37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 01.01.2015-27.01.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 01.01.2015-27.01.2015

27.01.20156.095 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți Contabilșef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1810 din 31.12.2014
1. (29.2.3.22) Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale în cazul în care pe parcursul anului fiscal contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
2. (29.2.3.21) Care este mecanismul de utilizare a scutirii pentru soție (soț) în cazul în care pe parcursul anului fiscal atât contribuabilul cât și soția (soțul) acestuia au utilizat fiecare scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis de a transmite scutirea sa personală contribuabilului?
3. (29.2.3.19) Cum poate beneficia persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit dacă această scutire nu a fost solicitată de la începutul anului?
4. (29.2.3.14) Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
5. (29.2.3.4) Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.3.19. al Bazei generalizate a practicii fiscale.

An Nou - taxe și impozite vechi! Vă informăm că pe motiv că la ziua de azi n-au fost aprobate Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea bugetul asigurărilor sociale pe anul 2015, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală  pe anul 2015, modificările în Codul fiscal, în vigoare rămân prevederile legilor anului precedent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11114&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/An-Nou-taxe-i-impozite-vechi

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1811 din 31.12.2014
1. (29.2.3.20) Dacă contribuabilul a cedat soțului (soției) scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute?
2. (29.2.3.5) Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică dacă în
3. (29.2.3.3) În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
4. (29.2.3.1) Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?

Nou! Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015. Potrivit Ordinului IFPS nr. 1755 din 24.12.2014, a fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11135&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-Lista-agentilor-economici-mari-contribuabili-pentru-anul-2015

Anul 2015 ne aduce noi SNC! După cum cunoaștem, în baza Ordinului MF nr. din nr. 166 din 28.11.2013, din 2014 au fost puse în aplicare SNC noi cu titlu de recomandare, iar din 2015 - obligatorii. Conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 118 şi Ordinului ministrului finanţelor 119 din 6 august 2013 au fost aprobate 16 SNC, 2 indicații metodologice și planul general de conturi noi.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11137&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Anul-2015-ne-aduce-noi-SNC

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 03 din 12.01.2014
1. (28.19.12) Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?
    Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009, pus în aplicare de la 01.01.2014, "Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal" include :
- contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii;
- pregătirea sau auditul conturilor financiare;
- examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor;
- servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;
- activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.
    În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte - domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

Atenție! A fost publicat Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015. În acest ordin, sunt enumerate modalitatea de plată a tuturor taxelor, impozitelor și amenzilor, precum și bugetele care vor încasa aceste plăți.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11166&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-publicat-Ordinul-cu-privire-la-modul-de-achitare-si-evidenta-a-platilor-la-bugetul-public-national-prin-sistemul-trezorerial-al-Ministerului-Finantelor-in-anul-2015

Noi „surprize" de la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015. Conform Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, anexa nr. 3, pct. 10, este menționat că „Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care la situaţia de 01.01.2015 au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii,  vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2015 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale". Acest proiect urmează a fi aprobat de către parlament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11188&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Noi-surprize-de-la-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pentru-2015

Anunț important pentru societăţile de audit! A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 01 din 06.01.2015 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (11) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11199&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Anunt-important-pentru-societatile-de-audit

Atenție! Modificări în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14. A fost publicat Ordinul MF nr. 03 din 12.01.2015, potrivit căruia au fost efectuate modificări și completări la Instrucţiunea „Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11203&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Modificari-in-Instructiunea-cu-privire-la-modul-de-completare-a-formularului-Declaratiei-TDSA14

Nou! A fost actualizată rubrica Scrisori din Legislația fiscală. Stimaţi cititori, vă aducem la cunoştinţă că au fost actualizate scrisorile privind impozitul pe venit, tva, accize și altele, din rubrica Legislația fiscală. Astfel, au fost plasate scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit, scrisorile principale cu privire la TVA şi accize, alte scrisori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11309&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-actualizata-rubrica-Scrisori-din-Legislatia-fiscala

