37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea privind birourile istoriilor de credite, modificată în Parlament: Mai multe drepturi pentru consumatori

Legea privind birourile istoriilor de credite, modificată în Parlament: Mai multe drepturi pentru consumatori

17.07.20171.025 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea birourilor de credit este racordată la Directivele Parlamentului European, fiind aduse noi modificări a Legii cu privire la birourile istoriilor de credite. Un proiect de Lege în acest sens a fost votat astăzi în lectura a doua în Parlament cu 75 de voturi.

Scopul legii este să consolideze cadrul legal național în ceea ce privește formarea, prelucrarea, stocarea și prezentarea de către biroul istoriilor de credit (BIC) a informației ce ține de respectarea de către debitori a obligațiilor adumate prin contractele de credit.

Conform legii, birou al istoriilor de credit este o persoană juridică de drept privat constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni, înregistrată conform legislaţiei, care prestează, în conformitate cu prezenta lege, servicii de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit, şi servicii aferente.

Potrivit modificărilor, perioada de prezentare a informațiilor de către sursele de formare a istoriei de credit a fost micșorată de la 7 la 5 ani. În practica internațională, termenul de 3-5 ani este considerat o perioadă echitabilă pentru a permite crearea unei baze de date fiabile și a acorda a doua șansă consumatorilor cu istoria de credit negativă.

De asemenea, în Proiectul de lege au fost incluse un șir de prevederi care vin în apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor, care sunt subiecți ai istoriilor de credit:

-posibilitatea înserării unui mesaj în istoria de credit, la cererea subiectului istoriei de credit în cazul dezacordului cu informaţia inclusă, precum şi a unui mesaj de alertă în cazul furtului sau pierderii a actelor de identitate;

-în cazul refuzului creditorului de a elibera credit din cauza istoriei negative, subiectul istoriei de credit va primi gratuit o copie de pe raportul de credit;

-includerea în raportul de credit furnizat subiectului istoriei de credit a unui prospect ce explică drepturile subiectului istoriei de credit de a obţine informaţii de la BIC şi de a contesta conținutul acestor informaţii. Prospectul trebuie de asemenea să conţină instrucţiuni simple privind modul de citire a raportului de credit;

- în scopul asigurării transparenţei activităţii BIC, acesta va avea obligaţia, să menţină permanent actualizată/activă pagina web şi linia telefonică dedicată informării consumatorilor.

O altă modificare este împuternicirea Băncii Naționale de a permite verificarea băncilor comerciale în calitatea lor de surse de formare a istoriilor de credite și utilizatori ai istoriilor de credit.

Modificările elaborate la Codul contravenţional şi Codul penal vizează stabilirea unor sancţiuni pentru nerespectarea de către sursele de formare a istoriei de credit si utilizatorii istoriilor de credit a regulilor stabilite prin lege şi prin actele normative ale CNPF, precum şi pentru neexecutarea prescripţiilor CNPF privind înlăturarea încălcărilor depistate în activitatea acestora. Totodată,se propune stabilirea sancţiunilor pentru persoana juridică care va organiza schimbul de informaţii ce caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate plin contractele de credit (contracte de împrumut) fără obţinerea licenţei pentru activitatea BIC. Aceasta va preveni/înlătura concurenţa neloială, asigurând prestarea către creditori şi debitori a serviciilor de înaltă calitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...