37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informarea și consultarea salariaților. Modificări propuse la Codul muncii

Informarea și consultarea salariaților. Modificări propuse la Codul muncii

29.05.20171.234 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Angajatorul va fi obligat să informeze și să consulte salariații cu referire la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unității, astfel încât să fie asigurat dreptul acestora la administrarea unității. Codul muncii va fi completat cu articolul 421, care prevede informarea și consultarea salariaților. Documentul a fost aprobat de Guvern.

Astfel, obligația informării vizează:

  • evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a unităţii;
  • situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul unităţii, precum şi eventualele măsuri de anticipare preconizate, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă;
  • deciziile care pot genera modificări importante în organizarea muncii sau în relaţiile contractuale, inclusiv cele legate de reducerea în masă a locurilor de muncă sau schimbarea proprietarului unității;
  • situația privind securitatea și sănătatea în muncă la unitate, precum și orice măsuri de natură să afecteze asigurarea acesteia, inclusiv planificarea şi introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului de lucru și de protecție, instruirea salariaților în materie de securitate și sănătate în muncă etc.

Proiectul prevede că informarea se face prin transmiterea, în forma scrisă, către reprezentanții salariaților a datelor relevante, complete și veridice în timp util, care le-ar permite reprezentanților salariaților să pregătească, în caz de necesitate, consultarea. Informarea are loc ori de câte ori este necesară, în virtutea circumstanțelor intervenite, dar și periodic, la intervalele prevăzute de contractul colectiv de muncă. Informarea periodică asupra acestor subiecte nu poate avea loc mai rar decât o dată pe an, cel târziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune.

Dacă sunt preconizate anumite măsuri cu privire la salariați, informarea se va efectua cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. În caz de lichidare a unității sau reducere a numărului sau a statelor de personal, salariații vor fi informați despre acest lucru cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor.

În cazul în care în cadrul unităţii nu există nici sindicate, nici reprezentanți aleși, informația se aduce la cunoștința salariaților printr-un anunţ public, plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare dintre filialele sau reprezentanţele acesteia), precum şi, după caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice.

În procesul consultării, reprezentanții salariaților au dreptul să se întâlnească cu angajatorul și să obțină un răspuns motivat la orice aviz pe care îl pot formula. Dacă sunt preconizate anumite măsuri cu privire la salariați, consultarea se va face astfel încât să ofere reprezentanților salariaților posibilitatea de a negocia și a ajunge la un consens cu angajatorul înainte ca măsurile preconizate să fie puse în aplicare.

În cazul în care în unitate există un comitet pentru securitate și sănătate în muncă, informarea și consultarea se vor desfășura în cadrul acestuia.

Reprezentanții salariaților, precum și orice experți care îi asistă nu sunt autorizați să divulge salariaților sau terților informații care, în interesul legitim al unității, le-au fost furnizate cu titlu confidențial, în urma semnării unui angajament în formă scrisă. Această restricție se va aplica oriunde s-ar afla respectivii reprezentanți sau terți, chiar după expirarea mandatului. La rândul lor, salariații nu vor divulga informațiile confidențiale primite în același mod de la angajator.Nerespectarea confidențialității atrage obligația reparării de către persoanele vinovate a prejudiciului cauzat.

Prin derogare de la aceste prevederi, angajatorul nu este obligat să comunice informații sau să întreprindă consultări, dacă asemenea acțiuni pot avea ca efect divulgarea unui secret de stat sau a unui secret comercial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...