37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.09.2014-02.10.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.09.2014-02.10.2014

02.10.20142.226 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.09.2014-02.10.2014

Lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, extinsă. Trei societăți au fost incluse în lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesorii, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10299

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1315 din 04.09.2014
1. (29.2.5.8) Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia?
        Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este :
        - obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit.a) al Codului fiscal.
        Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
        Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

Atenție! A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015. În Monitorul Oficial din 5 septembrie 2014, a fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10307

STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează: despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate. Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10316

Continuă procedura de semnare a noilor Acorduri la servicii electronice fiscale. Luînd în considerare că în timpul apropiat expiră Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, încheiat în 2011 cu plătitorii de TVA vizaţi de art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, începînd cu 11 august curent a fost iniţiat procesul de semnare a noilor Acorduri de conectare la serviciile electronice fiscale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10325

IMPORTANT: La 01 septembrie 2014 a intrat în vigoare prevederile Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu. Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință ca, la 01 septembrie 2014, au intrat în vigoare prevederile noului Regulament cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10335

Exportul mărfurilor moldovenești pe piața UE va fi facilitate. Regimul de comerţ dintre statele Uniunii Europene şi Republica Moldova se va desfășura în regim preferențial. Executivul a aprobat în cadrul ședinței din 10 septembrie 2014, două regulamente în acest sens, care țin de implementarea Acordului de asociere, notează NOI.md. Este vorba de Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la eliberarea şi controlul certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10337

Acordul de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Turcia a fost semnat. Obiectivele Acordului vizează promovarea comerţului reciproc, dezvoltarea relaţiilor economice dintre ţări, asigurarea condiţiilor corecte pentru desfăşurarea unei concurenţe loiale în comerţul bilateral, contribuirea la eliminarea barierelor în calea comerţului, precum şi crearea condiţiilor pentru efectuarea investiţiilor, în special pentru dezvoltarea investiţiilor mixte în cele două state.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10344

Contribuabilii vor primi pe poşta electronică noutăţi din domeniul fiscal. Serviciul Fiscal de Stat are stabilit un obiectiv strategic în activitatea sa, care se referă la comunicare continuă cu contribuabilii, fiind o instituţie publică deschisă dialogului, care ia în considerare şi respectă necesităţile acestora. Astfel, prin comunicare, organul fiscal urmăreşte stabilirea nevoilor şi exigenţelor persoanelor fizice şi juridice pentru ca prin rolul şi atribuţiile pe care le deţine, să vină în întîmpinare acestora, realizînd în acest mod un interes general.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10345

Au fost publicate măsurile de susținere a producătorilor de fructe. A fost publicată Hotărîrea nr. 734 din 10 septembrie 2014 cu privire la unele măsuri de susţinere a producătorilor de fructe. Potrivit acestei hotărîri, în scopul diminuării impactului negativ asupra producătorilor de fructe ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă, Guvernul a hotărît să accepte propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind acordarea unui sprijin financiar producătorilor de fructe.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10350

Precizări suplimentare privind taxele datorate pentru produsele importate în UE, originare din Republica Moldova. Serviciului Vamal a lansat măsuri pentru a asigura informarea mai eficientă a mediului de afaceri privind aspecte vamale de aplicare a Acordului de Asociere cu UE. Astfel, s-a convenit publicarea informațiilor suplimentare vizavi de aplicarea scutirilor de taxe vamale le importul în UE.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10351

70 dintre cei mai mari agenți economici din Moldova sunt „favorizați” la Vamă. Numărul titularilor procedurilor simplificate este în continuă creștere, iar în prezent, mai mult de 70 dintre cele mai mari companii producătoare și importatoarea din Republica Moldova sunt pe lista firmelor. Astfel circa 15% din totalul declarațiilor vamale se perfectează în mod simplificat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10364

