37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 01.05.2015-27.05.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 01.05.2015-27.05.2015

27.05.20153.702 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Nou! A fost aprobat formularul Declaraţiei „TBDSA 15". Obligaţia completării şi prezentării acestui formular o deţin subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12070&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-formularul-Declaratiei-TBDSA-15

Atenție! A fost majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Începând cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, adică la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică, se stabilește în mărime de 11,25 lei pe oră, sau 1900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12071&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-majorat-cuantumul-minim-garantat-al-salariului-in-sectorul-real

Acestea sunt cotele impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare din Chișinău în 2015. Conform Deciziei nr. 1/3 din 17 martie 2015 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2015 în lectura a doua", în anexa nr. 40 și anexa nr. 41, au fost publicate cotele impozitului funciar și cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015. Acestea nu s-au modificat față de anul 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12079&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Acestea-sunt-cotele-impozitului-funciar-i-impozitului-pe-bunurile-imobiliare-din-Chiinau-in-2015

Nou! A fost aprobat formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA. În Monitorul Oficial din 8 mai 2015, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015, prin care a fost aprobat formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12102&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-formularul-Certificatului-de-inregistrare-a-subiectului-impunerii-cu-TVA-precum-i-a-cererii-de-inregistrare-in-calitate-de-platitor-TVA

Informații utile pentru calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Din cauza schimbării continue a legislației, precum și volumului mare de legi, ordine și regulamente, apar diferite obstacole în calea contabililor. Astfel de situații apar și în situația în care trebuie să fie calculată indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă angajaților. Pentru efectuarea acestor calcule, portalul ContabilȘef.md vă propune să studiați mai multe documente de bază.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12108&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Informatii-utile-pentru-calcularea-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca

Atenție! Au fost reactualizați Indicatorii Fiscali. Conform noilor modificări ale politicii bugetar fiscale pentru anul 2015, precum și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, a fost reactualizată rubrica Indicatori Fiscali de pe pagina ContabilȘef.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12113&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Au-fost-reactualizati-Indicatorii-Fiscali

Executorii judecătoreşti vor prezenta informația către IFPS conform unui formular NOU. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 305 din 21.04.2015, prin care a fost modificată anexa nr. 9 „Informaţia prezentată de executorii judecătorești", la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12133&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Executorii-judecatoresti-vor-prezenta-informatia-catre-IFPS-conform-unui-formular-NOU

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 405 din 14.05.2015
1. (28.17.21) De la care dată livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%? Din data de 07 aprilie 2015, odată cu intrarea în vigoare a redacției noi a articolului 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, aprobată prin Legea nr.50 din 03.04.2015 pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.04.2015, nr.84, art.120), livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?
2. (28.17.20) La care cota TVA se impozitează producția din zootehnie în forma naturală și anume carne proaspătă, refrigerată sau congelată? În articolul 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, sînt enumerate pozițiile tarifare a producției din zootehnie (010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105), livrarea căreia se impozitează cu TVA la cota redusă de 8%. Astfel, luînd în considerație faptul că între pozițiile tarifare enumerate nu se regăsește carne proaspătă, refrigerată sau congelată, livrarea acestora se impozitează cu TVA la cota standard de 20%.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 411 din 20.05.2015
1. (28.8.23) Se va include suma clauzei penale în valoarea impozabilă a livrării impozabile?
2. (28.1.26) Se va lua în calcul suma clauzei penale la determinarea pragului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA?
3. (28.7.4) Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 416 din 22.05.2015
1. (1.4) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale introduse ca aport în capitalul statutar, în cazul în care acestea se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operațional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale sau eliberării facturii?
2. (28.6.1.1) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale procurate în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al întreprinderii?

