37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lista contravenţiilor, extinsă

Lista contravenţiilor, extinsă

03.11.20171.152 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începînd cu 27 octombrie 2017, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul contravenţional nr. 218/2008 al RM, aprobate prin Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (MO din 27 octombrie 2017).

Ca urmare a modificărilor operate, art.55 din Cod, conţine încălcări ale legislaţiei muncii și se califică ca contravenţiei. Astfel, începând cu 27 octombrie 2017 se va supune sancţionării contravenţionale nerespectarea de către angajator:

- a duratei normale a timpului de muncă, atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaos și de sărbătoare sau nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
- refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului; de a acorda concediile stabilite de legislaţie;
- efectuarea reținerilor neîntemeiate din salariu;
- prestarea muncii de către o persoană fără contract individual de muncă în formă scrisă etc.

Totodată, a fost introdus un nou articol care specifică care acţiuni ale angajatorului, se califică ca contravenţie în rezultatul încălcării de către acesta a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.

Acestea sunt: utilizarea în procesul de producţie, plasarea pe piaţă şi distribuirea aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante şi a materialelor ce vin în contact cu produse alimentare, care nu au fost înregistrate. Acţiunile vor fi calificate drept contravenţie şi se va sancţiona conform art. 821 din Cod.

De asemenea, utilizarea, la marcarea produselor alimentare, a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi cele ce ţin de producător şi sediul acestuia, va constitui contravenţie care se va sancţiona în modul stabilit de 98 din Codul contravenţional.

Suplimentar, neîndeplinirea în termen de către proprietarii şi gestionarii obiectelor industriale periculoase a prescripţiilor de excludere a abaterilor şi a încălcărilor normelor de construcţie, întreţinere, deservire şi exploatare, care pot provoca avarii, incendii, explozii sau pot pune în pericol viaţa oamenilor, se va sancţiona contravenţional cu amedă conform prevederilor art. 159 Cod contravenţional.

Încălcarea legislației și a reglementărilor privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice constituie contravenţie şi se va sancţiona conform art. 2491 din Codul contravenţional.

Conform modificărilor operate la art. 345 şi 346 din Cod, legiuitorul a efectuat o reîncadrare juridică a acţiunilor contravenţionale care vizează încălcarea regulilor din domeniul metrologiei şi încălcarea regulilor de punere la dispoziţie publică şi difuzare a standardelor moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, inclusiv a proiectelor acestora.

Pentru responsabilizarea funcţionarilor publici, legiuitorul a redescris care încălcarii ale persoanelor cu funcţii de răspundere aferent autorizării activităţii de întreprinzător se califică ca contravenţie conform art.350 Cod contravenţional.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...