37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2017

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În primele 7 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 10425,1 mil. lei, ce reprezintă 59,5% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6552,3 mil. lei sau 57,5% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creștere cu 986,3 mil. lei sau cu 17,7%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3864,8 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 2966,2 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 57,0 % din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, și sunt cu 765,3 mil. lei (34,8%) mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent;
- 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 10191,7 mil. lei sau 58,2% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Față de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 1506,5 mil. lei sau cu 17,3%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 233,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 august 2017 a constituit 359,7 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...