Noutăți:

Comunicat privind aplicarea tarifelor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în legătură cu intrarea în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 (nr.74 din 12.04.2015). Angajatorii (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare), persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii şi avocații, care îndreaptă spre achitare, începând cu 28 aprilie curent, persoanelor fizice sau în folosul acestora salariul și alte recompense, calculează primele de asigurare medicală aplicând tariful de 9% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), concomitent cu plata salariilor și altor recompense.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12077&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-aplicarea-tarifelor-la-calcularea-primelor-de-asigurare-obligatorie-de-asistenta-medicala-in-legatura-cu-intrarea-in-vigoare-a-Legii-fondurilor-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-pe-anul-2015-nr74-din-12042015

Reducerile la achitarea primei AOAM în sumă fixă, valabile încă trei luni. Perioada de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) a fost prelungită cu încă trei luni odată cu intrarea în vigoare pe 28 aprilie a Legii fondurilor AOAM pentru 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12082&t=/Noutati/Noutati-generale/Reducerile-la-achitarea-primei-AOAM-in-suma-fixa-valabile-inca-trei-luni

Comunicatul IFPS „Cu privire la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA conform art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104 din 28.04.2015)". Potrivit noii redacții a Codului fiscal, „Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1)."
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12088&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicatul-IFPS-Cu-privire-la-inregistrarea-benevola-in-calitate-de-platitor-TVA-conform-art112-alin2-din-Codul-fiscal-in-redactia-Legii-nr71-din-12042015-Monitorul-Oficial-nr102-104-din-28042015

Comunicat privind posibilitatea utilizării (descărcării), de către agenții economici, a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. IFPS atenționează asupra faptului că, începând cu 1 august 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele - pe hârtie cu însemne de protecție, serie şi număr.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12103&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-posibilitatea-utilizarii-descarcarii-de-catre-agentii-economici-a-formularelor-tipizate-de-documente-primare-cu-regim-special-de-pe-pagina-oficiala-a-Serviciului-Fiscal-de-Stat

Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social". Prezentul proiect stabilește modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12109&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-HG-Pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-selectare-a-societatilor-de-audit-si-termenii-de-referinta-pentru-auditarea-situatiilor-financiare-anuale-ale-intreprinderilor-de-stat-si-societatilor-pe-actiuni-in-care-cota-statului-depaseste-50-din-capitalul-social

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante. IFPS oferă explicații privind modificarea punctului 8 din art.10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", în redacția Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12114&t=/Noutati/Noutati-generale/Privind-corectitudinea-reflectarii-in-factura-fiscala-a-pretului-pentru-marfurile-social-importante

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii - totaluri către Ziua familiei. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei amintește care sunt tipurile de indemnizaţii și cuantumul indemnizațiilor acordate la nașterea copiilor și pentru creșterea și îngrijirea lor, precum și cine beneficiază de ele.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12119&t=/Noutati/Noutati-generale/Indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-totaluri-catre-Ziua-familiei

Guvernul a aprobat proiectul legii privind crearea „Depozitarului temporar". În Moldova va fi creat „Depozitarul temporar" pentru şase luni, până când Banca Naţională şi Ministerul Justiţiei vor înfiinţa propriile depozitare, necesare pentru funcţionarea normală a pieţei capitalului. Autorul proiectului de lege privind depozitarul temporar este CNPF, care a propus o măsură de ieşire din situaţie, pentru a oferi Burse de Valori posibilitate de a funcţiona.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12130&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-a-aprobat-proiectul-legii-privind-crearea-Depozitarului-temporar

Votat în prima lectură: Toate prevederile noi cu privire la taxe și impozite vor intra în vigoare la 6 luni de la adoptare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege în prima lectură de modificare a Codului Fiscal.  Potrivit noilor prevederi, stabilirea unor taxe și impozite generale de stat sau locale intră în vigoare după 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12132&t=/Noutati/Noutati-generale/Votat-in-prima-lectura-Toate-prevederile-noi-cu-privire-la-taxe-i-impozite-vor-intra-in-vigoare-la-6-luni-de-la-adoptare

Comunicat informativ al Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanţelor informează că, ținând cont de prevederile articolului 15 din Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 se interzice încheierea contractelor cu efectuarea plăţilor anticipate (avans), de către instituţiile/autorităţile bugetare, finanţate de la bugetul de stat, pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12134&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-informativ-al-Ministerului-Finantelor

