37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Mecanismul desemnării procentuale. Cine va putea dona și cine va putea primi cele 2% din impozitul pe venit?

Mecanismul desemnării procentuale. Cine va putea dona și cine va putea primi cele 2% din impozitul pe venit?

02.12.20163.700 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 decembrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016, conform căreia a fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va stabili mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare va putea desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 către beneficiarii desemnării procentuale.

Potrivit art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, art. 333 din Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi art. 431 din Legea nr. 125-XVI din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie vor avea dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:
1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanţii vor trebui să depună la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

În conformitate cu art. 152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu va avea datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea va fi în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală. Desemnarea procentuală de 2% din impozitul pe venit se referă la veniturile obţinute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală.

Contribuabilii vor efectua desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care va indica codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul susţinerii activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile și instituţiile private și a activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente. Totodată, cu mijloacele financiare obţinute se va putea acoperirii cheltuielile administrative în condițiile prevăzute de regulament.

Beneficiarii care vor primi mijloace financiare în urma desemnării procentuale vor depune la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume până în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar va reflecta situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 2 decembrie, data publicării, iar solicitanţii desemnării procentuale vor putea depune cereri de includere în Lista beneficiarilor pentru anul 2017 în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 decembrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016, conform căreia a fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va stabili mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare va putea desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 către beneficiarii desemnării procentuale.

Potrivit art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, art. 333 din Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi art. 431 din Legea nr. 125-XVI din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie vor avea dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:
1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanţii vor trebui să depună la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

În conformitate cu art. 152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu va avea datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea va fi în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală. Desemnarea procentuală de 2% din impozitul pe venit se referă la veniturile obţinute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală.

Contribuabilii vor efectua desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care va indica codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul susţinerii activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile și instituţiile private și a activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente. Totodată, cu mijloacele financiare obţinute se va putea acoperirii cheltuielile administrative în condițiile prevăzute de regulament.

Beneficiarii care vor primi mijloace financiare în urma desemnării procentuale vor depune la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume până în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar va reflecta situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 2 decembrie, data publicării, iar solicitanţii desemnării procentuale vor putea depune cereri de includere în Lista beneficiarilor pentru anul 2017 în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.

Comentarii

  1. Ana Hadirca spune:

    Unde gasim Lista beneficiarilor p-u a. 2017 de a ne inregistra?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...