nr.164 din 05.03.2014, prin care s-a dispus implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), încît cel puțin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10568&parent=0

Atenție Chișinău! A fost modificată cota taxei de piață. A fost publicată Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/37 din 02.10.14, potrivit căreia au fost operate unele modificări în anexa la Decizia Consilului municipal Chișinău nr. 3/1 din 28 martie 2013 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale”. Astfel, au fost modificate cotele taxei de piață.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10576&parent=0

Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 21.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus. Acest Regulament stabileşte modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10584

Mai aproape de contribuabili. Începând cu 17 octombrie curent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a lansat modulul „Abonează-te la notificări prin e-mail” din SIA ”Diseminarea mesajelor”, care are drept scop îmbunătățirea procesului de informare a contribuabililor, simplificarea căilor de acces la informațiile necesare, înlăturarea lacunelor în procesul informării contribuabililor și diversificarea căilor de informare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10585

Fără taxe! Cum poți afla informații despre întreprinderile din Republica Moldova. Informația cu privire la întreprinderile din Moldova a fost făcută publică pe portalul datelor deschise. Până acum, accesul la această informație cu caracter public era limitat, iar pentru obținerea ei solicitanții trebuiau să achite o taxă ce varia între 36 și 540 de lei în funcție de tipul și termenul de obținere a informației.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10577

Alătură-te echipei Contabilsef.md! Pagina electronică pentru contabili www.contabilsef.md este în căutare de voluntari, pentru a fi antrenați în activitățile paginii în calitate de redactori și corectori de texte, operatori cu baze de date, reporteri de la evenimente, etc .Sunt așteptați studenți ai instituțiilor de învățământ superior cu profil economic sau jurnalism, interesați de a cunoaște lucruri noi din domeniul profesional de activitate (standarde profesionale de activitate (SNC, IFRS), legislația fiscală, jurnalism) și de a fi implicați activități social utile.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10334

Articole:

Comentarii la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, publicată în Monitorul oficial din 29 august 2014. În acest articol au fost evidențiate de către autor, unele probleme apărute la aplicarea noului Regulament,  cum ar fi: facilități acordate de patron, scutirile acordate, modul de calculare a impozitului pe venit, impozitarea venitului persoanelor fizice provenit din contracte civile etc.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=10473&parent=0

Întrebări-răspunsuri:

Privind evidența cheltuielilor efectuate la începutul activității. Cum este mai corect să procedăm la evidența costului serviciilor executate, în cazul unei clinici stomatologice, în special atunci când costul vânzărilor se primește mai mare ca venitul din vânzări? S-a ajuns la o astfel de situație, deoarece activitatea este la etapa de început și s-au dat în exploatare multe obiecte de mică valoare și scurtă durată și respectiv, valoarea acestor obiecte a fost inclusă în costul serviciilor.
Formarea costul serviciilor este asemănătoare cu formarea costului pentru produse fabricate, detalii despre formarea costului puteți găsi în Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, dar și în SNC “Cheltuieli” și în SNC “Stocuri”. Totodată, OMVSD date în exploatare la începutul activității, în cazul în care valoarea lor totală este semnificativă, puteți să reflectați amortizarea lor nu la costul serviciilor direct, dar la cheltuielile anticipate și apoi, în dependență de durata de exploatare sau independență de un alt mod stabilit în politici contabile, să repartizați la costul serviciilor prestate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=10589&parent=0

Scrisorile IFPS

Privind unele particularităţi ce ţin de beneficierea scutirii de la plata TVA la introducerea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social), scrisoarea nr. nr. 26-8/2-10/1/2422/6835 din 05 septembrie 2014. IFPS a examinat adresarea IFS pe mun. Chişinău privind unele particularităţi ce ţin de beneficierea scutirii de la plata TVA la introducerea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) și comunică că în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte de Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014.

Scutirea respectivă, se răsfrânge asupra subiecţilor impozabili cu TVA. Dacă entitatea nu este plătitor al TVA, prevederile art. 103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nu se răsfrâng asupra situaţiei expuse mai sus şi neîndeplinindu-se condiţia existenţei statutului de plătitor al TVA la furnizor, transmiterea în capitalul statutar nu se însoţeşte de aplicarea TVA, precum şi lipsa obligaţiei fiscale ce achitare a TVA la buget la transmiterea în locaţiune a bunului introdus în capitalul statutar (social). Totodată, luând în consideraţie acţiunea prevederilor art. 112 (1) din Codul fiscal, valoarea livrări în cauză urmează să participe la aprecierea pragului pentru înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA.

Privind răspunsul la întrebarea ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/2-12/1/2011/5870 din 01.08.2014. IFPS a examinat adresarea SRL „X" menționată mai sus şi comunică că răspunsul la întrebarea abordată se conţine în Baza generalizată a practicii fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 637 din 31.12.2010. Astfel În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (4) din Legea contabilităţii nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmeşte factura. În cazul, în care conform condiţiilor contractuale, livrarea (de mărfuri şi/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară. În celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura. Totodată, în art. 117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.”

