37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mai multe acte legislative au fost ajustate la modificările în Codul Fiscal privind reforma fiscală

Mai multe acte legislative au fost ajustate la modificările în Codul Fiscal privind reforma fiscală

06.07.2017954 views Moldpres.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a aprobat recent un proiect de lege în vederea ajustării cadrului legal la modificările și completările operate în Codul Fiscal în decembrie 2016, în corespundere cu care de la 1 aprilie 2017 cele 36 organe fiscale au fost reorganizate într-o singură persoană juridică - Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPRES.

Astfel, din legislația în vigoare noțiunile de "organ fiscal", "inspectorat fiscal de stat teritorial", "inspectorat fiscal de stat specializat" și "Inspectorat Fiscal principal de Stat" se substituie cu noțiunea "Serviciul Fiscal de Stat". Potrivit modificărilor, SFS "va aplica măsuri de asigurare și de executare silită, similare obligațiilor fiscale în caz de neachitare în termen a defalcărilor la bugetul de stat". Aceste atribuții nu erau prevăzute de legislația în vigoare din 1994.

De asemenea, pentru virarea cu întîrziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, se va calcula și se va achita la bugetul de stat penalitate, similar ca pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor. Din atribuțiile serviciului fiscal va fi exclusă gestionarea colectării contribuțiilor obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, evidența acestora, calculul penalităților și urmărirea datoriilor. Aceste atribuții vor fi delegate Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Examinarea cauzelor contravenționale vor fi delegate de organul central și altor funcționari publici din cadrul SFS, dat fiind numărul mare de procese-verbale întocmite de fisc, circa 20 mii anual.

Proiectul prevede și modificări la Codul penal în vederea cointeresării contribuabilului, suspect de evaziune fiscală, de a acoperi prejudiciul cauzat bugetului, ca acțiune imediată, din proprie inițiativă, și reducerea rolului organelor judiciare în acest proces. Această modificare se impune, deoarece, din momentul incriminării acțiunilor de evaziune fiscală s-a confirmat faptul că caracterul preponderent sancționat al legii, nu a dus la reducerea semnificativă a fenomenului de evaziune fiscală.

Proiectul de lege va fi remis Parlamentului spre examinare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...