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1327 din 16.09.2014
(28.15.38) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?
        În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002 în redacția Hotărîrii Guvernului nr.546 din 09.07.2014 decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.
         În conformitate cu punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.546 din 09.07.2014 comercializarea şi livrarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor (taloanelor) sau a cartelelor volumetrice (cantitative) se efectuează pînă la 30 septembrie 2014, cu excepţia procurărilor efectuate prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice, care se efectuează pînă la 31 decembrie 2014.
        Luînd în considerație că, modul de eliberare a facturii fiscale la primirea plăţii înainte de efectuarea livrărilor de produse petroliere, prevăzut conform art.117 alin.(9) lit.c) al Codului fiscal, nu se extinde pentru cazurile în care decontările au loc cu utilizarea cardurilor corporative valorice, subiecții care efectuează livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO, decontările pentru care au loc cu utilizarea cardurilor corporative valorice pot să utilizeze următoarea modalitate de eliberare a facturilor fiscale. Conform prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.
        Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestarea de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, în condițiile respectării cerințelor prevăzute în aliniatul menționat, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător.
        Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale, furnizorii urmează să elibereze factura fiscală pentru perioada respectivă în termenul specificat în contract.

Proiectul Hotărârii Guvernului Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, problem fizice și problem de tensiune nervoasă. De asemenea, angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, ținînd seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10391

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative are drept scop facilitarea implementării prevederilor Acordului de cooperare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnarea şi negocierea căruia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.511 din 02 iulie 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10389

IMPORTANT! Modificări cu privire la modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale. În Monitorul Oficial din 19 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul nr. 1324 din 11 septembrie 2014 al Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin care au fost făcute modificări în Ordinul IFPS nr. 1388 din 20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10395

Atenție! A fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional „e-Factura". În Monitorul Oficial din 19 septembrie, a fost publicat Ordinul nr. 1319 din 08 septembrie 2014, potrivit căruia a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10396

S-a modificat Instrucțiunea de completare a Facturii Fiscale. Află ce sa schimbat! În Monitorul Oficial din 19 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 134 din 11.09.2014, prin care au fost făcute modificări în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10397

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011. Scopul de bază al iniţierii prezentului proiect este ajustarea prevederilor Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10406

Nou! Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în R. Moldova. În Monitorul Oficial din 19 septembrie,a fost publicat Ordinul IFPS nr. 1170 din 1 august 2014, prin care se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa. Potrivit acestui Ordin, în cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se va efectua pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10402

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Acţiunile Planului sînt stabilite şi structurate, ţinîndu se cont de obiectivele Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 şi prevederile Legii nr.102-XV privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10417

A fost creat Comitetul pentru antreprenoriat în industrie al CCI. Comitetul a fost creat cu scopul de a asigura un dialog constructiv şi transparent între mediul de afaceri autohton, autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale abilitate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10418

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2014. Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2014. Vizitatorii site-ului pot face cunoştinţă cu acest document la adresa www.cnas.md / pentru agentii economici/Graficul controalelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10423

Nou! A fost publicată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice stabileşte modul de accesare şi utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum şi modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10434

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna octombrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1044013_md_calendarul_fis.pdf

Buletin informativ al actelor legislative pentru iulie-august 2014
Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/1044113_md_buletin_inform.pdf

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, angajatorii sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii (declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III anul 2014 pînă la data de 20 octombrie, curent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10446

Alătură-te echipei Contabilsef.md! Pagina electronică pentru contabili www.contabilsef.md este în căutare de voluntari, pentru a fi antrenați în activitățile paginii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10334

Guvernul R. Moldova a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii BS pe anul 2014 nr.339 din 23.12.13. Ministerul Finanţelor informează că Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 25 septembrie 2014 prin angajarea răspunderii politice, a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013 (MO nr.281 b (4920 b) din 25 septembrie 2014).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10451

Conceptul sistemului informațional ”Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”, APROBAT. Cabinetul de miniștri a aprobat conceptul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul certificatelor de depozit pentru cereale” are ca scop crearea unui mecanism care să înlesnească siguranţa şi stabilitatea funcţionării pieţei de păstrare şi comercializare a cerealelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10454

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor trimestriale a persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10459

Practica Judiciară

Vă informăm despre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie referitor la aplicarea unor prevederi legale.

