37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2017

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 7509,2  mil. lei, ce reprezintă  42,9% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4450,1 mil. lei, sau 39,0% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 633,2 mil. lei sau cu 16,6%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3056,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 2158,1 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 41,5% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sînt cu 531,1 mil. lei (32,6%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

- 898,6 mil. lei (100% din suma anuală aprobată pentru anul 2017) - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7270,3 mil. lei sau 41,5% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent  a fost mai mare cu 1078,4 mil. lei sau cu 17,4%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În primele 5 luni ale anului 2017 veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 238,9 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 iunie 2017 a constituit 365,2 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...