37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2018

21.03.2018520 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 3222,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 16,7%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1975,6mil. lei sau 15,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 325,9 mil. lei sau cu 19,8%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1245,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 925,9 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 17,1% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei, şi sunt cu 66,3 mil. lei (7,7%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 320,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 24,1% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 1329,4 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 3064,2 mil. lei sau 15,9% comparativ cu suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 277,0 mil. lei sau cu 9,9%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 158,3 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2018 a constituit 488,9 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...