37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.04.2014-16.05.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 03.04.2014-16.05.2014

19.05.20141.300 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.04.2014-16.05.2014

Noutăți

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor trimestriale a persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9323

Ce penalizări rişti dacă nu ţi-ai plătit datoriile la Bugetul de Stat. Contribuabilii care nu şi-au onorat obligaţiunile fiscale faţă de bugetul de stat sunt pasibili de penalităţi calculate din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, până la lichidarea acesteia.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9325

VOT Final! Capitalului social minim de 5400 lei pentru fondarea SRL-urilor, anulat! Oamenii de afaceri care vor să înfiinţeze societăţi cu răspundere limitată (SRL) nu vor mai fi obligaţi să asigure un capitalul social minim de 5400 de lei. Rămâne la discreţia fondatorilor să stabilească mărimea capitalului social al viitoarei firme. Proiectul de lege respectiv, promis de guvernanţi încă în 2010, a fost adoptat, astăzi, în lectură finală în plenul Parlamentului. A fost anulată, de asemenea, obligativitatea deschiderii unui cont bancar temporar unde agenţii economici să verse cel puţin 40% din capitalul social al noii societăţi pînă la înregistrarea persoanei juridice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9331

Facturarea electronică în Republica Moldova. Premise şi oportunităţi. În Republica Moldova, ca şi în alte state ale lumii, factura reprezintă un document contabil întocmit în cadrul unei tranzacţii (operaţiuni) economice de către partea furnizoare în favoarea părţii beneficiare. Factura, de regulă, conţine elemente prestabilite, necesare identificării şi evidenţei contabile a operaţiunii economice, precum şi deducerii impozitelor prevăzute de lege. Aceste elemente, pot include lista cu mărfurile (bunurile) vîndute sau serviciile prestate beneficiarului (clientului) de către furnizor, datele de identificare fiscală ale clientului, datele furnizorului, preţul unitar, cota TVA, cantitatea şi suma totală a facturii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9332

Evaziunea fiscală, o problemă mondială. Cum se spală banii în SUA?
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9334

Procedura de export electronic – e - customs - permite agenţilor economici să economisească timp şi bani la vămuire. La 4 aprilie 2014, asociaţii de business, brokeri vamali şi exportatori au participat la o prezentare a procedurii de vămuire electronice a mărfurilor la export - E-customs, organizată de Serviciul Vamal şi Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător BRITE.
E-customs - vămuirea electronică, lansată în luna noiembrie 2013, reprezintă o nouă etapă de modernizare a procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice în domeniul comerțului exterior. Pentru încurajarea agenților economici să eliminehârtia şi să economisească timp și baniperfectând doar electronic declarația vamală, Serviciul Vamal în comun cu Programul USAID BRITE continuă campania de informare a procedurii de vămuire electronică - e-customs.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9342

Veşti bune! Indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor ar putea creşte din 2015
 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9348

Au fost elaborate Normele metodologice privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la vânzarea bunurilor şi recepţionarea recipientelor din sticlă. Pentru reglementarea aplicării maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la recepţionarea ambalajului returnabil şi întru asigurarea unei abordări unice au fost elaborate Normele metodologice privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la vânzarea bunurilor şi recepţionarea recipientelor din sticlă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9356

Cum poţi alege cel mai avantajos credit ipotecar? Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9359

Atenţie! Modificări la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. În Monitorul Oficial nr. 86/206 din 05.04.2014 a fost publicata Legea nr. 50 din 28.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Aceste modificări sunt legate în principal de indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9367

Cum aplică Fiscul metodele indirecte de evaluare a veniturilor: Îi sancţionează doar pe cei care activează legal. După doi ani de la introducerea metodelor indirecte de evaluare a veniturilor impozabile, deputaţii constată o serie de carenţe în legislaţie, care duc inclusiv la abuzuri din partea inspectorilor
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9364

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm  că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.157 din 14.02.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.412 din 21.03.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.547 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.552 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit;
Ordinul IFPS nr.553 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit.

