37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea Bugetului de stat pentru anul 2018, votată în lectură finală

Legea Bugetului de stat pentru anul 2018, votată în lectură finală

19.12.20172.025 views Parlamentul RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul Republicii Moldova a votat, în ședința din 15 decembrie curent, Legea bugetului de stat pentru anul 2018, în lectură finală. Documentul a fost susținut de 55 de deputați.

Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă documentul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în anii 2018-2020 și a obiectivelor politicii bugetar fiscale pe anul 2018.

Astfel, parametrii bugetului de stat pe anul 2018, estimează veniturile în sumă totală de 36 618,5 mil.lei, cu o creştere de 8,4% comparativ cu anul curent. În același timp, cheltuielile bugetului de stat se estimează în sumă de 41 332,4 mil.lei, cu o creștere de 9,4 % comparativ cu cheltuielile prevăzute pentru anul 2017. Deficitul bugetului de stat pe anul 2018 se estimează în sumă de 4 713,9 mil.lei.

Alocațiile prevăzute în bugetul pe anul 2018, sunt pentru asigurarea financiară a priorităților pe domenii de activitate, conform documentelor de politici naționale și sectoriale. La fel, vor fi alocați pentru continuarea reformelor derulate în domeniul protecției sociale, sistemului educațional, sănătății, ordinii publice, justiției, asigurării implementării prevederilor legislației privind remunerarea muncii în sectorul bugetar, precum și asigurării financiare a proiectelor și acțiunilor prevăzute în acordurile cu partenerii de dezvoltare.

Tot atunci, deputații au votat în lectură finală politica fiscală și vamală pentru anul 2018. Documentul are scopul de a consolida capacitățile instituțiilor statului în vederea colectării veniturilor bugetare și eficientizarea administrării fiscale și vamale și diminuarea proporțiilor de evaziune fiscală și vamală.

De asemenea, Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și cea a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018, veniturile sunt estimate în sumă de 19 mlrd 312 mln lei, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei, în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Totodată, în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor, 65 la sută vor constitui resursele generale ale BASS și 35% - transferurile de la Bugetul de stat.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, sunt estimate la 19 mlrd 312 mln, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Acestea vor acoperi subprogramele BASS, în corespundere cu prioritățile politicilor sectoriale.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, prevede venituri și cheltuieli egale, în sumă de 6 659 025,2 mii lei. Totodată, comparativ cu 2017, este prevăzută majorarea veniturilor cu 10,2%, iar a cheltuielilor cu 8,5%. Costul poliței de asigurare medicală obligatorie în 2018 va rămâne la nivelul ultimilor patru ani - 4 056 de lei.

Potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, legile bugetare anuale se examinează şi se adoptă în două lecturi: - în prima lectură se aprobă indicatorii generali ai bugetului (veniturile, cheltuielile şi soldul bugetului), și în a doua lectură proiectul legii se examinează şi se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu, ținând cont de propunerile şi obiecţiile înaintate la proiect, iar îmbunătăţirea părţii textuale a legii vor fi luate în consideraţie la redactarea finală a proiectului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...