37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mai multe proiecte vor beneficia de aplicarea cotei zero a TVA

Mai multe proiecte vor beneficia de aplicarea cotei zero a TVA

22.06.20171.091 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Anexele nr. 1 și 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte" au fost completate.

Hotărârea privind completarea acestora a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 190-200 din 16 iunie curent.

Potrivit Hotârârii, anexele respective se completează cu peste 20 de proiecte investiționale.

Astfel, proiectul Incluziunea socială comunitară și abilitarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și a familiilor lor, dar și proiectul Granturi mici pentru ONG-uri, ambele implementate de Agenția de Dezvoltare Austriacă, vor fi incluse în lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA.

Printre proiectele ce urmează a fi incluse în lista respectivă se regăsesc:

 • Susținerea învățământului profesional prin media, implementator - Asociația obștească Centrul Media pentru Tineri
 • Reducerea poverii bolilor netransmisibile, implementator - Filiala din RM a Fundației Centurlui româno-elvețian pentru dezvoltarea sistemului de sănătate și Asociația obștească Institutul Tropical Elvețian de Sănătate
 • Consolidarea cadrului instituțional cu apă și sanitație din RM, implementator - Instituția Publică EMP Management Durabil POP, Ministerul Mediului și Agenția Apele Moldovei
 • Extinderea rețelei centrelor mobile de prevenire și informare, implementator - Inspectoratul General de Poliție
 • Suport pentru facilitarea comerțului dintre părțile CEFTA, implementator - Agenția Cooperare Internațională a Germaniei
 • Suport proecesului de adaptare națională a Republicii Moldova la schimbările climatice, implementator - Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare
 • Formularea Raportului Național de Dezvoltare Umană, implementator - Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare
 • Construirea noului bloc al Spitalului raional din mun. Comrat, implementator - Agenția Turcă de Cooperare Internațională
 • Suport pentru al IV-lea Congres mondial al găgăuzilor, implementator - Agenția Turcă de Cooperare Internațională
 • Modernizarea echipamentului medical în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie, implementator - Ambasada Japoniei în RM
 • Sprijin Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, implementatator - Serviciul de Stat Alimentar și Veterinar al Republicii Lituania
 • Cooperarea bilaterală pentru introducerea tehnologiilor care utilizează resursele de energie regenerabilă în RM, implementator - Agenția pentru Eficiență Energetică
 • Academia de Afaceri pentru Femei, implementator - Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderi Mici și Mijlocii

De asemenea, de aplicarea cotei zero la TVA vor mai beneficia și alte proiecte din domenii precum educație,sănătate, incluziune social etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...