Modificări în legislaţie. Începînd cu 1 aprilie curent, indemnizaţiile pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se stabilesc persoanelor asigurate, conform prevederilor noi întroduse  în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.06.2004, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 50 din 28.03.2014, care  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 05.04.2014. Modificările operate ţin să completeze prevederile introduse prin Legea nr. 322 din 23.12.2013 şi se referă la modalitatea de substituire a venitului realizat în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, spre majorarea cuantumului indemnizaţiilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9372

Exportatorii de nuci, scutiţi de taxa de export. Exportatorii de nuci din Republica Moldova vor fi scutiţi de plata taxei de export, în valoare de 1,5% din valoarea produselor nucifere exportate. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, astăzi, în a doua lectură în Parlament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9373

Contribuabilii vor comunica cu reprezentanţii conducerii SFS prin intermediul unui nou serviciu electronic. Serviciul Fiscal de Stat va elabora şi va oferi contribuabililor noi şi noi servicii electronice, în intenţia de a fluidiza comunicarea, de a promova conformarea fiscală voluntară şi de a reduce cheltuielile de administrare a afacerii, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9378

Calcularea şi reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii a căror activitate de bază este realizarea de programe 
Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/938713_md_instructiune_pr.pdf

Material instructiv cu privire la declararea venitului asigurat la stabilirea indemnizaţiilor
 Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/938813_md_maternitate2014.pdf

Implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer în discuţie cu părţile interesate. Setul de materiale ce vizează implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer a fost pus în discuţie cu părţile interesate, în special cu mediul de afaceri.
Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă în contextul introducerii în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţ​urile de transfer la care au fost prezenţi reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai mediului de afaceri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9391

Procedura de lichidare a unei afaceri va fi simplificată. Un proiect de lege în acest scop a fost adoptat astăzi în prima lectură de Parlament Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9393

Politica bugetar-fiscală, o tragicomedie în mai multe acte. Deşi au rămas zile numărate până când Ministerul Finanţelor va fi obligat să prezinte proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, guvernanţii noştri încă mai discută şi mai modifică, post-factum, politica pentru anul curent, intrată în vigoare acum patru luni. Săptămâna trecută, Parlamentul de la Chişinău a adoptat în lectură finală ultimele, sperăm, modificări la acest document fundamental pentru evoluţia economică.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9400

Perioada fiscală privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător poate fi diferită de anul calendaristic? Acest lucru va fi posibil în cadrul adoptării proiectului de lege recent înaintat de Ministerul Finanţelor privind modificarea şi completarea Codului Fiscal şi anume, a perioadei fiscale privind impozitul pe venit a contribuabililor-persoane juridice (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale) pentru a le oferi dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9413

Executivul e în grabă. 30 de acte normative privind mediul de afaceri vor fi aprobate până la finele lui mai  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9414

Stimați contribuabili! Pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat a fost completată cu o nouă rubrică  „Anticamera online”  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9421

A fost lansat site-ul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării. Î.S. “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” pe lîngă Ministerului Finanţelor al RM a lansat site-ul www.cssm.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9435

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special. La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9434

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.583 din 14.04.2014 - Privind impozitul pe venit;
Ordinul IFPS nr.602 din 22.04.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.609 din 25.04.2014 - Privind impozitul pe venit.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2014  Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/945113_md_calendarul_fisc.pdf

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul nr. 672 din 06.05.2014
1. (28.21.41)
Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferentă valorii hranei acordate angajaților, menționate în art. 24 alin. (19) din Codul fiscal?

Articolul 99 alin. (2) din Codul fiscal stabilește că mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfășurarea activității sale de întreprinzător, mărfurile de producție proprie care ulterior sânt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaților subiectului impozabil, cu excepția celor prevăzute la art.24 alin.(19) din Codul menționat, se consideră livrare impozabilă. În art.24 alin.(19) din Codul fiscal sunt menționate transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, cheltuielile aferente cărora sunt suportate și determinate de angajator. Astfel, serviciile menționate la art.24 alin.(19) din Codul fiscal, nu se consideră livrare impozabilă. Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Prin urmare, în contextul în care cheltuielile aferente procurărilor legate de asigurarea cu hrană a angajaților sunt suportate și determinate în scopul asigurării desfășurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente, se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal.

 2. (28.23.28)
În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare a exportului de mărfuri în Declarația privind TVA?

Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA este prevăzut prin articolul 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării. Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul republicii. Conform art. 1 pct. 5) din Codul vamal, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prevede depunerea declarației vamale sau efectuarea altor operațiuni vamale ce denotă intenția de a scoate mărfuri. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale. Totodată, data traversării hotarului Republicii Moldova nu influențează la stabilirea termenului obligației fiscale. Astfel, în Declarația privind TVA exportul de mărfuri se va indica în boxa 5 în perioada fiscală în care are loc operațiunea de export. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale.

Cu privire la verificarea prin contrapunere  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9454

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun”. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun” propune transmiterea din gestiunea Instituţiei Publice “Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în gestiunea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a sistemul informațional automatizat “Registrul operatorilor de date cu caracter personal” în sumă de 1 122 020,63 lei moldovenești.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9466

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de lege) derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9468

Atenție, modificari la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor! Conform Hotărîrii Guvernului nr. 305 din 29 aprilie 2014 , pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012, anexa nr. 1 ce include Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, are următoarele modificări…
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9474

Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată! Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 29 aprilie 2014 , au avut loc modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9475

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxele Rutiere.
Ordinul nr. 674 din 06.05.2014
1. (8.2.1.4)
Ce se înţelege prin “Vinietă” ?

În conformitate cu prevederile art.336 p.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificate valabil pe o anumită perioadă de timp.

2. (8.1.2) Ce include sistemul taxelor rutiere?
În conformitate cu prevederile alin.(2) art.335 din Codul fiscal sistemul taxelor rutiere include:

a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716;
c) taxa pentru folosire a drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
d) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
e) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruamplasareapublicităţiiexterioare;
f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;
g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta).

Micșorarea mărimii unor amenzi și a termenelor de prezentare a dărilor de seamă. În Monitorul oficial din 09.05.2014 a fost publicata Legea Nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, cu modificări în Codul fiscal, Codul vamal şi alte acte normative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9499

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.
Ordinul IFPS nr.679 din 07.05.2014

1. (29.2.5.7)
Apare oare obligaţia de a reflecta în Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08) veniturile neimpozabile?
La completarea Declaraţiei persoanei fizice (Forma CET08), veniturile neimpozabile, stabilite în art.20 din Codul fiscal, nu urmează a fi reflectate. 

2. (29.2.5.6)
Cine este obligat să depună Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08)?
Persoanele fizice care corespund condiţiilor specificate la alin.(2) lit.a) şi b) al art.83 din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).         

3. (29.1.2.11)
Care sint sursele de venit impozabile ?
Sursele de venit impozabile sunt stabilite în articolul 18 din Codul Fiscal. 

4. (29.1.1.16)
Care sint sursele de venit impozabile ?
Sursele de venit impozabile sunt stabilite în articolul 18 din Codul Fiscal.

Ordinul IFPS nr.680 din 07.05.2014
1. (29.1.7.46)
Care este modul de impozitare a veniturilor obținute de persoana fizică, ce nu este angajat al entității, dar în baza contractului prestează servicii și/sau lucrări?
Conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii și/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reține impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal

Atenție, s-a modificat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real! Prin Hotărârea Guvernului Nr. 299 din  23.04.2014 cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 a fost stabilit că începînd cu 1 mai 2014, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi), cu excepţia ramurii agriculturii şi silviculturii, se stabileşte în mărime de 9,77 lei pe oră, sau 1650 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Pentru angajaţii din ramura agriculturii şi silviculturii, cuantumul minim garantat al salariului se stabileşte în mărime de 9,23 lei pe oră, sau 1560 lei pe lună.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9493

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.
Ordinul nr. 688 din 08.05.2014
1. (29.1.3.49)
Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcţia drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice, şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) şi la art.533 al Codul fiscal, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil., cu condiţia respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04.05.1998.

Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat. A fost publicat ORDINUL Nr. 58 din  06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9508

Atenție, s-a facilitat procedura de export a nucului! Prin Legea nr. 71 din 16.04.2014, s-au făcut modificări la Legea culturilor nucifiere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999, cu privire la exportul fructelor și produselor derivate de nuc.
Astfel, exportatorii acestui produs nu mai trebuie să facă defalcări de mijloace financiare în buget sau să aibă documente ce ar dovedi acest fapt pentru a-și exporta produsul.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9526

Important! Modificarea Instrucţiunii privind modul de completare a facturii. În Monitorul Oficial nr. 115-119 din 16.05.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 45  din  28.03.2014 cu privire la modificarea Instrucţiunii  privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul MF nr.47 din 31 martie 2010.
Conform acestor modificări sa stabilit că factura poate fi întocmită în cazul livrărilor sistematice de active şi servicii (lucrări) impozabile cu TVA pînă la întocmirea facturii fiscale, numai in cazurile stabilite de art. 1171 „Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale” al Codului Fiscal. Anterior nu a fost specificat concret articolul, doar se menţiona că conform prevederilor Codului Fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9527&parent=0

Articole

Modificări la legislația fiscală. În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor. Mai jos va propunem un scurt comentariu la modificările operate prin această lege.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9445&parent=0

Aportul proprietarului în capital este venit? Epilog. Problema este următoarea: este firesc ca proprietarul unei întreprinderi să contribuie cu aporturile sale în activitatea întreprinderii pe care o deține? Da, evident. Această activitate a proprietarului are şi o altă denumire mai științifică – să investească în întreprinderea pe care o deține.
Ce forme ar avea o investiție? Proprietarul ar putea să transmită oricare activ: mijloc fix, materiale, bani, etc. Scopul urmărit ar fi ca prin acest aport proprietarul să contribuie la o mai bună activitate a întreprinderii sale, să crească profitul și, în ultimă instanță, dividendele. Cred că dreptul proprietarului de a investi în întreprinderea sa nu poate fi contestat. Practica din țară noastră denotă că se contestă efectele contabile și fiscale legate de acest fapt economic. Întrebarea este următoarea: valoarea investiției proprietarului în întreprinderea sa va fi inclusă în venitul impozabil al acesteia? Răspunsurile la această întrebare sunt împărțite.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9489&parent=0

Întrebări - Răspunsuri

Privind contactul individual de muncă pe termen scurt și procedura de angajare temporară. Întrebare: Există contact individual de muncă pe termen scurt? Care este procedura de angajare temporară? Unde putem găsi contract în formă electronică?
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9525

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 03.04.2014-16.05.2014

Noutăți

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor trimestriale a persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9323

Ce penalizări rişti dacă nu ţi-ai plătit datoriile la Bugetul de Stat. Contribuabilii care nu şi-au onorat obligaţiunile fiscale faţă de bugetul de stat sunt pasibili de penalităţi calculate din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, până la lichidarea acesteia.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9325

VOT Final! Capitalului social minim de 5400 lei pentru fondarea SRL-urilor, anulat! Oamenii de afaceri care vor să înfiinţeze societăţi cu răspundere limitată (SRL) nu vor mai fi obligaţi să asigure un capitalul social minim de 5400 de lei. Rămâne la discreţia fondatorilor să stabilească mărimea capitalului social al viitoarei firme. Proiectul de lege respectiv, promis de guvernanţi încă în 2010, a fost adoptat, astăzi, în lectură finală în plenul Parlamentului. A fost anulată, de asemenea, obligativitatea deschiderii unui cont bancar temporar unde agenţii economici să verse cel puţin 40% din capitalul social al noii societăţi pînă la înregistrarea persoanei juridice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9331

Facturarea electronică în Republica Moldova. Premise şi oportunităţi. În Republica Moldova, ca şi în alte state ale lumii, factura reprezintă un document contabil întocmit în cadrul unei tranzacţii (operaţiuni) economice de către partea furnizoare în favoarea părţii beneficiare. Factura, de regulă, conţine elemente prestabilite, necesare identificării şi evidenţei contabile a operaţiunii economice, precum şi deducerii impozitelor prevăzute de lege. Aceste elemente, pot include lista cu mărfurile (bunurile) vîndute sau serviciile prestate beneficiarului (clientului) de către furnizor, datele de identificare fiscală ale clientului, datele furnizorului, preţul unitar, cota TVA, cantitatea şi suma totală a facturii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9332

Evaziunea fiscală, o problemă mondială. Cum se spală banii în SUA?
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9334

