37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Managementul deșeurilor. Vezi ce prevede noul Regulament

Managementul deșeurilor. Vezi ce prevede noul Regulament

01.03.20182.216 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Prezentul Regulament, va stabili condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (EEE), precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE.

Proiectul se încadrează în măsurile de reducere a impactului gestionării neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației. Totodată, este urmărită responsabilizarea agenților economici, pentru o gestionare adecvată a deșeurilor cu risc nociv.

În acest scop, sunt prevăzute cerințele privind colectarea separată, transportarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor nocive, în funcție de categoriile acestora. Pentru monitorizarea respectării Regulamentului, va fi creat un registru național, care va conține lista producătorilor de echipamente electrice și electronice, cantitatea echipamentelor introduse pe piață, precum și informațiile privind colectarea, reutilizarea și reciclarea acestora.

Finanțarea colectării, transportării, tratării, valorificării și eliminării nepoluante a DEEE va fi asigurată de către agenții economici care introduc produsele respective pe piață.

Costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare, vor fi stabilite de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrative, însă acestea nu vor depăși taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație.

Pentru monitorizarea respectării cerințelor prezentului Regulament, organul central de mediu al administrației publice va ține evidența producătorilor de EEE, inlcusiv a celor care furnizează EEE prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanță și, în acest sens, va întocmi și menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor prin intermediul unui subsistem informațional parte integrantă a Sistemului informatic automatizat „Managementul deșeurilor" (SIAMD), stabilit conform prevederilor art. 33 alin. (4) lit. c) și art. 12 alin. (5) lit. c) și alin. (6) litera b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

Producătorii existenți deja pe piață, vor fi obligați de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vîndute EEE în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.

Producătorii noi intrați pe piață, vor avea obligația de a se înregistra în Lista producătorilor, în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, până la inițierea activități de plasare pe piață a EEE.

Numărul de înregistrare se va elibera în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. Înregistrarea este valabilă pentru o perioadă de 3 ani.

La cererea de înregistrare în Lista producătorilor, producătorii vor depune la organul central de mediu al administrației publice, în formă electronică sau pe suport de hîrtie, următoarele acte:

1) cererea completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 7-1;

2) informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa nr. 7-2;

3) dovada unui sistem individual, luînd în considerare prevederile pct. 63 și 65 sau certificarea calității de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a EEE ce au devenit deșeuri, conform art. 12 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

Atenție! Începînd cu 1 ianuarie 2019, vor putea introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor.

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament va fi considerată drept contravenție și se va sancționa conform prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

Funcția de supraveghere și control privind respectarea prevederilor Regulamentului, va fi exercitată de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Cu conținutul deplin al Regulamentului enunțat puteți face conoștință aici.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Prezentul Regulament, va stabili condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (EEE), precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE.

Proiectul se încadrează în măsurile de reducere a impactului gestionării neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației. Totodată, este urmărită responsabilizarea agenților economici, pentru o gestionare adecvată a deșeurilor cu risc nociv.

În acest scop, sunt prevăzute cerințele privind colectarea separată, transportarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor nocive, în funcție de categoriile acestora. Pentru monitorizarea respectării Regulamentului, va fi creat un registru național, care va conține lista producătorilor de echipamente electrice și electronice, cantitatea echipamentelor introduse pe piață, precum și informațiile privind colectarea, reutilizarea și reciclarea acestora.

Finanțarea colectării, transportării, tratării, valorificării și eliminării nepoluante a DEEE va fi asigurată de către agenții economici care introduc produsele respective pe piață.

Costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare, vor fi stabilite de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrative, însă acestea nu vor depăși taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație.

Pentru monitorizarea respectării cerințelor prezentului Regulament, organul central de mediu al administrației publice va ține evidența producătorilor de EEE, inlcusiv a celor care furnizează EEE prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanță și, în acest sens, va întocmi și menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor prin intermediul unui subsistem informațional parte integrantă a Sistemului informatic automatizat „Managementul deșeurilor" (SIAMD), stabilit conform prevederilor art. 33 alin. (4) lit. c) și art. 12 alin. (5) lit. c) și alin. (6) litera b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

Producătorii existenți deja pe piață, vor fi obligați de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vîndute EEE în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.

Producătorii noi intrați pe piață, vor avea obligația de a se înregistra în Lista producătorilor, în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, până la inițierea activități de plasare pe piață a EEE.

Numărul de înregistrare se va elibera în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. Înregistrarea este valabilă pentru o perioadă de 3 ani.

La cererea de înregistrare în Lista producătorilor, producătorii vor depune la organul central de mediu al administrației publice, în formă electronică sau pe suport de hîrtie, următoarele acte:

1) cererea completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 7-1;

2) informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa nr. 7-2;

3) dovada unui sistem individual, luînd în considerare prevederile pct. 63 și 65 sau certificarea calității de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a EEE ce au devenit deșeuri, conform art. 12 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

Atenție! Începînd cu 1 ianuarie 2019, vor putea introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor.

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament va fi considerată drept contravenție și se va sancționa conform prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

Funcția de supraveghere și control privind respectarea prevederilor Regulamentului, va fi exercitată de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Cu conținutul deplin al Regulamentului enunțat puteți face conoștință aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...