37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Vezi noile tarifuri

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Vezi noile tarifuri

03.01.20189.552 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15 decembrie 2017, publicată în ediția Monitorului Oficial din 29.12.2017, vine cu noi schimbări.

Potrivit prevederilor legii menționate, categoriile de persoane ce se asigură pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de fixă, vor scoate din buzunare o sumă mai mare față de anul precedent - 8424 de lei pe an, cu 912 lei mai mult decât în 2017, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - vor achita pentru anul 2018 - 2148 de lei, adică cu 228 lei mai mult față de anul precedent, dar nu mai puţin de 1/12 lunar, din sumele respective, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutorului de deces.

Pentru titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categoriile de plătitori, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 8424 de lei anual.

Tot același tarif îl vor achita și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în unele categoriile de plătitori, care se regăsesc în una din situațiile:

- fondatori ai întreprinderilor individuale;
- notari, învestiți în funcție în modul stabilit de lege;
- executori judecătorești, învestiți în funcție în modul stabilit de lege;
- avocați care au înregistrată una din formele de organizare a activității de avocat în condițiile legii;
- administratori autorizați care au înregistrată una din formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii;
- persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor vor fi parte componentă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), care se completează în modul şi în forma stabilită de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 126 din 04.10.2017 şi se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite de lege pentru perioade începând cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare, se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, aferente perioadelor în cauză.

Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie a rezidenţilor parcurilor IT este parte componentă a impozitului unic (7%) şi se declară Serviciului Fiscal de Stat în modul şi în forma stabilite de Ministerul Finanţelor, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în raport cu veniturile realizate de către angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care se vor declara în modul stabilit mai sus.

Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani va rămâne neschimbat față de anul 2017 și va constitui 1100 de lei.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15 decembrie 2017, publicată în ediția Monitorului Oficial din 29.12.2017, vine cu noi schimbări.

Potrivit prevederilor legii menționate, categoriile de persoane ce se asigură pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de fixă, vor scoate din buzunare o sumă mai mare față de anul precedent - 8424 de lei pe an, cu 912 lei mai mult decât în 2017, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - vor achita pentru anul 2018 - 2148 de lei, adică cu 228 lei mai mult față de anul precedent, dar nu mai puţin de 1/12 lunar, din sumele respective, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutorului de deces.

Pentru titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categoriile de plătitori, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 8424 de lei anual.

Tot același tarif îl vor achita și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în unele categoriile de plătitori, care se regăsesc în una din situațiile:

- fondatori ai întreprinderilor individuale;
- notari, învestiți în funcție în modul stabilit de lege;
- executori judecătorești, învestiți în funcție în modul stabilit de lege;
- avocați care au înregistrată una din formele de organizare a activității de avocat în condițiile legii;
- administratori autorizați care au înregistrată una din formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii;
- persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor vor fi parte componentă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), care se completează în modul şi în forma stabilită de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 126 din 04.10.2017 şi se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite de lege pentru perioade începând cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare, se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, aferente perioadelor în cauză.

Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie a rezidenţilor parcurilor IT este parte componentă a impozitului unic (7%) şi se declară Serviciului Fiscal de Stat în modul şi în forma stabilite de Ministerul Finanţelor, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în raport cu veniturile realizate de către angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care se vor declara în modul stabilit mai sus.

Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani va rămâne neschimbat față de anul 2017 și va constitui 1100 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...