37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ION PRISĂCARU: ”ADMINISTRAREA FISCALĂ NECESITĂ O REFORMARE”

ION PRISĂCARU: ”ADMINISTRAREA FISCALĂ NECESITĂ O REFORMARE”

29.05.20131.158 views Infotag.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

ION PRISĂCARU: ”ADMINISTRAREA FISCALĂ NECESITĂ O REFORMARE”

28.05.2013

(Interviu acordat în exclusivitate reporterului agenției ”INFOTAG”, Vladimir Sidorenco, de către șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), Ion PRISĂCARU.
”INFOTAG”: Domnule Prisăcaru! Un proverb popular spune: ”Nu poți intra de două ori în același râu”, iar Dvs., după 15 ani, ați hotărât să reveniți la conducerea IFPS. Credeți că înțelepciunea nu întotdeauna este corectă?
Ion PRISĂCARU: 
Proverbele sunt formate de-a lungul secolelor. Pentru acest motiv și sunt populare. Or, de la fiecare regulă, precum cunoașteți, există excepții.
”I.”: Dvs. ați condus compania de audit  ”Ecofin audit service”, ați fost redactor-șef al revistei ”Fin-Consultant”, ați fost președinte al Asociației Auditorilor și Consultanților în Management din R.Moldova. Ați avut un venit financiar bun comparativ cu salariul de funcție din prezent. Pentru ce acceptați ”sacrificiile financiare” și vă autocondamnați la o activitate cotidiană nenormată și plină de nervi?
I.P.: 
Nu totul se măsoară în bani și cu numărul de funcții. Eu ca și mulți cetățeni din R.Moldova nu sunt indiferent la modul în care administrarea fiscală se efectuează în Moldova în prezent. Și văd că ea necesită demult o reformare.

Având experien
ța de activitate  în funcția de șef al IFPS și abilități de organizare a activității business-ului, eu pot nu doar propune idei de îmbunătățire a activității serviciului, dar și le pot traduce în viață.

Drepturile contribuabililor con
știincioși nu trebuie să fie nici sfidate, nici lezate.  Intenționez să depun eforturi semnificative pentru ca prevederile articolului  11 din Codul Fiscal (CF), care spune că toate dubiile trebuie interpretate în favoarea contribuabilului, să nu fie un postulat legislativ teoretic, ci să devină un instrument statal real.

Dar, în acela
și timp, și fondatorii firmelor ”fantomă” trebuie să știe că activitatea lor de ”lichefiere” a mijloacelor bănești va fi sancționată și dur, și aspru, inclusiv cu tragerea la răspundere penală  a celor vinovați.
”I.”: Predecesorul Dvs., în vara anului 2012, pleda în declarațiile sale de program nu doar pentru reformarea sistemului de administrare, dar și propunea operarea de modificări la politica fiscală. Bunăoară, instituirea impozitului pe achitările efectuate prin zone off shore. Dvs. nu aveți idei similare?
I.P.:
 Nu. Iar dacă acestea îmi vor apărea, le voi aduce la cunoștința conducerii Ministerului Finanțelor și nu le voi face publice.

Sarcina administrării fiscale constă în concentrarea eforturilor pentru sporirea încasărilor fiscale, a contribu
țiilor și a colectărilor la bugete, și în reducerea restanțelor istorice.  Dacă impozitele și taxele în vigoare acum nu se încasează la timp și integral la bugete, abia de este rezonabil să credem că tipurile de plăți noi vor fi transferate la buget și la timp, și în volum complet. Extinderea bazei fiscale în limitele sistemului de impozite în vigoare este calea capabilă să asigure încasări suplimentare la bugete. Și serviciul fiscal (SF) va merge anume pe această cale.
”I.”: Care sunt problemele principale cu care SF se confruntă la realizarea administrării fiscale?
I.P.:
 În primul rând, imperfecțiunea legislației fiscale. Anume neclaritatea și caracterul vag al multor articole din CF  și al unor acte normative, editate întru executarea acestuia, creează situații de conflict între oamenii de afaceri și reprezentanții fiscului, sunt un teren care alimentează înțelegerea ”specifică” a legislației de către funcționari.

În ultimul timp opinia SF la adoptarea legilor referitoare la fiscalitate nu întotdeauna a fost luată în considera
ție, ceea ce este extrem de incorect. Angajații IFPS nu pretind ca concluziile lor să fie primite ca adevărul în ultima instanță.  Dar pentru ca în procesul de administrare a impozitelor să nu apară situații de conflict, e necesar să se dea ascultare opiniei noastre. Calculele teoretice sunt bune, dar sfaturile practicienilor nu sunt în plus.