Important! A fost aprobată Declarația Forma UNIF14. A fost publicat Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14).Această Declaraţia, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceștia cumulativ a unor condiţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11323&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-A-fost-aprobata-Declaratia-Forma-UNIF14

Completări în Planul general de conturi contabile! Prin Ordinul MF nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11324&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Completari-in-Planul-general-de-conturi-contabile

Nou! A fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. A fost publicat Ordinul MF nr. 188 din 30.12.2014, prin care a fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Indicațiile metodice sunt elaborate pornind de la necesitatea reglementării specificului contabilităţii în organizaţiile necomerciale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11325&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobate-Indicatiile-metodice-privind-particularitatile-contabilitatii-in-organizatiile-necomerciale

Noutăți generale:

A intrat în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor. Mărfurile produse în Republica Moldova vor fi descrise şi codificate în conformitate cu exigenţele internaţionale. Astfel, vor apărea poziţii noi de mărfuri, iar altele vor dispărea. Nomenclatura combinată a mărfurilor este aplicată de la 1 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11076&t=/Noutati/Noutati-generale/A-intrat-in-vigoare-noua-nomenclatura-combinata-a-marfurilor

Însemnele heraldice ale SFS semnalizează probitatea și eficiența administrării fiscale. Începând cu 1 ianuarie 2015, Serviciul Fiscal de Stat are o nouă identitate vizuală, ceea ce înseamnă o deschidere mai mare către contribuabili, asistență acordată într-un mod optim și accesibil fiecărui solicitant și o administrare fiscală eficientă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11094&t=/Noutati/Noutati-generale/Insemnele-heraldice-ale-SFS-semnalizeaza-probitatea-i-eficienta-administrarii-fiscale

Important: Comunicat privind modul de prezentare a informației de către notar și casele de amanet (lombardurile). În temeiul art. 92 alin. (9), alin. (11) și art. 22611 alin. (9) din Codul fiscal s-a aprobat Ordinul IFPS nr. 1472 din 16.10.2014 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.16 din 14.01.2013". Aceste modificări au vizat structura informației ce urmează a fi prezentată de casele de amanet și de executorii judecătorești.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11098&t=/Noutati/Noutati-generale/Important-Comunicat-privind-modul-de-prezentare-a-informatiei-de-catre-notar-i-casele-de-amanet-lombardurile

Comunicat cu privire la modificările efectuate la Ordinul IFPS nr.1734 din 18.12.2014 "Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 01 august 2014". IFPS aduce spre cunoștință că atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează în baza Hotărîrii Guvernului nr.101 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11118&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-cu-privire-la-modificarile-efectuate-la-Ordinul-IFPS-nr1734-din-18122014-Cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Ordinului-Inspectoratului-Fiscal-Principal-de-Stat-nr-1170-din-01-august-2014

Schimbarea adresei juridice pentru Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale. Primăria municipiului Chișinău informează că, începând de ieri, 12 ianuarie 2015, Direcția colectarea impozitelor și taxelor locale activează într-un nou sediu, pe adresa str. 31 August 1989, 63A, în clădirea IMSP AMT Centru, intrare din str. Armenească.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11141&t=/Noutati/Noutati-generale/Schimbarea-adresei-juridice-pentru-Directia-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale

CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS. Conducerea CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS şi întîlnirile vor fi desfăşurare periodic, a declarat Preşedintele CNAS, Maria Borta. Scopul întîlnirilor constă în realizarea politicii de informare a mediului de afaceri asupra modificărilor în legislaţia sistemului public de asigurări sociale şi de elaborare şi implementare a serviciilor electronice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11153&t=/Noutati/Noutati-generale/CNAS-este-deschisa-dialogului-cu-platitorii-de-contributii-la-BASS

Executorilor judecătorești din Republica Moldova. În conformitate cu prevederile art. 22611 alin. (2), pct. 9) din Codul fiscal, toți executorii judecătorești din Republica Moldova sunt obligați să prezinte informaţii privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11186&t=/Noutati/Noutati-generale/Executorilor-judecatoreti-din-Republica-Moldova

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.01.2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11190&t=/Noutati/Noutati-generale/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01012015

Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite, prin art.33 - 35 din Codul Fiscal, precum și unele particularități privind completarea dării de seamă fiscale ( forma IALS14). Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări telefonice parvenite din partea contribuabililor vizavi de acordarea scutirilor la impozitul pe venit în anul 2015, vine cu un comunicat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11200&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-cu-privire-la-acordarea-scutirilor-la-impozitul-pe-venit-stabilite-prin-art33-35-din-Codul-Fiscal-precum-i-unele-particularitati-privind-completarea-darii-de-seama-fiscale-forma-IALS14

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11215&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Изменения и дополнения Классификатора занятий Республики Молдова (CORM 006-14). Изменения и дополнения, внесенные в Классификатор занятий Республики Молдова (CORM 006-14), утвержденный Приказом министра труда, социальной защиты и семьи № 22 от 3 марта 2014 г., указаны в приложении, которое является неотъемлемой частью приказа.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11214&t=/Noutati/Noutati-generale/izmeneniea-i-dopolneniea-klaccifikatora-zaneatii-recpubliki-moldova-CORM-006-14

Evazioniștii vor fi sancționați dur de către Fisc. Rezultatele activității SFS pentru 2014 demonstrează un trend ascendent al veniturilor încasate la Bugetul Public Național, dar, în același timp, scot în relief o serie de probleme ce nu mai pot fi tolerate, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11225&t=/Noutati/Noutati-generale/Evazionitii-vor-fi-sanctionati-dur-de-catre-Fisc

Atenţie: tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2015. Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza ordinului nr. 359-A din 29.12.2014 a pus în aplicare un buget provizoriu, începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11226&t=/Noutati/Noutati-generale/Atentie-tarifele-si-termenele-de-achitare-a-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-obligatorii-din-1-ianuarie-2015

Util pentru virarea încasărilor la BASS în 2015. CNAS informează, că potrivit Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015 aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 177 din 18.12.2014, plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11227&t=/Noutati/Noutati-generale/Util-pentru-virarea-incasarilor-la-BASS-in-2015

Clasificaţia bugetară pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2016. În temeiul prevederilor art.27 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, se aprobă clasificaţia bugetară pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2016.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11294&t=/Noutati/Noutati-generale/Clasificatia-bugetara-pentru-elaborarea-proiectului-bugetului-pe-anul-2016

Certificarea auditorilor interni din sectorul public. Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11311&t=/Noutati/Noutati-generale/Certificarea-auditorilor-interni-din-sectorul-public

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale vă invită să participaţi la două seminare, organizate în cadrul ediţiei a XIV a Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova", care va avea loc în perioada 28 ianuarie - 1 februarie 2015 la CIE „Moldexpo", or. Chişinău, str. Ghioceilor, 1.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11313&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea termenilor de referință pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social". Scopul prezentului proiect este oferirea informației necesare fondatorului (statului) în procesul auditării situațiilor financiare anuale la  întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11327&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-ordinului-MF-Cu-privire-la-aprobarea-termenilor-de-referinta-pentru-auditarea-situatiilor-financiare-ale-intreprinderilor-de-stat-i-societatilor-pe-actiuni-in-care-cota-statului-depaete-50-din-capitalul-social

Buletin informativ al actelor legislative pentru noiembrie-decembrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11343&t=/Noutati/Noutati-generale/Buletin-informativ-al-actelor-legislative-pentru-noiembrie-decembrie-2014

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna februarie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11344&t=/Noutati/Noutati-generale/Calendarul-fiscal-al-contribuabilului-pentru-luna-februarie-2015

Comunicat privind eliberarea Informației aferente veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri. IFPS, în legătură cu multiplele adresări telefonice parvenite din partea contribuabililor vizavi de informația necesară de a fi eliberată de către angajatori angajaților aferent veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri pentru anul 2014, comunică următoarele.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11355&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-eliberarea-Informatiei-aferente-veniturilor-calculate-si-achitate-in-folosul-persoanei-fizice-si-impozitul-pe-venit-retinut-din-aceste-venituri

Articole:

