37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2017

18.10.2017661 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13205,8 mil. lei, ce reprezintă  75,4% din suma anuală aprobatăde 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, s-au acumulat în sumă de 8516,4 mil. lei, sau 74,7% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1293,6 mil. lei sau cu 17,9%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4678,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 3780,0 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 72,6% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sunt cu 1018,6 mil. lei (36,9%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

- 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată, au fost executate în sumă de 13116,7 mil. lei sau 74,9% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv ,realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 1969,1 mil. lei sau cu 17,7%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale, şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 89,1 mil. Lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS, la situaţia de 1 octombrie 2017, a constituit 215,4 mil. lei.

Direcţia planificare bugetară

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...