37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în semestru I a anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în semestru I a anului 2017

14.07.2017674 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În primul semestru al anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8994,1 mil. lei, ce reprezintă 51,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5528,9 mil. lei sau 48,5% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creștere cu 817,6 mil. lei sau cu 17,4%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3458,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 2560,3 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 49,2% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, și sunt cu 632,5 mil. lei (32,8%) mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent;

- 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 8713,1 mil. lei sau 49,8% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Față de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 1281,9 mil. lei sau cu 17,3%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 281,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2017 a constituit 407,2 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...