Diferențele de curs valutar în calitate de costuri privind îndatorarea. În acest articol a fost abordata evidența contabilă a diferențelor de curs valutar care apar la acordarea împrumuturilor în valută străină în conformitate cu noul Standard Național de Contabilitate „Costurile îndatorării". Prin urmare, autorul face comparație între vechiul SNC 23, precum și IAS 23 „Costurile îndatorării", iar prin prisma comentariilor și a exemplelor din practică, încearcă să ne creeze o percepție mai clara asupra acestui subiect. În final, autorul ne relatează propriile concluzii la subiectul dat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=11096&t=/Articole/Contabilitate/Diferentele-de-curs-valutar-in-calitate-de-costuri-privind-indatorarea

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova. În acest articol, autorul ne oferă o lecție practică privind utilizarea noului Clasificator al Ocupațiilor. Autorul salută adoptarea noului clasificator, menționând că clasificatorul vechi era deja depășit, după care ne face o prezentare prin exemple concrete a modului de utilizare a clasificatorului. Totodată, sunt prezentate indicații privind tranziția de la CRM 006-97 la CORM 006-14 și a modului de revizuire a Clasificatorului. Pe parcursul textului sunt prezentate informații privind sancțiunile aplicate de către organele de control în cazul neutilizării corecte a Clasificatorului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=11182&t=/Articole/Alte-HR-AE/Noul-Clasificator-al-Ocupatiilor-din-Republica-Moldova

Scrisori IFPS:

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea de Guvern nr. 474 din 28 aprilie 1998, operată prin Hotărârea Guvernului nr. 467 din 16.06.14 sc. nr. 01-02/1-12-991-3527 din 23 decembrie 2014. În baza acestor modificări, IFS mun. Chişinău aduce spre cunoştinţă că contribuabilul care utilizează maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) este obligat să ţină pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, un registru (RMCC) şi să-l legalizeze la organul fiscal în care MCC este înregistrată / reînregistrată. Dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor. Dacă, Registrul MCC care se deschide în anul în curs pentru anul de gestiune imediat următor se legalizează la organul fiscal cel târziu în luna februarie a anului următor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11291&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-anexei-nr-5-la-Hotararea-de-Guvern-nr-474-din-28-aprilie-1998-operata-prin-Hotararea-Guvernului-nr-467-din-160614-sc-nr-01-021-12-991-3527-din-23-decembrie-2014/

Privind efectuarea plăţilor şi transferurilor din străinătate în valută străină sc. nr. 26-11/1-13-2437/9036 din 04 decembrie 2014. IFPS informează că la efectuarea plăţilor şi transferurilor din străinătate în valută străină, legislaţia civilă în vigoare permite părţilor contractelor civile să stabilească valoarea (retribuţia, preţul) contractului în valută străină sau monedă naţională. Totodată, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în monedă naţională. Astfel, orice datorie atât a contribuabilului cât şi față de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină se recalculează la cursul de schimb al BNM la data tranzacţiei. Reieşind din prevederile art. 97 alin. (1) al Codului fiscal, care stabileşte că valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA), obligaţia TVA se va declara de la valoarea totală achitată în lei MD.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=11280&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-TVA-si-accize/Privind-efectuarea-platilor-si-transferurilor-din-strainatate-in-valuta-straina-sc-nr-26-111-13-24379036-din-04-decembrie-2014

Referitor la modalitatea aplicării legislaţiei în vigoare pentru peroanele fizice-cetăţeni ce deţin buletin de identitate provizoriu sc. nr._26-15/1-11-2515/9584 din 20 decembrie 2014. IFPS informează că în conformitate cu art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al persoanelor fizice-cetăţeni reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. Respectiv, codurile fiscale ale persoanelor ce deţin buletin de identitate provizoriu reprezintă numărul şi seria din actele respective de identitate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11290&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Referitor-la-modalitatea-aplicarii-legislatiei-in-vigoare-pentru-peroanele-fizice-cetateni-ce-detin-buletin-de-identitate-provizoriu-sc-nr26-151-11-25159584-din-20-decembrie-2014