IFS mun. Chişinău vă informează despre crearea, funcţionarea şi asigurarea accesului la serviciile fiscale electronice, aflate în beneficiul fiecărui contribuabil. Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează despre oportunitățile oferite de către SIA „e-Factura", precum și despre faptul că începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12145&t=/Noutati/Noutati-generale/IFS-mun-Chisinau-va-informeaza-despre-crearea-functionarea-si-asigurarea-accesului-la-serviciile-fiscale-electronice-aflate-in-beneficiul-fiecarui-contribuabil

Comunicat al Serviciul Fiscal de Stat privind fenomenul folosirii "muncii la negru" şi achitării salariului „în plic". Angajatorul care desfăşoară "munca la negru" şi achită salariul "în plic" riscă aplicarea amenzilor, sancţiunilor, inclusiv şi calcularea obligaţiilor fiscale prin metodele şi sursele indirecte în cadrul controalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. De aceia, vă îndemnăm să respectaţi strict obligaţiile precum şi drepturile angajaţilor reieşind din legislaţia muncii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12118&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-Serviciul-Fiscal-de-Stat-privind-fenomenul-folosirii-muncii-la-negru-si-achitarii-salariului-in-plic

Comunicat al IFS mun. Chișinău privitor la patenta de întreprinzător. IFS mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii eventualilor evazionişti să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător", a emis un comunicat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12159&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-IFS-mun-Chiinau-privitor-la-patenta-de-intreprinzator

La vama cu mai puține documente. Serviciul Vamal reduce numărul de acte necesare vămuirii mărfurilor. Membrii Cabinetului de Miniștri la inițiativa Serviciului vamal au aprobat modificările în Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, care prevede reducerea pînă la 3 a numărului de acte solicitate pentru declararea mărfurilor în vamă: 1) factura (invoice) 2) document de transport 3) actul permisiv, dacă pentru mărfurile declarate legislația prevede prezentarea unor licențe sau autorizații.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12164&t=/Noutati/Noutati-generale/La-vama-cu-mai-putine-documente-Serviciul-Vamal-reduce-numarul-de-acte-necesare-vamuirii-marfurilor

Buletinul informativ al actelor legislative și normative pentru lunile martie-aprilie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMjE3OTEzX21kX2J1bGV0aW5fbWFydF9hLnBkZg%3D%3D

Referitor la modificările și completările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015. IFPS, pentru informare și călăuză în lucru, comunică despre unele modificări și completări a legislației operate prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12187&t=/Noutati/Noutati-generale/Referitor-la-modificarile-i-completarile-operate-in-Codul-fiscal-prin-Legea-nr-71-din-12-aprilie-2015

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici) a Notei Informative la proiect și a Analizei de reglementare a impactului. Prezentul proiect are drept scop eliminarea obligativității utilizării ștampilei și transformarea acesteia într-o condiție opțională. Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12188&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Legii-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-excluderea-obligativitatii-detinerii-tampilei-de-catre-agentii-economici-a-Notei-Informative-la-proiect-i-a-Analizei-de-reglementare-a-impactului

Guvernul a aprobat Planul național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2015. Planul de acţiuni prevede realizarea unui şir de măsuri de promovare a antreprenoriatului şi creării locurilor noi de muncă, măsuri ce vor contribui la creşterea calităţii forţei de muncă şi sporirea adaptabilităţii acesteia la schimbările economice şi sociale. Obiectivele principale sunt: majorarea ratei de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea mobilității profesionale, instruirea continuă şi sporirea rentabilității muncii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12196&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-a-aprobat-Planul-national-de-actiuni-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-pe-anul-2015

Articole:

Dispuneți de mașină de casă și control? Trebuie să cunoașteți următoarele. Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 146 din 23.10.2014, la data de 24 aprilie 2015 a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control. În acest articol se face o comparație între noul Regulament și vechiul Regulament privind utilizarea MCC, totodată se face o descriere mai amănunțită despre conținutul noului Regulament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12193&t=/Articole/Contabilitate/Dispuneti-de-maina-de-casa-i-control-Trebuie-sa-cunoateti-urmatoarele

