37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mediul de afaceri insistă pe excluderea utilizării mașinilor de casă de către instituțiile financiare la efectuarea operațiunilor valutare

Mediul de afaceri insistă pe excluderea utilizării mașinilor de casă de către instituțiile financiare la efectuarea operațiunilor valutare

04.10.2016247 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Camera de Comerț Americană din Moldova a expediat o scrisoare către Parlament, Banca Națională a Moldovei și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin care argumentează necesitatea eliminării utilizării mașinilor de casă și control (MCC) de către instituțiile financiare, în cazul efectuării operațiunilor valutare. Mai mult, membrii AmCham susțin că eliminarea MCC-urilor nu va genera premise de evaziune fiscală.

Potrivit autorilor scrisorii, avantajele implementării modificărilor propuse vor contribui:

 • la diminuarea timpului de așteptare pentru procesarea unei tranzacții de schimb valutar, întrucât informația și datele introduse în MCC se reflectă în același timp în sistemul informațional intern al băncii. La efectuarea schimbului valutar, banca introduce această operațiune în sistemul intern și eliberează ordine de încasare a numerarului și de eliberare a numerarului. Introducerea informației în sistemul băncii și MCC are rezultat dublarea informației transmise către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, deducerea impozitului pe venit fiind extrasă din sistemul informațional al băncii și nu neapărat datele oferite de MCC;
 • excluderea MCC-urilor ar spori gradul de ergonomie al locurilor de muncă a angajaților instituțiilor financiare, îmbunătățindu-se eficiența, paralel diminuând rata erorilor;
 • reducerea utilizării resurselor umane și financiare pentru interacțiunea cu Inspectoratul Principal de Stat în ceea ce privește reînnoirea anuală a registrelor MCC, monitorizarea schimbării orei de două ori pe an, înregistrarea MCC la deschiderea punctelor caselor de schimb valutar, scoaterea de la evidență în caz de închidere a acestora.

În prezent, în baza Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28.04.1998, instituțiile financiare sunt obligate să utilizeze mașinile de casă și control, doar pentru operațiunile de schimb valutar către persoanele fizice. Legea privind reglementarea valutară, califică operațiunile de schimb valutar ca operaţiuni de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedei naţionale sau contra altei valute străine, precum şi, după caz, operaţiuni de cumpărare şi vânzare a cecurilor în valută străină.Totodată, art. 52 din Legea privind Banca Națională a Moldovei stipulează că „băncile, unitățile de schimb valutar (altele decât băncile), alte persoane juridice şi fizice sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale despre operaţiunile valutare în corespundere cu prevederile legislației valutare". „Prin coroborarea prevederilor expuse supra, rezultă că activitatea de schimb valutar în numerar este supravegheată și reglementată de către Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare raportând autorității de reglementare date privind operațiunile valutare efectuate", argumentează autorii.

De asemenea, conform prevederilor art. 103, alin. (1), numărul 12 (servicii financiare) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA operațiunile legate de circulația monedei naționale şi valutei străine. Capitolul 4 „Cerințele obligatorii față de îndeplinirea funcțiilor fiscale ale MCC pentru punctele de schimb valutar", din cadrul actului normativ „Cerinţe tehnice față de mașinile de casă şi control" stabilesc o serie de cerințe privind informația ce urmează a fi conținută pe bonurile fiscale:

 • denumirea, sediul şi codul fiscal ale punctului de schimb;
 • numărul de identificare (de uzină) al MCC;
 • numărul de înregistrare al MCC, atribuit de inspectorul fiscal;
 • numărul curent al bonului de casă;
 • denumirea fiecărei valute care se schimbă;
 • denumirea operației de schimb (cumpărare, vânzare);
 • cursul de schimb al fiecărei valute schimbate;
 • cantitatea fiecărei valute schimbate în unitățile valutei respective;
 • costul fiecărei valute schimbate în unitățile valutei naţionale;
 • suma totală care se percepe de la client sau se plătește clientului;
 • data şi timpul eliberării bonului de casă.

„În acest sens, remarcăm că toate elementele distinctive ale operațiunii valutare pot fi transpuse în cadrul sistemului informațional bancar și, ulterior, realizarea conexiunii cu serverul SFS prin SIA „Evidența operațiunilor de schimb valutar în numerar", în vederea transmiterii informației. Suplimentar, dat fiind faptul că activitatea vizată în scrisoare este scutită de TVA, cât și existența mecanismelor de monitorizare a efectuării respectivelor operațiuni considerăm că eliminarea MCC-urilor nu generează premise de evaziune fiscală", se menționează în scrisoarea AmCham.

Amintim că încă în luna aprilie AmCham a atras atenţia mai multor instituţii publice asupra evaluării oportunității de a elimina, în cazul efectuării operațiunilor valutare, utilizarea mașinilor de casă și control de către instituțiile financiare și în luna aprilie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...