Procedura de export electronic – e - customs - permite agenţilor economici să economisească timp şi bani la vămuire. La 4 aprilie 2014, asociaţii de business, brokeri vamali şi exportatori au participat la o prezentare a procedurii de vămuire electronice a mărfurilor la export - E-customs, organizată de Serviciul Vamal şi Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător BRITE.
E-customs - vămuirea electronică, lansată în luna noiembrie 2013, reprezintă o nouă etapă de modernizare a procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice în domeniul comerțului exterior. Pentru încurajarea agenților economici să eliminehârtia şi să economisească timp și baniperfectând doar electronic declarația vamală, Serviciul Vamal în comun cu Programul USAID BRITE continuă campania de informare a procedurii de vămuire electronică - e-customs.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9342

Veşti bune! Indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor ar putea creşte din 2015
 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9348

Au fost elaborate Normele metodologice privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la vânzarea bunurilor şi recepţionarea recipientelor din sticlă. Pentru reglementarea aplicării maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la recepţionarea ambalajului returnabil şi întru asigurarea unei abordări unice au fost elaborate Normele metodologice privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la vânzarea bunurilor şi recepţionarea recipientelor din sticlă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9356

Cum poţi alege cel mai avantajos credit ipotecar? Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9359

Atenţie! Modificări la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. În Monitorul Oficial nr. 86/206 din 05.04.2014 a fost publicata Legea nr. 50 din 28.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Aceste modificări sunt legate în principal de indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9367

Cum aplică Fiscul metodele indirecte de evaluare a veniturilor: Îi sancţionează doar pe cei care activează legal. După doi ani de la introducerea metodelor indirecte de evaluare a veniturilor impozabile, deputaţii constată o serie de carenţe în legislaţie, care duc inclusiv la abuzuri din partea inspectorilor
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9364

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm  că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.157 din 14.02.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.412 din 21.03.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.547 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.552 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit;
Ordinul IFPS nr.553 din 01.04.2014 - Privind impozitul pe venit.

Modificări în legislaţie. Începînd cu 1 aprilie curent, indemnizaţiile pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se stabilesc persoanelor asigurate, conform prevederilor noi întroduse  în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.06.2004, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 50 din 28.03.2014, care  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 05.04.2014. Modificările operate ţin să completeze prevederile introduse prin Legea nr. 322 din 23.12.2013 şi se referă la modalitatea de substituire a venitului realizat în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, spre majorarea cuantumului indemnizaţiilor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9372

Exportatorii de nuci, scutiţi de taxa de export. Exportatorii de nuci din Republica Moldova vor fi scutiţi de plata taxei de export, în valoare de 1,5% din valoarea produselor nucifere exportate. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, astăzi, în a doua lectură în Parlament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9373

Contribuabilii vor comunica cu reprezentanţii conducerii SFS prin intermediul unui nou serviciu electronic. Serviciul Fiscal de Stat va elabora şi va oferi contribuabililor noi şi noi servicii electronice, în intenţia de a fluidiza comunicarea, de a promova conformarea fiscală voluntară şi de a reduce cheltuielile de administrare a afacerii, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9378

Calcularea şi reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii a căror activitate de bază este realizarea de programe 
Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/938713_md_instructiune_pr.pdf

Material instructiv cu privire la declararea venitului asigurat la stabilirea indemnizaţiilor
 Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/938813_md_maternitate2014.pdf

Implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer în discuţie cu părţile interesate. Setul de materiale ce vizează implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer a fost pus în discuţie cu părţile interesate, în special cu mediul de afaceri.
Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă în contextul introducerii în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţ​urile de transfer la care au fost prezenţi reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai mediului de afaceri.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9391

Procedura de lichidare a unei afaceri va fi simplificată. Un proiect de lege în acest scop a fost adoptat astăzi în prima lectură de Parlament Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9393

Politica bugetar-fiscală, o tragicomedie în mai multe acte. Deşi au rămas zile numărate până când Ministerul Finanţelor va fi obligat să prezinte proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, guvernanţii noştri încă mai discută şi mai modifică, post-factum, politica pentru anul curent, intrată în vigoare acum patru luni. Săptămâna trecută, Parlamentul de la Chişinău a adoptat în lectură finală ultimele, sperăm, modificări la acest document fundamental pentru evoluţia economică.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9400