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.10.2014-28.10.2014

Noutăți

O nouă metodă de calcul a primei de asigurare. Ce regulament a fost examinat de CNPF. Consiliul de administrație a examinat recent proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind metoda de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10467

Ne ajutăm reciproc. Serviciul Fiscal de Stat a lansat o nouă aplicație pe site-ul său oficial – www.fisc.md. Rubrica ”Legislația fiscală” cuprinde subrubrica inovativă ”Scriem Codul Fiscal”. Această rubrică oferă posibilitatea pentru contribuabili de a veni cu propuneri de modificare a prevederilor Codului Fiscal în vigoare, este un instrument ce va fortifica parteneriatul public-privat, va face auzită opinia contribuabililor referitoare la prevederile adoptate ale Codului Fiscal și, eventual, va avea un impact pozitiv în îmbunătățirea legislației fiscale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10482

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri în ședință ”Metodologia cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitorești”. Documentul a fost elaborat reieșind din rezultatele pilotării Metodologiei cu privire la stabilirea standardelor ocupaționale. Rezultatele cercetării au demonstrat necesitatea simplificării procesului de elaborare a lor. Astfel, noua Metodologie propusă de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, va avea cinci compartimente, cu unul mai mult decît prevede metodologia veche.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10497

APROBAT: Mediatorii, obligați prin lege să elibereze bon de casă. Persoanele care practică activitate de mediere vor fi obligate să utilizeze aparatele de casă și control cu memorie fiscală. Un regulament în acest sens a fost aprobat de către Guvern în cadrul ședinței din 8 octombrie. Potrivit noului regulament, aceste persoane vor fi obligate să elibereze bon de casă pentru decontările efectuate în numerar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10499

Acestea sunt societăţile de audit care vor audita situaţiile financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat. În Monitorul Oficial de astăzi, 10 octombrie, a fost publicată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 7 octombrie 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10506

Proiect de Hotărîre de Guvernul “Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore, care implică substanţe periculoase”. Economia oricărei țări, în mare parte, este bazată pe utilizarea produselor și substanțelor chimice. Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat în vederea transpunerii Directivei europene 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10521

Atribuții noi pentru Inspecția Financiară. Află care sunt acestea! A fost publicată Hotărîrea nr. 815 din 07.10.2014, potrivit căreia au fost făcute modificări în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”. Astfel, conform acestor modificări, Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor va efectua controale la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10529

Vizitele fiscale la companiile nou înregistrate vor fi EXCLUSE. Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat abolirea, în termen de până la 1 noiembrie curent, a oricăror vizite fiscale la întreprinderile nou create, în perioada de la înregistrare și până la prezentarea de către acestea a primului raport financiar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10538

„STIMATE CONTRIBUABIL”! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10507

Proiect de Hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor”. Proiectul de lege vizează orice contract încheiat între un comerciant şi un consumator – persoană fizică, fiind exceptate în mod expres contractele menţionate în actul normativ. Proiectul reglementează informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor în stadiul precontractual atît în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale şi al contractelor la distanţă cît şi în cazul altor contracte decît cele menţionate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10553

Mai puține provizioane pentru creditele AEÎ acordate sectorului agroalimentar. Comisia Națională a Pieței Financiare, asemenea BNM, a operat modificări normative care prevăd condiții mai puțin severe în ce privește constituirea de provizioane pentru creditele acordate de asociațiile de economii și împrumut unor categorii de debitori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10555

SFS asigură abonarea gratuită la serviciile electronice a agenților economici neplătitori de T.V.A. Șeful Serviciul Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a declarat, că, începând de astăzi, 20 octombrie, și până la 31 decembrie 2014, 1500 de agenți economici neplătitori ai TVA vor fi conectați cu titlu gratuit la serviciile electronice fiscale cu utilizarea semnăturilor electronice de autentificare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10552

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”. În urma examinării mersului îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor "în plic" şi "muncii la negru", în februarie 2014 Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective a decis ca partenerii sociali să prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea Planului menţionat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10565

Important: CNAS a aprobat formularul Declaraţiei lunare. CNAS a aprobat prin Ordinul nr. 263-A din 03.10.2014 formularele Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori forma BASS-AN, precum şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestora.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10569&parent=0

Acum şi neplătitorii de TVA vor beneficia gratuit de serviciile electronice fiscale. Practicile bune de comunicare a SFS cu contribuabilii prin intermediul serviciilor electronice fiscale, au pus bazele iniţiativei de conectare gratuită la aceste servicii a agenţilor economici, inclusiv a neplătitorilor de TVA. Acţiunile respective au la bază Hotărârea Guvernului nr.164 din 05.03.2014, prin care s-a dispus implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), încît cel puțin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10568&parent=0