”I.”: Colaboratorilor IFPS deseori li se reproșează faptul că încalcă nomele legislative. De exemplu, prezintă ”cu duiumul” interpretarea independentă a anumitor noțiuni fiscale. Cum intenționați să remediați această deviere?
I.P.:
 
Asemenea cazuri, dacă au loc, sunt ilegale. Ne vom  strădui să nu admitem depășirea atribuțiilor funcționale. Dar, totodată, țin să menționez că aceasta este mai mult nu vina, ci nefericirea SF. Legislatorii deseori după ce au spus ”a”, uită să rostească ”b”.  Iar contabilii și financiarii întreprinderilor, observând lipsa acestui ”b” în legislație, solicită explicații autorităților fiscale teritoriale. Cum trebuie să procedeze reprezentanții fiscului în acest caz, dacă achitările financiare au avut loc, iar răspunsul la întrebare nu există?

Voi aduce un exemplu. Deputa
ții au decis să nu accepte trecerea în cont a sumelor la taxa pe valoarea adăugată de la cumpărător, dacă vânzătorul mărfii nu a înregistrat facturile fiscale în Registrul Electronic de Stat al Facturilor Fiscale (RESFF). În mod legislativ decizia a fost luată. Ea trebuie executată. Dar cumpărătorii au plătit bani pentru marfă cu tot cu TVA. Ei întreabă: această sumă a impozitului poate fi inclusă în componența deducerilor la calcularea impozitului pe venit? Ce pot să răspundă cei de la fisc, dacă această situație nu este descrisă legislativ? 
”INFOTAG”: Dar fiscul nu permite efectuarea trecerilor în cont ale TVA nici după ce vânzătorul a înregistrat, fie și încălcând termenele, facturile fiscale la RESFF.  Și asta în condițiile în care CF nu prevede o asemenea restricție. Oare nu ar trebui să le amintim celor de la fisc, în acest caz, de respectarea prevederii articolului 11 din CF?
I.P.:
 
Am emis deja o dispoziție să fie elucidat fiecare caz de acest fel. Și dacă se va constata că neînregistrarea la timp a facturilor fiscale la RESFF a fost determinată de mult trâmbițatul factor uman, nu de dorința unor persoane separate de a efectua operațiuni ilegale de ”lichefiere” a banilor, sumele TVA vor fi acceptate pentru trecerea în cont.

”I.”: SFS este obligat să exercite controlul plăților care nu reprezintă impozite sau taxe specificate în CF. Chiar și exercitarea controlului asupra mărimii adaosului comercial maxim la comercializarea pâinii sustrage atenția colaboratorilor SF de la exercitarea atribuțiilor lor directe. Ce intenționați să întreprindeți în acest caz?
I.P.:
 
Vom veni cu o inițiativă legislativă care să interzică efectuarea controalelor nestipulate în cadrul CF.

Tot aici
țin să menționez că aceasta nu este singura problemă. Primim zilnic solicitări de efectuare a diferitelor controale de la Procuratura Generală, MAI, Centrul Anticorupție, deși CF nu prevede o asemenea colaborare. Iar dacă niciun fel de investigații nu sunt posibile fără fisc, lasă atunci interacțiunea cu aceste instanțe să fie realizată în cadrul legislativ, stipulat în CF.


”I.”: Mulți agenți economici se plâng de birocratizarea excesivă la obținerea documentelor cu regim special.  Sunteți la curent cu această problemă?
I.P.:
 A fost luată deja decizia  ca agenții economici să le procure în numărul necesar și fără depunerea preliminară a cererii. Concomitent se simplifică procedura de obținere a facturilor fiscale.

”I.”: Doar cu interdicțiile nu obții multe. Contribuabilii nu trebuie doar verificați, dar și tratați cu încredere. 
I.P.:
 Sunt de acord. După ce am intrat în exercițiul funcțiunii, am constatat cu uluire că există o proporție oficială, conform căreia plătitorii conștiincioși reprezintă doar 10% din total, iar restul 90% - nu prea. O asemenea situație este inadmisibilă. Agenții economici conștiincioși, care achită impozitele la timp, sunt de 8-9 ori mai mulți.

Este necesar să venim cu o ini
țiativă legislativă de revizuire a sancțiunilor pecuniare în sensul micșorării pentru abateri fiscale nesemnificative. Iar în cazurile în care erorile comise nu au determinat diminuarea  impozitelor și a taxelor – să nu amendăm deloc agenții economici. În schimb, pentru contravenienții de rea-credință sumele sancțiunilor trebuie sporite apreciabil.

