37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Data de 26 decembrie curent reprezintă termenul limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru luna noiembrie curent.

Urmare a totalizării informaţiilor pentru perioada lunilor ianuarie-octombrie ale anului 2016 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 10 mii lei.

Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate, potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Totodată, informăm că, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 12 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.

Îndeplinind obligaţiile la termenele scadente nu veţi plăti majorări de întârziere (penalităţi) şi nu se vor constata contravenţii administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.

Lista plătitorilor de cоntribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu datоrii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...