Publicaţia Periodică „Oficiu-Service” SRL vs Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău, 18 iunie 2014

Din materialele dosarului rezultă că entitatea economică Publicaţia Periodică „Oficiu-Service” SRL a fost sancționată de către IFS mun. Chişinău pentru faptul că a fost micşorată suma TVA destinată trecerii în cont şi a fost aplicată pentru încălcările legislaţiei fiscale, conform art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, amendă în mărime de 1000 lei pentru prezentarea declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală menţionată, care conţine informaţie neautentică.

Argumentele organului fiscal sunt că în urma controlului fiscal efectuat prin metoda verificării tematice privind corectitudinea calculării şi declarării TVA, la PP „Oficiu Service” SRL, în baza actului de control, s-a stabilit că întreprinderea a trecut în cont suma TVA aferentă procurărilor de servicii de încărcare-descărcare a mărfurilor în baza facturii, eliberate de către „Construct Confort” SRL. IFS mun. Chișinău menționează că întreprinderea „Construct Confort” SRL, la momentul prestării serviciilor menționate pentru PP „Oficiu Service” SRL, dispunea doar de personal angajat doar în funcţie de director, contabil-şef, manager şi contabil și nu dispunea de personal angajat de specialitate şi anume: muncitori deservire, muncitori necalificaţi, hamali sau alți subantreprenori, persoane terţe etc., care ar fi executat lucrările/serviciile documentate. Astfel, „Construct Confort” SRL nu putea să presteze astfel de servicii pentru PP „Oficiu Service” SRL , iar operațiunea dată se consideră fictivă. Deci PP „Oficiu Service” SRL nu avea voie sa înregistreze factura și să o includă în declarația TVA.

Entitatea economică a considerat neîntemeiată decizia IFPS, deoarece aceasta susține că a acționat cu bună credinţă, a comandat şi a preluat lucrările de încărcare-descărcare a mărfurilor de către „Construct Confort” SRL la depozitul acesteia, drept dovadă în acest sens fiind întocmite următoarele documente justificative: actul de prestare a serviciilor de încărcare - descărcare, actul de îndeplinire a lucrărilor, factura fiscală, scrisoarea confirmativă eliberată de către „Construct Confort” SRL, ordine de plată aferente.

Totodată, entitatea afirmă că documentele justificative menţionate confirmă faptul executării în natură a lucrărilor de încărcare-descărcare a mărfurilor de către „Construct Confort” SRL. Prin urmare, PP „Oficiu-Service” SRL în corespundere cu art. 24 alin. (10) din Codul fiscal, a confirmat faptul suportării acestor cheltuieli, inclusiv TVA şi, respectiv, era în drept, conform art. 102 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal, să treacă în cont suma TVA.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a făcut trimitere la Codul fiscal, articolul 102 alin. (1), articolul art. 102 alin. (4), articolul 8 pct. (2) lit. c), și reieşind din cele expuse, Colegiul, reiterează că organul cu atribuţii de administrare fiscală a emis decizia cu respectarea prevederilor legii, în limitele competenţei şi cu respectarea procedurii şi temeiuri de anulare a acestora nu sunt.

SRL „Eurostil Construct” vs Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, 21 mai 2014

Din materialele dosarului rezultă că la entitatea economică SRL „Eurostil Construct” a fost efectuat un control fiscal prin metoda de contrapunere, privind relaţiile economico-financiare SRL „Eurostil Construct” cu SRL „Ravelin-Com”, în rezultatul căruia a fost stabilit, că între „Eurostil Construct” SRL şi SC „Ravelin-Com” SRL a fost încheiat un contract de subantrepriză, în temeiul căreia ultima a prestat lucrări de construcţie, tranzacţiile în cauză fiind înregistrate în evidenţa contabilă a SRL „Eurostil Construct”, care menționează că nu au fost stabilite abateri.

În urma unui control efectuat la entitatea economică SRL „Eurostil Construct”, IFS mun. Chișinău a verificat corectitudinea trecerii în cont a sumelor TVA aferente procurărilor înregistrate de la SRL „Ravelin-Com”. Inspectorul Fiscal menţionează că, SC „Ravelin-Com” SRL nu-şi onorează obligaţiunile faţă de buget, este inclusă în lista întreprinderilor delicvente şi este anulată ca plătitor de TVA, în consecinţă, nu se acceptă trecerea în cont a sumei TVA, aferentă procurărilor de la SC „Ravelin- Com” SRL. Astfel, IFS a decis de a încasa în buget suma TVA diminuată pentru acea perioada fiscală, încasarea la buget a majorării de întârziere şi respectiv a fost aplicată o penalitate.

