37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-martie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 1748,3 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-martie 2010, acest volum s-a majorat cu 32% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-martie a.2011 pe elemente de structură tehnologică şi în raport cu ianuarie-martie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-martie a.2011

Informativ: ianuarie-martie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1748,3

132,0

100,0

100,0

 din care:

lucrări de construcţii-montaj

551,9

104,0

31,6

39,0

utilaje şi maşini, mijloace de transport

1060,2

168,2

60,6

49,1

alte lucrări şi cheltuieli capitale

136,2

85,8

7,8

11,9

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în ianuarie-martie 2011 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-martie 2011

Informativ: ianuarie-martie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1748,3

132,0

100,0

100,0

 din care:

publică

384,6

119,4

22,0

24,3

privată

902,8

165,8

51,6

41,1

mixtă (publică şi privată)

54,9

155,8

3,1

2,7

străină

122,1

90,4

7,0

10,2

a întreprinderilor mixte

283,9

98,7

16,9

21,7

În structura investiţiilor în active materiale pe forme de proprietate 22,0 % deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (78 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 81 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 100 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în ianuarie-martie 2011 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-martie 2011

Informativ: ianuarie-martie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1748,3

132,0

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

26,9

63,1

1,5

3,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

41,8

185,5

2,4

1,7

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

1234,0

136,7

70,6

68,2

surselor din străinătate

131,3

74,8

7,5

13,3

altor surse

314,4

173,6

18,0

13,7

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (70,6 %, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 2,4 p. p.). Cota mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 5,8 p. p. faţă de perioada respectivă a anului precedent şi a constituit 7,5 % din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 3,9 % din volumul total al investiţiilor în capital fix sau cu un punct procentual mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-martie 2011 se prezintă astfel:

ianuarie-martie 2011

Informativ: ianuarie-martie 2010 în % faţă de total:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1748,3

132,0

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

207,9

96,8

11,9

16,2

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

271,7

87,0

15,5

23,6

utilaje şi maşini

841,4

160,6

48,1

39,5

mijloace de transport

218,8

173,8

12,5

9,5

altele

208,4

140,8

11,9

11,2

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 60,6 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 11,6 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 27,4 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 11,9 % – clădirilor de locuit şi 15,5 % ­­– altor clădiri şi edificii) sau cu 12,4 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 4,3 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît cea de locuit şi edificiilor - cu 8,1 p. p.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...