Noutăți Contabilșef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1810 din 31.12.2014
1. (29.2.3.22) Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale în cazul în care pe parcursul anului fiscal contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
2. (29.2.3.21) Care este mecanismul de utilizare a scutirii pentru soție (soț) în cazul în care pe parcursul anului fiscal atât contribuabilul cât și soția (soțul) acestuia au utilizat fiecare scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis de a transmite scutirea sa personală contribuabilului?
3. (29.2.3.19) Cum poate beneficia persoana fizică de scutirea pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit dacă această scutire nu a fost solicitată de la începutul anului?
4. (29.2.3.14) Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
5. (29.2.3.4) Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.3.19. al Bazei generalizate a practicii fiscale.

An Nou - taxe și impozite vechi! Vă informăm că pe motiv că la ziua de azi n-au fost aprobate Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea bugetul asigurărilor sociale pe anul 2015, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală  pe anul 2015, modificările în Codul fiscal, în vigoare rămân prevederile legilor anului precedent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11114&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/An-Nou-taxe-i-impozite-vechi

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1811 din 31.12.2014
1. (29.2.3.20) Dacă contribuabilul a cedat soțului (soției) scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute?
2. (29.2.3.5) Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică dacă în
3. (29.2.3.3) În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
4. (29.2.3.1) Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?

Nou! Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015. Potrivit Ordinului IFPS nr. 1755 din 24.12.2014, a fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11135&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-Lista-agentilor-economici-mari-contribuabili-pentru-anul-2015

Anul 2015 ne aduce noi SNC! După cum cunoaștem, în baza Ordinului MF nr. din nr. 166 din 28.11.2013, din 2014 au fost puse în aplicare SNC noi cu titlu de recomandare, iar din 2015 - obligatorii. Conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 118 şi Ordinului ministrului finanţelor 119 din 6 august 2013 au fost aprobate 16 SNC, 2 indicații metodologice și planul general de conturi noi.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11137&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Anul-2015-ne-aduce-noi-SNC

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 03 din 12.01.2014
1. (28.19.12) Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?
    Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009, pus în aplicare de la 01.01.2014, "Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal" include :
- contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii;
- pregătirea sau auditul conturilor financiare;
- examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor;
- servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;
- activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.
    În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte - domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

Atenție! A fost publicat Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015. În acest ordin, sunt enumerate modalitatea de plată a tuturor taxelor, impozitelor și amenzilor, precum și bugetele care vor încasa aceste plăți.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11166&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-publicat-Ordinul-cu-privire-la-modul-de-achitare-si-evidenta-a-platilor-la-bugetul-public-national-prin-sistemul-trezorerial-al-Ministerului-Finantelor-in-anul-2015

Noi „surprize" de la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015. Conform Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, anexa nr. 3, pct. 10, este menționat că „Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care la situaţia de 01.01.2015 au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii,  vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2015 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale". Acest proiect urmează a fi aprobat de către parlament.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11188&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Noi-surprize-de-la-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pentru-2015

Anunț important pentru societăţile de audit! A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 01 din 06.01.2015 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (11) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11199&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Anunt-important-pentru-societatile-de-audit

Atenție! Modificări în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14. A fost publicat Ordinul MF nr. 03 din 12.01.2015, potrivit căruia au fost efectuate modificări și completări la Instrucţiunea „Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11203&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Modificari-in-Instructiunea-cu-privire-la-modul-de-completare-a-formularului-Declaratiei-TDSA14

Nou! A fost actualizată rubrica Scrisori din Legislația fiscală. Stimaţi cititori, vă aducem la cunoştinţă că au fost actualizate scrisorile privind impozitul pe venit, tva, accize și altele, din rubrica Legislația fiscală. Astfel, au fost plasate scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit, scrisorile principale cu privire la TVA şi accize, alte scrisori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11309&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-actualizata-rubrica-Scrisori-din-Legislatia-fiscala

Important! A fost aprobată Declarația Forma UNIF14. A fost publicat Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14).Această Declaraţia, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceștia cumulativ a unor condiţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11323&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-A-fost-aprobata-Declaratia-Forma-UNIF14