Comentarii privind modificările la Codul fiscal, alte acte legislative. Partea I-a. Pe data de 28 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări în Codul fiscal, alte acte legislative ce țin de domeniul activității de întreprinzător. Autorul propune unele comentarii privind modificările efectuate în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16 iunie 1994 și în Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=12185&t=/Articole/Fiscalitate/Comentarii-privind-modificarile-la-Codul-fiscal-alte-acte-legislative-Partea-I-a

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Aspecte contabile Partea a II-a. Această întrebare are două aspecte: cel fiscal și cel contabil. Aceste aspecte pot avea o influență reciprocă, dar în mod practic urmează să fie analizate fiecare în parte, deoarece au la bază acte normative diferite: aspectul fiscal - conform Codului fiscal, iar aspectele contabile, în primul rând, în baza standardelor de contabilitate. Abordarea în acest articol este următoare: aspectele fiscale și cele contabile urmează să fie analizate separat. În mod practic aceste abordări ar putea fi diferite și aspectele fiscale nu trebuie să influențeze conținutul acestei operațiuni sub aspect contabil. Pentru orice eventualitate abordarea este aceeași: majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende fără a diferenția mai multe aspecte ale problemei analizate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12136&t=/Articole/Contabilitate/Majorarea-capitalului-social-din-contul-profitului-nerepartizat-este-o-repartizare-de-dividende-Aspecte-contabile-Partea-a-II-a

Deductibilitatea cheltuielilor privind autoturismele de serviciu ale conducerii. În Codul fiscal au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu, și anume deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea şi reparația autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Reieșind din caracterul confuz al reglementarilor enunțate, contribuabilii vor încerca să evite pe cât mai posibil această normă prin aplicarea diverselor metode. Unele din aceste metode sunt descrise de către autor în acest articol. Este clar că fiecare metodă are avantajele și dezavantajele sale, inclusiv şi anumite riscuri. Nu încurajăm aplicarea acestor metode, le expunem doar pentru a arăta neajunsurile acestei reglementări care sa introdus.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=12058&t=/Articole/Fiscalitate/Deductibilitatea-cheltuielilor-privind-autoturismele-de-serviciu-ale-conducerii

Scrisorile IFPS:

Referitor la modificările și completările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 sc. nr. 26-11/1-12 din mai 2015. IFPS, prin această scrisoare, comunică despre unele modificări şi completări a legislaţiei operate prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015. Astfel, în scrisoarea dată se menționează despre modificările efectuate la art. 117 alin. (3) lit. a) și completarea cu alin. (31), art. 224, art. 225, art. 231, art. 235, art. 234 alin. (2) lit. c), art. 254, art. 2541, art. 257 alin. (5), art. 257 cu alin. (8) și art. 2601. Modificările şi completările articolelor menţionate au întrat în vigoare la 01 mai 2015. Totodată, se menţionează că la aplicarea prevederilor legislaţiei urmează de ţinut cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=12186&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Referitor-la-modificarile-i-completarile-operate-in-Codul-fiscal-prin-Legea-nr-71-din-12-aprilie-2015-sc-nr-26-111-12-din-mai-2015

Privind contabilizarea stingerii creanțelor conform noilor SNC sc. nr. 26-08/4-2-11/4-4525/2396 din 31.03.2015. IFPS menționează că modul de contabilizare a creanţelor este stabilit prin SNC"Creanţe şi investiţii financiare", iar potrivit prevederilor pct. 14 din acest SNC, stingerea creanţelor se contabilizează ca majorare a numerarului, costurilor, cheltuielilor sau diminuare a datoriilor şi diminuare a creanţelor. Totodată, luând în consideraţie că persoana nerezidentă a compensat sumele rezidentului achitate de către acesta prestatorilor autohtoni de servicii aferent cazării, transportului, hranei, la rezident în contabilitate, nu vor fi constate cheltuieli, dar potrivit SNC menţionat vor fi constatate creanţe. De asemenea, în situaţia dată, obligaţii aferent impozitului pe venit contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la nerezident nu apar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=12089&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Privind-contabilizarea-stingerii-creantelor-conform-noilor-SNC-sc-nr-26-084-2-114-45252396-din-31032015

