37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2017

19.09.2017676 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11806,3 mil. lei, ce reprezintă 67,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7533,6 mil. lei, sau 66,1% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1153,3 mil. lei sau cu 18,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4263,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 3364,8 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 64,6% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sînt cu 886,8 mil. lei (35,8%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
- 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11656,1 mil. lei sau 66,6% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului current a fost mai mare cu 1737,4 mil. lei sau cu 17,5%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.
În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 150,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 septembrie 2017 a constituit 276,5 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...