Completări în Planul general de conturi contabile! Prin Ordinul MF nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11324&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Completari-in-Planul-general-de-conturi-contabile

Nou! A fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. A fost publicat Ordinul MF nr. 188 din 30.12.2014, prin care a fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Indicațiile metodice sunt elaborate pornind de la necesitatea reglementării specificului contabilităţii în organizaţiile necomerciale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11325&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobate-Indicatiile-metodice-privind-particularitatile-contabilitatii-in-organizatiile-necomerciale

Noutăți generale:

A intrat în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor. Mărfurile produse în Republica Moldova vor fi descrise şi codificate în conformitate cu exigenţele internaţionale. Astfel, vor apărea poziţii noi de mărfuri, iar altele vor dispărea. Nomenclatura combinată a mărfurilor este aplicată de la 1 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11076&t=/Noutati/Noutati-generale/A-intrat-in-vigoare-noua-nomenclatura-combinata-a-marfurilor

Însemnele heraldice ale SFS semnalizează probitatea și eficiența administrării fiscale. Începând cu 1 ianuarie 2015, Serviciul Fiscal de Stat are o nouă identitate vizuală, ceea ce înseamnă o deschidere mai mare către contribuabili, asistență acordată într-un mod optim și accesibil fiecărui solicitant și o administrare fiscală eficientă.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11094&t=/Noutati/Noutati-generale/Insemnele-heraldice-ale-SFS-semnalizeaza-probitatea-i-eficienta-administrarii-fiscale

Important: Comunicat privind modul de prezentare a informației de către notar și casele de amanet (lombardurile). În temeiul art. 92 alin. (9), alin. (11) și art. 22611 alin. (9) din Codul fiscal s-a aprobat Ordinul IFPS nr. 1472 din 16.10.2014 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.16 din 14.01.2013". Aceste modificări au vizat structura informației ce urmează a fi prezentată de casele de amanet și de executorii judecătorești.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11098&t=/Noutati/Noutati-generale/Important-Comunicat-privind-modul-de-prezentare-a-informatiei-de-catre-notar-i-casele-de-amanet-lombardurile

Comunicat cu privire la modificările efectuate la Ordinul IFPS nr.1734 din 18.12.2014 "Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 01 august 2014". IFPS aduce spre cunoștință că atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează în baza Hotărîrii Guvernului nr.101 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11118&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-cu-privire-la-modificarile-efectuate-la-Ordinul-IFPS-nr1734-din-18122014-Cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Ordinului-Inspectoratului-Fiscal-Principal-de-Stat-nr-1170-din-01-august-2014

Schimbarea adresei juridice pentru Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale. Primăria municipiului Chișinău informează că, începând de ieri, 12 ianuarie 2015, Direcția colectarea impozitelor și taxelor locale activează într-un nou sediu, pe adresa str. 31 August 1989, 63A, în clădirea IMSP AMT Centru, intrare din str. Armenească.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11141&t=/Noutati/Noutati-generale/Schimbarea-adresei-juridice-pentru-Directia-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale

CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS. Conducerea CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS şi întîlnirile vor fi desfăşurare periodic, a declarat Preşedintele CNAS, Maria Borta. Scopul întîlnirilor constă în realizarea politicii de informare a mediului de afaceri asupra modificărilor în legislaţia sistemului public de asigurări sociale şi de elaborare şi implementare a serviciilor electronice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11153&t=/Noutati/Noutati-generale/CNAS-este-deschisa-dialogului-cu-platitorii-de-contributii-la-BASS

Executorilor judecătorești din Republica Moldova. În conformitate cu prevederile art. 22611 alin. (2), pct. 9) din Codul fiscal, toți executorii judecătorești din Republica Moldova sunt obligați să prezinte informaţii privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11186&t=/Noutati/Noutati-generale/Executorilor-judecatoreti-din-Republica-Moldova

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.01.2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11190&t=/Noutati/Noutati-generale/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01012015

Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite, prin art.33 - 35 din Codul Fiscal, precum și unele particularități privind completarea dării de seamă fiscale ( forma IALS14). Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări telefonice parvenite din partea contribuabililor vizavi de acordarea scutirilor la impozitul pe venit în anul 2015, vine cu un comunicat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11200&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-cu-privire-la-acordarea-scutirilor-la-impozitul-pe-venit-stabilite-prin-art33-35-din-Codul-Fiscal-precum-i-unele-particularitati-privind-completarea-darii-de-seama-fiscale-forma-IALS14

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11215&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Изменения и дополнения Классификатора занятий Республики Молдова (CORM 006-14). Изменения и дополнения, внесенные в Классификатор занятий Республики Молдова (CORM 006-14), утвержденный Приказом министра труда, социальной защиты и семьи № 22 от 3 марта 2014 г., указаны в приложении, которое является неотъемлемой частью приказа.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11214&t=/Noutati/Noutati-generale/izmeneniea-i-dopolneniea-klaccifikatora-zaneatii-recpubliki-moldova-CORM-006-14

Evazioniștii vor fi sancționați dur de către Fisc. Rezultatele activității SFS pentru 2014 demonstrează un trend ascendent al veniturilor încasate la Bugetul Public Național, dar, în același timp, scot în relief o serie de probleme ce nu mai pot fi tolerate, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11225&t=/Noutati/Noutati-generale/Evazionitii-vor-fi-sanctionati-dur-de-catre-Fisc

Atenţie: tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2015. Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza ordinului nr. 359-A din 29.12.2014 a pus în aplicare un buget provizoriu, începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11226&t=/Noutati/Noutati-generale/Atentie-tarifele-si-termenele-de-achitare-a-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-obligatorii-din-1-ianuarie-2015

Util pentru virarea încasărilor la BASS în 2015. CNAS informează, că potrivit Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015 aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 177 din 18.12.2014, plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11227&t=/Noutati/Noutati-generale/Util-pentru-virarea-incasarilor-la-BASS-in-2015

Clasificaţia bugetară pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2016. În temeiul prevederilor art.27 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, se aprobă clasificaţia bugetară pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2016.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11294&t=/Noutati/Noutati-generale/Clasificatia-bugetara-pentru-elaborarea-proiectului-bugetului-pe-anul-2016

Certificarea auditorilor interni din sectorul public. Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11311&t=/Noutati/Noutati-generale/Certificarea-auditorilor-interni-din-sectorul-public

Spre atenţia agenţilor economici. Casa Naţională de Asigurări Sociale vă invită să participaţi la două seminare, organizate în cadrul ediţiei a XIV a Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova", care va avea loc în perioada 28 ianuarie - 1 februarie 2015 la CIE „Moldexpo", or. Chişinău, str. Ghioceilor, 1.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11313&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea termenilor de referință pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social". Scopul prezentului proiect este oferirea informației necesare fondatorului (statului) în procesul auditării situațiilor financiare anuale la  întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11327&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-ordinului-MF-Cu-privire-la-aprobarea-termenilor-de-referinta-pentru-auditarea-situatiilor-financiare-ale-intreprinderilor-de-stat-i-societatilor-pe-actiuni-in-care-cota-statului-depaete-50-din-capitalul-social

Buletin informativ al actelor legislative pentru noiembrie-decembrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11343&t=/Noutati/Noutati-generale/Buletin-informativ-al-actelor-legislative-pentru-noiembrie-decembrie-2014

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna februarie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11344&t=/Noutati/Noutati-generale/Calendarul-fiscal-al-contribuabilului-pentru-luna-februarie-2015

Comunicat privind eliberarea Informației aferente veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri. IFPS, în legătură cu multiplele adresări telefonice parvenite din partea contribuabililor vizavi de informația necesară de a fi eliberată de către angajatori angajaților aferent veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri pentru anul 2014, comunică următoarele.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11355&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-privind-eliberarea-Informatiei-aferente-veniturilor-calculate-si-achitate-in-folosul-persoanei-fizice-si-impozitul-pe-venit-retinut-din-aceste-venituri

Articole:

