37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea privind declararea proprietăţilor şi intereselor personale a intrat în vigoare de la 1 august

Legea privind declararea proprietăţilor şi intereselor personale a intrat în vigoare de la 1 august

03.08.20161.092 views InfoMarket.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Scopul documentului este stabilirea unui set de măsuri pentru prevenirea îmbogăţirii ilicite, conflictului de interese, prevederilor de incompatibilitate şi combaterii acestora, dar şi a încălcării regimului juridic al restricţiilor.

Legea prevede că trebuie să fie declarate nu doar veniturile, bunurile mobile şi imobile deţinute de subiectul declaraţiei, membrii familiei acestuia, concubinul/concubina sau care se află în folosinţă în baza diferitelor acorduri, dar şi bunurile transmise subiecţilor declaraţiei cu sau fără remunerare, personal sau membrilor familiei acestuia, dacă în fiecare caz, costul obiectului depăşeşte 10 salarii medii pe economie.

Vor trebuie declarate activele financiare, investiţiile directe, datoriile personale sau ale membrilor familiei, concubinului/concubinei: debitul, gajul, ipoteca, garanţiile pentru terţe persoane, împrumuturile sau creditele dacă mărimea acestora depăşeşte 10 salarii medii pe economie, bijuteriile din metale preţioase şi/sau pietre scumpe, obiecte de artă şi cult, obiecte ale patrimoniului cultural naţional sau mondial a căror valoare este mai mare de 15 salarii medii pe economie, colecţiile de obiecte de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte obiecte, al căror cost este mai mare de 20 de salarii medii pe economie.

De asemenea, urmează să fie declarate cotele de participare/acţiuni din capitalul social al companiilor aflate în proprietate privată a subiectului declaraţiei sau a membrilor familiei acestora, a concubinei/concubinului, drepturile patrimoniale ce rezultă din drepturi de autor, brevete sau drepturi asupra proprietăţii intelectuale, calitatea de membru în structuri de conducere, administrative, de revizie sau control din organizaţii necomerciale sau ale agenţilor economici, calitatea de membru în structurile colegiale ale autorităţilor publice, etc.

Nu sunt subiect de declarare cadourile, serviciile şi/sau beneficiile obţinute de subiectul declarării sau de membrii familiei sale, părinţi, fraţi/surori sau copii, al căror cost nu depăşeşte 10 salarii medii pe economie. Autoritatea Naţională de Integritate va putea aplica sancţiuni mult mai dure faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care încalcă legislaţia privind integritatea şi care prezintă declaraţii false pe venit, până la demitere.

De asemenea, persoanele demise pentru încălcarea criteriilor de integritate nu vor mai putea ocupa funcţii publice. Legea prevede şi mecanismele de confiscare a bunurilor obţinute ilicit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...