37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 vine cu unele modificări. Vezi ce s-a schimbat!

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 vine cu unele modificări. Vezi ce s-a schimbat!

28.12.201611.047 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de ieri, 27 decembrie, a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016.

Pe lângă prevederile ce se conțineau în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, noua lege are unele modificări.

Prin urmare, noua lege nu mai conține prevederea vechii legi de la art. 5 alin. 2), potrivit căruia, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat, iar salariul mediu lunar prognozat pe economie se aproba anual de Guvern.

Totodată, noua lege nu mai conține prevederile conform cărora cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani constituie, de la 1 august 2016, 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil, iar cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, acordată persoanelor neasigurate, constituie, de la 1 august 2016, 540 de lei.

Această anulări poartă caracter redacțional, iar prevederile date se vor regăsi în art. 18 alin (6) din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

La fel nu se mai regăsesc nici prevederile privind majorarea, de la 1 iulie 2016, de două ori cuantumul alocaţiilor lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, tot din motiv redacțional, deoarece aceste prevederi se regăsesc în legea menționată.

A fost introdusă o nouă prevedere privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, plătite de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informațiilor. Respectiv, conform art. 14 alin 3), indemnizațiile menționate se restituie acestora potrivit modului stabilit de Guvern.

De asemenea, potrivit anexei nr. 3, punctul 1.4, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și baza de calcul pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației va fi în conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei pentru toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Termenul de virare va fi lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Va fi altul și tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categorii de plătitori, care se regăsesc în una din situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizați. Acesta va fi de 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. În 2016 acesta a fost de 7032 de lei anual.

La fel și titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categorii de plătitori vor achita mai mult. Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și baza de calcul pentru ei va fi de 7512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă.

În anexa 4 „Tipuri de prestații sociale acordate unor categorii de populație, a căror finanțare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale" a fost completat cu un punct nou, potrivit căruia se va efectua finanțarea de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru indemnizație lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină.

Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

În Monitorul Oficial de ieri, 27 decembrie, a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016.

Pe lângă prevederile ce se conțineau în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, noua lege are unele modificări.

Prin urmare, noua lege nu mai conține prevederea vechii legi de la art. 5 alin. 2), potrivit căruia, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat, iar salariul mediu lunar prognozat pe economie se aproba anual de Guvern.

Totodată, noua lege nu mai conține prevederile conform cărora cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani constituie, de la 1 august 2016, 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil, iar cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, acordată persoanelor neasigurate, constituie, de la 1 august 2016, 540 de lei.

Această anulări poartă caracter redacțional, iar prevederile date se vor regăsi în art. 18 alin (6) din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

La fel nu se mai regăsesc nici prevederile privind majorarea, de la 1 iulie 2016, de două ori cuantumul alocaţiilor lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, tot din motiv redacțional, deoarece aceste prevederi se regăsesc în legea menționată.

A fost introdusă o nouă prevedere privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, plătite de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informațiilor. Respectiv, conform art. 14 alin 3), indemnizațiile menționate se restituie acestora potrivit modului stabilit de Guvern.

De asemenea, potrivit anexei nr. 3, punctul 1.4, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și baza de calcul pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației va fi în conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei pentru toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Termenul de virare va fi lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Va fi altul și tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categorii de plătitori, care se regăsesc în una din situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizați. Acesta va fi de 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. În 2016 acesta a fost de 7032 de lei anual.

La fel și titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în alte categorii de plătitori vor achita mai mult. Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și baza de calcul pentru ei va fi de 7512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă.

În anexa 4 „Tipuri de prestații sociale acordate unor categorii de populație, a căror finanțare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale" a fost completat cu un punct nou, potrivit căruia se va efectua finanțarea de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru indemnizație lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină.

Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

  1. Rodica spune:

    de ce nu s-a scos si limita de 5 salarii medii lunare in cazul bazei de calcul la indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca, sau cum de inteles ca contributii de asigurari sociale achitam dar cind ajunge timpul sa beneficiem de ceva indemnizatii suma este limitata…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...