37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Fisc

Măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Fisc

15.08.2017993 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Orice informaţie primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal şi, prin derogare de la art. 131 alin. (5) din Codul fiscal al Republicii Moldova, este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop.

SFS, poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărârilor judiciare, pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscal, pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.

Conform art. 131 alin. (5), organele cu atribuţii de administrare fiscală, sunt în drept să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret:

 • funcţionarilor fiscali şi persoanelor cu funcţie de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, în scopul îndeplinirii de către ei a atribuţiilor de serviciu;
 • autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
 • instanţelor de judecată, în scopul examinării cazurilor ce ţin de competenţa acestora;
 • organelor de drept - informaţia necesară în cadrul urmăririi penale şi/sau privind încălcările fiscale;
 • Comisiei Electorale Centrale şi Curţii de Conturi, în scopul îndeplinirii funcţiilor acesteia;
 • Serviciul Fiscal de Stat al altor ţări, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • executorilor judecătoreşti, pentru executarea documentelor executorii;
 • coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat;
 • organelor abilitate cu funcţii în domeniul migraţiei - informaţia despre obiectele impozabile ale imigranţilor, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
 • organelor cu atribuţii de aprobare a preţurilor şi tarifelor, în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor;
 • contribuabilului - informaţia cu caracter personal despre acesta privind obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional, a căror evidenţă este ţinută de SFS;
 • mijloacelor de informare în masă - informaţia despre sumele de plăţi achitate la bugetul public naţional şi/sau încălcările fiscale dacă acest fapt nu este în detrimentul intereselor legale ale organelor de drept şi judiciare;
 • administratorilor autorizaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei insolvabilităţii şi administratorilor autorizaţi.

Persoanele şi autorităţile publice indicate, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, pentru neasigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei primite, precum şi pentru utilizarea ei în alte scopuri decât cele stabilite. Schimbul de date automatizat între organele cu atribuţii de administrare fiscală şi autorităţile publice, se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

SFS este în drept să furnizeze doar informaţia primită de la contribuabil. În cazul în care informaţia a fost furnizată Serviciului Fiscal de Stat de alte instituţii sau persoane juridice care au colectat-o, SFS nu este obligat să o furnizeze, aceasta urmând să fie prezentată doar de furnizorul primar al informaţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...