Noutăți ContabilȘef:

Nou! A fost aprobat formularul Declaraţiei „TBDSA 15". Obligaţia completării şi prezentării acestui formular o deţin subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12070&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-formularul-Declaratiei-TBDSA-15

Atenție! A fost majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Începând cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, adică la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică, se stabilește în mărime de 11,25 lei pe oră, sau 1900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12071&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-majorat-cuantumul-minim-garantat-al-salariului-in-sectorul-real

Acestea sunt cotele impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare din Chișinău în 2015. Conform Deciziei nr. 1/3 din 17 martie 2015 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2015 în lectura a doua", în anexa nr. 40 și anexa nr. 41, au fost publicate cotele impozitului funciar și cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015. Acestea nu s-au modificat față de anul 2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12079&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Acestea-sunt-cotele-impozitului-funciar-i-impozitului-pe-bunurile-imobiliare-din-Chiinau-in-2015

Nou! A fost aprobat formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA. În Monitorul Oficial din 8 mai 2015, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015, prin care a fost aprobat formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12102&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-formularul-Certificatului-de-inregistrare-a-subiectului-impunerii-cu-TVA-precum-i-a-cererii-de-inregistrare-in-calitate-de-platitor-TVA

Informații utile pentru calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Din cauza schimbării continue a legislației, precum și volumului mare de legi, ordine și regulamente, apar diferite obstacole în calea contabililor. Astfel de situații apar și în situația în care trebuie să fie calculată indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă angajaților. Pentru efectuarea acestor calcule, portalul ContabilȘef.md vă propune să studiați mai multe documente de bază.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12108&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Informatii-utile-pentru-calcularea-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca

Atenție! Au fost reactualizați Indicatorii Fiscali. Conform noilor modificări ale politicii bugetar fiscale pentru anul 2015, precum și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, a fost reactualizată rubrica Indicatori Fiscali de pe pagina ContabilȘef.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12113&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Au-fost-reactualizati-Indicatorii-Fiscali

Executorii judecătoreşti vor prezenta informația către IFPS conform unui formular NOU. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 305 din 21.04.2015, prin care a fost modificată anexa nr. 9 „Informaţia prezentată de executorii judecătorești", la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=12133&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Executorii-judecatoresti-vor-prezenta-informatia-catre-IFPS-conform-unui-formular-NOU

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 405 din 14.05.2015
1. (28.17.21) De la care dată livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%? Din data de 07 aprilie 2015, odată cu intrarea în vigoare a redacției noi a articolului 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, aprobată prin Legea nr.50 din 03.04.2015 pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.04.2015, nr.84, art.120), livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?
2. (28.17.20) La care cota TVA se impozitează producția din zootehnie în forma naturală și anume carne proaspătă, refrigerată sau congelată? În articolul 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, sînt enumerate pozițiile tarifare a producției din zootehnie (010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105), livrarea căreia se impozitează cu TVA la cota redusă de 8%. Astfel, luînd în considerație faptul că între pozițiile tarifare enumerate nu se regăsește carne proaspătă, refrigerată sau congelată, livrarea acestora se impozitează cu TVA la cota standard de 20%.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 411 din 20.05.2015
1. (28.8.23) Se va include suma clauzei penale în valoarea impozabilă a livrării impozabile?
2. (28.1.26) Se va lua în calcul suma clauzei penale la determinarea pragului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA?
3. (28.7.4) Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 416 din 22.05.2015
1. (1.4) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale introduse ca aport în capitalul statutar, în cazul în care acestea se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune uzufruct, leasing operațional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale sau eliberării facturii?
2. (28.6.1.1) Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale procurate în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al întreprinderii?

