37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mai aproape de normele europene privind prețurile de transfer

Mai aproape de normele europene privind prețurile de transfer

01.02.20162.300 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Mai multe limitări în ceea ce ține de tranzacțiile între persoanele interdependente propune proiectul documentului de politică fiscală și vamală pe 2016, la capitolul impozitul pe venit. Aceasta, prin introducerea unor noi norme privind prețurile de transfer.

În prezent Codul fiscal conţine doar anumite norme privind limitările aferente tranzacţiilor între persoane interdependente.

Totuși, aceste prevederi din Codul fiscal, dar și din Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte state nu pot fi aplicate în practică, deoarece în prezent lipsesc mecanisme concrete de verificare de către autorităţile fiscale a respectării principiului deplinei concurenţe, pe care îl presupune noțiunea "preț de transfer".

Astfel, se propune reglementarea preţurilor de transfer prin stabilirea obligației contribuabilului să reflecte preţul de piaţă a mărfurilor şi serviciilor tranzacţionate în cadrul tranzacţiilor controlate cu persoane interdependente.

Adică, să respecte principiul deplinei concurențe (așa numitul Arm's Length Principle), potrivit căruia prețurile utilizate în tranzacțiile între persoane interdependente ar trebui să fie egale cu cele ce s-ar fi perceput între persoane independente, în circumstanțe economice similare.

O altă propunere se referă la extinderea reglementărilor preţurilor de transfer și asupra tranzacţiilor transfrontaliere, fără a stabili un plafon pentru astfel de tranzacţii sau cazuri speciale pentru tranzacţiile naţionale.

Și nu mai puțin importantă este redefinirea noțiunii de persoană interdependentă la efectuarea unor tranzacții, care se consideră în următoarele cazuri: între persoanele fizice, dacă acestea sunt rude sau afini pînă la gradul al III-lea inclusiv; între persoană fizică și juridică - persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor interdependente, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la persoana juridică; între persoane juridice - persoana juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor interdependente, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică sau persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor interdependente, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau drepturilor de vot, atît la prima persoană juridică, cît şi la cea de-a doua.

În cazul tranzacțiilor efectuate de Reprezentanțele permanente în Republica Moldova tranzacții cu persoană interdependentă vor fi considerate cele cu persoane juridice - nerezidente a cărei reprezentanță este, sau cu o altă persoană interdependentă ale acestei persoane juridice - nerezidente.

Sunt prezentate și cele 5 metode de aplicare a prețurilor de transfer, și prevăzută obligația contribuabilului de a întocmi şi prezenta dosarul preţului de transfer autorității fiscale.

Astfel contribuabili, care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente nerezidente ale Republicii Moldova vor avea obligația de a prezenta dosarul respectiv cu începere de la 1 ianuarie 2017. Iar de la 1 ianuarie 2018 această obligație se extinde și asupra contribuabililor care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente, rezidente ale Republicii Moldova.

Proiectul documentul de politică fiscală, bugetară și vamală pentru 2016 propune aplicarea sancțiunilor în cazul neprezentării dosarului "preţurilor de transfer" şi informaţiilor suplimentare solicitate. Amenda se propune să fie în sumă fixă de 50.000 lei. Valoarea amenzii reprezintă ½ din costul mediu pentru completarea dosarului "preţurilor de transfer" (costul mediu constituie 5.000 euro).

Pentru prezentarea informaţiilor nerelevante sau a dosarului incomplet amendă prevăzută constituie 20.000 lei

Concomitent, se propune introducerea unei perioade de graţiere de doi ani fiscali pentru aceste sancţiuni, analogic cazului privind introducerea Standardelor Internaţionale pentru Raportare Financiară.

MF consideră că pe parcurs de 2 ani fiscali contribuabilii vor reuși să înveţe cum să completeze corect dosarul "preţurilor de transfer", să selecteze informația necesară de a fi inclusă în dosar.

MF este de părere, că ajustarea politicii fiscale şi de administrare fiscală naţională la normele şi standardele europene prin obligarea contribuabililor să aplice principiul deplinei concurenţe la calcularea venitului impozabil, precum şi permiterea organelor fiscale să recalculeze venitul impozabil în cazul în care contribuabilul nu respectă principiul respectiv, va crea condiţii egale de impunere pentru agenţii economici naţionali şi companiile transnaţionale, va contracara erodarea bazei de impozitare naționale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...