„Eurostil Construct” SRL a solicitat anularea deciziei IFS, deoarece a argumentat că la data întocmirii actului, nu avea careva datorii faţă de SRL „Ravelin-Com" din motiv că în baza contractului de cesiune a creanţei „Ravelin-Com" în calitate de cedent, a cesionat către „Ratiotech Engineering Systems" LTD în calitate de cesionar, creanţa sa faţă de SRL „Eurostil Construct" formată în baza facturilor fiscale menţionate în actul.

În baza articolului 101 alin. (1) și articolului 102 alin. (1, 6, 7) din Codul Fiscal, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, neachitarea de către SRL „Ravelin-Com" şi cesionarul „Ratiotech Engineering Systems" LTD a TVA-ului aferent operaţiunilor economice reflectate în facturile fiscale menţionate, poate fi imputată SRL „Eurostil Construct", deoarece la momentul stingerii parţiale a datoriei faţă de noul creditor prin intermediul decontării bancare, fapt confirmat prin ordinul de plată, SRL „Eurostil Construct" a avut posibilitatea să se informeze despre faptul că SRL „Ravelin-Com" a fost anulat ca plătitor al TVA, fiindcă informaţia privind anularea contribuabililor ca plătitori al TVA comportă un caracter public şi poate fi liber accesată pe site-ul www.fisc.md. Din acest considerent, argumentul reclamantului precum că acesta, făcând o achiziţie de lucrări nu a avut posibilitatea de a se informa dacă SRL „Ravelin-Com” este sau nu plătitor de TVA, urmează a fi respins.

În asemenea circumstanţe, Colegiul constată că organul fiscal corect a constatat încălcarea obligaţiilor contribuabilului şi corect a dispus încasarea sumei TVA diminuată, a amenzii şi a sumei majorării de întârziere.

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.09.2014-02.10.2014

Lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, extinsă. Trei societăți au fost incluse în lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesorii, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10299

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1315 din 04.09.2014
1. (29.2.5.8) Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia?
        Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este :
        - obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit.a) al Codului fiscal.
        Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
        Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

Atenție! A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015. În Monitorul Oficial din 5 septembrie 2014, a fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10307

STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează: despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate. Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10316

Continuă procedura de semnare a noilor Acorduri la servicii electronice fiscale. Luînd în considerare că în timpul apropiat expiră Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, încheiat în 2011 cu plătitorii de TVA vizaţi de art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, începînd cu 11 august curent a fost iniţiat procesul de semnare a noilor Acorduri de conectare la serviciile electronice fiscale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10325

IMPORTANT: La 01 septembrie 2014 a intrat în vigoare prevederile Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu. Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință ca, la 01 septembrie 2014, au intrat în vigoare prevederile noului Regulament cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10335

Exportul mărfurilor moldovenești pe piața UE va fi facilitate. Regimul de comerţ dintre statele Uniunii Europene şi Republica Moldova se va desfășura în regim preferențial. Executivul a aprobat în cadrul ședinței din 10 septembrie 2014, două regulamente în acest sens, care țin de implementarea Acordului de asociere, notează NOI.md. Este vorba de Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la eliberarea şi controlul certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10337

Acordul de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Turcia a fost semnat. Obiectivele Acordului vizează promovarea comerţului reciproc, dezvoltarea relaţiilor economice dintre ţări, asigurarea condiţiilor corecte pentru desfăşurarea unei concurenţe loiale în comerţul bilateral, contribuirea la eliminarea barierelor în calea comerţului, precum şi crearea condiţiilor pentru efectuarea investiţiilor, în special pentru dezvoltarea investiţiilor mixte în cele două state.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10344

