37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IPC18: Tabelul 2, Modificarea relaţiilor de muncă

IPC18: Tabelul 2, Modificarea relaţiilor de muncă

02.02.20183.883 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu data de 01.01.2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l), vor fi parte integrantă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formular tipizat IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017.

Entităţile (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, notarii publici, avocaţii şi executorii judecătoreşti, care folosesc munca salariată a angajaţilor) vor prezenta informaţia privind modificarea relaţiilor de muncă Serviciului Fiscal de Stat, conform modelului aprobat şi cu respectarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului tipizat (IPC18).

Informaţia despre modificarea relaţiilor de muncă va fi inclusă în tabelul nr. 2 al formularului tipizat, care nu diferă esenţial de formatul anterior al listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l), fiind suplinit cu două coloniţe noi - nr.4 şi 5 (Codul personal de asigurare socială (CPAS) şi Codul funcţiei care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale).

Coloana nr.7 din tabel va fi completată cu aceeaşi informaţie care era prezentată anterior CNAM, cu indicarea codului modificărilor relaţiilor de muncă, în baza Ordinului comun nr. 233-A/587-A din 08.12.2017 al CNAM şi CNAS «Cu privire la aprobarea Clasificatorului modificării relaţiilor de muncă (Statutul persoanei asigurate)», care corespunde cifrei utilizate pentru indicarea statutului persoanei în formularul 2-03/l. O modificare constă în faptul că a fost divizată clasificarea angajării în 2 categorii şi atribuite noi coduri acestora:

- angajare pe perioadă nedeterminată - codul 01;
- angajare pe perioadă determinată - codul 05.

Anterior, în ambele situaţii era indicată cifra 1 în formularul 2-03/l, iar ulterior era activat statutul de persoană asigurată angajată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

În prezent, însă, în coloana nr. 7, pentru angajare pe perioadă nedeterminată, va fi indicat codul 01, în timp ce pentru angajare pe perioadă determinată - codul 05. În baza codurilor indicate - 01 şi 05, CNAM va acorda statutul de persoană asigurată angajată.

În acelaşi timp, codul 02 privind încetarea raporturilor de muncă corespunde cifrei 2, indicată anterior pentru eliberarea din serviciu. De asemenea, codurile 03 şi 04 privind suspendarea contractului individual de muncă în cazurile descrise în Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă şi anularea suspendării acestuia corespund cifrelor indicate anterior, şi anume 3 şi 4.

Totodată, a fost modificată şi periodicitatea raportării modificărilor relaţiilor de muncă. Astfel, termenul limită de raportare nu va mai fi data de 7 a lunii următoare în care au avut loc schimbările, ci data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.

Pe parcursul anului, în cazul survenirii riscului asigurat (maladie sau afecţiune) până la data prezentării formularului tipizat (IPC18),entitatea va furniza imediat informaţia despre iniţierea relaţiilor de muncă prin prezentarea listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate prin intermediul serviciului electronic Declaraţii CNAM sau pe suport de hârtie la agenţiile teritoriale şi reprezentanţii CNAM.

Prezentarea datelor în format electronic sau pe suport de hârtie nu scuteşte entitatea de includerea informaţiei respective în formularul tipizat (IPC18).

Menţionăm că agenţiile teritoriale şi reprezentanţii CNAM vor accepta pentru procesare doar informaţia privind iniţierea raporturilor de muncă (angajare pe perioadă nedeterminată - codul 01 şi angajare pe perioadă determinată - codul 05).

Nu vor fi acceptate liste de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate care conţin informaţii despre alte modificări ale relaţiilor de muncă sau angajări în perioadele anterior raportate. Astfel de informaţie va fi inclusă doar în formularul tipizat (IPC18).

Iuliana Garam,
şefa Direcţiei relaţii cu beneficiarii a CNAM

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...