37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2018

18.04.2018443 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 3 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4666,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 24,2%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, s-au acumulat în sumă de 2970,1 mil. lei sau 23,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 376,5 mil. lei sau cu 14,5%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1689,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 1369,7 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 25,2% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei, şi sunt cu 72,9 mil. lei (5,6%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 320,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 24,1% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 1329,4 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 4579,5 mil. lei sau 23,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 261,6 mil. lei sau cu 6,1%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale, şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 87,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2018 a constituit 99,5 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...