37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Majorarea veniturilor bugetului 2017, în vigoare

Majorarea veniturilor bugetului 2017, în vigoare

20.11.2017833 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent vor fi majorate cu 541698,3 mii lei. Astfel, de la suma aprobată de 33225042,4 mii lei, acestea vor ajunge la 33766740,7 mii lei.

În Monitorul Oficial, nr. 397-398 din 17 noiembrie curent, a fost publicată Legea cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017, precum și decretul privind promulgarea ei.

Vor fi majorate și cheltuielile cu 416292,3 mii lei și vor ajunge de la 37380648,4 mii lei, la 37796940,7 mii lei.

În același timp, deficitul, aprobat în sumă de 4155606,2 mii lei va fi redus până la 4030200,0 mii lei sau cu 125406,2 mii lei.

Legea prevede şi diminuare transferurilor la bugetul asigurărilor sociale, de la 6105204,9 mii lei, la 6023457,0 mii lei, iar plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova, care este aprobată în sumă de 119974,3 mii lei va crește și va constitui 129974,3 mii lei

În același timp, vor fi majorate veniturile unor fonduri. Este vorba de Fondul de rezervă și Fondul de intervenție ale Guvernului, care va crește cu 25 mil. lei și respectiv, 20 mil.lei. Va fi suplinit și Fondul viei și vinului cu 11,3 mil.lei, din care 8,0 mil lei - din venituri colectate.

Alocațiile pentru apărarea națională vor fi majorate cu 7,0 mil lei, iar cele prevăzute pentru ordine publică și securitatea națională - cu 166,2 mil lei. Programul ocrotirea sănătății va fi suplinit cu 66,1 mil.lei pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice, inclusiv pentru achiziționarea autosanitarelor și ascensoarelor.

De asemenea, vor spori și cheltuielile pentru programul cultură, sport și acțiuni pentru tineret, cu 16,2 mil. lei, iar ca factori principali care generează aceste majorări, se menționează asigurarea majorărilor salariale prevăzute pentru cadrele didactice și personalul salarizat conform rețelei tarifare unice în domeniul învățământului - 4,8 mil.lei, procurarea bunului imobil situat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, 16.
(Chișinău) - 6,1 mil.lei, extinderea numărului beneficiarilor indemnizației de merit cu 50 persoane, începând cu 1 mai 2017 - 2,0 mil.lei.
În schimb, se vor reduce cheltuielile în domeniul protecției mediului, cu 76,9 mil.lei, diminuarea fiind cauzată de redistribuirea alocațiilor fondului de dezvoltare regională în sumă de 57,4 mil.lei, la alte grupe funcționale de cheltuieli.

Având la bază evoluția unor indicatori macroeconomici, estimările scontate pe an a bugetului de stat denotă majorări pe unele tipuri de venituri în sumă de 2 933,7 mil lei, iar pe altele - diminuări în valoare de 2 392,o mil.lei, se menționează în nota documentului.

Astfel, principalele majorări intervin la TVA la mărfurile importate datorită accelerării ritmurilor de creștere a importurilor față de cele luate în calcul la proiectul bugetului cu 18,1%, față de 9% și fluctuația cursului de schimb - în total cu 640,9 mil.lei. De asemenea, majorări se produc și din contul accizelor la autoturismele importate prin creșterea numărului autovehiculelor importate cu 70%, conform datelor pe 8 luni, de la care au fost obținute supraîncasări în sumă de 342 mil. Lei față de 100 mil. lei planificate în buget.

Tot în acest context se menționează și TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul țării, prin creșterea numărului plătitorilor TVA cu 8% și majorarea livrărilor impozabile la cota standard, în total cu 342,2 mil.lei, precum și taxele pentru comerțul exterior, prin majorarea ritmurilor de creștere a comerțului exterior față de cele prognozate cu 213,2 mil.lei.

În același timp, potrivit proiectului, cele mai importante diminuări sunt la taxa de licență pentru anumite genuri de activitate încasate în bugetul de stat, în special jocurile de noroc - 98,0 mil.lei, granturi externe pentru susținerea bugetului - 1 589,3 mil.lei, accizele la produsele din tutun - majorarea cotelor accizelor a contribuit la reducerea volumului de import și de producere autohtonă a produselor din tutun

Conform estimărilor, soldul datoriei de stat externe, la situația din 31 decembrie 2017, va constitui 332940 mil.lei.

Majorarea bugetului 2017 a fost efectuată ca urmare a ajustării indicatorilor bugetari la cheltuieli reieșind din executarea bugetului în perioada precedent și estimările executării scontate până la finele anului bugetar și a revizuirii și prioritizării programelor de cheltuieli.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...