Perioada fiscală privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător poate fi diferită de anul calendaristic? Acest lucru va fi posibil în cadrul adoptării proiectului de lege recent înaintat de Ministerul Finanţelor privind modificarea şi completarea Codului Fiscal şi anume, a perioadei fiscale privind impozitul pe venit a contribuabililor-persoane juridice (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale) pentru a le oferi dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9413

Executivul e în grabă. 30 de acte normative privind mediul de afaceri vor fi aprobate până la finele lui mai  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9414

Stimați contribuabili! Pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat a fost completată cu o nouă rubrică  „Anticamera online”  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9421

A fost lansat site-ul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării. Î.S. “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” pe lîngă Ministerului Finanţelor al RM a lansat site-ul www.cssm.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9435

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special. La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9434

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit şi Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul IFPS nr.583 din 14.04.2014 - Privind impozitul pe venit;
Ordinul IFPS nr.602 din 22.04.2014 - Privind Taxa pe Valoare Adăugată;
Ordinul IFPS nr.609 din 25.04.2014 - Privind impozitul pe venit.

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2014  Sursa: http://www.contabilsef.md/public/publications/945113_md_calendarul_fisc.pdf

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată.
Ordinul nr. 672 din 06.05.2014
1. (28.21.41)
Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferentă valorii hranei acordate angajaților, menționate în art. 24 alin. (19) din Codul fiscal?

Articolul 99 alin. (2) din Codul fiscal stabilește că mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfășurarea activității sale de întreprinzător, mărfurile de producție proprie care ulterior sânt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaților subiectului impozabil, cu excepția celor prevăzute la art.24 alin.(19) din Codul menționat, se consideră livrare impozabilă.În art.24 alin.(19) din Codul fiscal sunt menționate transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, cheltuielile aferente cărora sunt suportate și determinate de angajator.Astfel, serviciile menționate la art.24 alin.(19) din Codul fiscal, nu se consideră livrare impozabilă.Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Prin urmare, în contextul în care cheltuielile aferente procurărilor legate de asigurarea cu hrană a angajaților sunt suportate și determinate în scopul asigurării desfășurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente, se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal.

 2. (28.23.28)
În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare a exportului de mărfuri în Declarația privind TVA?

Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA este prevăzut prin articolul 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării. Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul republicii. Conform art. 1 pct. 5) din Codul vamal, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prevede depunerea declarației vamale sau efectuarea altor operațiuni vamale ce denotă intenția de a scoate mărfuri.Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale. Totodată, data traversării hotarului Republicii Moldova nu influențează la stabilirea termenului obligației fiscale. Astfel, în Declarația privind TVA exportul de mărfuri se va indica în boxa 5 în perioada fiscală în care are loc operațiunea de export. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale.

Cu privire la verificarea prin contrapunere  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9454

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun”. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun” propune transmiterea din gestiunea Instituţiei Publice “Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în gestiunea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a sistemul informațional automatizat “Registrul operatorilor de date cu caracter personal” în sumă de 1 122 020,63 lei moldovenești.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9466

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de lege) derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9468

Atenție, modificari la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor! Conform Hotărîrii Guvernului nr. 305 din 29 aprilie 2014 , pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012, anexa nr. 1 ce include Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, are următoarele modificări…
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9474

Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată! Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 29 aprilie 2014 , au avut loc modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9475

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxele Rutiere.
Ordinul nr. 674 din 06.05.2014
1. (8.2.1.4)
Ce se înţelege prin “Vinietă” ?

În conformitate cu prevederile art.336 p.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificate valabil pe o anumită perioadă de timp.

2. (8.1.2) Ce include sistemul taxelor rutiere?
În conformitate cu prevederile alin.(2) art.335 din Codul fiscal sistemul taxelor rutiere include:

a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716;
c) taxa pentru folosire a drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
d) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
e) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruamplasareapublicităţiiexterioare;
f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;
g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta).

Micșorarea mărimii unor amenzi și a termenelor de prezentare a dărilor de seamă. În Monitorul oficial din 09.05.2014 a fost publicata Legea Nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, cu modificări în Codul fiscal, Codul vamal şi alte acte normative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9499

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.
Ordinul IFPS nr.679 din 07.05.2014

1. (29.2.5.7)
Apare oare obligaţia de a reflecta în Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08) veniturile neimpozabile?
La completarea Declaraţiei persoanei fizice (Forma CET08), veniturile neimpozabile, stabilite în art.20 din Codul fiscal, nu urmează a fi reflectate. 