Noutăți:

Comunicat privind aplicarea tarifelor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în legătură cu intrarea în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 (nr.74 din 12.04.2015). Angajatorii (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare), persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii şi avocații, care îndreaptă spre achitare, începând cu 28 aprilie curent, persoanelor fizice sau în folosul acestora salariul și alte recompense, calculează primele de asigurare medicală aplicând tariful de 9% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), concomitent cu plata salariilor și altor recompense.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12077&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-aplicarea-tarifelor-la-calcularea-primelor-de-asigurare-obligatorie-de-asistenta-medicala-in-legatura-cu-intrarea-in-vigoare-a-Legii-fondurilor-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-pe-anul-2015-nr74-din-12042015

Reducerile la achitarea primei AOAM în sumă fixă, valabile încă trei luni. Perioada de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) a fost prelungită cu încă trei luni odată cu intrarea în vigoare pe 28 aprilie a Legii fondurilor AOAM pentru 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12082&t=/Noutati/Noutati-generale/Reducerile-la-achitarea-primei-AOAM-in-suma-fixa-valabile-inca-trei-luni

Comunicatul IFPS „Cu privire la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA conform art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104 din 28.04.2015)". Potrivit noii redacții a Codului fiscal, „Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1)."
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12088&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicatul-IFPS-Cu-privire-la-inregistrarea-benevola-in-calitate-de-platitor-TVA-conform-art112-alin2-din-Codul-fiscal-in-redactia-Legii-nr71-din-12042015-Monitorul-Oficial-nr102-104-din-28042015

Comunicat privind posibilitatea utilizării (descărcării), de către agenții economici, a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. IFPS atenționează asupra faptului că, începând cu 1 august 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele - pe hârtie cu însemne de protecție, serie şi număr.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12103&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-posibilitatea-utilizarii-descarcarii-de-catre-agentii-economici-a-formularelor-tipizate-de-documente-primare-cu-regim-special-de-pe-pagina-oficiala-a-Serviciului-Fiscal-de-Stat

Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social". Prezentul proiect stabilește modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12109&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-HG-Pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-selectare-a-societatilor-de-audit-si-termenii-de-referinta-pentru-auditarea-situatiilor-financiare-anuale-ale-intreprinderilor-de-stat-si-societatilor-pe-actiuni-in-care-cota-statului-depaseste-50-din-capitalul-social

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante. IFPS oferă explicații privind modificarea punctului 8 din art.10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", în redacția Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12114&t=/Noutati/Noutati-generale/Privind-corectitudinea-reflectarii-in-factura-fiscala-a-pretului-pentru-marfurile-social-importante

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii - totaluri către Ziua familiei. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei amintește care sunt tipurile de indemnizaţii și cuantumul indemnizațiilor acordate la nașterea copiilor și pentru creșterea și îngrijirea lor, precum și cine beneficiază de ele.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12119&t=/Noutati/Noutati-generale/Indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-totaluri-catre-Ziua-familiei

Guvernul a aprobat proiectul legii privind crearea „Depozitarului temporar". În Moldova va fi creat „Depozitarul temporar" pentru şase luni, până când Banca Naţională şi Ministerul Justiţiei vor înfiinţa propriile depozitare, necesare pentru funcţionarea normală a pieţei capitalului. Autorul proiectului de lege privind depozitarul temporar este CNPF, care a propus o măsură de ieşire din situaţie, pentru a oferi Burse de Valori posibilitate de a funcţiona.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12130&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-a-aprobat-proiectul-legii-privind-crearea-Depozitarului-temporar

Votat în prima lectură: Toate prevederile noi cu privire la taxe și impozite vor intra în vigoare la 6 luni de la adoptare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege în prima lectură de modificare a Codului Fiscal.  Potrivit noilor prevederi, stabilirea unor taxe și impozite generale de stat sau locale intră în vigoare după 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12132&t=/Noutati/Noutati-generale/Votat-in-prima-lectura-Toate-prevederile-noi-cu-privire-la-taxe-i-impozite-vor-intra-in-vigoare-la-6-luni-de-la-adoptare

Comunicat informativ al Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanţelor informează că, ținând cont de prevederile articolului 15 din Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 se interzice încheierea contractelor cu efectuarea plăţilor anticipate (avans), de către instituţiile/autorităţile bugetare, finanţate de la bugetul de stat, pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12134&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-informativ-al-Ministerului-Finantelor