Diferențele de curs valutar în calitate de costuri privind îndatorarea. În acest articol a fost abordata evidența contabilă a diferențelor de curs valutar care apar la acordarea împrumuturilor în valută străină în conformitate cu noul Standard Național de Contabilitate „Costurile îndatorării". Prin urmare, autorul face comparație între vechiul SNC 23, precum și IAS 23 „Costurile îndatorării", iar prin prisma comentariilor și a exemplelor din practică, încearcă să ne creeze o percepție mai clara asupra acestui subiect. În final, autorul ne relatează propriile concluzii la subiectul dat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=11096&t=/Articole/Contabilitate/Diferentele-de-curs-valutar-in-calitate-de-costuri-privind-indatorarea

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova. În acest articol, autorul ne oferă o lecție practică privind utilizarea noului Clasificator al Ocupațiilor. Autorul salută adoptarea noului clasificator, menționând că clasificatorul vechi era deja depășit, după care ne face o prezentare prin exemple concrete a modului de utilizare a clasificatorului. Totodată, sunt prezentate indicații privind tranziția de la CRM 006-97 la CORM 006-14 și a modului de revizuire a Clasificatorului. Pe parcursul textului sunt prezentate informații privind sancțiunile aplicate de către organele de control în cazul neutilizării corecte a Clasificatorului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=11182&t=/Articole/Alte-HR-AE/Noul-Clasificator-al-Ocupatiilor-din-Republica-Moldova

Scrisori IFPS:

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea de Guvern nr. 474 din 28 aprilie 1998, operată prin Hotărârea Guvernului nr. 467 din 16.06.14 sc. nr. 01-02/1-12-991-3527 din 23 decembrie 2014. În baza acestor modificări, IFS mun. Chişinău aduce spre cunoştinţă că contribuabilul care utilizează maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) este obligat să ţină pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, un registru (RMCC) şi să-l legalizeze la organul fiscal în care MCC este înregistrată / reînregistrată.Dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor. Dacă, Registrul MCC care se deschide în anul în curs pentru anul de gestiune imediat următor se legalizează la organul fiscal cel târziu în luna februarie a anului următor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11291&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-anexei-nr-5-la-Hotararea-de-Guvern-nr-474-din-28-aprilie-1998-operata-prin-Hotararea-Guvernului-nr-467-din-160614-sc-nr-01-021-12-991-3527-din-23-decembrie-2014/

Privind efectuarea plăţilor şi transferurilor din străinătate în valută străină sc. nr. 26-11/1-13-2437/9036 din 04 decembrie 2014. IFPS informează că la efectuarea plăţilor şi transferurilor din străinătate în valută străină, legislaţia civilă în vigoare permite părţilor contractelor civile să stabilească valoarea (retribuţia, preţul) contractului în valută străină sau monedă naţională. Totodată, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în monedă naţională. Astfel, orice datorie atât a contribuabilului cât şi față de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină se recalculează la cursul de schimb al BNM la data tranzacţiei. Reieşind din prevederile art. 97 alin. (1) al Codului fiscal, care stabileşte că valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA), obligaţia TVA se va declara de la valoarea totală achitată în lei MD.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=11280&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-TVA-si-accize/Privind-efectuarea-platilor-si-transferurilor-din-strainatate-in-valuta-straina-sc-nr-26-111-13-24379036-din-04-decembrie-2014

Referitor la modalitatea aplicării legislaţiei în vigoare pentru peroanele fizice-cetăţeni ce deţin buletin de identitate provizoriu sc. nr._26-15/1-11-2515/9584 din 20 decembrie 2014. IFPS informează că în conformitate cu art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al persoanelor fizice-cetăţeni reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. Respectiv, codurile fiscale ale persoanelor ce deţin buletin de identitate provizoriu reprezintă numărul şi seria din actele respective de identitate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11290&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Referitor-la-modalitatea-aplicarii-legislatiei-in-vigoare-pentru-peroanele-fizice-cetateni-ce-detin-buletin-de-identitate-provizoriu-sc-nr26-151-11-25159584-din-20-decembrie-2014

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...