Contribuabilii vor primi pe poşta electronică noutăţi din domeniul fiscal. Serviciul Fiscal de Stat are stabilit un obiectiv strategic în activitatea sa, care se referă la comunicare continuă cu contribuabilii, fiind o instituţie publică deschisă dialogului, care ia în considerare şi respectă necesităţile acestora. Astfel, prin comunicare, organul fiscal urmăreşte stabilirea nevoilor şi exigenţelor persoanelor fizice şi juridice pentru ca prin rolul şi atribuţiile pe care le deţine, să vină în întîmpinare acestora, realizînd în acest mod un interes general.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10345

Au fost publicate măsurile de susținere a producătorilor de fructe. A fost publicată Hotărîrea nr. 734 din 10 septembrie 2014 cu privire la unele măsuri de susţinere a producătorilor de fructe. Potrivit acestei hotărîri, în scopul diminuării impactului negativ asupra producătorilor de fructe ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă, Guvernul a hotărît să accepte propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind acordarea unui sprijin financiar producătorilor de fructe.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10350

Precizări suplimentare privind taxele datorate pentru produsele importate în UE, originare din Republica Moldova. Serviciului Vamal a lansat măsuri pentru a asigura informarea mai eficientă a mediului de afaceri privind aspecte vamale de aplicare a Acordului de Asociere cu UE. Astfel, s-a convenit publicarea informațiilor suplimentare vizavi de aplicarea scutirilor de taxe vamale le importul în UE.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10351

70 dintre cei mai mari agenți economici din Moldova sunt „favorizați” la Vamă. Numărul titularilor procedurilor simplificate este în continuă creștere, iar în prezent, mai mult de 70 dintre cele mai mari companii producătoare și importatoarea din Republica Moldova sunt pe lista firmelor. Astfel circa 15% din totalul declarațiilor vamale se perfectează în mod simplificat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10364

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1327 din 16.09.2014
(28.15.38) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?
        În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002 în redacția Hotărîrii Guvernului nr.546 din 09.07.2014 decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.
         În conformitate cu punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.546 din 09.07.2014 comercializarea şi livrarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor (taloanelor) sau a cartelelor volumetrice (cantitative) se efectuează pînă la 30 septembrie 2014, cu excepţia procurărilor efectuate prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice, care se efectuează pînă la 31 decembrie 2014.
        Luînd în considerație că, modul de eliberare a facturii fiscale la primirea plăţii înainte de efectuarea livrărilor de produse petroliere, prevăzut conform art.117 alin.(9) lit.c) al Codului fiscal, nu se extinde pentru cazurile în care decontările au loc cu utilizarea cardurilor corporative valorice, subiecții care efectuează livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO, decontările pentru care au loc cu utilizarea cardurilor corporative valorice pot să utilizeze următoarea modalitate de eliberare a facturilor fiscale. Conform prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.
        Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestarea de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, în condițiile respectării cerințelor prevăzute în aliniatul menționat, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător.
        Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale, furnizorii urmează să elibereze factura fiscală pentru perioada respectivă în termenul specificat în contract.

Proiectul Hotărârii Guvernului Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, problem fizice și problem de tensiune nervoasă. De asemenea, angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, ținînd seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10391

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative are drept scop facilitarea implementării prevederilor Acordului de cooperare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnarea şi negocierea căruia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.511 din 02 iulie 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10389

IMPORTANT! Modificări cu privire la modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale. În Monitorul Oficial din 19 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul nr. 1324 din 11 septembrie 2014 al Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin care au fost făcute modificări în Ordinul IFPS nr. 1388 din 20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10395

Atenție! A fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional „e-Factura". În Monitorul Oficial din 19 septembrie, a fost publicat Ordinul nr. 1319 din 08 septembrie 2014, potrivit căruia a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10396

S-a modificat Instrucțiunea de completare a Facturii Fiscale. Află ce sa schimbat! În Monitorul Oficial din 19 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 134 din 11.09.2014, prin care au fost făcute modificări în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10397

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011. Scopul de bază al iniţierii prezentului proiect este ajustarea prevederilor Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10406

Nou! Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în R. Moldova. În Monitorul Oficial din 19 septembrie,a fost publicat Ordinul IFPS nr. 1170 din 1 august 2014, prin care se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa. Potrivit acestui Ordin, în cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se va efectua pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10402

