37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea cu privire la principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltare rurală, adoptată în prima lectură de Parlament

Legea cu privire la principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltare rurală, adoptată în prima lectură de Parlament

29.07.2016330 views realitatea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul a aprobat ieri, în prima lectură, Legea cu privire la principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltare rurală, care are menirea să încurajeze modernizarea sectorului agroindustrial și mediul rural prin creşterea competitivităţii acestui sector prin modernizarea şi restructurarea pieței.

Totodată, Legea mai prevede asigurarea gestionării durabile a resurselor natural în agricultură și îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Subvențiile/plățile directe vor fi acordate în condițiile bunei utilizări a resurselor naturale, umane, financiare și a celor de producție, aplicării sistemelor de calitate pentru produsele agricole și alimentare, respectării regulilor de agro-mediu.

Astfel, în urma adoptării acestei Legi în lectură definitivă, statul va fi obligat să modernizeze lanţul agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate; să faciliteze accesul la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru fermieri; să reformeze sistemul învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare integrat în agricultură; dar și să sprijine practicile de gestionare a terenurilor agricole şi a apei.

De asemenea, vor fi sprijinite tehnologiile de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a biodiversităţii; a adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei agricole. Totodată, vor fi alocate investiţii pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul rural și va fi necesară implicarea comunităţii locale în dezvoltarea rurală.

Supravegherea proceselor de subvenţionare va fi asigurată prin intermediul unui organ colegial de supraveghere - Consiliul de Supraveghere, constituit din reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai asociaţiilor profesionale din domeniu, în conformitate cu atribuţiile stabilite de un regulament aprobat de autoritatea administrativă centrală.

În acest sens, până la 25 ianuarie a anului ulterior celui în gestiune, autoritatea administrativă centrală va prezenta Guvernului raportul activităţilor de gestionare a mijloacelor financiare alocate Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Alocațiile anuale din bugetul de stat, cumulativ cu alte surse, pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural vor constitui nu mai puțin de 4% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...