2. (29.2.5.6)
Cine este obligat să depună Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08)?
Persoanele fizice care corespund condiţiilor specificate la alin.(2) lit.a) şi b) al art.83 din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).         

3. (29.1.2.11)
Care sint sursele de venit impozabile ?
Sursele de venit impozabile sunt stabilite în articolul 18 din Codul Fiscal. 

4. (29.1.1.16)
Care sint sursele de venit impozabile ?
Sursele de venit impozabile sunt stabilite în articolul 18 din Codul Fiscal.

Ordinul IFPS nr.680 din 07.05.2014
1. (29.1.7.46)
Care este modul de impozitare a veniturilor obținute de persoana fizică, ce nu este angajat al entității, dar în baza contractului prestează servicii și/sau lucrări?
Conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii și/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reține impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal

Atenție, s-a modificat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real! Prin Hotărârea Guvernului Nr. 299 din  23.04.2014 cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 a fost stabilit că începînd cu 1 mai 2014, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi), cu excepţia ramurii agriculturii şi silviculturii, se stabileşte în mărime de 9,77 lei pe oră, sau 1650 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Pentru angajaţii din ramura agriculturii şi silviculturii, cuantumul minim garantat al salariului se stabileşte în mărime de 9,23 lei pe oră, sau 1560 lei pe lună.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9493

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.
Ordinul nr. 688 din 08.05.2014
1. (29.1.3.49)
Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcţia drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice, şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) şi la art.533 al Codul fiscal, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil., cu condiţia respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04.05.1998.

Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat. A fost publicat ORDINUL Nr. 58 din  06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9508

Atenție, s-a facilitat procedura de export a nucului! Prin Legea nr. 71 din 16.04.2014, s-au făcut modificări la Legea culturilor nucifiere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999, cu privire la exportul fructelor și produselor derivate de nuc.
Astfel, exportatorii acestui produs nu mai trebuie să facă defalcări de mijloace financiare în buget sau să aibă documente ce ar dovedi acest fapt pentru a-și exporta produsul.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9526

Important! Modificarea Instrucţiunii privind modul de completare a facturii. În Monitorul Oficial nr. 115-119 din 16.05.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 45  din  28.03.2014 cu privire la modificarea Instrucţiunii  privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul MF nr.47 din 31 martie 2010.
Conform acestor modificări sa stabilit că factura poate fi întocmită în cazul livrărilor sistematice de active şi servicii (lucrări) impozabile cu TVA pînă la întocmirea facturii fiscale, numai in cazurile stabilite de art. 1171 „Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale” al Codului Fiscal. Anterior nu a fost specificat concret articolul, doar se menţiona că conform prevederilor Codului Fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9527&parent=0

Articole

Modificări la legislația fiscală. În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor. Mai jos va propunem un scurt comentariu la modificările operate prin această lege.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9445&parent=0

Aportul proprietarului în capital este venit? Epilog. Problema este următoarea: este firesc ca proprietarul unei întreprinderi să contribuie cu aporturile sale în activitatea întreprinderii pe care o deține? Da, evident. Această activitate a proprietarului are şi o altă denumire mai științifică – să investească în întreprinderea pe care o deține.
Ce forme ar avea o investiție? Proprietarul ar putea să transmită oricare activ: mijloc fix, materiale, bani, etc. Scopul urmărit ar fi ca prin acest aport proprietarul să contribuie la o mai bună activitate a întreprinderii sale, să crească profitul și, în ultimă instanță, dividendele. Cred că dreptul proprietarului de a investi în întreprinderea sa nu poate fi contestat. Practica din țară noastră denotă că se contestă efectele contabile și fiscale legate de acest fapt economic.Întrebarea este următoarea: valoarea investiției proprietarului în întreprinderea sa va fi inclusă în venitul impozabil al acesteia? Răspunsurile la această întrebare sunt împărțite.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=9489&parent=0

Întrebări - Răspunsuri

Privind contactul individual de muncă pe termen scurt și procedura de angajare temporară. Întrebare: Există contact individual de muncă pe termen scurt? Care este procedura de angajare temporară? Unde putem găsi contract în formă electronică?
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=9525

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...