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Acţiunile Planului sînt stabilite şi structurate, ţinîndu se cont de obiectivele Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 şi prevederile Legii nr.102-XV privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10417

A fost creat Comitetul pentru antreprenoriat în industrie al CCI. Comitetul a fost creat cu scopul de a asigura un dialog constructiv şi transparent între mediul de afaceri autohton, autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale abilitate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10418

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2014. Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de Stat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2014. Vizitatorii site-ului pot face cunoştinţă cu acest document la adresa www.cnas.md / pentru agentii economici/Graficul controalelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10423

Nou! A fost publicată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice stabileşte modul de accesare şi utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum şi modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10434

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna octombrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1044013_md_calendarul_fis.pdf

Buletin informativ al actelor legislative pentru iulie-august 2014
Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/1044113_md_buletin_inform.pdf

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, angajatorii sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii (declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III anul 2014 pînă la data de 20 octombrie, curent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10446

Alătură-te echipei Contabilsef.md! Pagina electronică pentru contabili www.contabilsef.md este în căutare de voluntari, pentru a fi antrenați în activitățile paginii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10334

Guvernul R. Moldova a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii BS pe anul 2014 nr.339 din 23.12.13. Ministerul Finanţelor informează că Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 25 septembrie 2014 prin angajarea răspunderii politice, a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013 (MO nr.281 b (4920 b) din 25 septembrie 2014).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10451

Conceptul sistemului informațional ”Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”, APROBAT. Cabinetul de miniștri a aprobat conceptul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul certificatelor de depozit pentru cereale” are ca scop crearea unui mecanism care să înlesnească siguranţa şi stabilitatea funcţionării pieţei de păstrare şi comercializare a cerealelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10454

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor trimestriale a persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10459

Practica Judiciară

Vă informăm despre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie referitor la aplicarea unor prevederi legale.

Publicaţia Periodică „Oficiu-Service” SRL vs Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău, 18 iunie 2014

Din materialele dosarului rezultă că entitatea economică Publicaţia Periodică „Oficiu-Service” SRL a fost sancționată de către IFS mun. Chişinău pentru faptul că a fost micşorată suma TVA destinată trecerii în cont şi a fost aplicată pentru încălcările legislaţiei fiscale, conform art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, amendă în mărime de 1000 lei pentru prezentarea declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală menţionată, care conţine informaţie neautentică.

Argumentele organului fiscal sunt că în urma controlului fiscal efectuat prin metoda verificării tematice privind corectitudinea calculării şi declarării TVA, la PP „Oficiu Service” SRL, în baza actului de control, s-a stabilit că întreprinderea a trecut în cont suma TVA aferentă procurărilor de servicii de încărcare-descărcare a mărfurilor în baza facturii, eliberate de către „Construct Confort” SRL. IFS mun. Chișinău menționează că întreprinderea „Construct Confort” SRL, la momentul prestării serviciilor menționate pentru PP „Oficiu Service” SRL, dispunea doar de personal angajat doar în funcţie de director, contabil-şef, manager şi contabil și nu dispunea de personal angajat de specialitate şi anume: muncitori deservire, muncitori necalificaţi, hamali sau alți subantreprenori, persoane terţe etc., care ar fi executat lucrările/serviciile documentate. Astfel, „Construct Confort” SRL nu putea să presteze astfel de servicii pentru PP „Oficiu Service” SRL , iar operațiunea dată se consideră fictivă. Deci PP „Oficiu Service” SRL nu avea voie sa înregistreze factura și să o includă în declarația TVA.

Entitatea economică a considerat neîntemeiată decizia IFPS, deoarece aceasta susține că a acționat cu bună credinţă, a comandat şi a preluat lucrările de încărcare-descărcare a mărfurilor de către „Construct Confort” SRL la depozitul acesteia, drept dovadă în acest sens fiind întocmite următoarele documente justificative: actul de prestare a serviciilor de încărcare - descărcare, actul de îndeplinire a lucrărilor, factura fiscală, scrisoarea confirmativă eliberată de către „Construct Confort” SRL, ordine de plată aferente.

