37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Intenționați să creați parcuri pentru tehnologia informației? Iată care sunt facilităţile acordate la crearea şi funcţionarea acestora

Intenționați să creați parcuri pentru tehnologia informației? Iată care sunt facilităţile acordate la crearea şi funcţionarea acestora

10.06.2016368 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie, a fost publicată Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care va reglementa procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora. Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine.

Conform articolului 15 din legea menționată, pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor pentru tehnologia informaţiei, statul acordă rezidenţilor acestora următoarele stimulente:

  • impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, care însă nu va fi sub suma minimă stabilită la alin. (2), care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;
  • alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
  • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
  • alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.

Potrivit aliniatului (2) de la același articol, suma minimă a impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform prezentului articol, se va achita lunar de către rezidenţii parcului potrivit legislaţiei în vigoare.

În cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute de prezenta lege, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, salariații rezidenților parcului vor beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Salariații rezidenților parcului vor obţine statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate şi actualizate de rezidenţii parcului conform legislației în vigoare.

Rezidentul parcului va fi obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, până la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi - până la angajare.

Prezenta lege va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie, a fost publicată Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care va reglementa procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora. Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine.

Conform articolului 15 din legea menționată, pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor pentru tehnologia informaţiei, statul acordă rezidenţilor acestora următoarele stimulente:

  • impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, care însă nu va fi sub suma minimă stabilită la alin. (2), care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;
  • alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
  • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
  • alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.

Potrivit aliniatului (2) de la același articol, suma minimă a impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform prezentului articol, se va achita lunar de către rezidenţii parcului potrivit legislaţiei în vigoare.

În cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute de prezenta lege, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, salariații rezidenților parcului vor beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Salariații rezidenților parcului vor obţine statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate şi actualizate de rezidenţii parcului conform legislației în vigoare.

Rezidentul parcului va fi obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, până la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi - până la angajare.

Prezenta lege va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...