37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea privind comerţul electronic: modificări şi completări

Legea privind comerţul electronic: modificări şi completări

08.05.2017919 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea stabilește principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum și principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societății informaţionale şi a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 144-148 din 5 mai curent.

Astfel, Legea privind comerţul electronic a fost completată cu prevederi ce ţin de furnizorii de servicii, obţinerea dreptului de a efectua comerţ de acest gen, stocarea informaţiei, încheierea contractelor prin mijloace electronice, atribuţiile intermediarilor, precum şi cu o serie de noţiuni din domeniu. 

Potrivit Legii, dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

În cazul în care licenţa va fi necesară pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, comerţul electronic va putea fi efectuat doar din momentul obţinerii licenţei, în conformitate cu Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Conform documentului, agentul comerţului electronic deja va fi numit furnizor de servicii şi va fi obligat să asigure destinatarilor serviciilor şi organelor de control ale statului accesul la informaţia autentică despre sine în format electronic, în limba română. 

Informația va cuprinde numărul de identificare de stat, titlul profesional, organismul profesional sau instituţia similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalităţile de a le accesa, codul TVA, termenele de plată, perioada de valabilitate a ofertei şi a preţului.

Totodată, Legea conţine şi prevederi ce reglementează protejarea datelor cu caracter persoanal. Este de menţionat că la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii sunt obligaţi să respecte regimul de confidenţialitate a datelor, să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întâmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii ilicite sau neautorizate, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

Furnizorii de servicii trebuie să facă publice termenele şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și să ofere informaţii detaliate privind numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal, categoriile informaţiilor colectate de la consumator, scopul colectării acestora şi modul de prelucrare a datelor respective şi altele.

Dacă consumatorului i-au fost încălcate drepturile la protecţia datelor cu caracter personal, el poate depune o plângere la adresa autorităţii naţionale de resort, care efectuează controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi informează consumatorul vizat.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor va fi autoritatea cu misiunea de a supraveghea respectarea normelor privind protecţia consumatorilor în procesele de comercializare a bunurilor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Cât priveşte controlul legalităţii preluării datelor cu caracter personal în domeniul comerţului electronic, acesta va fi exercitat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, Legea stabileşte clar care sunt activităţile ce nu constituie servicii ale societăţii informaţionale. Acestea sunt:

  • serviciile furnizate în prezenţa fizică a furnizorului şi a destinatarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic;
  • serviciile cu un conţinut material, chiar dacă sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice;
  • serviciile prestate fără utilizarea reţelei de internet (serviciile off-line), cum ar fi distribuirea de programe pe dispozitive de stocare;
  • serviciile care nu sunt furnizate prin intermediul sistemelor de prelucrare şi stocare electronică a datelor, cum ar fi: serviciile de telefonie vocală, serviciile de fax/telex, serviciile prestate prin telefonie vocală sau fax, comercializarea directă prin telefon/fax etc.
  • serviciile furnizate prin transmiterea de date, fără solicitare individuală, în scopul recepţionării simultane de către un număr nelimitat de destinatari individuali. Aici putem menţiona serviciile de transmisiune sau retransmisiune a serviciilor de programe audiovizuale, teletextul, serviciu furnizat la distanţă etc.

Legea va intra în vigoare după 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, iar până atunci, Guvernul va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile expuse.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...