Atenție Chișinău! A fost modificată cota taxei de piață. A fost publicată Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/37 din 02.10.14, potrivit căreia au fost operate unele modificări în anexa la Decizia Consilului municipal Chișinău nr. 3/1 din 28 martie 2013 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale”. Astfel, au fost modificate cotele taxei de piață.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10576&parent=0

Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 21.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus. Acest Regulament stabileşte modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10584

Mai aproape de contribuabili. Începând cu 17 octombrie curent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a lansat modulul „Abonează-te la notificări prin e-mail” din SIA ”Diseminarea mesajelor”, care are drept scop îmbunătățirea procesului de informare a contribuabililor, simplificarea căilor de acces la informațiile necesare, înlăturarea lacunelor în procesul informării contribuabililor și diversificarea căilor de informare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10585

Fără taxe! Cum poți afla informații despre întreprinderile din Republica Moldova. Informația cu privire la întreprinderile din Moldova a fost făcută publică pe portalul datelor deschise. Până acum, accesul la această informație cu caracter public era limitat, iar pentru obținerea ei solicitanții trebuiau să achite o taxă ce varia între 36 și 540 de lei în funcție de tipul și termenul de obținere a informației.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10577

Alătură-te echipei Contabilsef.md! Pagina electronică pentru contabili www.contabilsef.md este în căutare de voluntari, pentru a fi antrenați în activitățile paginii în calitate de redactori și corectori de texte, operatori cu baze de date, reporteri de la evenimente, etc .Sunt așteptați studenți ai instituțiilor de învățământ superior cu profil economic sau jurnalism, interesați de a cunoaște lucruri noi din domeniul profesional de activitate (standarde profesionale de activitate (SNC, IFRS), legislația fiscală, jurnalism) și de a fi implicați activități social utile.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10334

Articole:

Comentarii la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, publicată în Monitorul oficial din 29 august 2014. În acest articol au fost evidențiate de către autor, unele probleme apărute la aplicarea noului Regulament,  cum ar fi: facilități acordate de patron, scutirile acordate, modul de calculare a impozitului pe venit, impozitarea venitului persoanelor fizice provenit din contracte civile etc.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=10473&parent=0

Întrebări-răspunsuri:

Privind evidența cheltuielilor efectuate la începutul activității. Cum este mai corect să procedăm la evidența costului serviciilor executate, în cazul unei clinici stomatologice, în special atunci când costul vânzărilor se primește mai mare ca venitul din vânzări? S-a ajuns la o astfel de situație, deoarece activitatea este la etapa de început și s-au dat în exploatare multe obiecte de mică valoare și scurtă durată și respectiv, valoarea acestor obiecte a fost inclusă în costul serviciilor.
Formarea costul serviciilor este asemănătoare cu formarea costului pentru produse fabricate, detalii despre formarea costului puteți găsi în Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, dar și în SNC “Cheltuieli” și în SNC “Stocuri”. Totodată, OMVSD date în exploatare la începutul activității, în cazul în care valoarea lor totală este semnificativă, puteți să reflectați amortizarea lor nu la costul serviciilor direct, dar la cheltuielile anticipate și apoi, în dependență de durata de exploatare sau independență de un alt mod stabilit în politici contabile, să repartizați la costul serviciilor prestate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=10589&parent=0

Scrisorile IFPS

Privind unele particularităţi ce ţin de beneficierea scutirii de la plata TVA la introducerea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social), scrisoarea nr. nr. 26-8/2-10/1/2422/6835 din 05 septembrie 2014. IFPS a examinat adresarea IFS pe mun. Chişinău privind unele particularităţi ce ţin de beneficierea scutirii de la plata TVA la introducerea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) și comunică că în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte de Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014.

Scutirea respectivă, se răsfrânge asupra subiecţilor impozabili cu TVA. Dacă entitatea nu este plătitor al TVA, prevederile art. 103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nu se răsfrâng asupra situaţiei expuse mai sus şi neîndeplinindu-se condiţia existenţei statutului de plătitor al TVA la furnizor, transmiterea în capitalul statutar nu se însoţeşte de aplicarea TVA, precum şi lipsa obligaţiei fiscale ce achitare a TVA la buget la transmiterea în locaţiune a bunului introdus în capitalul statutar (social). Totodată, luând în consideraţie acţiunea prevederilor art. 112 (1) din Codul fiscal, valoarea livrări în cauză urmează să participe la aprecierea pragului pentru înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA.

Privind răspunsul la întrebarea ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal sc. nr. 26-08/2-12/1/2011/5870 din 01.08.2014. IFPS a examinat adresarea SRL „X" menționată mai sus şi comunică că răspunsul la întrebarea abordată se conţine în Baza generalizată a practicii fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 637 din 31.12.2010. Astfel În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (4) din Legea contabilităţii nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmeşte factura. În cazul, în care conform condiţiilor contractuale, livrarea (de mărfuri şi/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară. În celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura. Totodată, în art. 117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...