Totodată, entitatea afirmă că documentele justificative menţionate confirmă faptul executării în natură a lucrărilor de încărcare-descărcare a mărfurilor de către „Construct Confort” SRL. Prin urmare, PP „Oficiu-Service” SRL în corespundere cu art. 24 alin. (10) din Codul fiscal, a confirmat faptul suportării acestor cheltuieli, inclusiv TVA şi, respectiv, era în drept, conform art. 102 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal, să treacă în cont suma TVA.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a făcut trimitere la Codul fiscal, articolul 102 alin. (1), articolul art. 102 alin. (4), articolul 8 pct. (2) lit. c), și reieşind din cele expuse, Colegiul, reiterează că organul cu atribuţii de administrare fiscală a emis decizia cu respectarea prevederilor legii, în limitele competenţei şi cu respectarea procedurii şi temeiuri de anulare a acestora nu sunt.

SRL „Eurostil Construct” vs Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, 21 mai 2014

Din materialele dosarului rezultă că la entitatea economică SRL „Eurostil Construct” a fost efectuat un control fiscal prin metoda de contrapunere, privind relaţiile economico-financiare SRL „Eurostil Construct” cu SRL „Ravelin-Com”, în rezultatul căruia a fost stabilit, că între „Eurostil Construct” SRL şi SC „Ravelin-Com” SRL a fost încheiat un contract de subantrepriză, în temeiul căreia ultima a prestat lucrări de construcţie, tranzacţiile în cauză fiind înregistrate în evidenţa contabilă a SRL „Eurostil Construct”, care menționează că nu au fost stabilite abateri.

În urma unui control efectuat la entitatea economică SRL „Eurostil Construct”, IFS mun. Chișinău a verificat corectitudinea trecerii în cont a sumelor TVA aferente procurărilor înregistrate de la SRL „Ravelin-Com”. Inspectorul Fiscal menţionează că, SC „Ravelin-Com” SRL nu-şi onorează obligaţiunile faţă de buget, este inclusă în lista întreprinderilor delicvente şi este anulată ca plătitor de TVA, în consecinţă, nu se acceptă trecerea în cont a sumei TVA, aferentă procurărilor de la SC „Ravelin- Com” SRL. Astfel, IFS a decis de a încasa în buget suma TVA diminuată pentru acea perioada fiscală, încasarea la buget a majorării de întârziere şi respectiv a fost aplicată o penalitate.

„Eurostil Construct” SRL a solicitat anularea deciziei IFS, deoarece a argumentat că la data întocmirii actului, nu avea careva datorii faţă de SRL „Ravelin-Com" din motiv că în baza contractului de cesiune a creanţei „Ravelin-Com" în calitate de cedent, a cesionat către „Ratiotech Engineering Systems" LTD în calitate de cesionar, creanţa sa faţă de SRL „Eurostil Construct" formată în baza facturilor fiscale menţionate în actul.

În baza articolului 101 alin. (1) și articolului 102 alin. (1, 6, 7) din Codul Fiscal, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, neachitarea de către SRL „Ravelin-Com" şi cesionarul „Ratiotech Engineering Systems" LTD a TVA-ului aferent operaţiunilor economice reflectate în facturile fiscale menţionate, poate fi imputată SRL „Eurostil Construct", deoarece la momentul stingerii parţiale a datoriei faţă de noul creditor prin intermediul decontării bancare, fapt confirmat prin ordinul de plată, SRL „Eurostil Construct" a avut posibilitatea să se informeze despre faptul că SRL „Ravelin-Com" a fost anulat ca plătitor al TVA, fiindcă informaţia privind anularea contribuabililor ca plătitori al TVA comportă un caracter public şi poate fi liber accesată pe site-ul www.fisc.md. Din acest considerent, argumentul reclamantului precum că acesta, făcând o achiziţie de lucrări nu a avut posibilitatea de a se informa dacă SRL „Ravelin-Com” este sau nu plătitor de TVA, urmează a fi respins.

În asemenea circumstanţe, Colegiul constată că organul fiscal corect a constatat încălcarea obligaţiilor contribuabilului şi corect a dispus încasarea sumei TVA diminuată, a amenzii şi a sumei majorării de întârziere.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...