37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mai multe surse pentru completarea bugetelor APL

Mai multe surse pentru completarea bugetelor APL

03.02.2016907 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi exclusă din sistemul impozitelor și taxelor de stat și trecută la categoria taxelor locale, devenind sursă de venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul 1.

Aceasta potrivit proiectului modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare, ce rezultă din politica fiscală, bugetară și vamală pe 2016.

În prezent 50 la sută din colectările la această taxă pe teritoriul unității administrativ - teritoriale se varsă în bugetul acesteia, iar alte 50% în Fondul rutier.

Se speră că schimbarea destinației taxei nominalizate va permite autorităților publice locale de nivelul 1 (primăriilor) să beneficieze de mijloace pentru întreținerea drumurilor comunale și a străzilor. Conform estimărilor (în condițiile mărimii existente a taxei), sumele taxei pentru folosirea drumurilor redirecționate pentru autoritățile publice locale de nivelul 1 pentru anul 2017 ar fi de 346,1 mln lei, iar în 2018 de 366,2 mln lei.

O altă sursă de completare a veniturilor bugetelor locale ar impozitul pe autovehicule, care va avea statut similar impozitului pe bunurile imobiliare.

Acesta urmează a fi achitat de proprietarii autovehiculelor, inclusiv pentru autovehiculele care nu sunt utilizate sau transmise prin procură pentru utilizarea de către alte persoane.

În proiectul documentului de politică fiscală, bugetară și vamală, precum a mai informat monitorul.fisc.md acest impozit și modul de aplicare este prevăzut într-un Titlu special.

O sursă importantă pentru completarea bugetelor APL este impozitul pe bunurile imobiliare. Se prevede modificarea sistemului de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare ce aparţin persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice (cu excepția persoanelor juridice, deținători ai drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare), în scopul aplicării acestui impozit.

Evaluarea, precum și reevaluarea bunurilor imobiliare se va efectua de sine stătător prin intermediul evaluatorilor autorizaţi (evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare sau organelor cadastrale teritoriale).

Cheltuielile aferente evaluării sau reevaluării bunurilor imobiliar vor fi deductibile la aplicarea impozitului pe venit. Urmează să fie instituită o perioadă de tranziţie, cu începere perioada fiscală a anului 2016, pe parcursul căreia urmează să fie efectuată evaluarea tuturor bunurilor imobiliare deţinute.

Informația urmează a fi transmisă de către subiecții impunerii organelor cadastrale anual, până la data de 25 ianuarie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Contribuabilii nominalizați care nu vor efectua evaluarea bunurilor imobiliare ce le aparțin cu drept de proprietate şi nu vor prezenta informaţia aferentă organelor cadastrale, vor fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 100 mii lei. Iar dacă nu va efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare, o dată la trei ani, cota concretă a impozitului pentru bunurilor imobiliare respective va fi majorată de 3 ori.

Concomitent, se propune majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi pentru cele din intravilan şi extravilan, cu 15%, în vederea majorării veniturilor bugetelor autorităţilor publice locale și asigurării autonomiei financiare a acestora.

La capitolul taxele locale, se propune definirea în Codul fiscal a noţiunii „Piaţă", întru eficientizarea administrării taxei de piaţă.

Pentru asigurarea condiţiilor echitabile pentru toţi subiecţii care dispun de bunuri imobile pe teritoriul pieţei şi se folosesc cu zona special amenajată în calitate de piaţă se propune extinderea spectrului de subiecţi ai impunerii ai taxei de piaţă, prin stabilirea obligaţiei achitării taxei de piaţă pentru toţi posesorii bunurilor imobile amplasate pe teritoriul pieţei.

Este demn de reținut faptul că în proiectul documentului de politică fiscală, bugetară și vamală se preconizează excludere reglementărilor ce ţin de aplicarea taxelor locale concomitent cu aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale. Totodată consiliile vor avea dreptul de a stabili taxe locale pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de situaţia creată în teritoriu.

Aceste prevederi menite să contribuie la consolidarea autonomiei financiare a autorităților publice locale au generat opinii în controversă. De exemplu viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor Vitalie Rapcea, participând la o emisiune la televiziunea națională s și-a exprimat dezacordul de a fi vărsat impozitul pe autovehicule în bugetele primăriilor.

Acesta va reduce acumulările Fondului rutier și posibilitățile de realizare a Programului de reabilitare a drumurilor. Pe de altă parte, mijloacele pe care le va acumula bugetele unor primării de la acest impozit nu vor fi esențiale, acestea nu vor permite soluționarea problemelor cu care se confruntă primăriile.

Potrivit unor reprezentanți ai autorităților publice locale este strict necesar de a fi specificat prin lege că utilizarea acestor surse care vor transferate primăriilor să fie utilizate doar pentru reparația și întreținerea drumurilor comunale, străzilor din localități.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...