IFS mun. Chişinău vă informează despre crearea, funcţionarea şi asigurarea accesului la serviciile fiscale electronice, aflate în beneficiul fiecărui contribuabil. Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează despre oportunitățile oferite de către SIA „e-Factura", precum și despre faptul că începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina IFPS, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12145&t=/Noutati/Noutati-generale/IFS-mun-Chisinau-va-informeaza-despre-crearea-functionarea-si-asigurarea-accesului-la-serviciile-fiscale-electronice-aflate-in-beneficiul-fiecarui-contribuabil

Comunicat al Serviciul Fiscal de Stat privind fenomenul folosirii "muncii la negru" şi achitării salariului „în plic". Angajatorul care desfăşoară "munca la negru" şi achită salariul "în plic" riscă aplicarea amenzilor, sancţiunilor, inclusiv şi calcularea obligaţiilor fiscale prin metodele şi sursele indirecte în cadrul controalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. De aceia, vă îndemnăm să respectaţi strict obligaţiile precum şi drepturile angajaţilor reieşind din legislaţia muncii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12118&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-Serviciul-Fiscal-de-Stat-privind-fenomenul-folosirii-muncii-la-negru-si-achitarii-salariului-in-plic

Comunicat al IFS mun. Chișinău privitor la patenta de întreprinzător. IFS mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii eventualilor evazionişti să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător", a emis un comunicat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12159&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-IFS-mun-Chiinau-privitor-la-patenta-de-intreprinzator

La vama cu mai puține documente. Serviciul Vamal reduce numărul de acte necesare vămuirii mărfurilor. Membrii Cabinetului de Miniștri la inițiativa Serviciului vamal au aprobat modificările în Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, care prevede reducerea pînă la 3 a numărului de acte solicitate pentru declararea mărfurilor în vamă: 1) factura (invoice) 2) document de transport 3) actul permisiv, dacă pentru mărfurile declarate legislația prevede prezentarea unor licențe sau autorizații.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12164&t=/Noutati/Noutati-generale/La-vama-cu-mai-putine-documente-Serviciul-Vamal-reduce-numarul-de-acte-necesare-vamuirii-marfurilor

Buletinul informativ al actelor legislative și normative pentru lunile martie-aprilie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMjE3OTEzX21kX2J1bGV0aW5fbWFydF9hLnBkZg%3D%3D

Referitor la modificările și completările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015. IFPS, pentru informare și călăuză în lucru, comunică despre unele modificări și completări a legislației operate prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12187&t=/Noutati/Noutati-generale/Referitor-la-modificarile-i-completarile-operate-in-Codul-fiscal-prin-Legea-nr-71-din-12-aprilie-2015

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici) a Notei Informative la proiect și a Analizei de reglementare a impactului. Prezentul proiect are drept scop eliminarea obligativității utilizării ștampilei și transformarea acesteia într-o condiție opțională. Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12188&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Legii-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-excluderea-obligativitatii-detinerii-tampilei-de-catre-agentii-economici-a-Notei-Informative-la-proiect-i-a-Analizei-de-reglementare-a-impactului

Guvernul a aprobat Planul național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2015. Planul de acţiuni prevede realizarea unui şir de măsuri de promovare a antreprenoriatului şi creării locurilor noi de muncă, măsuri ce vor contribui la creşterea calităţii forţei de muncă şi sporirea adaptabilităţii acesteia la schimbările economice şi sociale. Obiectivele principale sunt: majorarea ratei de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea mobilității profesionale, instruirea continuă şi sporirea rentabilității muncii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12196&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-a-aprobat-Planul-national-de-actiuni-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-pe-anul-2015

Articole:

Dispuneți de mașină de casă și control? Trebuie să cunoașteți următoarele. Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 146 din 23.10.2014, la data de 24 aprilie 2015 a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control.În acest articol se face o comparație între noul Regulament și vechiul Regulament privind utilizarea MCC, totodată se face o descriere mai amănunțită despre conținutul noului Regulament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12193&t=/Articole/Contabilitate/Dispuneti-de-maina-de-casa-i-control-Trebuie-sa-cunoateti-urmatoarele

