37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Investiţiile în activele materiale pe termen lung s-au diminuat cu 0,7%, în nouă luni

Investiţiile în activele materiale pe termen lung s-au diminuat cu 0,7%, în nouă luni

03.12.2012671 views 24h.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Investiţiile în activele materiale pe termen lung s-au diminuat cu 0,7%, în nouă luni

 

Investiţiile în active materiale pe termen lung s-au redus cu 0,7%, la 8328,0 mil. lei, în nouă luni din 2012 faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică

În ianuarie-septembrie 2012 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 3943,3 mil. lei, fiind în creştere cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent; în alte cheltuieli, investiţiile au însumat 639,7 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 22,8% faţa de perioada respectivă a anului precedent. Totodată, investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 3745,0 mil. lei, fiind în descreştere faţă de perioada respectivă a anului 2011 cu 3,7%.

În ianuarie-septembrie 2012 se constată creşterea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi în alte cheltuieli respectiv cu 3,0 şi 1,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-septembrie 2011. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport în total investiţii a scăzut cu 4,4 puncte procentuale.

Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2012 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 5170,0 mil. lei investiţii, reprezentînd 62,1% din total, totodată volumul lor a scăzut cu 8,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2011.

În ianuarie-septembrie 2012, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 687,9 mil. lei, sau 8,2% din total investiţii, şi în creştere faţă de perioada similară a anului 2011 cu 10,8% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-septembrie 2011, constituind 6,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 45,0% (comparativ cu 49,4% în ianuarie-septembrie 2011).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...