IFPS planifică de asemenea să intensifice activitatea de educare a contribuabililor.
”I.”: Ca în vremurile de odinioară, veți filma spoturi fiscale publicitare?
I.P.: 
Dacă ne vor permite posibilitățile financiare, vom filma. Dar, în primul rând, consider inadmisibilă întinderea de curse fiscale agenților economici în documentele emise de IFPS. E necesar să ajutăm la dezvoltarea business-ului, nu să îi punem bețe în roate. Fiscul trebuie să fie alături de oamenii de afaceri nu numai la primirea declarațiilor fiscale sau la efectuarea controalelor, dar și în viața de toate zilele. Trebuie să felicităm agenții economici cu ocazia zilelor profesionale ale acestora, pe directorii generali și contabilii – șefi – cu ocazia zilelor de naștere.  Se presupune ca agenților economici de bună-credință să le fie înmânate certificate în numele SF prin care aceștia vor fi scutiți de efectuarea diferitelor controale fiscale pe parcursul a doi ani. Dar totodată ei trebuie să țină minte că SF dispune de diferite mecanisme de control privind achitarea la timp și integrală a impozitelor, contribuțiilor, taxelor și fără a efectua controale propriu-zise. Și dacă se vor constata abateri, iar pragul esențialității a fost depășit, înțelegerile pe doi ani vor fi anulate.    
”I.”: Colegii Dvs. anteriori din business au atras și atrag atenția la calificarea profesională insuficientă a funcționarilor fiscali, inclusiv a celor care efectuează controale. Dvs. sunteți solidari cu asemenea aprecieri? 
I.P.:
 Eu nu am avut posibilitatea să fac cunoștință cu toți angajații IFPS. Pentru acest motiv, mă voi abține de la comentarii. Deși consider că sistemul de efectuare a controlului fiscal necesită reformare. În raioane ar trebui lăsate doar direcțiile de deservire a contribuabililor. Iar pentru exercitarea eficientă a funcțiilor de control, ar trebui înființate trei centre: ”Nord”, ”Centru”, ”Sud”.
”I.”: Și considerați că inițiativele pe care le propuneți vor fi susținute la nivel guvernamental și parlamentar?
I.P.:
 Vom convinge aceste instanțe înalte de nevoia de reformare a IFPS. În caz contrar, eforturile pentru îmbunătățirea activității SF vor aminti nu de măsurile de efectuare a reparației capitale necesare, ci de o reparație cosmetică la edificiu, nu de cea mai bună calitate.

Comentarii

  1. Veaceslav Ciobanu spune:

    Sustin in totalitate principiile pe care le declara Dl Prisacaru pe care urmeaza sa fie construita conlucrarea dintre stat, in persoana SF, si contribuabilii sai – respect reciproc. De la acest fapt are de cistigat si statul si contribuabilii de buna credinta. Dar va fi foarte greu, deoarece intr-o societate bolnava ca a noastra, unde valorile bune omenesti nu sunt in capul mesei, unde interesul personal, de grup e mai presus decit interesul statului si bunul simt, va fi foarte greu de unul singur de schimbat ceva din radacina. Este nevoie de vointa!! Si nu numai a Sefului IFPS. Uram succese Dlui Prisacaru in realizarea acestor deziderate! Nici noi contribuabilii nu trebuie sa stam cu miinile in sin, daca dorim sa se schimbe ceva in relatiile cu Serviciul fiscal. Sa cerem mai activ sa fie respectate drepturile noastre, inclusiv dreptul la o legislatie fiscala calitativa, sa propunem solutii viabile, si, nu in ultimul rind, sa fim mai onesti cind de indeplinim obligatiunile de contribuabil privind plata impozitelor si taxelor in buget!

  2. Adrian spune:

    da este necesar de o reforma fiscala mai ampla care va cuprinde cit legislatia fiscala atit si serviciu fiscal. Asa ca spor la munca. DAR stimati contabili, dvs. tot trebuie sa contribuiti la aceasta reforma – cum? cu scrisori, cu comentarii, propuneri, etc.

  3. Victoria spune:

    Intru totul is de acord cu d-ul Prisacaru…E un om destept…Dar,socot,ca trebue de inceput de la „casa,in care el e gospodar principal”-de la FISC!!!!….Kear eri mam ciocnit cu faptul,ca o colaboratoare a Fisc sect.centru a trimis control operativ intro sectie de la magazinul UNIC,unde activeaza mama sa,la niste „concurenti” a mamei(evident,ca sa poata mamica-sa sa-i aduca venit mai mult ei..Is convinsa,ca lucreaza pentru dinsa(functionarii de stat nu au dreptul de a ocupa functii prin cumul in alte intreprinderi,dar STATUL hraneste bine,inseamna nici de aicea nu vrea sa scape nimic!!!) Ca rezultat sa pus amenda in marime de 10000 mii lei nu pentru ca na fost folosit aparatul de casa(bonul a fost emis!!!),dar pentru ca in casa erau 183 lei personali,pentru a da restul la cumparatori(marfa nu e scumpa!!!)..De aveti sa vedeti cum plinjea sarmana vinzatoare(o pensionara,care, evident,nu e un raufacator,ca multe firme,ce spala millioane!!!,da achita la timp toate impozitele necesare-educatie sovietica!!!)……….Ei,si unde e dreptatea???!!!! Cu asa „metode” vor fi nimiciti toti concurentii !!! Si va prospera functionarul de stat,care vesnic se jeluie pe salarii mici !!!!….De inceput trebue de la FISC !!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...