Comentarii privind modificările la Codul fiscal, alte acte legislative. Partea I-a. Pe data de 28 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări în Codul fiscal, alte acte legislative ce țin de domeniul activității de întreprinzător. Autorul propune unele comentarii privind modificările efectuate în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16 iunie 1994 și în Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=12185&t=/Articole/Fiscalitate/Comentarii-privind-modificarile-la-Codul-fiscal-alte-acte-legislative-Partea-I-a

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Aspecte contabile Partea a II-a. Această întrebare are două aspecte: cel fiscal și cel contabil. Aceste aspecte pot avea o influență reciprocă, dar în mod practic urmează să fie analizate fiecare în parte, deoarece au la bază acte normative diferite: aspectul fiscal - conform Codului fiscal, iar aspectele contabile, în primul rând, în baza standardelor de contabilitate.Abordarea în acest articol este următoare: aspectele fiscale și cele contabile urmează să fie analizate separat. În mod practic aceste abordări ar putea fi diferite și aspectele fiscale nu trebuie să influențeze conținutul acestei operațiuni sub aspect contabil. Pentru orice eventualitate abordarea este aceeași: majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende fără a diferenția mai multe aspecte ale problemei analizate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12136&t=/Articole/Contabilitate/Majorarea-capitalului-social-din-contul-profitului-nerepartizat-este-o-repartizare-de-dividende-Aspecte-contabile-Partea-a-II-a

Deductibilitatea cheltuielilor privind autoturismele de serviciu ale conducerii. În Codul fiscal au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu, și anume deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea şi reparația autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Reieșind din caracterul confuz al reglementarilor enunțate, contribuabilii vor încerca să evite pe cât mai posibil această normă prin aplicarea diverselor metode. Unele din aceste metode sunt descrise de către autor în acest articol. Este clar că fiecare metodă are avantajele și dezavantajele sale, inclusiv şi anumite riscuri. Nu încurajăm aplicarea acestor metode, le expunem doar pentru a arăta neajunsurile acestei reglementări care sa introdus.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=12058&t=/Articole/Fiscalitate/Deductibilitatea-cheltuielilor-privind-autoturismele-de-serviciu-ale-conducerii

Scrisorile IFPS:

Referitor la modificările și completările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 sc. nr. 26-11/1-12 din mai 2015. IFPS, prin această scrisoare, comunică despre unele modificări şi completări a legislaţiei operate prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015. Astfel, în scrisoarea dată se menționează despre modificările efectuate la art. 117 alin. (3) lit. a) și completarea cu alin. (31), art. 224, art. 225, art. 231, art. 235, art. 234 alin. (2) lit. c), art. 254, art. 2541, art. 257 alin. (5), art. 257 cu alin. (8) și art. 2601. Modificările şi completările articolelor menţionate au întrat în vigoare la 01 mai 2015. Totodată, se menţionează că la aplicarea prevederilor legislaţiei urmează de ţinut cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=12186&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Referitor-la-modificarile-i-completarile-operate-in-Codul-fiscal-prin-Legea-nr-71-din-12-aprilie-2015-sc-nr-26-111-12-din-mai-2015

Privind contabilizarea stingerii creanțelor conform noilor SNC sc. nr. 26-08/4-2-11/4-4525/2396 din 31.03.2015. IFPS menționează că modul de contabilizare a creanţelor este stabilit prin SNC"Creanţe şi investiţii financiare", iar potrivit prevederilor pct. 14 din acest SNC, stingerea creanţelor se contabilizează ca majorare a numerarului, costurilor, cheltuielilor sau diminuare a datoriilor şi diminuare a creanţelor. Totodată, luând în consideraţie că persoana nerezidentă a compensat sumele rezidentului achitate de către acesta prestatorilor autohtoni de servicii aferent cazării, transportului, hranei, la rezident în contabilitate, nu vor fi constate cheltuieli, dar potrivit SNC menţionat vor fi constatate creanţe.De asemenea, în situaţia dată, obligaţii aferent impozitului pe venit contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la nerezident nu apar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=12089&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Privind-contabilizarea-stingerii-creantelor-conform-noilor-SNC-sc-nr-26-084-2-114-45252396-din-31032015

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...