37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IPC18: Particularități de completare a tabelului nr.1

IPC18: Particularități de completare a tabelului nr.1

30.01.20186.590 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În tabelul nr.1 din Darea de seamă (Forma IPC18) se declară suma venitului achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice pentru serviciile prestate sau lucrările executate şi, respectiv, suma impozitului reţinut din acesta (impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit reţinut la sursa de plată), precum şi primele de asigurare obligatorii de aistență medicală calculate de angajator şi reţinute de la angajat.

La compararea tipurilor sursei de venit din tabelul nr. 1 al Dării de seamă menționate cu tipurile sursei de venit care se conțineau în Darea de seamă (Forma IRV 14,) care se prezenta pentru perioadele lunare ale anului 2017, constatăm că au fost introduse noi tipuri ale sursei de venit și anume:

  • la codul sursei de venit PL se vor declara veniturile din care se efectuează reţinerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din CF, care în anul 2017 se declară la codul sursei de venit SER;
  • la codul sursei de venit PLs) urmează a fi declarate veniturile care sunt stabilite în calitate de venituri impozabile în art. 18 din Codul fiscal, dar din care nu se reţine în prealabil impozit pe venit conform art. 90 din Codul fiscal.

Acestea includ plăţile în folosul persoanelor fizice pe veniturile obținute de către ele:
- din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier;
- din înstrăinarea valorilor mobiliare;
- din suma arendei terenurilor agricole;
- din înstrăinarea activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital;
- din plăţile în formă nemonetară în cazul lichidării agentului economic.

Notă: La achitarea veniturilor menţionate la codul sursei de venit PLs) urmează să se ţină cont de faptul că, chiar dacă din plăţile menţionate nu se reţine în prealabil impozitul pe venit, aceasta nu scuteşte plătitorii şi beneficiarii acestor venituri de la declararea lor. Astfel, plătitorii veniturilor menţionate urmează să includă în tabelul nr. 1 din Darea de seamă (Forma IPC 18), la codul sursei de venit PLs), doar suma venitului achitat în folosul persoanei fizice. Este de menționat și faptul că, conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, în Darea de seamă anuală (forma IALS 14) se include şi informaţia despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal. Obligaţia de achitare a impozitului pe venit din veniturile menţionate este pusă în sarcina persoanei fizice, în folosul căreia au fost efectuate plăţile respective. În funcţie de mărimea veniturilor obţinute conform art. 90 din CF şi de existenţa altor venituri, poate apărea obligaţia de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 15).

  • la codul sursei de venit CSM se vor declara plăţile achitate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor care se impozitează, conform art. 901 alin. (36) din Codul fiscal, cu un impozit în mărime de 10% (reţinerea finală). Este de menționat că, potrivit alin. (4) al articolului menţionat, persoanele fizice care obţin astfel de venituri sunt scutite de la includerea lor în venitul brut şi de la declararea acestora.

De asemenea, relatăm și faptul că au intervenit unele modificări în tipurile surselor de venit aferente plăţilor în folosul nerezidenţilor. Astfel, veniturile sub formă de royalty, dobânzi şi creştere de capital care în anul 2017 se declarau la codul sursei de venit PLT, începând cu anul 2018, acestea se vor declara separat, respectiv, la codurile sursei de venit ROY b), DOB b) şi CC.

La codul sursei de venit CC urmează să se indice suma creşterii de capital care se impozitează, potrivit art. 91 alin. (1) liniuţa întîi din Codul fiscal la cota de 12 %. Astfel, contribuabilii care procură de la persoanele nerezidente proprietăţi imobiliare sau mobiliare, aflate în Republica Moldova, urmează să determine creşterea de capital.

Potrivit art. 40 alin.(1) din Codul fiscal, mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital, este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active. Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50 % din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale (art. 40 alin. (7) din Codul fiscal).

Baza valorică a activelor de capital se determină în temeiul art. 42 din Codul fiscal şi se confirm documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.

Este necesar de a ține cont și de faptul că, în comparaţie cu anul 2017, au fost reduse tipurile de venituri pentru care impozitul pe venit reţinut trebuie repartizat pe subdiviziuni (vezi anexa la tabelul nr.1 din darea de seamă (Forma IPC18)). Astfel, conform anexei la tabelul nr. 1 din Darea de seamă (Forma IPC 18), contribuabilul care are înregistrate subdiviziuni în alte localităţi decât locul unde se află sediul principal al acestuia, începând cu 1 ianuarie 2018, va repartiza şi achita pe subdiviziuni doar impozitul pe venit calculat din salarii.

Concomitent, remarcăm că începând cu luna ianuarie 2018, prin prezentarea Dării de seamă (forma IPC18) contribuabilii au obligația de a declara lunar și primele de aisgurare obligatorie de asitență medicală. Modificările respective au fost operate în art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585/1998 şi art. 26 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593/2002, modificate prin Legea nr. 123/2017 (în vigoare din 01.01.2018).

Prin urmare, începând cu luna ianuarie 2018, suma primelor medicale calculate și achitate în luna de gestiune în cuantum total (9% - primele reţinute de la angajaţi şi alte persoane fizice (4,5%, cât şi cele datorate de angajator 4,5%) urmează să fie reflectate în col.6 din tabelul nr.1 din Darea de seamă (Forma IPC18).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...